Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2009 luty
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#147
od 04-2007

ID: 125006 Encoelia furfuracea


leg. Janusz Gądek (2008.12.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/11.02.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, sosna i świerk, 100 m S Jezioro Paprocańskie / na gałęzi rosnącej leszczyny / kilkanaście owocników na jednej gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 226066
fot. 226067
fot. 226068

#148
od 04-2007

ID: 125008 Exidia saccharina


leg. Joanna Gądek (2008.12.22); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/11.02.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na opadłych sosnowych konarach jeszcze nie pozbawionych kory / na trzech konarach po kilka, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 226073
fot. 226074
fot. 226075

#1800
od 07-2005

2009.02.07 20:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125147 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych gałązkach w liściastej ściółce / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 226356

#1801
od 07-2005

2009.02.07 20:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125148 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na złomie bukowym o obwodzie pnia 218 cm i wysokości 12 m / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 226360

fot. 226361

#1802
od 07-2005

2009.02.07 20:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125149 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na okrajku śródleśnego torfowiska / na gałązkach wierzbowych / pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226365

fot. 226366

#1803
od 07-2005

2009.02.07 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125151 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa 1,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na śródleśnym torfowisku / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226372

fot. 226373

i

#5891
od 12-2003

ID: 125159 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Granica łęgu i lasu mieszanego / Na wierzbie / kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226401

i

#5892
od 12-2003

ID: 125160 Hymenochaete tabacina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy / Na wierzbie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226404

i

#4233
od 01-2007

ID: 125167 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza / obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów / rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:
N 52°28'24,33" E 17°28'35,50" N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66"
oddział leśny nr 58

- owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami
- obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm
- owocniki występują do wysokości maks. 74 cm
- drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane

grab 1:
fot. 226445
grab 2:
fot. 226446
grab 3:
fot. 226447
fot. 226448
dąb 1:
fot. 226449
fot. 226450
fot. 226451
dąb 2:
fot. 226452

i

#4234
od 01-2007

ID: 125168 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/23.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,2 km na wsch. (nieco na pd.) od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan o składzie: dąb, sosna, grab / uschnięty stojący dąb (całe drzewo z koroną) o obwodzie pierśnicy 102 cm, do h 3 m prawie całkowicie okorowany / ok. 100 owocników, do 90 cm wysokości drzewa, na pozostałym niewielkim fragmencie kory i bezpośrednio na pniu przy tej korze, owocniki w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'23,81" E 17°28'51,82"
oddział leśny nr 57

w towarzystwie Calocera cornea i Fomes fomentarius

fot. 226457
fot. 226458
fot. 226459

i

#4239
od 01-2007

ID: 125196 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,5 km S, Jezierce, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 152, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab / uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny / na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z krzewów, najbliżej ścieżki przyrodniczej: N 52°25'47,96" E 17°22'24,17"

potwierdzenie zgłoszenia nr 99225 z 2008 r.

fot. 226515

i

#4240
od 01-2007

ID: 125204 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,4 km S Jezierce, , nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza / uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny / na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z krzewów: N 52°25'49,47" E 17°22'21,23"

fot. 226552
fot. 226553

i

#4241
od 01-2007

ID: 125206 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, 0,4 km pd Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza / cztery leżące pnie sosen / na poszczególnych pniach od kilku do ok. 150 owocników wyrastających na korze i bezpośrednio na pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z pni : N 52°25'48,57" E 17°22'22,92"

fot. 226561
fot. 226562
fot. 226563

i

#4243
od 01-2007

ID: 125211 Calocera furcata


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: Jezierce, 0,5 km SW, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 104 , pow. gnieźnieński , woj. Wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, grab, brzoza / leżący pień sosny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°25'59,95" E 17°21'59,35"

widok ogólny i zbliżenie na fragment pnia
fot. 226575
fot. 226576
owocniki z bliska
fot. 226577

https://www.bio-forum.pl/messages/33/226567.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 08.lutego.2009)

i

#5898
od 12-2003

ID: 125240 Phleogena faginea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb / Na martwym grabie / kilkaset owocników na całym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 54*22,300
E 18*32,530
94 m.npm

To jest osiemnaste stanowisko suchogłówki w TPK nie notowane przez M.S.Wilgę
fot. 226687

i

#5899
od 12-2003

ID: 125241 Plicatura crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,modrzew / na gałęzi liściastej / kilkadziesiąt owocników zejsciowych

uwagi:
fot. 226692
fot. 226693
fot. 226694
N 54*22,324
E 18*32,570
97 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

#1805
od 07-2005

2009.02.11 00:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125281 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, ok. 400m na NW od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko niskie porośniete wierzbami krzaczastymi i drzewiastymi / na gałęziach powalonej wierzby / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226763

fot. 226764

#1806
od 07-2005

2009.02.11 00:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125282 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2008.02.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 1,2km na N od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy na Miedzyodrzu / na gałęzi olchy / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 226769

fot. 226770

fot. 226771

#1809
od 07-2005

2009.02.11 00:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125285 Irpex bourdotii


leg. Grazyna Domian (2009.02.10); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 50m na S od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Seledynowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych dębów i osik / na gałęzi osiki / owocniki rozpostarto-odgięte i rozpostarte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 226783

fot. 226784

i

#5904
od 12-2003

ID: 125302 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu i nieczynnego stoku narciarskiego / Na stertach gałęzi,klon,brzoza,bez / ok 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226833
fot. 226834
fot. 226835
N 54*23,075'
E 18*33,905'
70 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

i

#1040
od 10-2007

2009.02.14 18:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 125398 Steccherinum bourdotii


leg. Jacek Nowicki (2008.09.09); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu-olcha,sosna,osika / na drewnie liściastym / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 227100

fot. 227101

fot. 227102

#1816
od 07-2005

2009.02.15 10:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125418 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Poligon wojskowy w sąsiedztwie Puszczy Bukowej, 0,5 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Głuchej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko nad niewielkim oczkiem wodnym / na gałązkach wierzbowych / kilkanaście owocników popjedynczo i w małych grupkach po 2-3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227192

fot. 227193

#1817
od 07-2005

2009.02.15 10:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125420 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.02.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym / na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody / rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 227198

fot. 227199

#1820
od 07-2005

2009.02.22 00:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125587 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 10m na S od Ogrodu Dendrologicznego w dolinie Słonecznego Potoku, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty nawiązujący do grądu (Bk, Gb, Brz, Jw, leszczyna) / na suchej gałęzi leszczyny / pojedynczo i w małych grupach - łącznie kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227584

fot. 227585

#1822
od 07-2005

2009.02.22 00:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125589 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.02.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na złomie bukowym o obwodzie 98 cm i wysokości 7 m / pojedynczo, w grupach i w rzędach, głównie na korze - łącznie kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 227594

fot. 227595

#1824
od 07-2005

2009.02.22 01:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125591 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.20); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Krąpeli, ok. 1 km na N od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel / na obumarłych gałęziach leszczyny / w małych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227604

fot. 227605

#1825
od 07-2005

2009.02.22 01:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125592 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.20); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Krąpieli, ok. 1,8 km na E od miejscowości Święte, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel / na suchych gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227610

fot. 227611

fot. 227612

i

#4250
od 01-2007

ID: 125626 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.22); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nad jeziorem Jankowo Dolne, 1,6 km na pd. od Lulkowa (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielki las porastający brzeg jezora i skarpę nad jeziorem, na skarpie przewaga sosny, na zboczu skarpy i brzegu jeziora dąb, topola, leszczyna, bez czarny, wierzba, olsza / gałąź leszczyny / kilkadziesiąt (ok. 50-60) gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'31,18" E 17°42'38,68"

krzew leszczyny rośnie kilkadziesiąt m od brzegu jeziora

zdjęcia: widok na krzew leszczyny z orzechówką oraz przykładowe owocniki na gałęzi i owocniki z bliska
fot. 227655
fot. 227656
fot. 227657

#537
od 12-2006

ID: 125627 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.09.05); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez) / Na ziemi / Grupa ok 20 owocników na dość małym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stanowisko było już zgłaszane (ID: 65654), teraz zgłoszenie dotyczy wystąpienia świeżych owocników.

fot. 227660

#538
od 12-2006

ID: 125628 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2008.09.25); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez) / Na ziemi / Grupa ok 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Owocniki z roku 2008. Powtórne zgłoszenie stanowiska z ID: 65654

fot. 227665

www.bio-forum.pl [Snowarski: zbiór fotografii na różny temat] /2/207101.html

#539
od 12-2006

ID: 125652 Ptychoverpa bohemica


leg. Adrian Szymkiewicz (2008.03.31); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Tak, u znalazcy / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku (ID: 65660).
fot. 227696

#1827
od 07-2005

2009.02.25 23:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125771 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi wysychającego śródpolnego oczka wodnego, w otoczeniu wierzby, brzozy i osiki / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227929

fot. 227930

#1828
od 07-2005

2009.02.25 23:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125772 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfńskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi śródleśnego mokradła, w otoczeniu wierzby, olchy, brzozy, czeremcha zwyczajna, dąb, buk, topola osika / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - bardzo licznie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227934

fot. 227935

#1829
od 07-2005

2009.02.25 23:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125773 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy drzewostan liściasty w pobliźu śródleśnego mokradłe (w otoczeniu: olsza, wierzba, topola osika, głóg, buk, dąb, brzoza, bez czarny) / na konarze złamanej czeremchy zwyczajnej / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 227940

fot. 227941

fot. 227942

#1831
od 07-2005

2009.02.25 23:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125775 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na śródleśnym mokradle porośnietym zwartym gąszczem wierzb krzewiastych / na wierzbowych gałęziach / owicniki rozpostaro-odgięte i rozpostarte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 227954
fot. 227955
fot. 227956

i

#4258
od 01-2007

ID: 125870 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.21); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 68, 3 km na pn.wsch. od Modliszewka (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, pojedynczo brzoza, naprzeciw młodnik sosnowy / pień przewróconej sosny / kilkanaście owocników na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'34,85" E 17°37'57,07"

zdjęcie 1 - stanowisko w dniu znalezienia
zdjęcie 2 - przyschnięte owocniki w dniu znalezienia
zdjęcie 3 - pobrane owocniki po namoczeniu
zdjęcia 4,5 - owocniki podczas kolejnych odwiedzin stanowiska w dniu 28.02.2009

fot. 228180
fot. 228181
fot. 228182
fot. 228183
fot. 228184

(wypowiedź edytowana przez topazzz 28.lutego.2009)

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji