Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2009 kwiecień
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «
i

#4344
od 01-2007

ID: 127852 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 149, 2,5 km na N od Dębowca k. Gniezna (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / leżący pień sosny / kilkadziesiąt (ok. 40-50) owocników na korze oraz na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'27,14" E 17°39'34,74"

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232582

położenie owocników na pniu i przykładowe owocniki:
fot. 232583
fot. 232584
fot. 232585

i

#4345
od 01-2007

ID: 127855 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 150, 2,5 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna, niedaleko j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna i młode liściaste / gałąź sosny spoczywająca na ściółce / kilkadziesiąt ( ok. 40 ) owocników w trzech grupach, na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'25,54" E 17°39'22,09"

siedlisko i żywicielska gałąź:
fot. 232600

położenie owocników i przykładowe owocniki:
fot. 232601
fot. 232602
fot. 232603

i

#6009
od 12-2003

ID: 127859 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sopot Park Północny (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wydmy klon,robinia,olsza 20 m od plaży / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pokrój środowiska
fot. 232615
Owocniki
fot. 232616
fot. 232617
fot. 232618
N 54*27,583'
E 18*33,666
2 m.npm
To samo stanowisko co ID 56928

i

#6010
od 12-2003

ID: 127860 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sopot Park Północny (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Olszyna+klon zaniedbane okolice parkingu samochodowego / na nieokreślonym drewnie (klon?) / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pokrój stanowiska
fot. 232623
owocniki
fot. 232624
fot. 232625
N 54*27,283'
E 18*33,747'
2 m.npm
Powtórzenie stanowiska ID 56932

i

#4346
od 01-2007

ID: 127861 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na SE od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody zagajnik sosnowy / pień leżącej sosny / kilkanaście owoników na korze i na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'06,4" E 17°44'27,7"

w towarzystwie trzęsaka mózgowatego i niszczyka

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232630

przykładowe owocniki:
fot. 232631
fot. 232632

i

#4347
od 01-2007

ID: 127866 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03,29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na S (nieco na E) od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna / trzy uschnięte gałęzie krzewów leszczyny / od kilku do ponad dwudziestu gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'03,5" E 17°44'23,3"

siedlisko:
fot. 232637

przykładowe owocniki:
fot. 232638
fot. 232639

i

#4348
od 01-2007

ID: 127870 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na S (nieco na E) od Kaliny, nad jeziorem Wierzbiczany (ATPOL: CC-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosny, leszczyny i inne krzewy na skarpie nad jeziorem / uschnięta gałąź leszczyny / 10 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°31'51,3" E 17°44'31,3"

siedlisko i leszczyna z uschniętą gałęzią:
fot. 232644

przykładowe owocniki:
fot. 232645
fot. 232646

i

#1145
od 10-2007

2009.04.03 16:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127905 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.03); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu-wierzba i kruszyna / na gnijących gałązkach / dwie grupki (ok.4m od siebie)-9owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 1'6,59"N 19 27'21,67"E

fot. 232685

fot. 232686

W tym miejscu jest(było) również stanowisko Mutinus ravenelii (zgłosz.ID101995)

i

#1147
od 10-2007

2009.04.03 20:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127922 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipie,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na powalonej,martwej sośnie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'42,57"N
-------19st24'27,11"E

fot. 232758

fot. 232759

#0

2009.04.05 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128033 Sarcodon squamosus


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.06); det. Anna Kujawa

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1 km E, Martew, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga leśna przecinająca lasy sosnowe / na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233063
fot. 233064

i

#1153
od 10-2007

2009.04.06 08:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128055 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / na dwóch sosnach (oddalonych od siebie ok3m),po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'53,71"N 19st19'41,43"E

1)
fot. 233108

fot. 233109

2)
fot. 233110

fot. 233111

i

#1154
od 10-2007

2009.04.06 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128057 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: krzaczaste zarośla na skraju lasu mieszanego,teren podmokły / na martwej gałęzi krzaczastej wierzby / owocniki pokrywały gałąź na odcinku ok 3m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'56,48"N 19st19'43,99"E

fot. 233117

fot. 233118

fot. 233119

fot. 233120

i

#1155
od 10-2007

2009.04.06 08:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128059 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (tyczkowina) / na martwych sosnach / na dwóch sosnach oddalonych od siebie kilka metrów-na stojącej 3 owocniki i na leżącej 16 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'42,08"N 19st19'54,72"E

1)
fot. 233138

fot. 233139

2)
fot. 233140

fot. 233141

fot. 233142

i

#1156
od 10-2007

2009.04.06 08:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128061 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (drągowina) / na marwej sośnie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233145

i

#1157
od 10-2007

2009.04.06 08:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128062 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy-drągowina / na leżącej,murszejącej sosnowej gałęzi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233149

fot. 233150

i

#1158
od 10-2007

2009.04.06 08:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128063 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na złamanej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,23"N 19st17'33,48"E

fot. 233153

#0

2009.04.06 10:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128073 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2008.09.06); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi przy pniu sosny / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233168

#0

2009.04.06 10:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128074 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.30); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Drawieński Park Narodowy (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy w pobliżu jeziora Marta / na ziemi przy pniu sosny / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233172

#0

2009.04.06 10:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128075 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.30); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi przy pniu sosny / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233175

i

#1159
od 10-2007

2009.04.06 17:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128105 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nad rowami z wodą,w lesie mieszanym ;Grupa 1 rosła pod brzozami i świerkami,grupa 2 (oddalona kilkanaście metrów od pierwszej i rosnąca po drugiej stronie drogi) pod olchami i brzozą ;Kruszyna była obecna obu miejscach. / na gnijących gałązkach / dwie grupy-10 i 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'15,57"N 19st15'14,34"E (gr1)

grupa 1
fot. 233234

fot. 233235

fot. 233236

grupa 2
fot. 233237

i

#1160
od 10-2007

2009.04.06 17:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128108 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: między Dąbrówką a Szczepocicami,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały las sosnowy / na martwej sośnie / grupka 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'47,62"N 19st22'13,62"E

fot. 233241

i

#1161
od 10-2007

2009.04.06 17:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128110 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Lipie,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej sośnie / ok.tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'43,09"N 19st24'36,67"E

fot. 233246

fot. 233247

i

#6013
od 12-2003

ID: 128113 Geastrum triplex


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.05); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez / w ziemi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 54*23,723'
E 18*33,541'
63 m.npm
fot. 233251

#525
od 09-2006

ID: 128117 Gyromitra gigas


leg. Michał Jezierski (2009.03.31); det. Michał Jezierski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/12.04.09 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Pomiędzy drogą Kotowice - Paniowice a rzeka Odrą, gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnica, dolnośląskie. (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa, / na ziemi / W kilku grupach po 10-15 sztuk w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kilka grup po kilkanaście owocników w grupie. Grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów. Lasy liściaste ciągnące się wzdłuż rzeki Odry.

fot. 233267

fot. 233268

fot. 233269

i

#108
od 08-2008

ID: 128208 Sarcoscypha austriaca


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MP/8.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: na terenie miejscowości Ruciane - Nida, powiat Piski, 2km od centrum (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dąb, topola, leszczyna i trochę świerka) / na niezidentyfikowanej, butwiejącej gałęzi liściastej / grupka, 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka

fot. 233453

fot. 233454

fot. 233455

fot. 233456

i

#1166
od 10-2007

2009.04.08 16:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128213 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,7 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (tyczkowina) z domieszką brzóz / na martwych sosnach / 8 owocników na dwóch sosnach (oddalonych kilka metrów od siebie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st8'39,28"N 19st26'50,28"E

1)
fot. 233466

2)
fot. 233467

i

#1181
od 10-2007

2009.04.15 09:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128601 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,dąb,leszczyna,sosna,świerk / na martwych gałęziach leszczyn / ok.180 owocników w 6 kępach leszczyny (jedna z kilkoma owocnikami,cztery z kilkonastoma i jedna z ok.100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st11'57,38"N 19st23'28,46"E

fot. 234451

fot. 234452

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122293

i

#1182
od 10-2007

2009.04.15 09:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128602 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las lisciasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna i in / na martwych gałęziach leszczyn / po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników w kępie leszczyny;ponad 150 owocników w siedmiu kępach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122296

fot. 234456

fot. 234457

i

#1186
od 10-2007

2009.04.15 20:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128647 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką liściastych / na martwej sośnie / 15 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st10'53,18"N 19st24'45,49"E

fot. 234575

fot. 234576

i

#1187
od 10-2007

2009.04.15 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128649 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pytowice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza / na martwych gałęziach leszczyny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st10'58,2"N 19st25'38,04"E

fot. 234583

fot. 234584

i

#123
od 08-2008

ID: 128698 Urnula craterium


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MP/16.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: 5 km od Rucianego-Nidy na południowy zachód, w pobliżu Leśniczówki Pranie, powiat Piski (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren podmokły, czarna ziemia, olsza czarna, dąb, leszczyna, brzoza / na butwiejącej gałęzi leszczynowej / grupa, 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 234671

fot. 234672

fot. 234673

(wypowiedź edytowana przez matpan 16.kwietnia.2009)

i

#124
od 08-2008

ID: 128699 Urnula craterium


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.15); det. Mateusz Pańkowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/30.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: 1 km od centrum Rucianego-Nidy, pomiędzy Rucianem a Nidą, nadl. Maskulińskie, oddział leśny nr 122 (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Nidka (buk, grab, dąb, topola, leszczyna) / na butwiejącej gałęzi leszczynowej / grupka, 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 234678

fot. 234679

fot. 234680

(wypowiedź edytowana przez matpan 16.kwietnia.2009)

i

#1188
od 10-2007

2009.04.16 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128705 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'14,85"N 19st23'18,73"E

fot. 234690

fot. 234691

i

#1189
od 10-2007

2009.04.16 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128707 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km N,Żaby,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby / na gnijących gałązkach / 12 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234700

fot. 234701

i

#1191
od 10-2007

2009.04.16 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128710 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy (tyczkowina) / na martwych sosnach / 28 (16+8+4) owocników na trzech sosnach w promieniu ok.6m;pnie sosen nie przekraczały 15cm średnicy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'36,91"N 19st17'50,52"E

1)
fot. 234711

fot. 234712

2)
fot. 234713

3)
fot. 234714

i

#1192
od 10-2007

2009.04.16 22:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128716 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba / na gnijących gałązkach / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'5,01"N 19st19'5,04"E

fot. 234719

fot. 234720

Potwierdzenie stanowiska ID 96827

i

#1193
od 10-2007

2009.04.16 22:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128721 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / kilka na pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
grupa 1) 51st3'14,1"N 19st19'56,87"E

fot. 234726

fot. 234727

grupa 2) 51st3'14,02"N 19st20'3,57"

fot. 234728

fot. 234729

i

#1194
od 10-2007

2009.04.16 22:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128728 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na sośnie / kilka owocników na wys.ok3,5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'30,57"N 19st21'17,94"E

fot. 234737

fot. 234738

i

#1195
od 10-2007

2009.04.16 22:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128729 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'48,02"N 19st21'54,35"E

fot. 234741

i

#126
od 08-2008

ID: 128781 Sarcoscypha austriaca


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.10); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/16.04.09 i 2/MP/16.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: teren nad rzeką Nidka, ok 600 metrów za oczyszczalnią ścieków w kierunku linii kolejowej (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, wierzba, topola, tereny nadrzeczne (rzeka Nidka) / na gałązkach topoli oraz wierzby / 2 grupki, wierzba (7 owocników), topola (9 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka
Na gałązkach wierzbowych:
fot. 234892

fot. 234893

Na gałązkach topolowych:
fot. 234894

fot. 234895

fot. 234896

i

#1198
od 10-2007

2009.04.17 20:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128805 Gyromitra gigas


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-brzoza,dąb,leszczyna i in / na ziemi,pod dębem / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234923

fot. 234924

i

#1199
od 10-2007

2009.04.17 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128806 Gyromitra gigas


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste / na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st11'43,1"N 19st23'20,86"E

fot. 234932

fot. 234933

fot. 234934

i

#1200
od 10-2007

2009.04.17 21:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128807 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad okresowym ciekiem wodnym-wierzba,olcha i in / na gnijącej gałązce / pojedynczo (?) -ziemia w promieniu kilku metrów była kompletnie zryta przez dzikie zwierzęta (sarny i dziki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234939

fot. 234940

i

#1201
od 10-2007

2009.04.17 21:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128809 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.czestochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby,olcha / na gnijących gałązkach / grupa 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'0,74"N 19st23'19,57"E

fot. 234946

fot. 234947

powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96724

i

#1202
od 10-2007

2009.04.17 21:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128810 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in / na powalonej sośnie,na fragmencie pnia pozbawionym kory / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'12,57"N 19st23'20,59"E

fot. 234951

fot. 234952

i

#1203
od 10-2007

2009.04.17 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128812 Pleurotus calyptratus


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy / na martwej osice / 13 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234961

fot. 234962

fot. 234963

fot. 234964

#0

2009.04.18 17:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek

ID: 128851 Langermannia gigantea


leg. Bogdan Rudzionek (2007.08.15); det. Bogdan Rudzionek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235052

i

#127
od 08-2008

ID: 128917 Langermannia gigantea


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.18); det. Mateusz Pańkowski

eksykat: NIE, chroniony / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: wieś Zielony Lasek, 3km od Krutyni, powiat Mrągowski (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośnięta łączka przy rzece Krutyń / na ziemi, w trawie / 4 lub 5 owocników w promieniu 3 metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
OWOCNIKI ZESZŁOROCZNE

fot. 235155

fot. 235156

fot. 235157

fot. 235158

#29
od 09-2008

ID: 129016 Ptychoverpa bohemica


leg. Izabella Kulińska (2009.04.19); det. Izabella Kulińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer (ATPOL: ED-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby / na ziemi, wśród zeszłorocznych liści / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235336
owocnik wys.ok.14cm

i

#1206
od 10-2007

2009.04.20 20:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129026 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na leżącej gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st58'27,44"N 19st13'55,17"E

fot. 235360

fot. 235361

i

#1207
od 10-2007

2009.04.20 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129027 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu nad strumieniem-sosna,wierzba,czeremcha / na ściętych gałęziach sosnowych / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'11,98"N 19st13'31,13"E

fot. 235366

#30
od 09-2008

ID: 129028 Sparassis crispa


leg. Izabella Kulińska (2008.10.01); det. Izabella Kulińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna (ATPOL: GC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby / na ziemi, przy pniu żywej sosny / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235369
fot. 235370

i

#1208
od 10-2007

2009.04.20 20:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129030 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in / w ściółce na murszejącej gałązce / grupka 16 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'11,01"N 19st13'25,87"E

fot. 235374

fot. 235375

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID98208

i

#762
od 11-2006

ID: 129095 Sarcoscypha austriaca


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.14); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Bierdzany (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne / Na leżących na ziemi gałęziach. W pobliżu zdecydowana dominacja bzu czarnyego. / na 2 fragmentach gałęzi - ok 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235438
fot. 235439

i

#763
od 11-2006

ID: 129101 Gyromitra gigas


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 1,5 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skupisko osiki / na ziemi / 4 owocniki w promieniu ok. 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235451
fot. 235452
fot. 235453
fot. 235454
fot. 235455

i

#764
od 11-2006

ID: 129102 Encoelia fascicularis


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 1,5 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: luźne skupisko osiki / Na jednym z wielu drzew powalonych przez bobry / kilkadziesiąt skupisk na jednym drzewie, oraz po kilka skupisk na 2 innych, oddalonych o kilka - kilkanaście metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Zdjęcia zostały wykonane podczas dwóch wizyt na stanowisku, w różnych warunkach oświetleniowych.

fot. 235464
fot. 235465
fot. 235466
fot. 235467
fot. 235468
fot. 235469
fot. 235470

i

#765
od 11-2006

ID: 129103 Tremella foliacea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/8.05.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 2 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skupisko osiki i głogu i innych / na gałęzi drzewa liściastego / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#766
od 11-2006

ID: 129106 Sarcoscypha austriaca


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.09); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Partynice (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ruderalny; bez czarny, topola, głóg, klon, dąb i inne / na zagrzebanym w ziemi kawałku drewna / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235476
fot. 235477
fot. 235478

i

#767
od 11-2006

ID: 129109 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.21); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Bierdzany (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235486

i

#768
od 11-2006

ID: 129111 Gyromitra gigas


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.02); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/8.05.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Świniary (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, głóg, tarnina, wierzba, klon i inne / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#769
od 11-2006

ID: 129112 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.09); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Klecina, ok. 300m NE od parku handlowego Auchan Bielany (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ruderalny, wzdłuż pasa topoli, zarosla z przewagą bzu czarnego / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235497
fot. 235498

i

#770
od 11-2006

ID: 129113 Morchella esculenta


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.18); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Oporów, ul. Ostroroga (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród, przy piwonii, kilka metrów od jabłoni / na ziemi / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
W ogrodzie tym smardze występują od kilku lat, przy czym owocniki pojawiają się za każdym razem gdzie indziej, przemieściwszy się już o kilkanaście metrów od miejsca pierwszego owocnikowania (z zachodniej na południową stronę budynku, z miejsca zacienionego przy płocie, na otwartą, nieobsianą aktualnie, lecz skopaną grządkę)
fot. 235503
fot. 235504
fot. 235505

i

#1217
od 10-2007

2009.04.27 07:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129573 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Włynice,gm.Gidle (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,obecnie leżącej sośnie / kilka starych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st58'19,76"N 19st32'2,89"E

fot. 236362

i

#1218
od 10-2007

2009.04.27 07:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129574 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st56'22,37"N 19st33'28,75"E

fot. 236366

fot. 236367

i

#1219
od 10-2007

2009.04.27 07:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129575 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NW,Borzykówka,gm.Żytno (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las lisciasty-klon,olcha,wiąz,leszczyna i in / na martwej gałęzi leszczyny / ok.40 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st54'4,96"N 19st38'44,26"E

fot. 236372

fot. 236373

i

#1220
od 10-2007

2009.04.27 07:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129576 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Żytno,pow.radomszczański (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,młodej sosence / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st54'56,83"N 19st36'13,71"E

fot. 236376

i

#1221
od 10-2007

2009.04.27 07:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129577 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych / na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st57'18,17"N 19st23'30,31"E

fot. 236380

fot. 236381

i

#1222
od 10-2007

2009.04.27 07:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129578 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu / na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie / kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'5,04"N 19st25'4,8"E

fot. 236386

fot. 236387

siedlisko
fot. 236388

i

#1223
od 10-2007

2009.04.27 08:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129579 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu / na martwych sosnach / w promieniu 30m kilkanaście owocników na trzech sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'5,04"N 19st25'4,8"E
w tym samym miejscu co Meruliopsis taxicola ze zgłoszenia ID129578

fot. 236392

fot. 236393

i

#1224
od 10-2007

2009.04.27 08:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129580 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego / na złamanej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'32,93"N 19st25'57,62"E

fot. 236399

fot. 236400

fot. 236401

siedlisko
fot. 236402

#541
od 09-2006

ID: 129690 Lentinus tigrinus


leg. Michał Jezierski (2009.04.26); det. Michał Jezierski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie. (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wierzby na brzegu koryta rzeki. / Na murszejacych gałęziach wierzby / W grupach po 15 - 40 owocników w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 236649

fot. 236650fot. 236651fot. 236652

#1658
od 07-2004

ID: 129743 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.18); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BM/30.04.09 / fot.: tak / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych / ok. 50 szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kilkadziesiąt metrów w dół wąwozu stanowisko S. austriaca

(wypowiedź edytowana przez bogdan 29.kwietnia.2009)

#1659
od 07-2004

ID: 129744 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.03); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BM/30.04.09 / fot.: nie / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 4km 600m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 13417)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych / ok. 100 szt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska z 2005.05.04 - ID: 13417

(wypowiedź edytowana przez bogdan 29.kwietnia.2009)

#1660
od 07-2004

ID: 129745 Sarcoscypha austriaca


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.03); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BM/30.04.09 / fot.: nie / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy od 4km 300m do 5km 500m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1 - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (wąwóz główny i odnogi boczne) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stanowiska:
1B - 11 owocników
1C - 25 owocników
1D - 30 owocników
1E - 20 owocników

i

#135
od 08-2008

ID: 129812 Gyromitra gigas


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/30.04.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Rucianego Nidy, na północ, w stronę linii kolejowej (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, leszczyna, dąb, sosna, brzoza, w pobliżu nasypu kolejowego / na butwiejącym drewnie brzozowym (kłody, pieńki) i obok niego na ziemi / kilka małych grupek oraz pojedyńcze okazy (w sumie ok. 30 sztuk)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Piestrzenica obrzymia

fot. 236905

fot. 236906

fot. 236907

fot. 236908

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji