Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2008 grudzień
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#645
od 12-2005

ID: 122007 Choiromyces meandriformis


leg. Zygmunt Augustowski (2008.06.15); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080615 Choiromyces meandriformis> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dzielec gm. Cieklin pow. Jasło, 2 km NW (ATPOL: FG-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo - grabowy z jodłą i gęstym podszyciem / w grubej warstwie zbutwiałej ściółki, podłoże gliniaste / 2 owocniki częściowo wystające z ziemi, pod nim trzeci

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piestrak jadalny
fot. 219217
fot. 219218

#646
od 12-2005

ID: 122008 Choiromyces meandriformis


leg. Zygmunt Augustowski (2008.06.18); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080618 Choiromyces meandriformis> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bednarskie, gm. Lipinki, pow Gorlice (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, cienisty las jodłowy z grabem i bukiem / w grubej warstwie zbutwiałej ściółki zmieszanej z ziemią, podłoże gliniaste / gniazdo kilkunastu młodych owocników, niektóre wystawały wierzchołkami z ziemi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piestrak jadalny
fot. 219222
fot. 219223

#647
od 12-2005

ID: 122009 Gyroporus castaneus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.08); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080808 Gyroporus castaneus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Belna k. Biecza, pow. Gorlice (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świetlisty zagajnik dębowo - brzozowy z grabem i jodłą i sosną / na ziemi, częściowo pokrytej mchem i skąpą roślinnoscią zielną, podłoże - glina z piaskiem / kilkanaście owocników pojedynczo i w luźnych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piaskowiec kasztanowaty
fot. 219227

#648
od 12-2005

ID: 122010 Choiromyces meandriformis


leg. Zygmunt Augustowski (2008.06.28); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080628 Choiromyces meandriformis> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pagorzyna gm. Lipinki, pow Gorlice, 1.5 km W (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las jodłowy z dębem i bukiem / w gliniastej ziemi pod cienką warstwą ściółki, częściowo wystawał na powierzchnię / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piestrak jadalny
fot. 219230

#649
od 12-2005

ID: 122011 Asterophora lycoperdoides


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.16); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080816 Asterophora lycoperdoides> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary las bukowo - jodłowy / na starych, poczerniałych owocnikach gołąbków / w grupkach po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybolubka purchawkowatafot. 219233

#650
od 12-2005

ID: 122012 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.16); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary, cienisty las bukowo - jodłowy / na korzeniu jodły przykrytym ściółką / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Siedzuń jodłowy
fot. 219237
fot. 219238

#651
od 12-2005

ID: 122013 Choiromyces meandriformis


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.01); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080801 Choiromyces meandriformis> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 2 km W (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las jodłowy z dębem / w ziemi pod cienką warstwą ściółki, częściowo wystawał na powierzchnię / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piestrak jadalny
fot. 219241

#652
od 12-2005

ID: 122014 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km NE (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las mieszany - jodła, dąb, buk / na ziemi / kilka starych owocników w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219244

#653
od 12-2005

ID: 122015 Gyroporus castaneus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Gyroporus castaneus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szerzyny - Radoszyce, gm. Szerzyny, pow Tarnów (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las mieszany - brzoza, grab, sosna, jodła / na ziemi wśród mchu i innej roślinności, podłoże gliniaste z grubym piaskiem / dwa owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Piaskowiec kasztanowaty
fot. 219247

#654
od 12-2005

ID: 122016 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary, cienisty las bukowo - jodłowy / na ziemi wśród ściółki, jeden z owocników u podstawy rozsypującego się pniaka / kilka owocników w rozproszonej grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 219250

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 01.grudnia.2008)

#655
od 12-2005

ID: 122017 Albatrellus cristatus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Albatrellus cristatus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary, cienisty las bukowo - jodłowy / na ziemi wśród ściółki / zwartymi, grupami, owocniki częściowo pozrastane, po kilkanaście i więcej w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Naziemek zielonawy
fot. 219254

#657
od 12-2005

ID: 122046 Thelephora penicillata


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.18); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: Tak, w zbiorach zgłaszającego,<080818 Thelephora penicillata> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bednarskie gm. Lipinki, pow. Gorlice (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy z grabem i dębem / na ziemi - ściółka iglasta, mech, lub inne niskie rośliny poprzerastane owocnikami / w wieloowocnikowych skupiskach charakterystycznych dla gatunku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Chropiatka piórowata
fot. 219379

#658
od 12-2005

ID: 122047 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.27); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 2 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany - sosna, brzoza, dąb, jodła / na korzeniu pniaka sosnowego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 219382

#659
od 12-2005

ID: 122048 Asterophora lycoperdoides


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.27); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: Tak, w zbiorach zgłaszającego,<080827 Asterophora lycoperdoides> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz, 2 km W (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - sosnowy z dębem / na rozkładających się owocnikach gołąbków, lub mleczajów / po kilka owocników na jednym żywicielu, kilka takich grup w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybolubka purchawkowata
fot. 219385

#660
od 12-2005

ID: 122049 Asterophora lycoperdoides


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.27); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: Tak, w zbiorach zgłaszającego,<080827 Asterophora lycoperdoides2> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz, 4 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy, przerzedzony wycinką drzew / na rozkładających się owocnikach gołąbków, lub mleczajów / grupami od kilku do ponad 20 owocników na żywicielu, 3 skupiska co kilkanaście metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybolubka purchawkowata
fot. 219388

#661
od 12-2005

ID: 122052 Asterophora parasitica


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.28); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: Tak, w zbiorach zgłaszającego,<080828 Asterophora parasitica> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowo - bukowy / na rozkładających się owocnikach gołąbków, lub mleczajów / kilka skupisk, po kilka do kilkunastu owocników kępkami na jednym żywicielu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybolubka lepka
fot. 219391

#662
od 12-2005

ID: 122054 Clavariadelphus truncatus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.08.29); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pagorzyna, gm. Lipinki, pow. Gorlice, 1 km W (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las jodłowy / na ziemi wśród ściółki / pojedynczo i małymi grupami, na kilku arach około 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka obcięta

fot. 219396
fot. 219397
fot. 219398

#663
od 12-2005

ID: 122056 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.12); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, cienisty las jodłowo - bukowy / na dolnej powierzchni martwwgo, leżącego pnia jodły, częściowo pozbawionego kory, ale o niewielkim stopniu rozkładu / trzy owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa

fot. 219403
fot. 219404
fot. 219405

i

#5778
od 12-2003

ID: 122073 Hymenochaete tabacina


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2008.11.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olcha,dąb / na gałęzi liściastej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 219419

fot. 219420

#664
od 12-2005

ID: 122093 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.12); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ropica Górna, gorlicki Beskid Niski (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowo - jodłowy, fragmentami przerzedzony wycinką / na powierzchni cięcia porzuconego kawałka pnia jodłowego, mało zmurszałego i częściowo bez kory / grupa dwu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa

fot. 219449
fot. 219450
fot. 219451

#665
od 12-2005

ID: 122136 Creolophus cirrhatus


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.12); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080912 Creolophus cirrhatus> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem i jaworem, przerzedzony wycinką drzew / na średnio zmurszałym pniaku po ściętym jaworze / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Kolczatek strzępiasty

fot. 219504

#666
od 12-2005

ID: 122137 Mycena crocata


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.13); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080913 Mycena crocata> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km SE (ATPOL: FG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las mieszany (m.in. brzoza, sosna, jodła, buk, wierzba iwa) / na ziemi wśród ściółki / pojedynczo, lub po kilka w rozproszonych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Grzybówka szafranowa

fot. 219507

#667
od 12-2005

ID: 122138 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z dębem, bukiem i sosną / na mocno zmurszałym pniaku sosnowym / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Siedzuń sosnowy

fot. 219510

#668
od 12-2005

ID: 122139 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2008.09.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z dębem, bukiem i sosną / u podstawy mało zmurszałego pniaka jodłowego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Siedzuń jodłowy

fot. 219514
fot. 219515

#669
od 12-2005

ID: 122140 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2008.10.01); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kryg, pow. Gorlice, podnóże g. Łysula (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty wąwóz w starym lesie jodłowo - bukowym / na powierzchni cięcia porzuconej kłody jodłowej, niewiele zmurszałej / pojedynczy owocnik w stadium zejściowym

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka jodłowa

fot. 219518

#670
od 12-2005

ID: 122142 Phyllotopsis nidulans


leg. Zygmunt Augustowski (2008.10.10); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <081010 Phyllotopsis nidulans> / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Huta Wysowska k. Wysowej, Beskid Niski, półn.-wsch. stok Ostrego Wierchu (ATPOL: EG-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las bukowy z jodłą, świerkiem i jaworem / średnio zmurszała kłoda po złamanym świerku / gromadnie, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty

fot. 219521

#671
od 12-2005

ID: 122143 Hericium coralloides


leg. Zygmunt Augustowski (2008.10.10); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ropki k. Wysowej, pod szczytem Ostrego Wierchu (ATPOL: EG-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, cienisty las bukowo - jaworowy o wysokim stopniu naturalności / na leżących, mocno zmurszałych kłodach bukowych / 2 stanowiska z 2 i 4 owocnikami, rosnącymi niedaleko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka bukowa

fot. 219527
fot. 219528
fot. 219529

#894
od 10-2007

2008.12.06 19:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122216 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu ID96208 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty;wierzba,świerk,kruszyna,leszczyna i in / na martwych pniach leszczyn / kilkanaście grupek (gł.po kilka owocników) na kilku pniach w trzech kępach leszczyny

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96208

fot. 219625

fot. 219626

#895
od 10-2007

2008.12.06 19:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122217 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Anna Kujawa

eksykat: przy zgłoszeniu ID96824 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty-wierzba,olcha,kruszyna,bez / na gałązkach w liściastej ściółce / pięć młodych owocników w dwóch punktach (z obawy przed zadeptaniem nie dokonałem dokładnego przeszukania terenu)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96824

fot. 219630

fot. 219631

#896
od 10-2007

2008.12.06 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122218 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy z dodatkiem brzóz / na leżącej,sosnowej gałązce / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 1'1,85"N 19 23'4,25"E

fot. 219635

#897
od 10-2007

2008.12.06 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122221 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,leszczyny / na pniach leszczyn / ok.30 owocników na dwóch pniach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 219639

fot. 219640

#898
od 10-2007

2008.12.06 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122222 Resupinatus trichotis


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny / na silnie zmurszałej gałęzi drzewa liściastego / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 219645

fot. 219646

fot. 219647

#1679
od 07-2005

2008.12.07 00:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122235 Sarcodontia crocea


leg. Grazyna Domian (2008.11.24); det. Marcin Piątek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary sad podworski / w górnej części pnia starej jabłoni, na wysokości ok. 4 m / rozpostarty w szczelinach kory, peknięciach pnia i w dziuplach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
kolcówka jabłoniowa
fot. 219680

fot. 219681

fot. 219682

omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/219362.html

#1680
od 07-2005

2008.12.07 00:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122236 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2008.12.05); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla wierzbowe na obrzeżach wysychającego oczka w starym parku podworskim / na gałęziach wierzb / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
kisielnica wierzbowa
fot. 219687

fot. 219688

#1684
od 07-2005

2008.12.07 01:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122241 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.12.06); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych gałązkach liściastych / pojedynczo w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 219713

#1685
od 07-2005

2008.12.07 01:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122242 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.12.06); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młoda buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi / na opadłych gałązkach liściastych / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
buławka rurkowata
fot. 219717

fot. 219718

#905
od 10-2007

2008.12.07 21:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122291 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.świerk ,brzoza,sosna / na leżącym,murszejącym pniu brzozy / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 219850.jpg

fot. 219851.jpg

#906
od 10-2007

2008.12.07 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122292 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.świerk,sosna,brzoza / na leżacym pniu sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 219854.jpg

#907
od 10-2007

2008.12.07 21:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122293 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu ID96574 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-świerk,brzoza,dąb,leszczyna i in / na pniach leszczyn / w grupach,w pięciu kępach leszczyn (6+10+ok25+ok.25+30 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96574

fot. 219858

fot. 219859

#908
od 10-2007

2008.12.07 22:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122296 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-gł.brzoza,leszczyna i klon,poza tym dąb,grab,jesion i in / na pniach leszczyn / przy pobieżnych oględzinach lasu o pow.ok.2 h stwierdziłem obecność orzechówki w 11 kępach leszczyn (liczebność to odpowiednio:ok.90+ok.25+ok.20+ok.50+4+31+30+ok.20+ok.30+13+12 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
Potwierdzenie stanowisk(-a) ze zgłoszenia ID96574.Od 80 do 200m na pd. od stanowiska ze zgłoszenia ID122293.

fot. 219872

#911
od 10-2007

2008.12.07 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122300 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu przy cieku wodnym-olcha,sosna,brzoza,wierzba / na obumarłej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 10'51,19"N 19 24'49,08"E

fot. 219880

fot. 219881

#912
od 10-2007

2008.12.07 22:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122302 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-świerk,olcha,buk,brzoza,dąb / na mocno zmurszałym,leżącym pniu świerka / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 11'1,23"N 19 24'41,99"E

fot. 219887

fot. 219888

#1690
od 07-2005

2008.12.08 01:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122312 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2008.12.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych drobnych gałązkach / pojedynczo i w grupach - bardzo licznie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 219908

fot. 219909

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 08.grudnia.2008)

#1691
od 07-2005

2008.12.08 01:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122313 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.12.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi źródliska / na pniach: buka (obwód-177 cm), jesionu (obwód - 101 cm) i buka (obwód - 84 cm), oddalonych od siebie maksymalnie o 200 m, w dolinie strumienia / pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie, a także na ryzomorfach opieńki

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 219914

fot. 219915

fot. 219916

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112523

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 08.grudnia.2008)

#1692
od 07-2005

2008.12.08 01:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122314 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2008.12.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi / na resztkach odziomka po starym buku (obwód 404 cm) / bardzo liczie na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 219921

fot. 219922

fot. 219923

#913
od 10-2007

2008.12.08 10:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122324 Steccherinum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2008.12.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-gł.klon,brzoza,jesion,leszczyna / na murszejącej gałęzi drzewa liściastego (klonu?) / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 219936.jpg

fot. 219937.jpg

fot. 219938.jpg

#916
od 10-2007

2008.12.08 11:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122330 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2008.12.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/16.12.08 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-świerk,sosna,brzoza / na murszejącym kawałku świerkowego pnia / grupa kilkudziesięciu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 1'1,61"N 19 23'11,62"E

fot. 219956

i

#353
od 07-2005

ID: 122359 Geastrum triplex


leg. Włodek Chojnacki (2008.12.07); det. Włodek Chojnacki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, skraj lasu przy końcu ulicy Michałowskiego (ATPOL: DA 80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla leszczynowe z pojedynczymi drzewami (klon, sosna, olsza szara, jawor), / na ziemi, wsrod opadłych liści, większość owocników oderwana od podloża, / na powierzchni ok. 9 m2 blisko 30 owocników,

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 220014
fot. 220015
fot. 220016
fot. 220017

#1697
od 07-2005

2008.12.10 01:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122411 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.12.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy na krawędzi źródliska w dolinie strumienia / na stojących obumarłych pniach: jesionu (obwód- 197 cm), grabu (89 cm), olszy (169 cm) i jesionu (114 cm) / od kilkudziesięciu do kilkuset owocników pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na odsłoniętym drewnie

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 220133

fot. 220134

fot. 220135

fot. 220136

fot. 220137

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112890

#1698
od 07-2005

2008.12.10 01:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122412 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2008.12.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi łęgu w dolinie strumienia / na pniu rozszczepionego ale jeszcze żywego graba / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 220142

fot. 220143

fot. 220144

Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa zgłoszona w ID120012

#1699
od 07-2005

2008.12.10 01:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122413 Kavinia himantia


leg. Grazyna Domian (2008.02.02); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy w dolinie strumienia / na odziomkowej, omszałej części dębu o obwodzie 405 cm / szeroko rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Kolcóweczka gładkozarodnikowa
fot. 220150

fot. 220151

fot. 220152

fot. 220153

#1700
od 07-2005

2008.12.10 02:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122414 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2008.12.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary park i sad podworski / na obumarłych gałęziach leszczyny (na trzech krzewach) / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 220158

fot. 220159

fot. 220160

#918
od 10-2007

2008.12.14 08:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122519 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2008.12.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego / na leżącym na łące drągu sosnowym / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 3'34,29"N 19 22'1,94"E

fot. 220409.jpg

fot. 220410.jpg

#919
od 10-2007

2008.12.14 08:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122520 Steccherinum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2008.12.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km W,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-olcha,brzoza,kruszyna / na murszejącej gałęzi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 2'56,78"N 19 19'22,55"E

fot. 220414.jpg

fot. 220415.jpg

#920
od 10-2007

2008.12.14 08:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 122521 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2008.12.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany w terenie podmokłym-sosna,brzoza / na gałęziach krzaczastej wierzby / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
51 3'8,8"N 19 19'7"E

fot. 220420.jpg

fot. 220421.jpg

fot. 220422.jpg

#1704
od 07-2005

2008.12.15 23:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122614 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2008.12.10); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem / na kłodzie powalonego buka / 9 owocników w stanie zejściowym i jeden owocnik młody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Soplówka bukowa
fot. 220668

fot. 220669

fot. 220670

#1705
od 07-2005

2008.12.15 23:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122615 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2008.12.10); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi źródliska / na bukowej gałęzi leżącej na ziemi / 31 owocników na ok. 20 cm długości gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 220675

fot. 220676

fot. 220677

#1706
od 07-2005

2008.12.15 23:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122616 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.12.10); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1 - 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów na stoku doliny strumienia Sułtańska Woda / na dwóch stojących obumarłych pniach buków (obw. 60 cm i 165 cm) i na 4 grabach (obw.: 85, 103, 80 i 85 cm) / od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie pojedynczo, w rzędach, grupach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na gołym, odsłoniętym drewnie

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 220683

fot. 220684

fot. 220685
Niniejsze zgłoszenie jest rozszerzającym uzupełnieniem zgłoszenia ID112873

#1711
od 07-2005

2008.12.16 00:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 122622 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2008.12.13); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/20.12.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego / na kłodzie powalonego buka / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 220719

fot. 220720

fot. 220721

#145
od 04-2007

ID: 122635 Geastrum striatum


leg. Anna Czaplińska (2007.09.09); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JG/29.11.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mikstat, przy płocie ośrodka Mikstat Las, gmina Mikstat, pow. Ostrzeszowski, woj.wielkopolskie (ATPOL: CE-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, w pobliżu dzika wiśnia, mirabelka, głóg / na ziemi wśród roślinnych resztek, podłoże piaszczyste / kilkadziesiąt owocników po obu stronach ogrodzenia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
dwa pierwsze zdjęcia przedstawiają grzyby znalezione we wrześniu 2007 r
fot. 220774
fot. 220775
zdjęcie trzecie i czwarte przedstawiają owocniki zeszłoroczne znalezione w sierpniu 2008 r
fot. 220776
fot. 220777

#146
od 04-2007

ID: 122645 Serpula himantioides


leg. Joanna Gądek (2008.11.18); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/18.12.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 3 km W Tychy Czułów, woj. śląskie (ATPOL: DF-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu i modrzewia / na zwalonym modrzewiu / rozpostarty owocnik u podstawy zwalonego modrzewia, po jego spodniej stronie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 220792

i

#687
od 11-2006

ID: 122906 Amanita echinocephala


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.05); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/28.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Stara Kraśnica, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, 1,5 km SWW, G. Kaczawskie (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy z siewkami liściastych / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221330.jpg
fot. 221331.jpg

i

#688
od 11-2006

ID: 122907 Calocera furcata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.12.06); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/21.12.08 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Hałuszowa, pow. nowotarski, woj. małopolskie, ok. 1 km SW (ATPOL: EG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk , buk) / pniak drzewa iglastego / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#689
od 11-2006

ID: 122908 Choiromyces meandriformis


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.16); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/21.12.08 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, ok. 3 km NW (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą sosny / na gliniastej drodze lesnej, wymyte przez ulewę / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#690
od 11-2006

ID: 122909 Arrhenia spathulata


leg. Błażej Gierczyk, Jacek Soboń (2008.10.04); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/1.03.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Mysłów, pow. jaworski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia Mysłów-Sobocin (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu / mech / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#691
od 11-2006

ID: 122910 Arrhenia spathulata


leg. Błażej Gierczyk (2008.10.04); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/1.03.09 / fot.: Ani jednej. Gierczyk posiada aparat ale nie lubi fotografować grzybów. / notatka:

lokalizacja: Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia (ATPOL: BE-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu / mech / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#692
od 11-2006

ID: 122911 Arrhenia spathulata


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.10.04); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0004 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/1.03.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, kamieniołom wapienia, II poziom (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu / mech / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#693
od 11-2006

ID: 122913 Asterophora parasitica


leg. Tomasz Pachlewski (2008.09.30); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/22.12.08 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, S krańce miasta (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy / na szczątkach Russula sp. / kilkadziesiąt owocników (na 2 owocnikach Russula sp.)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
fot. 221344
fot. 221345
fot. 221346

i

#694
od 11-2006

ID: 122914 Boletus calopus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.18); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/21.12.08 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, 4 km N, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica) (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / kilka owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221350
fot. 221351

i

#695
od 11-2006

ID: 122915 Boletus subappendiculatus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.18); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/21.12.08 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, 4 km N, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica) (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221356
fot. 221357
fot. 221358

i

#697
od 11-2006

ID: 122917 Clavicorona pyxidata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.16); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/21.12.08 / fot.: owszem / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, ok. 2 km NW (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (buk, klon, świerk i inne) / zwalony pień / widoczna na zdjęciu, jedna, zejściowa kępa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221363

i

#698
od 11-2006

ID: 122918 Cordyceps capitata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.17); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy / na jeleniakach (Elaphomyces sp.) / ok. 6 owocników (po 1-2 szt. na owocniku żywiciela)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221368
fot. 221369
fot. 221370

i

#699
od 11-2006

ID: 122919 Cordyceps sphecocephala


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.17); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/22.12.08 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy / na martwej osie / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#700
od 11-2006

ID: 122920 Crepidotus luteolus


leg. Błażej Gierczyk (2008.10.03); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081003/0001 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/TP/28.02.09 / fot.: bidna ale jest / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Góry Kaczawskie, G. Miłek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka pod nieczynnym wyciągiem, skraj lasu bukowego / szczątki roślin / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221373

i

#701
od 11-2006

ID: 122921 Entoloma incanum


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/28.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, kamieniolom wapienia, II i III poziom (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna / na ziemi / kilkadziesiąt owocników; w różnych fazach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221379
fot. 221380
fot. 221381
fot. 221382

i

#702
od 11-2006

ID: 122922 Ganoderma lucidum


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.21); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Las Strachociński (północna część) (ATPOL: BE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / grab? / 2 owocniki po jednej stronie rzewa i jeden po przeciwnej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221386
fot. 221387

i

#703
od 11-2006

ID: 122923 Geastrum fimbriatum


leg. Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#704
od 11-2006

ID: 122924 Geopora arenicola


leg. Błażej Gierczyk (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF080830/0005 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/1.03.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, kamieniołom wapienia, IV poziom (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kalcyfilna murawa, wśród mchu / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#705
od 11-2006

ID: 122925 Gomphus clavatus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.18); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / w czarcim kręgu - kilkadziesiąt owocników, kilkanaście metrów dalej, przy świerku - kolejnych kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221395
fot. 221396
fot. 221397
fot. 221398
fot. 221399
fot. 221400

i

#706
od 11-2006

ID: 122926 Hygrocybe psittacina


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.21); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/25.10.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Łany, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, 0,25 km W (ATPOL: CE-50)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka / na ziemi / pojedynczo, łącznie 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221407
fot. 221408
fot. 221409
fot. 221410
fot. 221411

i

#707
od 11-2006

ID: 122927 Hymenochaete cruenta


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.17); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / leżąca na ziemi gałąź / resupinowaty owocnik pokrywał kilkanaście centymetrów kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#708
od 11-2006

ID: 122928 Lactarius lignyotus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy, w wąwozie potoku / na omszałym, próchniejącym pniu / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221415
fot. 221416

i

#709
od 11-2006

ID: 122929 Lentinus adhaerens


leg. Tomasz Pachlewski (2008.12.06); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Hałuszowa, pow. nowotarski, woj. małopolskie, ok. 1 km SW (ATPOL: EG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka i jodły / pruchniejący pniak drzewa iglastego / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221420
fot. 221421

i

#710
od 11-2006

ID: 122930 Lepista personata


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.10.21); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/22.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Łany, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, pomiędzy miejscowością a Odrą (ATPOL: CE-50)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221424
Duplikat zielnikowy: BGF081108/0001

i

#711
od 11-2006

ID: 122931 Microglossum viride


leg. Tomasz Pachlewski (2008.09.27); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/TP/28.02.09 i 2/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy / na ziemi / 2 owocniki (w odstępie kilku dni)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221430
fot. 221431
fot. 221432
fot. 221433

i

#713
od 11-2006

ID: 122933 Peziza succosa


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.18); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, 4 km N, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica) (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty, owocniki zgromadzone jedynie w obrębie wysięku wody o pow. kilkunastu metrów kw. / na ziemi / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221447
fot. 221448
fot. 221449
fot. 221450
fot. 221451

i

#714
od 11-2006

ID: 122934 Phallus hadriani


leg. Anna Dolińska (2008.08.26); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Warszawa - w pobliżu ulicy Powsińskiej (ATPOL: ED-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik przy chodniku, pomiędzy blokami / na ziemi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
Owocniki wyrosły ok. 200 m od zgłaszanych w zeszłym roku: ID: 93093. We wrześniu pojawiły się kolejne (w stadium jaja), lecz pogoda i tubylcy nie dopuścili do ich rozwoju (wyschnięcie i dewactacja)
fot. 221456
fot. 221457

i

#720
od 11-2006

ID: 122940 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.09.15); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/22.12.08 / fot.: brak / notatka:

lokalizacja: S stok Góry Ślęży (ATPOL: BE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (buk, klon i inne) / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#721
od 11-2006

ID: 122942 Psilocybe inuncta


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.04); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0001 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/1.03.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Góry Kaczawskie, G. Miłek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka pod nieczynnym wyciągiem / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221472
fot. 221473

i

#723
od 11-2006

ID: 122945 Psilocybe pseudocyanea


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.03); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081003/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/1.03.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka pod nieczynnym wyciągiem / na ziemi / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221478

i

#725
od 11-2006

ID: 122947 Serpula himantioides


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.11); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: S stok Góry Ślęży (ATPOL: BE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa przy ścieżce / omszała, zacieiona, pionowa powierzchnia skarpy, z resztkami spróchniałych korzeni / resupinowaty owocnik porkywał kilkadziesiąt centymetrów kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221491

i

#726
od 11-2006

ID: 122948 Thelephora penicillata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.16); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, ok. 3 km NW (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na ziemi (spróchniałych korzeniach?) , u podnóża spróchniałego pniaka / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221494

i

#727
od 11-2006

ID: 122949 Tremella foliacea


leg. Tomasz Pachlewski (2008.09.27); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TP/22.12.08 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy / opadła gałąź / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#728
od 11-2006

ID: 122950 Trichaptum biforme


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.18); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica) (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / na opadłych gałęziach drzewa liściastego / na kilku gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221497

i

#729
od 11-2006

ID: 122951 Sistotrema confluens


leg. Błażej Gierczyk, Michał Wójtowski (2008.10.03); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081003/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, las k. kamieniołomu wapienia (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / ściółka / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#730
od 11-2006

ID: 122952 Suillus collinitus


leg. Błażej Gierczyk (2008.08.30); det. Bałażej Gierczyk

eksykat: BGF080830/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/TP/28.02.09 / fot.: fot. Marek Snowarski: http://www.grzyby.pl/foto/080830-2194.htm / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, rez. G. Milek, kamieniołom wapienia, II poziom (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, pod Pinus / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#731
od 11-2006

ID: 122953 Volvariella pusilla


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.17); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok. 4 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, (ok 1 km NW od Chatki Elektryków) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221501
fot. 221502

i

#732
od 11-2006

ID: 122954 Volvariella surrecta


leg. Tomasz Pachlewski (2008.11.10); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Las Osobowicki (północna część) (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młoda monokultura modrzewiowa / szczątki owocnika Lepista nebularis / kilka owocników na jednym owocniku zywiciela

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221506
fot. 221507

i

#4149
od 01-2007

2008.12.28 19:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 122960 Phleogena faginea


leg. Barbara K. (2008.12.21); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/13.01.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1 km na zachód od wioski Nienawiszcz (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon / uschnięte drzewo liściaste bez korony o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm / owocniki w rzędach i grupach na wysokości od 70 do 95 cm, blisko 100 owocników

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°40'57,03" E 17°58'37,47"
oddział leśny numer 95

widok dolnej części pnia od czterech stron, strzałkami zaznaczone położenie owocników
fot. 221546 fot. 221547 fot. 221548 fot. 221549
owocniki:
fot. 221550 fot. 221551

(wypowiedź edytowana przez topazzz 28.grudnia.2008)

i

#4150
od 01-2007

2008.12.28 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 122962 Phleogena faginea


leg. Barbara K. (2008.12.21); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/13.01.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1,5 km na pn.zach. od wioski Nienawiszcz (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych / uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m, stojący blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej / owocniki w pęknięciach kory, w rzędach, do wysokości 3,5 m, ponad sto owocników

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°41'19,97" E 17°58'25,30"
oddział leśny numer 93

widok na kikut bukowy:
fot. 221558 fot. 221559

przykładowe owocniki:
fot. 221560 fot. 221561
1. na kikucie wyrosło kilkanaście owocników hubiaka pospolitego Fomes fomentarius
2. część kikuta, około 20% okorowana, okorowanie obejmuje od dołu do góry średnio 1/5 obwodu kikuta
3. na części okorowanej nie znaleziono owocników suchogłówki korowej

i

#4151
od 01-2007

2008.12.28 21:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 122964 Phleogena faginea


leg. Barbara K. (2008.12.20-21); det. Barbara K.

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/13.01.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny / dwa uschnięte drzewa liściaste: 1. o obwodzie pierśnicy 51 cm, 2. o obwodzie pnia poniżej rozwidlenia na trzy konary ok. 1,8 m, obwód konaru porośniętego owocnikami ok. 90 cm / 1. owocniki rzędami i grupami do wysokości 120 cm, licznie (ponad sto) 2. owocniki rzędami i grupami na wysokości od 80 cm do ok. 3 m na jednym z trzech konarów porośniętym owocnikami, konar ten jest porośnięty w dolnej partii na powierzchni bocznej, skąd szerokim pasmem owocniki przechodzą na górną powierzchnię konaru (bardzo licznie)

publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°26'25,72" E 17°27'03,64" oraz N 52°26'26,96" E 17°27'04,04"
oddział leśny numer 133

drzewo 1 (fragment, od strony występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221575 fot. 221576

drzewo 2 (fragment, strzałkami zaznaczony obszar występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221577 fot. 221578

(wypowiedź edytowana przez topazzz 28.grudnia.2008)

i

#733
od 11-2006

ID: 122987 Pholiota gummosa


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.10); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TP/22.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, wilgotne miejsce, rozorane przez dziki i porośnięte trawą / na ziemi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221646
fot. 221647
fot. 221648

i

#734
od 11-2006

ID: 122988 Mycena olivaceomarginata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.21); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/25.10.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Łany, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, 0,25 km N (ATPOL: CE-50)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka - nieużytek / na ziemi / kilkanadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221651

i

#735
od 11-2006

ID: 122989 Volvariella hypopithys


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, koło kamieniołomu wapienia (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / ziemia / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#736
od 11-2006

ID: 122990 Hygrocybe psittacina


leg. Tomasz Pachlewski (04.10.2008); det. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/28.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, koło Zbójeckiego Kamienia (ATPOL: BE-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221654

i

#737
od 11-2006

ID: 122993 Psilocybe semilanceata


leg. Tomasz Pachlewski (2008.10.21); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji, ZBŚRiL PAN, 1/TP/22.12.08 i 14/TP/28.02.09 oraz BGF081108/0008 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka / na ziemi / pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221665 fot. 221666
fot. 221667
fot. 221668
fot. 221669 fot. 221670
fot. 221671 fot. 221672 fot. 221673

i

#738
od 11-2006

ID: 122994 Hygrocybe persistens


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF080830/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, kamieniołom wapienia IV poziom (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
owocniki odpowiadające opisowi H. acutoconica synonimizowanymi z H. persistens

i

#739
od 11-2006

ID: 122995 Hygrocybe persistens


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.10.04); det. Bałażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia (ATPOL: BE-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu / na ziemi / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#740
od 11-2006

ID: 122996 Lactarius scrobiculatus


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, Jacek Soboń (2008.10.04); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF081004/0005 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, Wąwóz Siedmica, 500 m wzdłuż szlaku od strony Ruskiego Mostu (ATPOL: BE-52)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nawapienny las świerkowy ziemia / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
mleczko przebarwia się na żółto, smak gorzki

i

#741
od 11-2006

ID: 122998 Pluteus leoninus


leg. Tomasz Pachlewski (2008.07.17); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/21.12.08 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok. 4 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, (ok 1 km NW od Chatki Elektryków) (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / szczątki drewna / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-
fot. 221679
fot. 221680

i

#742
od 11-2006

ID: 123045 Ripartites tricholoma


leg. Tomasz Pachlewski (2008.11.08); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TP/28.02.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Las Strachociński, południowa część (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / ziemia / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
-

i

#4155
od 01-2007

2008.12.31 18:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 123101 Sparassis crispa


leg. Barbara K. (2008.09.10); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,6 km na pd. od wioski Gaj (ATPOL: CC-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: starsze sosna, brzoza, młodsze dąb, klon, jarząb, sporo jeżyny / pod sosną / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°29'09,68" E 17°49'17,26"

fot. 221874 fot. 221875
fot. 221876

i

#4156
od 01-2007

2008.12.31 19:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 123104 Sparassis crispa


leg. Barbara K. (2008.09.10); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,8 km na pd. od wioski Gaj (ATPOL: CC-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: starsza sosna, młodszy dąb, sporo jeżyny / pod sosną i przy pniaku / dwa owocniki pojedynczo, w odległości kilku m od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°29'07,15" E 17°49'19,64" oraz N 52°29'05,68" E 17°49'20,88"

nieco zeschnięty owocnik pod sosną:
fot. 221883 fot. 221884

owocnik przy pniaku:
fot. 221885 fot. 221886
fot. 221887

i

#4157
od 01-2007

2008.12.31 19:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 123107 Sparassis crispa


leg. Barbara K. (2008.09.09); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, grab / pod sosną / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
N 52°28'23,40" E 17°28'32,08"

fot. 221891
fot. 221892

i

#4158
od 01-2007

2008.12.31 20:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Barbara K. (topazzz)

ID: 123108 Sparassis crispa


leg. Barbara K. (2008.09.09); det. Barbara K.

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,7 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, grab, klon, nieco leszczyny / pod sosnami i w poblizu sosen / grupa 5 owocników w różnym wieku w odległościach kilku-kilkunastu m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
średnie współrzędne N 52°28'12,2" E 17°28'54,5"

cztery spośród pięciu owocników:
fot. 221899
fot. 221900
fot. 221901
fot. 221902

i

#710
od 09-2006

ID: 123112 Meruliopsis taxicola


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2008.12.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice woj. śląśkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las z przewagą liściastych / na leżącej gałęzi sosny / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 221907.jpg
fot. 221908.jpg

i

#711
od 09-2006

ID: 123113 Pseudomerulius aureus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2008.12.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice woj. śląśkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las z przewagą liściastych / na leżącej gałęzi sosny / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 221912.jpg
fot. 221913.jpg

i

#712
od 09-2006

ID: 123114 Merismodes anomalus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2008.12.06); det. Piotr Perz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice woj. śląśkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las z przewagą liściastych / na osice / w skupisku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

uwagi:
.
fot. 221918.jpg
fot. 221919.jpg
fot. 221920.jpg

(wypowiedź edytowana przez kiruch 31.grudnia.2008)

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji