Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
zaakceptowane 04.12.2009-10.02.2010
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#1
od 09-2008

ID: 114415 Geastrum fimbriatum


leg. Antonina Zalewska (2008.09.08); det. Antonina Zalewska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S Niedzwiedzi Róg pow. Pisz (ATPOL: FB-50)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-dębowo-brzozowy / na ziemi / w grupie (4 sztuki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 201490

i

#1780
od 10-2007

2009.10.21 18:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 149914 Cytidia salicina


leg. Jacek Nowicki (2009.10.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km S,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki / na gałązkach krzaczastej wierzby / 150-200 owocników na kilku gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 285929
fot. 285930
fot. 285931
fot. 285932

(wypowiedź edytowana przez gonzo 21.października.2009)

i

#1793
od 10-2007

2009.10.22 17:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 149999 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.10.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na fragmencie pnia sosnowego leżącego na poboczu ścieżki / grupa kilkudziesięciu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

fot. 286210
fot. 286211

i

#5453
od 01-2007

ID: 150987 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.19); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 83, 1,5 km na SW od Pawłowa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olsza, brzoza, leszczyna, dąb / dwa stojące złomy drzew gatunków liściastych o obwodzie pierśnicy 57 i 69 cm / po kilkadziesiąt owocników w szczelinach okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory, na wys. od 70 do 105 cm (złom 1) oraz od 60 do 82 cm (złom 2)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'10,49" E 17°30'00,51"
N 52°28'10,82" E 17°29'55,91"

Na jednym ze złomów z suchogłówką stwierdziłam obecność ryzomorf opieńki, na drugim liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu.

owocniki z pierwszego złomu:
fot. 289374 fot. 289375
owocniki z drugiego złomu, w tym owocniki z poprzedniego sezonu:
fot. 289376 fot. 289377

Rozważania na temat gatunku złomu z suchogłówką https://www.bio-forum.pl/messages/3280/237858.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 31.października.2009)

i

#5460
od 01-2007

ID: 151068 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.10.25); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,5 km na SW od Pawłowa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, olsza, leszczyna / leżąca na ściółce gałąź niezidentyfikowanego gatunku liściastego / jeden owocnik zajmujący powierzchnię o średnicy ok. 5 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'06,23" E 17°30'06,16"

Gałąź z owocnikiem leżała kilka m od dość ruchliwej szosy.

Zdjęcia - siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania jego rozmiarów.
fot. 289617 fot. 289618 fot. 289619

i

#5462
od 01-2007

ID: 151078 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.10.21); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, ok. 1,3 km na SW od Pawłowa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny / złomy drzew liściastych, najczęściej dębu, również 1 grabu i prawdopodobnie 1 olszy (sprawdzę to i uzupełnię info w zgłoszeniu) / od kilkudziesięciu do wielu setek młodych tegorocznych owocników, również widoczne były pozostałości owocników z poprzednich sezonów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
od N 52°28'08,03" E 17°30'10,79" do N 52°28'16,46" E 17°30'15,26"

Stanowisko mieści się w lesie położonym wzdłuż dość uczęszczanej szosy, złomy drzew z owocnikami suchogłówki stoją od kilku do kilkudziesięciu m od szosy.

Stwierdziłam obecność owocników P. faginea na 9 złomach drzew liściastych, obwody pierśnicy tych złomów wynoszą od 30 do 73 cm, owocniki występują do wysokości min. 30 cm, maks. 2,2 m, liczność owocników na poszczególnych złomach wynosi od kilkudziesięciu do wielu setek. Owocniki występują zarówno w szczelinach kory, jak również na okorowanych częściach pni.

Zdjęcia:
Rozgałęzione owocniki na złomie nr 3: fot. 289667
Owocniki na złomie nr 5: fot. 289668
Owocniki na złomie nr 6: fot. 289669 fot. 289670
Owocniki na złomie nr 8: fot. 289671 fot. 289672
owocniki na złomie nr 9: fot. 289673

Dodatkowa dokumentacja fotograficzna, szczególnie dalszy rozwój owocników, zostanie zamieszczona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/285954.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 01.listopada.2009)

i

#5465
od 01-2007

ID: 151083 Grifola frondosa


leg. Barbara Kudławiec (2009.10.21); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/28.12.09 / fot.: Tak, wykonane 21.10.09 oraz 25.10.09 / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,5 km na SW od Pawłowa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, olsza, brzoza, leszczyna / u podnóża dwóch dębów czerwonych / skupienia wielu łopatkowatych kapeluszy, po trzy pod dwoma dębami (w tym jeden oderwany od podłoża)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Zdjęcia:
Widok na owocniki pod pierwszym dębem oraz owocniki z bliska: fot. 289701 fot. 289702 fot. 289703 fot. 289704
Owocniki pod drugim dębem: fot. 289705 fot. 289706fot. 289707

https://www.bio-forum.pl/messages/33/285917.html

i

#1821
od 10-2007

2009.11.02 18:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 151235 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.10.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na przewróconej martwej sośnie i na sosnowym pniaku / dwie grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów,każda licząca ponad 50 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
gr1 51st3'35,32"N 19st21'34,68"E
gr2 51st3'22,97"N 19st21'3,68"E

grupa 1
fot. 290081fot. 290082

grupa 2
fot. 290083fot. 290084

#2365
od 07-2005

2009.11.10 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152127 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.10.01); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / odziomek po ściętym buku / kilkanaście owocników pojedynczo i w poztastanych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 292500
fot. 292501
fot. 292502

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 11.listopada.2009)

#2372
od 07-2005

2009.11.10 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152151 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.10.17); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfńskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką brzóz / na cienkich ściętych podczas czyszczeń brzozach / w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 292547
fot. 292548

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 11.listopada.2009)

#2377
od 07-2005

2009.11.10 22:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152170 Albatrellus cristatus


leg. Grazyna Domian (2009.10.17); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze utwardzonej drogi w buczynie / na ziemi / pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Naziemek zielonawy
fot. 292605
fot. 292606
fot. 292607

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 11.listopada.2009)

i

#5516
od 01-2007

ID: 152314 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.11); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 2,3 km NE, Modliszewko , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (sosna, brzoza, dąb) na wzniesieniu nad nadrzeczną łąką / pień młodej, obumarłej brzozy / kilka niewielkich owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
las nadleśnictwa Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126

na pniu owocniki skórnika szorstkiego - też pobrane
zdjęcia: siedlisko, położenie owocników na pniu, przykładowy owocnik

fot. 292989 fot. 292990 fot. 292991

i

#1853
od 10-2007

2009.11.12 21:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152428 Clavariadelphus fistulosus


leg. Jacek Nowicki (2009.11.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km SE,Widawka,gm.Kodrąb , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grupa 1-pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy,pod brzozami,grupa 2 (oddalona od gr1 ok.400m na pdwsch)-kępa brzóz na obrzeżach lasu,grupa 3 (oddalona ponad 1km na pn od gr1)-kępa liściastych drzew w lesie sosnowym-brzoza,osika,olcha,dąb / na drobnych gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce / po kilkanaście owocników w dwóch pierwszych grupach,ponad 35 owocników w gr.3

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
przykładowe owocniki z gr1
fot. 293257
fot. 293258

i z grupy 3
fot. 293259

i

#1856
od 10-2007

2009.11.12 22:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152432 Clavariadelphus fistulosus


leg. Jacek Nowicki (2009.11.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Lipowczyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa brzóz i osik w lesie sosnowym / na drobnych brzozowych gałązkach ukrytych w ściółce / grupa ponad 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 293272

i

#1857
od 10-2007

2009.11.12 22:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152433 Clavariadelphus fistulosus


leg. Jacek Nowicki (2009.11.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: MOSiR,Fryszerka k.Radomska , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia -gł.brzoza,poza tym dąb,osika,leszczyna,grusza / na drobnych,gnijących gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce / 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 293276
fot. 293277

i

#5534
od 01-2007

ID: 152515 Lentinus tigrinus


leg. Barbara Kudławiec (2009.09.05); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,8 km W, Starczanowo , pow. poznański , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obniżenie terenu porośnięte jesionem, olszą, bukiem / pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa / jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'36,77" E 16°56'36,25"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

na tym samym pniaku 04.09.2008 zaobserwowałam Lentinus tigrinus, jednak nie zgłaszałam, bo nie pobrałam owocnika na eksykat

zdjęcia: trzy z zeszłego roku (owocnik w 3 ujęciach) oraz dwa tegoroczne (siedlisko i owocnik)
fot. 293707 fot. 293708 fot. 293709
fot. 293710 fot. 293711

i

#5555
od 01-2007

ID: 152718 Clavariadelphus fistulosus


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.15); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 1,4 km SW, Pawłowo , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzoza, dąb, grab, olsza, klon, leszczyna / gałązki spoczywające pod ściółką / na gałązkach, w jednym miejscu naliczyłam ok. 25 owocników na powierzchni 05x1,5 m, poza tym po 1-2-kilka w rozproszeniu na sporym obszarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddziały 54, 82
miejsce zauważonego liczniejszego występowania owocników N 52°28'26,55" E 17°30'00,04"
poza tym po 1-2-kilka w rozproszeniu na obszarze oddziału 54 i sąsiadującego z nim oddziału 82

zdjęcia: siedlisko, stanowisko, owocniki (jeden oderwany od żywicielskiej gałązki)
fot. 294546 fot. 294547 fot. 294548fot. 294549

i

#5556
od 01-2007

ID: 152728 Clavariadelphus fistulosus


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.15); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 1,4 km SE, Leśniewo , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, brzoza, wiąz, leszczyna / gałązki spoczywające pod ściółką / na gałązkach po 1-2-kilka, w rozposzeniu na sporym obszarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, sąsiadujące oddziały 59, 85

zdjęcia: siedlisko, owocniki wobec miarki i owocniki w naturze
fot. 294580 fot. 294581 fot. 294582 fot. 294583 fot. 294584

i

#5557
od 01-2007

ID: 152732 Clavariadelphus fistulosus


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.15); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 1,3 km E, Lipki , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, brzoza, topola, olsza, wiąz / gałązki spoczywające pod ściółką / na gałązce 1-2-kilka owocników, w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133

zdjęcia: owocniki na miarce (jeden oderwany od gałązki) i w naturze (do fotografowania odsłaniałam gałązki, na których rosły owocniki)
fot. 294590 fot. 294591 fot. 294592

i

#6925
od 12-2003

ID: 152858 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.11.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy 5 km od Lipusz , pow. Kościerzyna , woj. pomorskie (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / W ziemi / kilka owocników w promieniu 100 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 294910

#2416
od 07-2005

2009.11.16 21:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152860 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.10.20); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,3 km N, Chlebowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowej kłodzie / pojedynczo i w grupach częściowo pozrastanych - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 294922
fot. 294923
fot. 294924

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 16.listopada.2009)

#2417
od 07-2005

2009.11.16 21:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152862 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.10.20); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km S, Chlebowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką jaworów i dębów / na opadłych, zagrzebanych w ściólce gałązkach liściastych / pojedynczo i w grupach po kilka owocników - łącznie kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 294930

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 16.listopada.2009)

#2419
od 07-2005

2009.11.16 21:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152867 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.10.27); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 0,7 km S, Supraśl , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (Św, So, Wb, Db, leszczyna) / na gałęziach przewóconej wierzby / rozpostarto-odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 294953
fot. 294954
fot. 294955

#2420
od 07-2005

2009.11.16 21:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152868 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.10.27); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 4 km NE, Supraśl , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty (Gb, Kl, Brz, Ol) / na opadłych gałązkach liściastych / pojedynczo - kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 294959

#2425
od 07-2005

2009.11.16 22:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152887 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2009.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,6 km na S od wiaduktu autostrady nad ul. Chłopską w Szczecinie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na poboczu utwardzonej tłuczniem drogi w buczynie z domieszką dębów w dolinie strumienia Rudzianka / gałąź liściasta / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 295031
fot. 295032
fot. 295033

#2426
od 07-2005

2009.11.16 22:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 152890 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.11.06); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 2,5 km N, Binowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką jaworów / na gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce / pojedynczo i w niewielkich grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 295039

i

#1869
od 10-2007

2009.11.17 19:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152979 Cytidia salicina


leg. Jacek Nowicki (2009.11.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla nad strumieniem / na martwych gałęziach wierzby / ponad 40 owocników na kilku gałęziach,w dwóch krzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 295247
fot. 295248

i

#1870
od 10-2007

2009.11.17 19:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152980 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.11.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokłe zarośla liściaste w pobliżu rz.Widawki,u podnóża G.Kamieńsk;gł.osika i leszczyna / na martwym pniu leszczyny / jeden owocnik wielkości ok.11x7cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st12'8,52"N 19st24'13,41"E

fot. 295262

siedlisko
fot. 295263

(wypowiedź edytowana przez gonzo 17.listopada.2009)

(wypowiedź edytowana przez gonzo 17.listopada.2009)

i

#1871
od 10-2007

2009.11.17 19:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 152981 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.11.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy ze skąpym liściastym podszytem / na martwej brzózce / 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st10'49,83"N 19st25'40,48"E

fot. 295270
fot. 295271

i

#2430
od 07-2005

2009.11.18 00:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153023 Gloeoporus dichrous


leg. Grazyna Domian (2009.11.07); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km SW, Binowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie (Bk, Db, Brz, Gb, Kl, Tp, Wb, głóg) / na kłodzie złamanej wierzby / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek dwubarwny
fot. 295416
fot. 295417
fot. 295418
fot. 295419

i

#1879
od 10-2007

2009.11.19 20:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153193 Clavariadelphus fistulosus


leg. Jacek Nowicki (2009.10.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km S,Huta Brudzka , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj sosnowego lasu z niewielkim udziałem brzozy (gr.1 i 2) oraz mieszany skraj (sosna,brzoza,dąb) lasu sosnowego (gr.3) / gnijące gałązki brzozowe ukryte w ściółce / gr.1-ponad 20,gr.2-ponad 15,gr.3-ponad 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
gr.1-51st10'59.19"N 19st24'0,27"E
gr.2-51st10'25,99"N 19st24'15,18"E
gr.3-51st10'54,4"N 19st23'43,35"E

przykładowe owocniki z gr.1 i 3
fot. 296006
fot. 296007

na grupę 3 natrafiłem 14.11.2009

i

#1881
od 10-2007

2009.11.19 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153206 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.10.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,na skraju żwirowni-sosna,brzoza,dęby / na złamanym młodym dębie / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st6'44,89"N 19st24'25,18"E

fot. 296060
fot. 296061

i

#1883
od 10-2007

2009.11.19 21:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153219 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.10.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N, Brodowe,gm. Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 113003)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy / na brzozowych pniach leżących w kupie / grupa 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'34,73"N 19st21'32,51"E

fot. 296096
fot. 296097
fot. 296098
fot. 296099

i

#2446
od 07-2005

2009.11.21 22:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153429 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2009.11.11); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km N, Dobropole Gryfińskie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczna pomorska / na bukowej kłodzie / pojedynczo i w grupach 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 296657
fot. 296658
fot. 296659
fot. 296660

i

#2449
od 07-2005

2009.11.21 23:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153433 Exidia recisa


leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak (2009.11.12); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 3,7 km W, Goleniów , pow. goleniowski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: porośnięty łozowiskiem skraj łąki w dolinie Iny / na gałęziach łozy / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 296675
fot. 296676

i

#2451
od 07-2005

2009.11.21 23:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153435 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak (2009.11.12); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 4,2 km W, Goleniów , pow. goleniowski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, D, Brz) / na opadłych gałązkach / 9 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 296688

i

#2452
od 07-2005

2009.11.21 23:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153437 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.11.13); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Starego Czarnowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na skraju śródleśnego mokradła / na gałęziach łozy / pojedynczo, w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 296693
fot. 296694
fot. 296695

i

#1890
od 10-2007

2009.11.24 18:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153694 Cytidia salicina


leg. Jacek Nowicki (2009.11.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Klekowiec , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla nad strumieniem-gł.krzaczaste wierzby i kruszyna / na suchych gałęziach wierzbowych / dwie grupy po ok.50 owocników;owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
siedlisko
fot. 297582

przykładowe owocniki
fot. 297583
fot. 297584
fot. 297585
fot. 297586

i

#1891
od 10-2007

2009.11.24 18:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153695 Tulostoma fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.11.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Zagórze k.Gidel , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi / na ziemi / grupa 18 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 297591
fot. 297592
fot. 297593

i

#1892
od 10-2007

2009.11.24 18:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153697 Phyllotopsis nidulans


leg. Jacek Nowicki (2009.11.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Widzówek,gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszany fragment lasu sosnowego-gł.osiki i wierzby,również brzozy,dąb i sosny / na pniu złamanej wierzby / grupa ok.70 owocników w różnym wieku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 297601
fot. 297602
fot. 297603
fot. 297604
fot. 297605
fot. 297606

i

#1893
od 10-2007

2009.11.24 18:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153698 Tulostoma fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.11.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczepocice Rządowe , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne nieużytki / na ziemi / grupa 23 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 297617
fot. 297618
fot. 297619

i

#5571
od 01-2007

ID: 153703 Clavariadelphus fistulosus


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.22); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,4 km SE, osada Jezierce , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie przydrożne na skraju boru sosnowego, przy samej drodze rząd robinii akacjowej i klonu, głębiej brzoza, dalej sosna, owocniki znalezione pod brzozą / gałązki spoczywające pod opadłymi liśćmi / po jednym owocniku na dwóch gałązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 142, ścieżka przyrodniczo-leśna w Jeziercach

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod brzozą, owocnik na eksykat
fot. 297648 fot. 297649 fot. 297650

i

#1898
od 10-2007

2009.11.24 19:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153706 Tulostoma fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.11.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Łęg,gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczyste pobocze szosy / na ziemi,w piachu / grupa ok.30 owocników,niestety w większości stratowanych przez pędzone krowy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 297665
fot. 297666
fot. 297667

i

#5572
od 01-2007

ID: 153710 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.22); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/29.12.09 (wraz z pobranym z tego samego konaru Stereum hirsutum) / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 1 km SE, Gaj , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka brzozy, leszczyny, głogu, dębu / leżący na ziemi konar brzozy / jeden okazały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
nadleśnictwo Gniezno, obręb Stary Dwór, leśnictwo Stary Dwór, oddział 6

zdjęcia: siedlisko, konar z owocnikiem oraz Stereum hirsutum, owocnik w dwóch ujęciach
fot. 297679 fot. 297680 fot. 297681 fot. 297682 fot. 297683

i

#1905
od 10-2007

2009.11.25 07:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 153753 Clavariadelphus fistulosus


leg. Jacek Nowicki (2009.11.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.12.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa kilkunastu drzew,brzóz i osik,tuż przy lesie mieszanym / na gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce / ponad 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'50,29"N 19st22'4,66"E

fot. 297900
fot. 297901
fot. 297902
fot. 297903

i

#2468
od 07-2005

2009.11.25 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153828 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.11.14); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Kępa świerkowo-modrzewiowa w buczynie / na liściastych gałązkach / 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 298200
fot. 298201
Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 41

i

#2475
od 07-2005

2009.11.26 00:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 153841 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.11.15); det. Grazyna Domian

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/29.12.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na konarach wywrotu bukowego / w trzech wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 298263
fot. 298264
fot. 298265

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

i

#5583
od 01-2007

ID: 154100 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/29.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,7 km E, Bożacin , pow. żniński , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki / kawałek bukowej gałązki długości ok. 50 cm / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°39'42,24" E 17°40'00,18"
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182
zdjęcia: siedlisko i gałąź z owocnikiem, owocnik w dwóch ujęciach, eksykat i rozpostarty owocnik obok trzęsaka

fot. 299324 fot. 299325 fot. 299326 fot. 299327 fot. 299328
fot. 299329

i

#5584
od 01-2007

ID: 154318 Clavariadelphus fistulosus


leg. Barbara Kudławiec (2009.11.11); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/29.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 2,6 km NE, Modliszewo , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka liściastych: czeremcha, grusza, dąb, brzoza, olsza / gałązki spoczywające pod ściółką / po jednym do kilku owocników na poszczególnych gałązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
od N 52°36'23,79" E 17°39'16,52" do N 52°36'48,00" E 17°39'02,50"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody
owocniki występowały w rozproszeniu na odcinku lasu wzdłuż jeziora Ostrowskiego obejmującym kolejno następujące po sobie oddziały 157, 150, 143
W miejscu o pierwszych podanych współrzędnych występowało na kilku metrach kwadratowych kilkadziesiąt owocników
https://www.bio-forum.pl/messages/33/293008.html
zdjęcia: siedlisko, grupa owocników, przykładowe owocniki, eksykaty
fot. 299888 fot. 299889 fot. 299890 fot. 299891 fot. 299892

i

#5585
od 01-2007

ID: 154327 Encoelia furfuracea


leg. Karolina Fiutak-Łachowska (2009.11.11); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/29.12.09 / fot.: Tak / notatka: mapka

lokalizacja: 2,7 km W, Modliszewko , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna / uschły konar krzewu leszczyny / kilkanaście gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°37'18,45" E 17°39'04,45"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
poprzednie zgłoszenie z tego samego oddziału ID: 120339

zdjęcie - owocniki na uschłym konarze fot. 299936

i

#5586
od 01-2007

ID: 154331 Clavariadelphus fistulosus


leg. Karolina Fiutak-Łachowska (2009.11.11.); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 2,6 km E, Modliszewko , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, brzoza, topola, klon, leszczyna / gałązki spoczywające pod ściółką / po jednym do kilku owocników na gałązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
od N 52°37'21,01" E 17°39'00,14" do N 52°37'23,89" E 17°38'49,79"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
owocniki występowały w rozproszeniu na przemierzonym odcinku oddziału 133
W miejscu o drugich podanych współrzędnych występowało na kilkunastu metrach kwadratowych 20-30 owocników w rozproszeniu

zdjęcia: siedlisko, owocniki, eksykat, liście drzew występujących na stanowisku
fot. 299955 fot. 299956 fot. 299957 fot. 299958

i

#1245
od 04-2006

ID: 154477 Ischnoderma resinosum


leg. Tadeusz Twardy (2009.11.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TK/28.12.09 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kołobrzeg - Podczele , pow. pow. kołobrzeski , woj. woj. Zachodniopomorskie (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo - bukowy / Na pniaku buka / 5 owocników na pniaku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Oddz. 5f Nadl. Gościno
fot. 300478

fot. 300479

fot. 300480

#7
od 04-2009

ID: 154588 Langermannia gigantea


leg. Bogdan Rudzionek (2009.09.27); det. Bogdan Rudzionek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stawy Smogulec , pow. wągrowiecki , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / 2 owocniki o średnicy ok. 45 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 300701
fot. 300702
jest to potwierdzenie stwierdzenia ID128851

#102
od 11-2009

ID: 154592 Crepidotus mollis var. calolepis


leg. Grzegorz Gust (30.11.2009); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GG/28.12.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: Powyżej rezerwatu Jamy, po przejeździe przez tory kolejowe w kierunku jeziora Gapa, przy drodze, jakieś 100 metrów od jeziora. Oddział leśny 28Aa. Gmina Rogóźno , pow. Grudziądz , woj. Kujawsko-Pomorskie (ATPOL: DB-72)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pomiędzy drogą a kilkunastoletnim młodnikiem sosnowym / Na rozkładającej się gałęzi brzozowej / W grupie kilkanaście owocników na gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Skórka pokryta drobnymi łuskami, śluzowata, lepka, łatwo schodzi. Blaszki od spodu.

Link do tematu na forum (ze zdjęciami):

https://www.bio-forum.pl/messages/33/300079.html

(wypowiedź edytowana przez Gucio_55 02.grudnia.2009)

(wypowiedź edytowana przez Gucio_55 02.grudnia.2009)

#1245
od 04-2004

ID: 154753 Galerina uncialis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.10.11); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, w zielniku autora nr. 1112 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj Leucobryo-Pinetum / wśród mchów / gromadnie, kilka okazów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301211

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1246
od 04-2004

ID: 154754 Inocybe nitidiuscula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.11.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, w zielniku autora nr. 1116 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj Leucobryo-Pinetum, przy asfaltowej drodze, pod Pinus / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301214

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1247
od 04-2004

ID: 154755 Melanoleuca polioleuca


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.11.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak w zielniku autora nr. 1117 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj Leucobryo-Pinetum, przy drodze asfaltowej / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301217

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1248
od 04-2004

ID: 154759 Rhodocybe mundula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.11.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, w zielniku autora nr 1120 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na NW od Skąpe , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, pod Pinus i Betula / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301226

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1249
od 04-2004

ID: 154761 Omphalina griseopallida


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.11.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, w zielniku autora nr. 1123 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na NW od Skąpe , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże na skraju boru sosnowego / wsród mchów / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301229

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1250
od 04-2004

ID: 154763 Discina gigas


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.04.16); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak w zielniku autora nr. 1/2009 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na W od Nowego Dworku , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Betula, Corylus) / na ziemi zmieszanej z resztkami drewna / pojedynczo, 1 okaz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301232

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1251
od 04-2004

ID: 154765 Entoloma vernum f. cucullata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.04.16); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak u autora nr. 2/2009 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na W od Nowego Dworku , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301252
fot. 301253

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1252
od 04-2004

ID: 154771 Inocybe godeyi


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.06.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak u autora nr. 24/2009 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na S od Nowego Dworku , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże na skraju lasu mieszanego(Pinus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301291

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 04.grudnia.2009)

#1253
od 04-2004

ID: 154772 Inocybe dulcamara


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.06.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak zielnik autora 23/2009 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na S od Nowego Dworku , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 301294

#586
od 12-2006

ID: 154817 Morchella esculenta


leg. Adrian Szymkiewicz (09.05.2009); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Ławica, Rodzinne Ogródki Działkowe , pow. Poznański , woj. Wielkopolska (ATPOL: BD-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ogródek z drzwami owocowymi / Na ziemi / Dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Owocniki znalezione wyrwane, przy drodze.
fot. 301427

(wypowiedź edytowana przez adrian_grzybiarz 05.grudnia.2009)

i

#5610
od 01-2007

ID: 154923 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.12.06); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,6 km NW, Kalina , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna / uschnięty konar krzewu leszczyny / 10 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'02,18" E 17°44'20,73"
nadleśnictwo Gniezno
powtórzenie zgłoszenia ID: 127866

zdjęcia: krzew z uschniętym konarem i owocniki
fot. 301832 fot. 301833

i

#1950
od 10-2007

2009.12.07 19:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 154996 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.12.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na martwych gałęziach leszczyn / po 30-40 owocników w dwóch kępach leszczyny

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id127540

fot. 302210
fot. 302211

#219
od 04-2007

ID: 155041 Fistulina hepatica


leg. Joanna Gądek (2009.08.15); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 200 m E droga 21, Bożanka , pow. pow. bytowski , woj. woj. pomorskie (ATPOL: CB-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego z wiekowymi dębami przy drodze / na wiekowym dębie / 9 owocników po dwóch stronach drzewa, po jednej skupione 6 sztuk na wysokości ok 3 m, trzy pozostałe pojedynczo po drugiej stronie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 302357
fot. 302358

#220
od 04-2007

ID: 155042 Fistulina hepatica


leg. Joanna Gądek (2009.08.18); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1,5 km SE Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-grabowy z domieszką dębu / na żywym dębie 0.5 m nad ziemią / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 302361

#221
od 04-2007

ID: 155045 Hericium coralloides


leg. Janusz Gądek (2009.08.19); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 1 SE Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-grabowy z domieszką dębu / na bukowej leżynie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 302369

#222
od 04-2007

ID: 155047 Fistulina hepatica


leg. Janusz Gądek (2009.08.19); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1 km N Lipnik, tuż przy leśnej drodze nad jeziorem , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga biegnąca wzdłuż leśnego jeziora obsadzona wiekowymi dębami / na żywym dębie 30 cm m nad ziemią / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 302372

#223
od 04-2007

ID: 155049 Xerocomus parasiticus


leg. Joanna Gądek (2009.08.25); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Tychy , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą modrzewia, świerku, grabu i buka, w odległości 100, 200 m kolejne owocniki w lesie sosnowym z domieszką świerka i dębu / na tęgoskórach / po jeden i więcej owocników na jednym tęgoskórze, rosły na większości napotkanych tęgoskórów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 302383
fot. 302384
fot. 302385

i

#1957
od 10-2007

2009.12.08 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 155090 Tulostoma fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.11.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rożny,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki / na ziemi / grupa ok.35 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 302517
fot. 302518
fot. 302519

berłóweczki rosły wraz z gwiazdoszem kwiatuszkowatym -id155088

#599
od 12-2006

ID: 155233 Mycenastrum corium


leg. Adrian Szymkiewicz (2009.07.17); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Stare miasto, Piątkowo , pow. Poznański , woj. Wielkopolska (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Trawnik między blokami, w pobliżu kilka drzew oraz krzewów liściastych / Na ziemi / Po kilka owocników na trawniku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Grzybogwiazda znalazłem na kilku trawnikach, łącznie w ok 7 miejscach. Potwierdzenie stanowiska ID: 105701


fot. 303184
fot. 303185

(wypowiedź edytowana przez adrian_grzybiarz 11.grudnia.2009)

#224
od 04-2007

ID: 155271 Sparassis crispa


leg. Joanna Gądek (2009.09.05); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 3 km E Przyprostynia , pow. nowotomyski , woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / u podstawy sosen / trzy owocniki pojedynczo w kilku miejscach lasu na przestrzeni ok 500 m kw

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303218
fot. 303219

#225
od 04-2007

ID: 155272 Sarcodon squamosus


leg. Janusz Gądek (2009.09.05); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 3 km E Przyprostynia , pow. nowotomyski , woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303222

#226
od 04-2007

ID: 155279 Sparassis crispa


leg. Joanna Gądek (2009.09.05); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2 km S Chobienice , pow. wolsztyński , woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy / u podstawy żywej sosny / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303225

#227
od 04-2007

ID: 155281 Sparassis crispa


leg. Janusz Gądek (2009.09.09); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Tychy , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa nad rowem melioracyjnym porośnięta brzozami, dębami i pojedynczymi sosnami / na korzeniach sosny, pozornie w trawie, wśród paproci / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303239

stanowisko
fot. 303240

#228
od 04-2007

ID: 155285 Sparassis laminosa


leg. Joanna Gądek (2009.09.23); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: SE Kubalonka, przy czerwonym szlaku z Kubalonki na Stecówkę , pow. cieszyński , woj. śląskie (ATPOL: DG-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las iglasty świerkowy, pojedyncze buki / na korzeniach świerka, u podstawy świerkowej karpy / trzy lub cztery owocniki zrośnięte ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303250
fot. 303251
fot. 303252

stanowisko
fot. 303253

#229
od 04-2007

ID: 155290 Sarcodon imbricatus


leg. Janusz Gądek (2009.09.25); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: lasy NE Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka, pojedyncze buki / na ziemi / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303277
fot. 303278

#231
od 04-2007

ID: 155295 Sarcodon imbricatus


leg. Joanna Gądek (2009.10.04); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 3 km W Zubrzyca Górna , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las iglasty jodłowo-świerkowy / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z 2007 r ID: 72825 i z 2008r ID:111702.
fot. 303329

#232
od 04-2007

ID: 155301 Hericium erinaceus


leg. Janusz Gądek (2009.10.19); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 7 km NE Tychy , pow. katowicki , woj. śląskie (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu / na zwalonym buku ok 40 cm nad ziemią / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 303450
fot. 303451
fot. 303452

#233
od 04-2007

ID: 155302 Hericium coralloides


leg. Joanna Gądek (2009.10.19); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 7 km NE Tychy , pow. katowicki , woj. śląskie (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu / na leżących próchniejących kłodach i kawałkach bukowego drewna / bardzo licznie pojedynczo i w grupach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
W roku 2008 znalazłam w tym lesie tylko jedno próchniejące drzewo porośnięte pięcioma owocnikami Hericium coralloides – zgłoszenie ID: 120822, w tym roku na tym drzewie nie wyrósł żaden owocnik.
fot. 303466
fot. 303467
fot. 303468
fot. 303469
fot. 303470
fot. 303471
fot. 303472
fot. 303473
fot. 303474

#3
od 12-2009

2009.12.13 18:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155478 Morchella conica


leg. Piotr Zawada (2009.04.25); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 700m na S-W od skrzyżowania dróg (ulokowany cmentarz) w miejscowości Mieleszyn , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rósł przy pojedynczej sośnie!!!, na terenie wilgotnym, gdzie przeważają brzozy i osiki. W zagłębieniu (wyrobisku po wydobywaniu piasku - na rozkopanej terasie brzegowej doliny Prosny), w pobliżu jest naturalne źródełko, a kilka metrów dalej jest staw rybny (zasilany z tego źródełka) / na ziemi, wsród suchych liści / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Grzyb miał całkowitą wysokość 26 cm, główka-wys.15 cm, szer.-12 cm; trzon dł. 11 cm, szer. przy ziemi - 5,5 cm, w połowie wysokości 3 cm, przy główce 4 cm
https://www.bio-forum.pl/messages/33/302308.html
fot. 303899
fot. 303900
fot. 303901
fot. 303902
fot. 303903

#6
od 12-2009

2009.12.14 18:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155578 Sparassis crispa


leg. Piotr Zawada (2009.08.12); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 400 m na S od skraju lasu i 500 m na S od zabudowań Żdżar , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, z bogatym podszytem / na ziemi, w mchu, w pobliżu pień sosny (niedawno ściętej) / jeden osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 250
fot. 304144
fot. 304145
fot. 304146
fot. 304147

#7
od 12-2009

2009.12.14 19:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155580 Sparassis crispa


leg. Piotr Zawada (2009.10.02); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 850 m na S-W od skraju lasu i 950 m na S-W od zabudowań Żdżar (5 m po S stronie piaszczystej drogi ze Żdżar do przysiółka Czastar zwanego Wełny) , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, z gęstym podszytem malin i jeżyn / na ziemi, przy pniu sosny / pojedyńczy osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 249
fot. 304174

#8
od 12-2009

2009.12.14 19:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155583 Sparassis crispa


leg. Piotr Zawada (2009.10.03); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 600 m na S od skraju lasu i 700 m na S od zabudowań Żdżar, 150 m na W od drogi asfaltowej Żdżary - Mieleszyn , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy / na ziemi, przy pniu suchej sosny (stojącej) / pojedyńczy osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Grzyb w zaawansowanym stadium rozkładu, mocno zmieniony kształt. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251
fot. 304179
fot. 304180

#9
od 12-2009

2009.12.14 19:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155586 Sparassis crispa


leg. Piotr Zawada (2009.10.05); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 350 m na S od skraju lasu i 450 m na S od zabudowań Żdżar, 30 m na W od drogi asfaltowej Żdżary-Mieleszyn , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębów i brzóz / na ziemi, przy pniu sosny / pojedyńczy osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Grzyb wyglądał jak podzielony na dwie części, jednak to był jeden osobnik, ale już starszy. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251.
fot. 304184
fot. 304185

i

#2532
od 07-2005

2009.12.14 21:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 155595 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2009.12.28); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i jaworów / przy odziomku złomu bukowego / 1 wiązka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Flagowiec olbrzymi (owocnik obumierający)

fot. 304213

#1260
od 04-2004

ID: 155626 Clavicorona pyxidata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak , nr. 1050* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na murszejącym pniaku Pinus / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304362

#1261
od 04-2004

ID: 155629 Galerina vittiformis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk [Galerina vittiformis var. vittiformis forma tetraspora]

eksykat: tak nr. 1054* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na W od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj Leucobryo-Pinetum / wśród mchów Entodon schreberi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304373

i

#6998
od 12-2003

ID: 155635 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.12.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu i siedlisk ludzkich modrzew,sosna,lilak,lipa-składowisko resztek z ogródków,trawników / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / 15 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 304406
fot. 304407
dyskusja o znalezisku
www.bio-forum.pl[Snowarski: link celowo nieaktywny bo zbór różności] /2/292973.html
potwierdzenie zgłoszenia ID 90088

#1262
od 04-2004

ID: 155662 Inocybe hirtella


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1055* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna niżowa / na ziemi, pod bukami / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304471

#1263
od 04-2004

ID: 155663 Gymnopilus picreus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1035* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na murszejącym pniaku Pinus / kępkowo i gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304474

#1264
od 04-2004

ID: 155665 Inocybe mixtilis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, nr. 1061* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj młodnika sosnowego / na ziemi, wśród traw i mchów, pod sosną / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304477

#1265
od 04-2004

ID: 155666 Inocybe napipes


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.08.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 34/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj torfowiska, pod Picea, Betula, Alnus / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304480

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 15.grudnia.2009)

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 15.grudnia.2009)

#1266
od 04-2004

ID: 155668 Leccinum niveum


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.09.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 42/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko, pod Alnus, Betula / wśród torfowców / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304486

#1267
od 04-2004

ID: 155671 Lepiota ventriosospora


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.08.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 35/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,5 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Fagus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304501

#1268
od 04-2004

ID: 155672 Mycena purpureofusca


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1032* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na gałązce sosny leżącej na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304504

#1269
od 04-2004

ID: 155677 Panaeolus guttulatus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1060* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże w lesie mieszanym(Pinus, Betula), wśród pokrzyw / na ziemi / kępkowo i gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304515

#1270
od 04-2004

ID: 155680 Pholiota mixta


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1039* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na ziemi, wśród mchów, pod Pinus / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304531

#1271
od 04-2004

ID: 155684 Psathyrella fatua


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1034* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Świebodzina , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj pola uprawnego / na ziemi zmieszanej ze słomą / kępkowo i gromadnie, kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304541

#1272
od 04-2004

ID: 155685 Rhodocybe caelata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1053* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na ziemi, wśród Polytrichum / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304551

#1273
od 04-2004

ID: 155686 Russula nitida


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.09.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 43/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko, pod Betula / wśród torfowców / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304560

i

#2542
od 07-2005

2009.12.16 00:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 155701 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2009.12.05); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów / na bukowej kłodzie / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Soplówka bukowa
fot. 304648
fot. 304649
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 234a, rez. Źródliskowa Buczyna

i

#2546
od 07-2005

2009.12.16 00:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 155706 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2009.12.12); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza ukowa, 1,3 km na SW od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na skarpie w pobliżu jeziora Piasecznik Mały / na murszejącej klodzie bukowej / 3 niewielkie owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Soplówka bukowa
fot. 304675
fot. 304676
Adres lesny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347g

#1274
od 04-2004

ID: 155728 Gymnopus ocior


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.07.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 32/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: aleja dębowa / u podstawy żywego dębu, wśród mchów / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304715

#1275
od 04-2004

ID: 155729 Inonotus triqueter


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1025* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na pniaku sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304718

#1276
od 04-2004

ID: 155730 Coprinus ephemerus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1022* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Świebodzina , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nagromadzenie obornika na polu uprawnym / na odchodach zwierzęcych / gromadnie i kępkowo, kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304723
fot. 304724

#1277
od 04-2004

ID: 155731 Russula brunneoviolacea


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1014* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304728fot. 304729

#1278
od 04-2004

ID: 155732 Lactarius chrysorrheus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1002* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: aleja Quercus rubra / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304733
fot. 304734

#1279
od 04-2004

ID: 155734 Russula azurea


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1018* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Larix, Fagus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304738
fot. 304739

#1280
od 04-2004

ID: 155736 Tricholoma psammopus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1007* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Larix, Fagus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304744

#1281
od 04-2004

ID: 155737 Mycena amicta


leg. Tomasz Ślusarczyk (2009.07.26); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 33/2009 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Fagus, Betula) / na ziemi, wśród traw / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304749
fot. 304750

#1282
od 04-2004

ID: 155738 Pluteus ephebeus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1030* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SW od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (Alnus, Ulmus) / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304754
fot. 304755

#1283
od 04-2004

ID: 155739 Russula badia


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 994* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Picea, Fagus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304758

#1284
od 04-2004

ID: 155740 Stropharia rugosoannulata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.14); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1000* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na NE od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj pola uprawnego / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 304762

fot. 304763

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 16.grudnia.2009)

#10
od 12-2009

2009.12.16 19:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 155748 Langermannia gigantea


leg. Piotr Zawada (2009.08.01); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 500 m na N-W od zabudowań miejscowości Radostów Pierwszy , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: koszona łąka / na ziemi, wśród traw / dwa osobniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Jeden grzyb miał obwód 58 cm, a drugi 79 cm.
fot. 304857
fot. 304858
fot. 304859
fot. 304860

#1285
od 04-2004

ID: 155835 Russula pectinatoides


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1029* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na NW od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, pod samotnym dębem / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305158
fot. 305159

#1286
od 04-2004

ID: 155837 Marasmius cohaerens


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1021* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na W od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Fagus, Quercus, Tilia) / na ściółce / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305162

#1287
od 04-2004

ID: 155838 Albatrellus ovinus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 1031* w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Picea, Fagus) / na ziemi / gromadnie i kępkowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305165

i

#1965
od 10-2007

2009.12.19 19:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 155887 Gyroporus cyanescens


leg. Jacek Nowicki (2009.08.05 i 2009.08.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasy sosnowe,pod brzozami / na ziemi,w piasku / pojedynczo i w grupach,na powierzchni kilkunastu hektarów,kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia id117204.Tegoroczne owocniki pochodziły z innych grup niż ta w tamtym zgłoszeniu.

5.08.09
fot. 305426

30.08.09
fot. 305427
fot. 305428
fot. 305429
fot. 305430

#1288
od 04-2004

ID: 155935 Peziza granularis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 748 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ścieżka włęgu olchowo-jesionowym / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305548

#1289
od 04-2004

ID: 155936 Ramicola haustellaris


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.23); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 750 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Fagus, Quercus, Pinus) / na gałęzi dębu leżącej na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305552
fot. 305553

#1290
od 04-2004

ID: 155937 Russula graveolens


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 755 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Quercus, Pinus, Ulmus, Fraxinus, Tilia) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305557
fot. 305558

#1291
od 04-2004

ID: 155939 Pluteus leoninus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 758 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Betula, Quercus) / na pniaku brzozy / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305570

#1292
od 04-2004

ID: 155942 Russula versicolor


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.07.02); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 760 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Betula, Quercus) / na ziemi, w mchu / kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305597
fot. 305598

#1293
od 04-2004

ID: 155944 Russula ionochlora


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.07.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 762 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305610

#1294
od 04-2004

ID: 155945 Russula pectinatoides


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.07.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 763 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Fagus, Betula) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305614
fot. 305615

#1295
od 04-2004

ID: 155949 Peziza michelii


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.07.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 768 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga w lesie mieszanym(Pinus, Quercus, Fagus) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305619
fot. 305620

#1296
od 04-2004

ID: 155952 Russula pectinatoides


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.07.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 769 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SE od Lubrzy , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Quercus, Corylus) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305628
fot. 305629

#1297
od 04-2004

ID: 155955 Tricholoma ustale


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 795 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305644
fot. 305645

#1298
od 04-2004

ID: 155959 Otidea bufonia


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 801 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroze w lesie mieszanym(Pinus, Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305660
fot. 305661

#1299
od 04-2004

ID: 155960 Peziza repanda


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.16); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 814 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km N W od Gryżyny , pow. Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie (ATPOL: AD 27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum, stare ognisko w stadium Funaria / na zweglonych resztkach drewna / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305669
fot. 305670

#1300
od 04-2004

ID: 155962 Melanoleuca polioleuca


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 830 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiast skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula ,Quercus) / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305678
fot. 305679

#1301
od 04-2004

ID: 155964 Conocybe arrhenii


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 832 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże w zaroślach olchowo-leszczynowych / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305687

#1302
od 04-2004

ID: 155970 Russula versicolor


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 842 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na NW od Niesulic , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las brzozowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305707
fot. 305708

#1303
od 04-2004

ID: 155974 Ramaria eumorpha


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 850 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przłaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Picea, Quercus, Betula) / na ściółce / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305731
fot. 305732

#1304
od 04-2004

ID: 155989 Tricholoma psammopus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.24); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 871 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SW od Nowy Dworek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mlodnik modrzewiowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305795
fot. 305796
fot. 305797

#1305
od 04-2004

ID: 155996 Oligoporus tephroleucus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.12.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 903 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na NW od Niesulic , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Betula, Quercus) / na kłodzie / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305829
fot. 305830

#1306
od 04-2004

ID: 156001 Hyphodontia flavipora


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.12.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 904 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Przełaz , pow. Swiebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fraxino-Alnetum / na kłodzie leżącej na ziemi / gromadnie. kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305850
fot. 305851

#1307
od 04-2004

ID: 156007 Tapesia lividofusca


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.03.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 930 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na gałęzi świerkowej leżącej na ziemi / gromadnie, kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305873

#1308
od 04-2004

ID: 156011 Tapesia rosae


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.03.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 940 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla tarniny i róży / na gałązkach Rosa / gromadnie, kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 305890

#1309
od 04-2004

ID: 156150 Hohenbuehelia reniformis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.23); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 749 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Fagus) / na gałęzi dębowej leżącej na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306182

#1310
od 04-2004

ID: 156157 Clitocybe sinopica


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.06.23); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 752 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Fagus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306205

#1311
od 04-2004

ID: 156160 Inocybe fuscidula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.26); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 834 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Quercus, Pinus, Corylus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306221
fot. 306222

#1312
od 04-2004

ID: 156171 Inocybe mixtilis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.26); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 835 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Picea, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306255

#1313
od 04-2004

ID: 156179 Lepiota pseudohelveola


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 846 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306313

#1314
od 04-2004

ID: 156181 Inocybe lanuginosa var. ovatocystis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 858 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2, 5 km na SW od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na ziemi zmieszanej z resztkami drewna / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306328

#1315
od 04-2004

ID: 156186 Inocybe fuscidula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 859 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Corylus, Populus tremula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306340
fot. 306341

#1316
od 04-2004

ID: 156193 Conocybe arrhenii


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 886 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta plaża nad jeziorem / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306378
fot. 306379

#1317
od 04-2004

ID: 156194 Conocybe rugosa


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.13); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 890 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta plaża nad jeziorem / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306383
fot. 306384

#1318
od 04-2004

ID: 156195 Conocybe velata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.13); det. Tomasz Ślusarczyk [Conocybe velata(C. appendiculata)]

eksykat: tak nr. 895 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na N od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta plaża nad jeziorem / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306387

#1319
od 04-2004

ID: 156196 Inocybe splendens var. phaeoleuca


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.10.24); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 902 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SW od Nowego Dworku , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik bukowo-modrzewiowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306393
fot. 306394
fot. 306395
fot. 306396

#1320
od 04-2004

ID: 156201 Hypochnicium geogenium


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.02.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 910 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SE od Jezior , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na kłodzie Pinus / gromadnie, zlewające się

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306399

#1321
od 04-2004

ID: 156202 Hyaloscypha albohyalina var. albohyalina


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.02.10); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 912 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SE od Jezior , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum / na kłodzie Pinus / gromadnie, kilkadziesiąt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306402

#1322
od 04-2004

ID: 156206 Basidioradulum radula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.02.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 913 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / na gałęziach / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306407
fot. 306408

#1323
od 04-2004

ID: 156210 Hygrophorus agathosmus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.09.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 923 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306421
fot. 306422

#1324
od 04-2004

ID: 156211 Exidia pithya


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.03.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 932 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na kłodzie świerkowej / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306425

#1325
od 04-2004

ID: 156212 Melanoleuca cognata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.04.21); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 955 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Fagus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306429
fot. 306430

#1326
od 04-2004

ID: 156214 Hyphodontia arguta


leg. Tomasz Ślusarczyk (2008.07.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 964 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na W od Borowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Betula) / gałąż dębowa leżąca na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 306439
fot. 306440

i

#1972
od 10-2007

2009.12.27 11:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 156357 Gyroporus castaneus


leg. Jacek Nowicki (2009.07.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu id107433 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok.600m S,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (gł.sosny i brzozy,) z liściastym podszytem / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 306898

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id100882 i id107433

i

#1973
od 10-2007

2009.12.27 11:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 156358 Gyroporus cyanescens


leg. Jacek Nowicki (2009.08.09); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu id115934 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Kocierzowy,gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego,na granicy z polami ;na skraju lasu brzozy i dęby / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 306902
fot. 306903

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id115934

i

#1974
od 10-2007

2009.12.27 11:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 156359 Geastrum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.08.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km E,Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna / na ziemi,pod kępą leszczyny / grupka 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 306910
fot. 306911
fot. 306912
fot. 306913

i

#1978
od 10-2007

2009.12.27 12:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 156364 Gyroporus cyanescens


leg. Jacek Nowicki (2009.09.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb / na ziemi,na piaszczystym poboczu leśnej drogi / luźna grupa 23 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id109541.Obecnie zgłaszana grupa rośnie ok.1km na pdwsch od poprzednich.

fot. 306952
fot. 306953
fot. 306954

#1333
od 04-2004

ID: 156377 Naucoria subconspersa


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.05.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 398 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307023
fot. 307024

#1334
od 04-2004

ID: 156378 Pluteus nothopellitus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 441 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / na kłodzie brzozowej / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307028

#1335
od 04-2004

ID: 156381 Phellinus ferruginosus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 446 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / na leżącej kłodzie / gromadnie, zlewające się

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307048

#1337
od 04-2004

ID: 156388 Tubaria dispersa


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 460 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj łęgu, pod Crataegus, Quercus, Alnus / na ściółce / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307077

i

#1983
od 10-2007

2009.12.27 15:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 156391 Geastrum rufescens


leg. Jacek Nowicki (2009.08.31); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu 108303 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-świerk,brzoza,sosna,kruszyna i in / na ziemi / ponad 50 owocników w trzech grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id108303

gr1
fot. 307089

gr2
fot. 307090
fot. 307091
fot. 307092

gr3
fot. 307093
fot. 307094
fot. 307095
fot. 307096

(wypowiedź edytowana przez gonzo 27.grudnia.2009)

#1338
od 04-2004

ID: 156395 Panaeolus ater


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 466 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SW od Rokitnicy , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta polana, w pobliżu paśnika dla zwierząt / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307112
fot. 307113

#1339
od 04-2004

ID: 156399 Russula solaris


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 477 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna niżowa / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307117
fot. 307118

#1340
od 04-2004

ID: 156400 Russula sardonia var. viridis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.12); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 502 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowo-świerkowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307122
fot. 307123

#1341
od 04-2004

ID: 156403 Russula velenovskyi


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.20); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 513 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SW od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Betula, Alnus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307144
fot. 307145
fot. 307146

#1342
od 04-2004

ID: 156405 Oligoporus tephroleucus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.20); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 514 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ols porzeczkowy / na kłodzie leżącej na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307149

#1343
od 04-2004

ID: 156407 Tricholoma stiparophyllum


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.10.04); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 532 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Alnus, Betula, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307154
fot. 307155
fot. 307156

#1344
od 04-2004

ID: 156408 Mycena olivaceomarginata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 559 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zbiorowisko ze związku Dauco-Melilotenion / na ziemi i resztkach traw / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307161
fot. 307162

#1345
od 04-2004

ID: 156409 Tricholoma scalpturatum


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.17); det. Tomasz Ślusarczyk [Tricholoma scalpturatum ss. lato]

eksykat: tak nr. 604 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na NW od Świebodzina , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skaj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Populus tremula) / na ziemi / gromadnie, kilkanascie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307165

#1346
od 04-2004

ID: 156411 Ripartites tricholoma


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 619 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na N od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Calamagrostio-Quercetum / na ściółce / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307173

#1347
od 04-2004

ID: 156414 Psathyrella friesii


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.30); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 655 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: poręba / na ziemi zmieszanej z kawałkami drewna / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307184

#1348
od 04-2004

ID: 156417 Conocybe brunnea


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 444 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przałaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307187

#1349
od 04-2004

ID: 156419 Conocybe juniana


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak 454 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Prunello-Plantaginetum na skraju lasu, przy drodze / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307190

#1350
od 04-2004

ID: 156421 Inocybe langei


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 461 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Alnus, Betula, Ulmus, Populus nigra) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307209
fot. 307210

#1351
od 04-2004

ID: 156425 Conocybe pubescens


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 463 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SW od Rokitnicy , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta polana przy paśniku dla zwierząt / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307225fot. 307226

#1352
od 04-2004

ID: 156434 Lepiota subincarnata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 484 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2km na S od Przełaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liśćiasty(Alnus, Quercus, Tilia, Betula, Ulmus, Corylus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

fot. 307273
fot. 307274

#1353
od 04-2004

ID: 156438 Inocybe maculata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 490 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przałaz , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Alnus, Betula, Quercus, Ulmus, Corylus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307311
fot. 307312
fot. 307313

#1354
od 04-2004

ID: 156442 Conocybe velata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.11); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 497 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Alnus, Betula, Ulmus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307324

#1355
od 04-2004

ID: 156452 Inocybe cookei var. cookei


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.20); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 516 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: aleja bukowo-dębowa / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307396
fot. 307397

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 27.grudnia.2009)

#1356
od 04-2004

ID: 156455 Inonotus cuticularis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.20); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 521 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: aleja bukowo-dębowa / na żywym pniu buka / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307401
fot. 307402

(wypowiedź edytowana przez Tomasz 27.grudnia.2009)

#1357
od 04-2004

ID: 156456 Hygrophorus nemoreus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.10.06); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 539 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307406
fot. 307407

#1358
od 04-2004

ID: 156459 Galerina badipes


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 581 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Betula, Quercus) / na ziemi zmieszanej ze ściółką / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307416

#1359
od 04-2004

ID: 156460 Clitocybe sinopica


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.16); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 596 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307419

#1360
od 04-2004

ID: 156462 Inocybe fuscidula


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 606 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Populus tremula) / w mchu, na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307422

#1361
od 04-2004

ID: 156463 Conocybe velutipes


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.19); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 612 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na N od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga w lesie mieszanym(Pinus, Picea, Betula), Lolio-Polygonetum / w trawie, na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307426

#1362
od 04-2004

ID: 156464 Inocybe assimilata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.12.07); det. Tomasz Ślusarczyk [Inocybe assimilata (umbrina)]

eksykat: tak nr. 664 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Larix, Fagus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 307429

#22
od 12-2009

2009.12.28 22:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 156596 Clavariadelphus fistulosus


leg. Piotr Zawada (2009.12.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PZ/31.12.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 450 m na S-W od zabudowań miejscowości Krajanka , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las olchowy (w pobliżu wierzby, dziki bez czarny) / na rozkładających sie lisciach i gałązkach olchowych / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Całkowita wysokość - 20,5 cm
https://www.bio-forum.pl/messages/33/307701.html
Gdy wróciłem (2009.12.28), aby zebrać okaz -był uszkodzony: brak jest główki i części trzonka, ok.4,5 cm. Wykonałem dodatkowe zdjęcia:
fot. 307825
fot. 307826

(wypowiedź edytowana przez zdzary 28.grudnia.2009)

(wypowiedź edytowana przez zdzary 28.grudnia.2009)

#1
od 08-2006

ID: 156624 Arrhenia spathulata


leg. Waldemar Czerniawski (2009.10.29); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak, Herbarium Instytutu Botaniki UJ, KRA-F 2009-4 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków (Tyniec) , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren wapiennego kamieniołomu w pobliżu pętli autobusowej (112), tylko krzewy Rosa canina / w mchu / w grupach po kilka, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Gatunek ten spotkałem w okolicy zgłaszanego na kilku stanowiskach. Badany mikroskopowo w Instytucie Botaniki UJ (badający - Piotr Mleczko)

fot. 307896{br}fot. 307897 \ch

(wypowiedź edytowana przez waldek 29.grudnia.2009)

(wypowiedź edytowana przez waldek 29.grudnia.2009)

(wypowiedź edytowana przez waldek 30.grudnia.2009)

#2
od 08-2006

ID: 156634 Arrhenia retiruga


leg. Waldemar Czerniawski (2009.10.29); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak, Herbarium Instytutu Botaniki UJ, KRA-F 2009-3 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków (Tyniec) , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren wapiennego kamieniołomu w pobliżu pętli autobusowej (112), tylko krzewy Rosa canina / na mchu. W podłożu pozostałości żużla po wypalaniu wapienia / w grupach po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Owocniki występowały na kilku mchach. Badany mikroskopowo w Instytucie Botaniki UJ (badający - Piotr Mleczko).

fot. 307930

fot. 307931

(wypowiedź edytowana przez waldek 30.grudnia.2009)

#3
od 08-2006

ID: 156773 Tulostoma fimbriatum


leg. Waldemar Czerniawski (2009.11.14); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Skawina, wzdłuż ul. Tynieckiej , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na wale przeciwpowodziowym, / w piasku / w grupach po kilka, kilkanaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
kilka grup na długości 1 km wału przeciwpowodziowego nad rzeką Skawinką
fot. 308402
fot. 308403

#1365
od 04-2004

ID: 156794 Psilocybe montana


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.12.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 671 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na S od Rozłóg , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sucha murawa napiaskowa na skaraju boru sosnowego / wśród mchów, na ziemi / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308443

#4
od 08-2006

ID: 156796 Tulostoma brumale


leg. Waldemar Czerniawski (2009.10.27); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków (Tyniec), niedaleko pętli autobusowej (112) , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren nieczynnego kamieniołomu, / w mchu, pomiędzy wapiennymi kamieniami / w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
4 grupy po kilka owocników
fot. 308449
fot. 308450
fot. 308451

#1366
od 04-2004

ID: 156799 Stropharia rugosoannulata f. lutea


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.05.20); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 390 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na N od Lubrzy , pow. Swiebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże pola uprawnego / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308456
fot. 308457

#1367
od 04-2004

ID: 156800 Hemimycena mairei


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 458 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rozłogi , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik przydomowy / na resztkach skoszonej trawy / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308460

#1368
od 04-2004

ID: 156801 Agrocybe arvalis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 467 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SW od Rokitnicy , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta polana, przy paśniku dla zwierząt / na ziemi / gromadnie, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308464
fot. 308465

#1369
od 04-2004

ID: 156802 Russula sardonia


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.12); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 501 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308469
fot. 308470

#1370
od 04-2004

ID: 156803 Russula densifolia


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.12); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 503 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Fagus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308477
fot. 308478
fot. 308479

#1371
od 04-2004

ID: 156805 Inocybe mixtilis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.12); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 508 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Fagus, Quercus, Betula) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308486

#1372
od 04-2004

ID: 156806 Hebeloma hiemale


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.11.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 607 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasty skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Quercus) / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308490

#1373
od 04-2004

ID: 156807 Cystoderma jasonis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.12.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 668 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Fagus) / na ziemi, w mchu / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308493

#1374
od 04-2004

ID: 156808 Galerina laevis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.12.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 675 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Świebodzin , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment muru obrośnięty mchami / wśród mchów / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308496

#1375
od 04-2004

ID: 156811 Conocybe subpubescens


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.12.07); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 667 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ścieżka w kwasnej buczynie niżowej / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308509

#1376
od 04-2004

ID: 156819 Sowerbyella imperialis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.01.02); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 97 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rozłogi , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże trawiaste, pod samotnym wiązem / na ziemi / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308514
fot. 308515

#1377
od 04-2004

ID: 156821 Encoelia fascicularis


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.01.16); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 108 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Lubogóry , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasy(Alnus, Ulmus) / na gałęzi leżącej na ziemi / gromadnie, kępkowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308518

#1378
od 04-2004

ID: 156825 Psathyrella murcida


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.11.14); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 320 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SE od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Fagus, Pinus, Quercus) / na ściółce / gromadnie, kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308531

#1379
od 04-2004

ID: 156828 Hypochniciellum molle


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.04.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 372 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Picea, Betula, Alnus) / na kłodzie świerka / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 308534

#1380
od 04-2004

ID: 156832 Scytinostroma portentosum


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.01.02); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 100 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na SW od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Alnus, Fagus, Quercus, Betula, Acer) / na klodzie leżącej na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-


fot. 308541

#1381
od 04-2004

ID: 156988 Psathyrella sarcocephala


leg. Tomasz Ślusarczyk (2005.11.14); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 319 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olchowo-jesionowy / u podstawy pnia olchy / kępkowo, kilkanaście

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 309148
fot. 309149

#1382
od 04-2004

ID: 156997 Hyphodontia nespori


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.04.17); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak nr. 374 w zielniku autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek , pow. Świebodzin , woj. lubuskie (ATPOL: AD 18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Picea, Betula, Alnus) / na kłodzie świerkowej / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 309153
fot. 309154

i

#1995
od 10-2007

2010.01.02 19:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157026 Resupinatus trichotis


leg. Jacek Nowicki (2009.10.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu id122222 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny / na mocno zmurszałym pniu powalonego,lisciastego drzewa / ok.80-100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id122222

fot. 309220
fot. 309221
fot. 309222
fot. 309223

#5
od 08-2006

ID: 157096 Phallus hadriani


leg. Waldemar Czerniawski (2009.09.12); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Skawina, część północna miasta , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod krzewem starego bzu ogrodowego, w pobliżu rośnie modrzew / w piasku i żwirze pochodzenia naturalnego / kilkanaście owocników w różnych fazach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
stanowisko obserwowane od roku 2005. Owocniki wyrastają corocznie przez całe lato. W przypadku suszy długo pozostają w formie jaja. Teren na którym pojawiają się owocniki jest terenem prywatnym (przydomowy ogródek) i częściowo należy do zgłaszającego.
fot. 309460
fot. 309461
fot. 309462

#6
od 08-2006

ID: 157097 Fistulina hepatica


leg. Waldemar Czerniawski (2009.08.30); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Kraków (Tyniec), przy lesnej drodze w kierunku Podgórek Krakowskich , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeża lasu liściastego / u podstawy pnia dębu (żywego) / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
na tym samym dębie występował 1 owconik w roku 2008
fotografia z dnia 2009.08.30:
fot. 309466

Fotografia z dnia 2009.09.13
fot. 309467

i

#2008
od 10-2007

2010.01.10 21:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157380 Meripilus giganteus


leg. Jacek Nowicki (2009.10.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Biała Góra,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: prywatna posesja / na korzeniach lub pozostałościach pniaka drzewa,które tam rosło.Kiedy pracowałem w tamtej okolicy jakieś 13-15 lat temu,to pamiętam,że rosło w tamtym miejscu kilka drzew / dwa,ewentualnie trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/287234.html

#1
od 01-2010

ID: 157400 Sparassis crispa


leg. Daniel Kiciński, Justyna Kicińska (12.09.2009); det. Przemysław Żurawlew

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Jasionna , pow. sieradzki , woj. łódzkie (ATPOL: CD99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z brzozami / /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 310233fot. 310234
we wrześniu 2008, D. i J. Kicińscy, również w tym lesie znaleźli ten gatunek, ale nie zanotowali daty, ani nie wykonali zdjęcia

(wypowiedź edytowana przez grusleo 12.stycznia.2010)

#8
od 08-2006

ID: 157467 Gomphus clavatus


leg. Waldemar Czerniawski (2009.09.05); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lipnica Wielka , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy / w igliwiu / w wiązce, w kilku grupach,

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
często występuje w czarcich kręgach, czasami w pobliżu Ramaria sp.

fot. 310384
fot. 310385

#9
od 08-2006

ID: 157468 Clavariadelphus ligula


leg. Waldemar Czerniawski (2009.09.05); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lipnica Wielka , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy / w igliwu / w dużych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
w niektórych latach owocniki tego grzyba w okolicy występują masowo, w innych są rzadkie
fot. 310389
fot. 310390

(wypowiedź edytowana przez waldek 12.stycznia.2010)

#10
od 08-2006

ID: 157470 Clavariadelphus truncatus


leg. Waldemar Czerniawski (2009.09.25); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zubrzyca Góna , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, w pobliżu mokradła / w igliwiu, / pojedynczo, 2 sztuki w promieniu kilkunastu metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 310393

#12
od 08-2006

ID: 157501 Strobilomyces strobilaceus


leg. Waldemar Czerniawski (2009.08.06); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Jasienica (gmina Sułkowice) , pow. myślenicki , woj. małopolskie (ATPOL: DF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy / w igliwiu, wśród odłamków skalnych / w grupie (5 szt.)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
owocniki tego gatunku w tej okolicy nie należą do rzadkości

fot. 310493
fot. 310494

#2
od 01-2010

2010.01.16 18:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Krystian Leszczyk

ID: 157981 Sarcodon squamosus


leg. Krystian Leszczyk (2009.10.24); det. Krystian Leszczyk

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Ruda Jastkowska, 2km, E, Jastkowice , pow. stalowowolski , woj. podkarpackie (ATPOL: FE05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi, w mchu i ściółce sosnowej / pojedyńczo i w grupach po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Sarniak

fot.311663
fot.311664
fot.311665
Sarniaki występowały na tym terenie w poprzednich latach w ilościach nawet kilkudziesięciu sztuk, niektóre osobniki o średnicy powyżej 20 cm

(wypowiedź edytowana przez Krystian_Leszczyk 17.stycznia.2010)

#234
od 04-2007

ID: 158697 Tulostoma fimbriatum


leg. Joanna Gądek (2009.11.03); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1,5 km NE Kobiór , pow. pszczyński , woj. śląskie (ATPOL: DF-62) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID: 120510)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, wzdłuż drogi, pojedyncza brzoza, dąb / na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł / około 30 owocników na poboczu leśnej drogi na odcinku ok 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
W 2008 roku rosło znacznie więcej owocników.
fot. 313876
fot. 313877
fot. 313878
fot. 313879

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji