Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2009 marzec
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «
i

#1050
od 10-2007

2009.03.03 08:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 125977 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z niewielką domieszką brzóz / na martwej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 228577

fot. 228578

fot. 228579

i

#4264
od 01-2007

ID: 126092 Pleurotus cornucopiae


leg. Barbara Kudławiec (2008.07.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/1.03.09 / fot.: Tak, 18.07.08, 24.07.08, 25.08.08 / notatka: tabela eksykatów+mapka

lokalizacja: Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od jednego ze stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, uschnięte drzewo przy ścieżce rowerowej (ATPOL: BD-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne, m.in. choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja i inne / pień martwego drzewa liściastego / kilkanaście wiązek po kilka owocników ułożonych dachówkowato rosnących od dołu pnia do wysokości ok. 3 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°25'19,26" E 16°54'20,88"

obserwacje i zdjęcia wykonywane od 17 lipca do końca sierpnia 2008

zdjęcia: widok na kilka wiązek w dolnej części pnia oraz wygląd owocników od góry i od spodu
fot. 228888
fot. 228889
fot. 228890

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/184658.html

i

#4266
od 01-2007

ID: 126107 Calocera furcata


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/22.03.09 / fot.: Tak, 01.03.2009 i 05.03.2009 / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 0,4 km na pn. (nieco na wsch.) od Goranina (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka młodych drzew liściastych i leszczyny / pień przewróconej sosny / kilkadziesiąt owocników rozmieszczonych w różnych miejscach pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°27'50,75" E 17°29'48,29"

zdjęcia: widok ogólny z leżącą sosną oraz przykładowe owocniki:
fot. 228902
fot. 228903

i

#4267
od 01-2007

ID: 126108 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,6 km na wsch. (nieco na pd.) od Leśniewa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik leszczynowy nad śródleśnym mokradłem / gałąź leszczyny / kilkanaście gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'20,7" E 17°29'12,5"

zdjęcia: widok krzewu leszczyny oraz przykładowe owocniki
fot. 228907
fot. 228908

(wypowiedź edytowana przez topazzz 05.marca.2009)

i

#4268
od 01-2007

ID: 126110 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK//22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, leszczyna, bez czarny / dwa uschnięte dęby o obwodach pierśnicy 68 i 57 cm / po kilkadziesiąt (ok. 20-30) owocników w szczelinach kory, do wysokości ok. 50 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'11,75" E 17°29'08,91"
N 52°28'12,43" E 17°29'12,20"

Stanowisko znalezione 01.03.2009, zdjęcia i obserwacje wykonane 05.03.2009

pierwsze drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228924
fot. 228925
fot. 228926

drugie drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228927
fot. 228928
fot. 228929

i

#1065
od 10-2007

2009.03.05 20:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126111 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj leśnej drogi,po tej stronie drogi dominują robinie / na gałązkach / ok.25 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 228933

fot. 228934

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96722

i

#4269
od 01-2007

ID: 126112 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.05); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny / pień przewróconej sosny / kilka owocników na korze i na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'10,37" E 17°29'08,18"

zdjęcia: widok pnia sosny oraz owocniki na korze i na okorowanym pniu
fot. 228940
fot. 228941
fot. 228942
fot. 228943

i

#1066
od 10-2007

2009.03.05 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126113 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika / na murszejącej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st05'12,04"N
-------19st21'58,89"E

fot. 228949

fot. 228950

i

#1067
od 10-2007

2009.03.05 20:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126114 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wąski pas sosen pomiędzy brzezinami / na leżącej,murszejącej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st05'20,44"N
-------19st21'44,90"E

fot. 228954

fot. 228955

i

#1068
od 10-2007

2009.03.05 20:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126115 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stobiecko Szlacheckie , pow. Radomsko (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / ponad 50 owocników w promieniu 10 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
siedlisko
fot. 228961

kilka przykładowych owocników
fot. 228962

fot. 228963

fot. 228964

#1842
od 07-2005

2009.03.07 00:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126172 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką modrzewi / na bukowych gałęziach / w 4 wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 229136
fot. 229137
fot. 229138

#1843
od 07-2005

2009.03.07 01:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126173 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na pniu złamanego buka - na powierzchni drewna odsłoniętej po rozszczepieniu pnia / około 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229143
fot. 229144
fot. 229145

#1844
od 07-2005

2009.03.07 01:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126174 Antrodia xantha


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką starych daglezji / na odziomku po ściętej daglezji / rozpostarty na niemal całej powierzchni bocznej pniaka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Jamkówka żółta
fot. 229151
fot. 229152
fot. 229153
fot. 229154

i

#1072
od 10-2007

2009.03.07 15:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126202 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny / na leżącym,martwym pniu bzu czarnego (95%) / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'59,13"N
-------19st23'10,68"E

fot. 229172

biotop
fot. 229173

i

#1074
od 10-2007

2009.03.07 16:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126205 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza / na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'59,79"N
-------19st22'14,10"E

fot. 229184

fot. 229185

i

#4270
od 01-2007

ID: 126222 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 53, nad j. Głęboczek, 2,1 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, olsza, grab, leszczyna / uschnięta gałąź leszczyny / kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'53,3" E 17°37'47,0"

w tym samym oddziale leśnym, w odległości 400 m, w 2008 r. zaobserwowałam Encoelia furfuracea - zgłoszenie ID: 99294

zdjęcia: siedlisko i żywiciel (zaznaczona gałąź z owocnikami) oraz jeden z owocników
fot. 229206
fot. 229207

i

#4271
od 01-2007

ID: 126224 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 54, nad j. Głęboczek, 2,0 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, leszczyna / ułamany konar leszczynowy / dwa owocniki w odległości kilkunastu cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'58,2" E 17°37'52,4"

Na tym samym konarze jeden owocnik Encoelia furfuracea oraz owocniki Exidia truncata i Exidia plana, również owłosiony konsolowaty owocnik, którego hymenofor i przekrój muszę sprawdzić, by odpowiedzieć na pytanie - wrośniak szorstki?

zdjęcia: siedlisko i konar ze wskazaniem miejsc, gdzie rosną owocniki trzęsaka listkowatego i ich trzy ujęcia
fot. 229219
fot. 229220
fot. 229221
fot. 229222

(wypowiedź edytowana przez topazzz 08.marca.2009)

i

#5935
od 12-2003

ID: 126225 Clitopilus hobsonii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.02.27); det. Anna Ronikier

eksykat: tak, KRAM F-46931 / fot.: tak / notatka: tak https://www.bio-forum.pl:80/messages/33/152247.html
weryfikował(a): Anna Ronikier (2009.01.15}

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Chełmońskiego przy byłym pomniku Janka Krasickiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe / Na żywym lilaku?bzie? / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
http://republika.pl/mirki1146/images/27lutego2008029.jpg
http://republika.pl/mirki1146/images/27lutego2008048.jpg

https://www.bio-forum.pl/messages/33/223800.jpg

i

#4272
od 01-2007

ID: 126230 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 87, nad j. Ławiczno, 3,5 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: źródlisko kilkadziesiąt m od jeziora, wokół sosna, dąb, leszczyna, nad jez. topola, olsza, brzoza, bez czarny / gałęzie czterech krzewów leszczyny wokół źródliska / na poszczególnych gałęziach po ok. 10, 20, 30 gniazdek po jednym do kilku owocników, na czwartej gałęzi bardzo licznie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'19,4" E 17°38'37,3"

owocniki w różnym wieku

zdjęcia: trzy widoki ogólne ze wskazaniem miejsc występowania owocników oraz owocniki z pierwszej i drugiej gałęzi
fot. 229233
fot. 229234
fot. 229235
fot. 229236
fot. 229237

i

#744
od 09-2006

ID: 126334 Exidia saccharina


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.01); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Żytno, woj. łódzkie (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na pniu sosny / w grupie, w okolicy kilkudziesięciu kilometrów dość często spotykany

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229545

i

#745
od 09-2006

ID: 126335 Geastrum triplex


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, akacja, dąb, brzoza, / na ziemi, skraj lasu / w grupie około 20 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229549
fot. 229550

i

#746
od 09-2006

ID: 126337 Sarcoscypha austriaca


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: akacja, bez / na leżących patykach / około 20 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229553

stanowisko z 2008 - ID:114023 i 2007 - ID: 72953

i

#747
od 09-2006

ID: 126338 Byssonectria fusispora


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj.łodzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, głównie sosna, dąb / na ściółce / w licznej grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229559
fot. 229560
fot. 229561
fot. 229562

#1858
od 07-2005

2009.03.10 22:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126373 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na trzech bukowych złomach o obwodach pni 105, 160 i 168 cm / od kilkudziesięciu do kilkuset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 229629
fot. 229630
fot. 229631

#1859
od 07-2005

2009.03.10 22:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126374 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką dębów / na dębowej gałęzi leżącej na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229635
fot. 229636

#1860
od 07-2005

2009.03.10 22:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126375 Hericium erinaceus


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/18.04.09 (fragment) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia / na bukowym złomie / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Soplówka jeżowata
fot. 229642
fot. 229643
fot. 229644

To już trzecie stanowisko soplówki jeżowatej w Puszczy Bukowej. Od stanowiska pierwszego (ID 26556) jest oddalone o około 1,2 km a od stanowiska drugiego (ID 111857) o około 10 km.

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 10.marca.2009)

#1862
od 07-2005

2009.03.10 22:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126377 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa / na bukowym złomie / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229661
fot. 229662

#1863
od 07-2005

2009.03.10 22:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126378 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowym klocu / kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 229667
fot. 229668

Wszystkie owocniki nadgryzione przez zwierzynę

i

#5944
od 12-2003

ID: 126404 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.03.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa teren szpitala dziecięcego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rozlewisko rzeczki-potoku. / Na nieokreślonym drewnie.Drzewa w pobliżu-wierzba,lipa,buk / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 229704

i

#4280
od 01-2007

ID: 126424 Meruliopsis taxicola


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: wpis do tabeli+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy / pień sosny / rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego (104-105-144-144), którego współrzędne są N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"

owocnik:
fot. 229774

wątek na bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/229675.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 11.marca.2009)

i

#1077
od 10-2007

2009.03.13 08:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126501 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/8.04.09 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: ul.Pławińska,Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas leszczyn na terenie prywatnego gospodarstwa / na wiszącej w kępie leszczyny martwej gałęzi tego krzewu / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
--

i

#1078
od 10-2007

2009.03.13 08:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126503 Sarcoscypha austriaca cf.


leg. Jacek Nowicki (2009.03.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/8.04.09 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: między Borzykówką a Borzykową,gm.Żytno,pow.radomszczański (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały ''lasek'' robiniowy / na gałązkach,w ściółce / 9 owocników w dwóch grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
--

Uwaga: owocnik młody, brak dojrzałych zarodników

#1877
od 07-2005

2009.03.15 21:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126687 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami / na sosnowym odziomku / szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 230342
fot. 230343
fot. 230344
omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/229528.html

#1878
od 07-2005

2009.03.15 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126689 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów w dolinie wątłego strumienia / na złomie grabu o obwodzie 122 cm i na dwóch złamanych bukach o obwodach 160 i 40 cm / po kilkaset owocników pojedynczo, w rzędach i w grupach, na korze, pod korą i na okorowanym drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 230350
fot. 230351
fot. 230352
fot. 230353

#1879
od 07-2005

2009.03.15 22:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126691 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 350m na E od ostatnich zabudowań Osetnego Pola, 450m na W od Wieleckiego Stawu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na odwodnionym w przeszłości śródleśnym mokradle z pojedynczymi krzewami łozy i młodymi osikami; w otoczeniu Wb, Brz, Ol, Db, Tp / na gałęziach łozy / rozpostarto odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 230365
fot. 230366
fot. 230367

#1880
od 07-2005

2009.03.15 22:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126694 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na W od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na odziomku po ściętym starym buku / 1 wiązka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 230399
fot. 230400

#1881
od 07-2005

2009.03.15 22:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126695 Phellinus conchatus


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi zadrzewienia porastającego śródpolny wąwóz (Wb, Bk, Db, Tp) / na pniu wierzby / kilkadziesiąt owocnikow w grupach po kilka egz.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czyreń muszlowy
fot. 230405
fot. 230406
fot. 230407

#1882
od 07-2005

2009.03.15 22:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126697 Phellinus conchatus


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w strefie okrajkowej lasu (Wb, Tp, Bk, Brz, Db) / na pniu wierzby / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czyreń muszlowy
fot. 230412
fot. 230413

#1883
od 07-2005

2009.03.15 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126698 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na dwóch złomach bukowych o obwodach 268 i 180 cm / po kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 230418
fot. 230419

#1885
od 07-2005

2009.03.15 22:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126700 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.03.15); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na 4 powalonych przez wiatr bukowych kłodach / owocniki rozpostarto odgięte, w większości nadjedzone przez zwierzynę

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 230438
fot. 230439
fot. 230440
fot. 230441
Kapelusze sprawiają wrażenie lśniących wyłącznie z powodu deszczu

i

#1088
od 10-2007

2009.03.16 16:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126731 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km na pd. od skrzyżowania dróg krajowych 1 i 42,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy z dębowym podrostem / na leżącej,martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'45,92"N
-------19st22'12,95"E

fot. 230535

i

#1089
od 10-2007

2009.03.16 16:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126732 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m) / na martwej gałęzi sosny / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230539

fot. 230540

i

#1090
od 10-2007

2009.03.16 16:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126734 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km W, Brodowe, gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.8m) / na leżącej martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230547

fot. 230548

fot. 230549

i

#1091
od 10-2007

2009.03.16 17:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126736 Steccherinum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany w terenie podmokłym-olcha,brzoza,sosna,osika,kruszyna / na leżących gałęziach / kilkanaście owocników na dwóch gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'39,66"N
-------19st19'55,68"E

fot. 230554

fot. 230555

fot. 230556

i

#1092
od 10-2007

2009.03.16 17:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126737 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce'' / na gałązce sosny leżącej na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'41,69"N
-------19st21'39,11"E

fot. 230560

fot. 230561

i

#1093
od 10-2007

2009.03.16 17:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126738 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pozostawionej przez drwali koronie sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'41,26"N
-------19st21'40,39"E

fot. 230565

fot. 230566

obok było stanowisko Meruliopsis taxicola (ID126737)

i

#1095
od 10-2007

2009.03.16 19:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126747 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na marwych,złamanych sosnach / kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

1)fot. 230593

__fot. 230594

2)fot. 230595

__fot. 230596

i

#1096
od 10-2007

2009.03.16 19:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126753 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

fot. 230601

fot. 230602

fot. 230603

i

#1097
od 10-2007

2009.03.16 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126754 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na leżącej,murszejącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,23"N
-------19st24'21,42"E

fot. 230607

fot. 230608

i

#1098
od 10-2007

2009.03.16 20:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126756 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz / na odłamanej gałęzi sosnowej / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'42,76"N
-------19st23'38,79"E

fot. 230612

fot. 230613

i

#1099
od 10-2007

2009.03.16 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126757 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz / na leżącym fragmencie sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'42,78"N
-------19st23'37,29"E
obok stanowiska Meruliopsis taxicola-ID126756

fot. 230617

fot. 230618

i

#750
od 09-2006

ID: 126758 Diplomitoporus flavescens


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / kilka stanowisk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230624

i

#1100
od 10-2007

2009.03.16 20:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126759 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha / na gnijących gałązkach,pod czeremchą / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'25,51"N
-------19st23'54,27"E

fot. 230626

fot. 230627

(wypowiedź edytowana przez gonzo 17.marca.2009)

i

#1101
od 10-2007

2009.03.16 20:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126760 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na martwej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'20,93"N
-------19ST23'39,46"E

fot. 230631

fot. 230632

i

#751
od 09-2006

ID: 126761 Calocera furcata


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230635

i

#752
od 09-2006

ID: 126762 Pseudomerulius aureus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230639

i

#1102
od 10-2007

2009.03.16 20:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126763 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-olcha,grab,leszczyna,dąb / na martwej gałęzi leszczyny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'25,12"N
-------19st23'26,35"E

fot. 230642

fot. 230643

i

#753
od 09-2006

ID: 126764 Tremella foliacea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej brzozie / pojedynczo, kilka stanowisk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230646

i

#1103
od 10-2007

2009.03.16 21:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126765 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na marwej,stojącej sośnie / ok.tuzina owocników,większość zjedzona przez robaki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st00'03,60"N
-------19st23'18,78"E

fot. 230650

fot. 230651

i

#1121
od 10-2007

2009.03.22 12:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127088 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in / na leżącej gałązce sosny / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'00,86"N
-------19st30'13,39"E

fot. 231236

i

#1122
od 10-2007

2009.03.22 12:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127089 Diplomitoporus lindbladii


leg. Jacek Nowicki (2009.03.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in / na murszejącym,leżącym pniu jodły / wiele owocników pozrastanych ze sobą,na całej długości pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'58,54"N
-------19st30'38,90

fot. 231243

fot. 231244

fot. 231245

fot. 231246

Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100808

#0

2009.03.26 19:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek

ID: 127304 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek (2007.09.02); det. Bogdan Rudzionek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilka dębów rosnących przy grobli stawów / na dębie na wysokości kilku metrów / pojedyńczy osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231582

#0

2009.03.26 19:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127307 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.28); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 5 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy przy śródleśnym stawie z pojedyńczymi dębami na jego skraju / powalony dąb / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231590

#0

2009.03.26 19:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127308 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.15); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 6 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg drogi leśnej z pojedyńczymi dębami i kasztanowcami / pień dębu / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231593

#0

2009.03.27 13:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127332 Langermannia gigantea


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.29); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Szamocin 5 km NW, pow.chodzieski, woj. wielkopolskie, (ATPOL: CC-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
stanowisko jest nam znane od roku 2004, corocznie stwierdzamy wystepowanie do kilkunastu owocników
fot. 231652

#1897
od 07-2005

2009.03.27 23:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127381 Pithya vulgaris


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.03.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami / na wyschniętych igłach odłamanego czuba sosnowego / kilkanaście owocnikow

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 231694
fot. 231695
fot. 231696

Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/229516.html

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 28.marca.2009)

#1898
od 07-2005

2009.03.27 23:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127382 Sarcoscypha austriaca


leg. Grazyna Domian (2009.03.19); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Szczecin-Podjuchy, ul. Inżynierska-Radzymińska, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie robiniowe na dnie starej żwirowni w strefie krawędziowej Doliny Dolnej Odry i Wzgórz Bukowych / na opadłych gałązkach / pojedynczo i w małych grupach - łącznie 18 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka
fot. 231701
fot. 231702
fot. 231703

#1899
od 07-2005

2009.03.28 00:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127383 Ischnoderma resinosum


leg. Grażyna Domian, Piotr Perz (2009.03.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan liściasty na skraju śródleśnego mokradła; w otoczeniu: wiąz, wierzba, klon, topola, buk / na leżącej kłodzie wiązu polnego / pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
smolucha bukowa
fot. 231708
fot. 231709
fot. 231710

#1900
od 07-2005

2009.03.28 00:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127384 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian, Piotr Perz (2009.03.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mokradło z łozowiskiem na granicy lasu i pola / na wierzbowych gałęziach / owocniki rozpostarto-odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231715
fot. 231716
fot. 231717

#1901
od 07-2005

2009.03.28 00:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127385 Encoelia furfuracea


leg. Grażyna Domian, Piotr Perz (2009.03.22); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,4 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary park podworski na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej / na gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 231721
fot. 231722

#1902
od 07-2005

2009.03.28 01:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127386 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.03.22); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,8 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; w otoczeniu dąb, grab, leszczyna, buk, wierzba / na gałęziach leszczyny / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 231726
fot. 231727

#1903
od 07-2005

2009.03.28 01:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127387 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Koziej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy w dolinie strumienia Niedźwiedzianka / na dwóch obumarłych olszach o obwodach 120 i 85 cm / w grupach i rzędach na okorowanym drewnie i na ryzomorfach opieńki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 231732
fot. 231733
fot. 231734

#1904
od 07-2005

2009.03.28 01:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127388 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.03.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na śródleśnym odwodnionym oczku porośniętym łozami / na wierzbowych gałęziach / owocniki rozpostarto-odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231738
fot. 231739

i

#4310
od 01-2007

ID: 127421 Geastrum striatum


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.28); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych / na ziemi, wśród liści, szpilek sosnowych i próchnicy / 6 owocników, 3 starsze i 3 młodsze, ale wszystkie co najmniej zeszłoroczne

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'21,2" E 17°39'14,8"

29.03.2009 - uzupełnienie informacji o liczności owocników po dodatkowych oględzinach stanowiska - znalazłam kolejne 6 owocników, wszystkich 12 owocników znalazłam na powierzchni ok. 1 m2

widok ogólny na siedlisko:
fot. 231832

jeden ze starszych owocników:
fot. 231833
fot. 231834

jeden z młodszych owocników, młodsze owocniki miały główki pokryte białą pleśnią
fot. 231835
fot. 231836

(wypowiedź edytowana przez topazzz 29.marca.2009)

i

#4311
od 01-2007

ID: 127422 Meruliopsis taxicola


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.28); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych / pień przewróconej sosny / kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"

siedlisko i żywicielski pień sosny
fot. 231841

przykładowe dwa owocniki:
fot. 231842
fot. 231843

i

#1132
od 10-2007

2009.03.30 09:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127535 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na martwej sośnie / ok.tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'19,49"N
-------19st26'07,65"E

fot. 232049

fot. 232050

i

#1133
od 10-2007

2009.03.30 09:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127536 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 kn E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych,leżących sosnach / kilkanaście owocników na dwóch sosnach (w odległości kilku metrów od siebie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'19,93"N
-------19st26'12,84"E

1)
fot. 232055

2)
fot. 232056

fot. 232057

i

#1135
od 10-2007

2009.03.30 10:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127539 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'49,94"N
-------19st27'01,84"E

fot. 232064

fot. 232065

i

#1136
od 10-2007

2009.03.30 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127540 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na martwych gałęziach leszczyny / kilkanaście owocników w dwóch kępach leszczyn

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'56,60'N
-------19st27'59,98"E

1)
fot. 232070

2)
fot. 232071

i

#1137
od 10-2007

2009.03.30 10:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127541 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Karkoszki,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu sosnowego / na martwej gałęzi leszczyny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'59,33"N
-------19st28'16,84"E

fot. 232079

i

#1138
od 10-2007

2009.03.30 10:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127543 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wójcik,gm.Gomunice (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia-olcha,brzoza,leszczyna / na martwej gałęzi leszczyny / kilkadziesiąt owocników,przeważnie w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'58,17"N
-------19st28'44,32"E

fot. 232087

fot. 232088

i

#1139
od 10-2007

2009.03.30 10:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127544 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Borowiecko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: tyczkowina sosnowa / na martwej sośnie / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'27,46"N
-------19st27'43,67"E

fot. 232092

fot. 232093

i

#1140
od 10-2007

2009.03.30 10:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127545 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych,leżących sosnach / kilka owocników na dwóch sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'17,89"N
-------19st26'15,91"E

fot. 232097

fot. 232098

i

#1141
od 10-2007

2009.03.30 10:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127546 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej gałęzi młodego dębu / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'17,80"N
-------19st26'14,41"E

fot. 232101

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji