Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2005 listopad-grudzień
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «
i

#910
od 04-2001

2005.11.01 17:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Snowarski (marek)

ID: 24367 Inonotus hispidus


leg. Marek Snowarski (2005.11.01); det. Marek Snowarski

eksykat: 051101-1 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Prusice, pow. trzebnicki (ATPOL: BE-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stara jabłoń (papierówka) w ogrodzie przydomowym / drewno / 1 owocnik na wys. ok 1.5m na pniu jabłoni

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-

#15
od 09-2005

ID: 24482 Sparassis laminosa


leg. Błażej Gierczyk (2005.10.26); det. Błażej Gierczyk

eksykat: tak, w herbarium autora / fot.: tak / notatka: tak
weryfikował(a): Anna Kujawa (2005.10.30}

lokalizacja: ok. 10 km na pd od Chodzieży, przy parkingu leśnym koło drogi nr 11 na wysokosci wsi Ostrówki (ATPOL: BC-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowy z domieszką świerku / zmurszały pieniek, prawdopodobnie dębowy / 4 owocniki, największy 15 cm średnicy

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
Oznaczenie niepewne, być może Sparassis crispa, choć siedlisko i pokrój wskazują na S. laminosa. Po konsultacji z Kustoszem zdecydowano zgłosić jako S. laminosa.
fot. 24469
fot. 24470

#144
od 03-2005

ID: 24587 Datronia mollis


leg. Tomasz Krzyszczyk (2005.11.02); det. Tomasz Krzyszczyk

eksykat: u mnie / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec) (ATPOL: DF-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk,buk) / na leżącej kłodzie bukowej / grupa 3 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-fot. 24698

#174
od 07-2005

2005.11.04 23:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24674 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2005.10.15); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / przy starym próchniejącym odziomku buka / w dwóch wiązkach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24809
owocniki były już w stanie daleko posunietego rozkładu

#175
od 07-2005

2005.11.05 00:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24676 Geastrum triplex


leg. Grazyna Domian (2005.10.08); det. Marek Snowarski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, Park Leśny Zdroje (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty wielogatunkowy (brzoza, osika, buk, grab, topola biała) / na ziemi / w grupie - 7 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24812

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 02.grudnia.2005)

#177
od 07-2005

2005.11.05 01:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24679 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2005.10.20); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na martwych bukach - jeden pień jeszcze stojący i 2 leżące mocno zmurszałe kłody) / na stojącym pniu - 1 owocnik, na leżących kłodach 9+4 owocniki

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24818

#183
od 07-2005

2005.11.06 00:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24758 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2005.10.29); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na leżącym konarze buka / pojedynczo i w wiązkach, łacznie ok. 20 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24920

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 03.grudnia.2005)

#184
od 07-2005

2005.11.06 00:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24759 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2005.10.29); det. Marzena Łyczek

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na murszejącej kłodzie przewróconego buka / gromadnie - na dwóch oddalonych od siebie o 250 m kłodach 8+7 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24924
fot. 24925

#186
od 07-2005

2005.11.06 00:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24762 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2005.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na złamanym, leżącym na ziemi konarze buka / pojedyńczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24934

#187
od 07-2005

2005.11.06 19:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24790 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2005.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / przy murszejącym pniu buka / w trzech wiązkach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25004

#188
od 07-2005

2005.11.06 19:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24792 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2005.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z poj. modrzewiami / przy mocno zmurszałym kikucie pnia buka / w dwóch wiązkach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25014

#194
od 07-2005

2005.11.07 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24929 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2005.10.20); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK (u Kustosza bazy)) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / leżąca na ziemi kłoda martwego buka / pojedyńcze i pozrastane owocniki - łącznie 5

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25205

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 03.grudnia.2005)

#199
od 07-2005

2005.11.08 00:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24936 Stropharia squamosa


leg. Grazyna Domian (2005.11.06); det. Sebastian Pinczer

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Starego Czarnowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska, krawędż lasu / na głębokiej ściółce / w grupie - 8 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25224

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 03.grudnia.2005)

i

#1066
od 12-2003

ID: 24964 Tricholoma populinum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.11.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/19.12.11 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Mały park osiedlowy,skarpka.Duże stare topole i świerk. / W ziemi. / Masowo w placykach po kilka sztuk.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25278
fot. 25279
fot. 25280

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

#0

2005.11.08 16:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogusław Cenian

ID: 24968 Xerocomus parasiticus


leg. Bogusław Cenian (2005.09.09); det. Bogusław Cenian

eksykat: Przesłany do kustosza bazy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: woj. dolnośląskie, Szklary Dolne k/Lubina (ATPOL: BE-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25300fot. 25301

#203
od 07-2005

2005.11.10 23:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25056 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2005.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ułamanym wiszącym konarze buka / pojedynczo i w grupach, łącznie ok. 30 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25393

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 03.grudnia.2005)

#204
od 07-2005

2005.11.10 23:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25057 Clavariadelphus junceus


leg. Grazyna Domian (2005.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na grubej warstwie bukowej ściółki / pojedynczo, w grupach a miejscami łanowo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25397

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 03.grudnia.2005)

#205
od 07-2005

2005.11.11 00:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25058 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2005.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na E od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z nieznaczną domieszką grabów i dębów / na grubej warstwie ściółki liściastej / pojedyńczo, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25400

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#206
od 07-2005

2005.11.11 00:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25059 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2005.11.09); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na E od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / ma bardzo zmurszałej, już rozpadającej się kłodzie buka / dwa owocniki

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25403

i

#1091
od 12-2003

ID: 25091 Sarcodon imbricatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.11.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy. / Piaszczyste,mech. / Jeden owocnik.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25455

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

i

#1092
od 12-2003

ID: 25092 Sarcodon imbricatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.11.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kalisz Kaszub.okolice PKP (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy. / Na poboczu drogi leśnej. / jeden owocnik.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25458

(wiadomość edytowana przez mirki2 11.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

#213
od 07-2005

2005.11.13 00:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25144 Bulgaria inquinans


leg. Grazyna Domian (2005.11.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 2/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-dębowy / na powalonym pniu dębu / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25583

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#214
od 07-2005

2005.11.13 00:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25145 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2005.11.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 3/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na głębokiej ściółce bukowej / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25586

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

i

#1102
od 12-2003

ID: 25184 Spongipellis spumeus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.11.08); det. Marcin Piątek

eksykat: Tak, u Kustosza bazy - 4/MWR/30.01.06 i u Marka Kozłowski / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk -Wrzeszcz ul.Chełmońskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Trawnik osiedlowy-miejsce ruderalne. / Na starej jabłoni / Jeden owocnik.Trochę zdewastowany.Poniżej widoczny ślad po drugim owocniku.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25603

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

i

#1103
od 12-2003

ID: 25185 Pleurotus pulmonarius


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.08.02); det. Anna Kujawa

eksykat: u mnie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu morenowego. / Na zwalonym drzewie liściastym. / Na całej długości pnia w kępkach po parę sztuk.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/14216.html


(wiadomość edytowana przez mirki2 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

i

#1105
od 12-2003

ID: 25187 Gomphidius roseus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2005.10.09); det. Marek Kozłowski

eksykat: u mnie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy-Lipusz. (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy. / Podłoże piaszczyste,trawiaste,igliwie. / Kilkanaście sztuk.

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25620

(wiadomość edytowana przez mirki2 25.listopada.2005)

#25
od 09-2005

2005.11.13 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 25188 Meripilus giganteus


leg. Robert Puciata (2005.08.25); det. Robert Puciata

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rez. Diabli Skok, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie bukowy, w pobliżu sosnowy / na zmurszałym drewnie /

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-
fot. 25622

#221
od 07-2005

2005.11.18 22:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25440 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2005.11.13); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 5/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z domieszką dębów i jesionów / na grubej warstwie ściółki liściastej / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25852

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#227
od 07-2005

2005.11.19 23:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25480 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2005.11.19); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Szczecina Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na korzeniach potężnego buka / w 5 wiązkach dookoła odziomka

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25913

#229
od 07-2005

2005.11.19 23:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25482 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2005.11.19); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 6/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo dębowy / na gałązkach zagrzebanych głęboko w ściółce / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25919

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#230
od 07-2005

2005.11.19 23:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25483 Clavariadelphus junceus


leg. Grazyna Domian (2005.11.19); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 7/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo dębowy / na liściach w głębokiej ściółce / pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25922

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#231
od 07-2005

2005.11.20 00:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25485 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2005.11.19); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 8/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo dębowy / na głębokiej ściółce liściastej / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25925

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

#195
od 07-2005

2005.11.07 23:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24930 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2005.10.20); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 10/GD/30.01.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na leżących kłodach buka / pojedynczo i w grupach, łącznie na 3 kłodach kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25208

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 23.listopada.2005)

#240
od 07-2005

2005.12.02 23:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26085 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2005.12.01); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu buka / w dwóch wiązkach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 26587

#241
od 07-2005

2005.12.02 23:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26087 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2005.12.01); det. Darek Karasiński, Sebastian Pinczer, Marek Snowarski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.03.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (buk, dąb, grab, olsza, poj. świerk i modrzew) / na kłodach świerka lub modrzewia i olszy / gromadnie i po., łacznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 26590

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#242
od 07-2005

2005.12.05 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26113 Bulgaria inquinans


leg. Grazyna Domian (2005.12.05); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.03.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowy z domieszką buka i jesionu / na leżącym od roku dębowym pniu / w wiązkach, łącznie kilkadzisiąt owocników na dwóch kłodach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 26621

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#243
od 07-2005

2005.12.05 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26114 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2005.12.05); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.03.2006 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów / na drobnych gałązkach zagrzebanych w głebokiej ściółce liściastej / pojedynczo w rozproszeniu, w dwóch oddziałach

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 26624

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#105
od 04-2004

ID: 26234 Hygrocybe lepida


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.09.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: H. 241, herb. autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Karkonosze, Hala Pod Łabskim Szczytem (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łaka górska (Nardion), przy szlaku / na ziemi, wśród traw / gromadnie

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-fot. 26764

#106
od 04-2004

ID: 26235 Tricholomopsis decora


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.09.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: H. 242, Herb. autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Karkonosze, Łabski Kocioł (ATPOL: AE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Calamagrostio villosae - Piceetum / butwiejący pniak Picea / gromadnie

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-fot. 26768

#107
od 04-2004

ID: 26236 Cortinarius armeniacus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.10.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: H. 269, herb. autora / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Szumiącej, pow. Międzyrzecz, lubuskie (ATPOL: AD-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo - Pinetum / na ziemi, wśród ściółki i mchów / gromadnie

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-

#108
od 04-2004

ID: 26237 Cortinarius malachius


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.10.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: H. 270, herb. autora / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Szumiącej, pow. Międzyrzecz, lubuskie (ATPOL: AD-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo - Pinetum / na ziemi, wśród mchów / gromadnie

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
-

#31
od 09-2005

2005.12.09 21:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 26241 Sparassis crispa


leg. Robert Puciata (2005.12.03); det. Robert Puciata

eksykat: tak / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / w pobliżu sosny, na ściółce / pojedynczy

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 26774

#261
od 07-2005

2005.12.13 22:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26472 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2005.12.12.); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.03.2006 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na S od Klęskowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką jaworów i jesionów, także w sąsiednich litych drzewostanach bukowych / na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce / masowo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 27105

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#262
od 07-2005

2005.12.13 23:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26475 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (2005.12.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.03.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na S od Klęskowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dolina strumienia porosnięta buczyną z domieszką poj. jaworów, debów i jesionów / na bukowym konarze zawieszonym nad strumieniem / kilkanaście pozrastanych owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 27108

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#263
od 07-2005

2005.12.14 00:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26476 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2005.12.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.03.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z pojedyńczymi jesionami / na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce liściastej / masowo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 27111

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#274
od 07-2005

2005.12.18 00:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26556 Hericium erinaceum


leg. Grazyna Domian (2005.12.17); det. Andrzej Frydrycki

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 4 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / bukowy pień / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 27221

#260
od 07-2005

2005.12.13 22:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 26471 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (10.12.2005); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.03.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / leżąca na ziemi kłoda martwego buka / gromadnie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 27102

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 21.lutego.2006)

#172
od 07-2005

2005.11.04 22:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24665 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2005.10.01); det. Marzena Łyczek

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna źródliskowa / na leżącym konarze buka / w niewielkich wiązkach, łacznie 8 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24760

#173
od 07-2005

2005.11.04 23:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24670 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2005.10.12); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / konar buka leżący na ziemi / pojedynczo i w małych wiązkach, łacznie 6 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24800

#176
od 07-2005

2005.11.05 00:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24678 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2005.10.20); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska w dolinie strumienia / na martwym konarze buka / pojedynczo i w małych wiązkach, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24815

#182
od 07-2005

2005.11.05 23:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24757 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (2005.10.24); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty w podmokłej dolinie strumienia (wiąz, jesion, buk, olsza) / na leżącej, martwej ale jeszcze z korą, kłodzie liściastej / pojedynczo i gromadnie, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24917

#185
od 07-2005

2005.11.06 00:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24760 Pluteus umbrosus


leg. Grazyna Domian (2005.10.29); det. Marzena Łyczek

eksykat: nie (był tylko 1 owocnik) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / murszejąca kłoda martwego buka / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 24929
fot. 24930

#196
od 07-2005

2005.11.07 23:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24932 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2005.10.29); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na E od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska w dolinie strumienia / na powalonym buku / pojedyńczo i grupowo - łącznie 4 owocniki

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25214

#197
od 07-2005

2005.11.07 23:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24933 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2005.10.31); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu jeszcze żywego buka / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25217

#198
od 07-2005

2005.11.08 00:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 24934 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2005.10.06); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na leżącej kłodzie buka / pojedyńczo i grupowo - łacznioe 7 owocników

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25220

#23
od 09-2005

2005.11.12 21:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 25139 Mycenastrum corium


leg. Robert Puciata (ok. 1996); det. Robert Puciata

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka pastwisko / na ziemi / pojedynczy

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52, Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92

uwagi:
-
fot. 25576

#224
od 07-2005

2005.11.19 21:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25472 Coprinus picaceus


leg. Grazyna Domian (2004.10.27); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na E od Szczecina Podjuch (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25900

#225
od 07-2005

2005.11.19 22:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25477 Coprinus picaceus


leg. Grazyna Domian (2005.08.14); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. gryfino, 1,8 km na NW od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie z domieszką dębów / na ziemi z grubą warstwą opadłych liści / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25905

#226
od 07-2005

2005.11.19 22:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 25478 Coprinus picaceus


leg. Grazyna Domian (2005.11.13); det. Grazyna Domian

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (buk, dąb, jawor, wiąz) / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

uwagi:
fot. 25908

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji