Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2006 wrzesień
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#507
od 07-2005

2006.09.01 00:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 40452 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (2006.08.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa,pow. Gryfino, 1,8 km na E od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / odłamany gruby bukowy konar / w grupie kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51011

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 01.września.2006)

#509
od 07-2005

2006.09.01 01:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 40458 Datronia mollis


leg. Marzena Łyczek (2006.08.31); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowj kłodzie / w grupie na długości pnia ok. 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51029

#510
od 07-2005

2006.09.01 01:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 40459 Strobilomyces strobilaceus


leg. Marzena Łyczek (2006.08.31); det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / min. 15 owocników w róznym wieku pojedynczo i w grupkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51032

#511
od 07-2005

2006.09.01 01:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 40460 Lycoperdon echinatum


leg. Marzena Łyczek (2006.08.31); det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / pojedynczo kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51035

i

#766
od 05-2006

ID: 40462 Phaeolus schweinitzii


leg. Piotr Chachuła (2006.08.23); det. Sebastian Pinczer

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/PC/3.07.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy / Rozkładający się pień jodły / Trzy owocniki blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
To jedyne stanowisko jakie widziałem.

fot. 51049

#170
od 12-2005

ID: 40560 Faerberia carbonaria


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.27); det. Sebastian Pintscher

eksykat: TAK - u zgłaszającego <06-08-27 Faerberia carbonaria> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Lipinki pow. Gorlice (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pod drzewami liściastymi, w półcieniu / Wypalenisko - miejsce ogniska sprzed około roku / trzy owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Szaroblaszek zgliszczowy
fot. 51180
fot. 51181

#518
od 07-2005

2006.09.03 01:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 40814 Fistulina hepatica


leg. Grazyna Domian (2006.09.02); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, grab, jawor) / odziomkowa część pnia powalonego ok. 300 letniego dębu / w grupie 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Największy owocnik miał szerokość 42 cm!
fot. 51610

#20
od 08-2006

2006.09.03 17:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 41008 Meripilus giganteus


leg. Robert Kozak (2006.08.24); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pawlin, k/Radawca, woj. lubelskie (ATPOL: FE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / przy starym, dużym pniu dębowym / 2 osobniki przy tym samym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51962
fot. 51963

zdjęcie nr 1 z dnia 24.08.2006 r.
zdjęcie nr 2 z dnia 02.09.2006 r.

#21
od 08-2006

2006.09.03 17:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 41010 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.09.02); det. Jacek Głębski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km. na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie (ATPOL: GD-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rzadki las iglasty, sosnowy. Owocnik średnicy ok. 15 cm. / na ziemi przy suchej gałęzi sosnowej, brak pnia / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51974

#22
od 08-2006

2006.09.03 18:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 41014 Xerocomus parasiticus


leg. Robert Kozak (2006.08.20); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie (ATPOL: FE-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, / owocnik tęgoskóra, na ziemi przy leśnej zarośniętej trawami drodze / 5 owocników w tym jeden młody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 51980

#180
od 12-2005

ID: 41175 Tricholomopsis decora


leg. Zygmunt Augustowski (2005.09.02); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK - u zgłaszającego <06-09-02 Tricholomopsis decora> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / na pniaku sosnowym średnio zmurszałym / skupisko ponad 20 owocników w kilku kępkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Rycerzyk oliwkowożółty (r. ozdobny)
fot. 52267
fot. 52268

#0

2006.09.04 17:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogusław Cenian

ID: 41223 Trichaster melanocephalus


leg. Bogusław Cenian (2006.08.24); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/30.08.06 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Śmiadowo, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty. / na ziemi / w grupie kilku osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Na skraju lasu i pola ornego w pobliżu wysadzonego schronu bojowego Wału Pomorskiego. Teren silnie zaśmiecony.fot. 52349

i

#2093
od 12-2003

ID: 41253 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52388

i

#2094
od 12-2003

ID: 41254 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Trawice-Lipusz (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na poziomym cięciu sosny / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52391

i

#2095
od 12-2003

ID: 41256 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Trawice-Lipusz (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na korzeniach żywej sosny. / dwa owocniki małe

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52397

#119
od 09-2005

ID: 41334 Xerocomus rubellus


leg. Błażej Gierczyk (2006.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BG/14.01.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: przy śródleśnej drodze nieutwardzonej za Boduszewem, prowadzącej do Głęboczka, ok. 500 m od szosy Boduszewo-Łopuchowo, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: BC-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj drogi wysypanej żużlem, przy lesie mieszanym (Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia sp.) / na ziemi / ok. 40 osobników, część pojedynczo, część we wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Gatunek spoza Czerwonej listy, ze względu na małą ilość znanych stanowisk zgłoszony po konsultacji z Kustoszem bazy
fot. 52533

#23
od 08-2006

2006.09.05 22:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 41401 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.09.05); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie (ATPOL: FE-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, jagodniki / stary obrośniety mchem pień sosny / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52609

#523
od 07-2005

2006.09.06 21:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41512 Thelephora anthocephala


leg. Marzena Łyczek (2006.09.02); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u M. Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,6 km na NE od Żelisławca (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna źródliskowa / na ziemi / w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52716

#524
od 07-2005

2006.09.06 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41527 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2006.09.02); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-dębowy / na pniu leżącego buka / pojedynczo 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52727

#527
od 07-2005

2006.09.07 00:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41539 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.09.05); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,5 km na SE od Szczecin-Kijewa (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Św, Bk, Db, Wb) / na murszejącym pniu świerka / w grupie 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52743

#121
od 09-2005

ID: 41615 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Błażej Gierczyk (2006.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (2/BG/14.01.07) oraz w herbarium M. Wójtowskiego / fot.: tak (wykonał M. Wójtowski) / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Zielonka, przy zielonym szlaku turystycznym ok. 1000 m na SEE od szosy Łopuchowo-Łopuchówko (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, w pobliżu lasu brzozowego / na opadłych gałęziach drzew liściastych / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
W sąsiednich lasach (w promieniu 1000-2000 m) liczne kolejne stanowiska tego gatunku.
fot. 52854

#122
od 09-2005

ID: 41618 Rhodocybe gemina


leg. Błażej Gierczyk (2006.08.30); det. Michał Wójtowski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/BG/14.01.07) oraz w herbarium M. Wójtowskiego / fot.: tak, wykonał M. Wójtowski / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Zielonka, przy szosie Łopuchowo-Łopuchówko ok. 1000 m od przejazdu kolejowego, w zaroślach przydrożnych (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla w zadrzewieniu przydrożnym: Crataegus sp., Rosa sp., Rubus sp., Quercus sp., / na ziemi / liczne osobniki w grupie ok. 20 szt. na różnych etapach wzrostu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

uwagi:
Kolejne stanowiska znaleziono w innych miejscach Puszczy Zielonki, głównie na przydrożach oraz w silnie zruderalizowanych lasach liściastych i mieszanych. Gatunek częsty na tym obszarze.
fot. 52857

(wiadomość edytowana przez ramayana 08.września.2006)

#161
od 03-2006

ID: 41634 Gyrodon lividus


leg. Michał Wójtowski (2006.09.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/7.09.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 200m E od leśniczówki Łopuchowo (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, okalający niewielkie torfowisko śródleśne, obecność leszczyn i olszy / na ziemi / kilka wiązek po 3-8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

uwagi:
-

fot. 52892

fot. 52893


(wiadomość edytowana przez wojton 08.września.2006)

#165
od 03-2006

ID: 41661 Agaricus lanipes


leg. Michał Wójtowski (2006.08.27); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/7.09.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 200m E od leśniczówki Łopuchowo (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew liściastych, krzewy czeremchy / Na ziemi / Licznie, ok. 40 egzemplarzy

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff.) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy przyr. ojcz. 64 (2): 100-104. Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

uwagi:
-

fot. 52920

fot. 52921

(wiadomość edytowana przez wojton 08.września.2006)

#531
od 07-2005

2006.09.08 02:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41692 Langermannia gigantea


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne (klony, kasztanowiec, drzewa owocowe) / na ziemi / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52970

#532
od 07-2005

2006.09.08 02:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41693 Phaeolus schweinitzii


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, około 800 m na NW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi modrzewiami / na korzeniach modrzewia / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52973

#533
od 07-2005

2006.09.08 02:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 41694 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 700 m na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las mieszay (brzoza, świerk, buk na siedlisku buka) / na ziemi i spróchniałych pniakach / min. 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 52976

i

#796
od 05-2006

ID: 41813 Mycena tenuispinosa


leg. Piotr Chachuła (2006.06.18); det. Anna Ronikier

eksykat: KRAM F-55698 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy z leszczyną pospolitą / Na korze leszczyny pospolitej / Trzy owocniki blisko siebie

publikacja: Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. Journ. 51(2): 217-220, Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Do końca lipca pojawiły się jeszcze dwa owocniki w dwutygodniowych odstępach. Każdy następny był coraz mniejszy. Wszystkie owocniki w obrębie kilku centymetrów kwadratowych.

fot. 53073

i

#2120
od 12-2003

ID: 41843 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.07); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy / W ziemi / 6 owocników w kwadracie 2x2m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53091

i

#2121
od 12-2003

ID: 41844 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Trawice-Lipusz (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53094

i

#2122
od 12-2003

ID: 41845 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53097

i

#2123
od 12-2003

ID: 41847 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden ogromny owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53102

#539
od 07-2005

2006.09.10 00:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42051 Strobilomyces strobilaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna na krawędzi stoku doliny strumienia / na ziemi / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53370

#540
od 07-2005

2006.09.10 00:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42052 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna w poblizu źródliska / przy pniu starego ściętego buka / w kilku wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53373

#541
od 07-2005

2006.09.10 01:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42054 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: krawędź źródliska / na pniu przewróconego martwego świerka / pojedynczo 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53376

#542
od 07-2005

2006.09.10 01:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42055 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / w grupie 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53379

#550
od 07-2005

2006.09.10 23:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42180 Phlebia uda


leg. Grazyna Domian (2006.08.28); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego, pojedzie także do kustosza Bazy) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na odziomku pozostałym po ściętym buku / rozpostarty na górnej powierzchni odziomka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53614

#552
od 07-2005

2006.09.11 00:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42188 Xerocomus rubellus


leg. Marzena Łyczek (2006.08.31); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53628

#553
od 07-2005

2006.09.11 00:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42191 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2006.09.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na leżącej bukowej gałęzi / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53631

#554
od 07-2005

2006.09.11 01:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42192 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.09.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi dębami / na gałęzi bukowej / w grupach i pojedynczo kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53634

#557
od 07-2005

2006.09.11 01:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42195 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2006.09.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów nad jeziorem / na gałęzi bukowej / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53647

i

#3511
od 04-2004

2006.09.11 14:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 42267 Boletus radicans


leg. Eleonora Bander (2006.09.10); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/26.05.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice śluza nad Kanałem Gliwickim (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nad kanałem, w pobliżu dęby / w trawie, / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
.fot. 53702
fot. 53703
fot. 53704

(wiadomość edytowana przez jolka 05.grudnia.2006)

i

#797
od 05-2006

ID: 42321 Geastrum fimbriatum


leg. Piotr Chachuła (2006.09.10); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/13.09.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z jesionem wyniosłym, jaworem, trześnią i jodłą / na ziemi / 24 owocniki w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

uwagi:
Wszystkie na powierzchni 2m kwadratowych, na stromym zboczu z rumoszem łupku wierzowskiego.

fot. 53755

fot. 53756

#186
od 04-2006

ID: 42336 Sparassis crispa


leg. Tadeusz Twardy (2006.09.09); det. Tadeusz Twardy

eksykat: / fot.: Tak / notatka:

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie (Las Kołobrzeski) ATPOL BB-01 (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny i daglezji, runo skąpe / Na ziemi u podstawy sosny pospolitej / Pojedynczy owocnik, ok. 200 m kolejny porzucony.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-
fot. 53773

fot. 53774

i

#2131
od 12-2003

ID: 42348 Psathyrella populina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.08.23); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/10.09.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Strzyża (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem-dolina / Na karpie z posuniętym rozkładem buka lub topoli / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53800
11 września 2006 znalazłem kolejne trzy owocniki na tym samym pieńku

fot. 53801

#30
od 12-2005

2006.09.12 16:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

rapatang

ID: 42432 Langermannia gigantea


leg. Grzegorz Wereszczyński (2006.10.09); det. Grzegorz Wereszczyński

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Warszawa, Łazienki Królewskie (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park Łazienki w zaniedbanym zacienionym kącie / na ziemi drzewa liściaste, bogata w próchnicę ziemia / w grupie, kilkanaście owocników, od młodych do dojrzałych, kilka uszkodzonych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
oto zdjęcie największego okazu, o średnicy ponad 50 cm
fot. 53906

#566
od 07-2005

2006.09.12 21:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42483 Antrodiella hoehnelii


leg. Grazyna Domian (2006.09.01); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 4 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomrska / na leżącym na ziemi bukowym konarze / w grupie kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53940

#567
od 07-2005

2006.09.12 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42486 Antrodiella hoehnelii


leg. Grazyna Domian (2006.09.06); det. Darek Karasiński

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na leżącym na ziemi konarze buka / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53943

#568
od 07-2005

2006.09.12 22:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42492 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / gromadnie min. 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53950

#569
od 07-2005

2006.09.12 22:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42495 Oudemansiella mucida


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na konarze powalonego przez wiatr pomnika przyrody (buk) / w grupie 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53956

i

#2142
od 12-2003

ID: 42498 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski PKP (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik uszkodzony

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53958

i

#2143
od 12-2003

ID: 42499 Boletus calopus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las. (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / W ziemi,blisko jeziora / ok.30 owocników w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53963
fot. 53964
fot. 53965

i

#2145
od 12-2003

ID: 42502 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Trawice-Lipusz (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53973

i

#2146
od 12-2003

ID: 42504 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Trawice (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden stary owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53976

i

#2147
od 12-2003

ID: 42505 Datronia mollis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las. (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na gałęzi powalonego buka. / Kilka owocników na gałęzi.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53979

i

#2148
od 12-2003

ID: 42506 Oudemansiella mucida


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las. (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie / pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53984
fot. 53985
fot. 53986

i

#2149
od 12-2003

ID: 42507 Suillus aeruginascens


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las. (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,modrzew,świerk / przy drodze leśnej / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 53990
fot. 53991

i

#2150
od 12-2003

ID: 42509 Meripilus giganteus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz,ul.Chopina (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Trawnik-szpaler kasztanowców / na karpie kasztanowca / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54003
dyskusja o tym stanowisku www.bio-forum.pl/messages/33/1826.html
www.bio-forum.pl/messages/33/18704.html
mimo,że karcz został wyrwany z ziemi i na jego miejscu posadzono dwie brzozy flagowiec wyrósł ale został skoszony:(
fot. 54004
Owocnik odrodził się i pojawił sie następny 17 września 2006


(wiadomość edytowana przez mirki2 17.września.2006)

#571
od 07-2005

2006.09.13 00:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42515 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: buk, dąb, sosna, brzoza / przy pniach po wyciętych sosnach / pojedynczo w odległości około 50 metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54015

#0

2006.09.13 13:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jadwiga Brzost

ID: 42556 Langermannia gigantea


leg. Jadwiga Brzost (2006.09.12.); det. Anna Kujawa

eksykat: - / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: w lesie, 200 m od południowej granicy wyrobiska kopalni odkrywkowej dolomitu w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, woj. śląskie (ATPOL: DF-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek liściasty, w przewadze brzozy i buków / na ziemi, pod wyschniętym krzakiem tarniny / w grupie ok. 4 sztuk małych i 1 duży na zał. zdjęciu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Lokalizacja siedliska w najbliższym czasie (ok. 1 roku) zostanie zlikwidowana przez poszerzenie w jego kierunku wyrobiska kopalni odkrywkowej dolomitu.fot. 54085

#123
od 09-2005

ID: 42594 Langermannia gigantea


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.10); det. Błażej Gierczyk

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: łąka przy drodze z Nielęgowa do Gryżyny, po prawej stronie szosy ok. 100 m za mostem nad kanałem wpadajacym do jez. Wonieść (ATPOL: BD-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wilgotna łąka / na ziemi / 5 owocników średnicy 20-50 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54127

(wiadomość edytowana przez ramayana 13.września.2006)

#124
od 09-2005

ID: 42595 Rhodocybe gemina


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.10); det. Błażej Gierczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/10.09.06 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: przy szosie z Gryżyny do Racotu (ATPOL: BD-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, owocniki znalezione w sąsiedztwie Carpinus betulus / na ziemi / ok. 20 owocników w różnych fazach wzrostu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54130

#125
od 09-2005

ID: 42597 Sparassis crispa


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.10); det. Błażej Gierczyk

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: przy czarnym szlaku w lasach między Przysieką Starą Drugą a Nielęgowem (ATPOL: BD-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na korzeniach sosny / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54133

#573
od 07-2005

2006.09.14 00:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42663 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (buk, leszczyna, czeremcha, grab) / na ziemi / w grupie 9 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54249

#0

2006.09.14 19:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Mariusz Głębowski

ID: 42791 Sparassis crispa


leg. Mariusz Głębowski (2006.09.12); det. Mariusz Głębowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Chlewiska - Stefanków (ATPOL: EE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna,dąb, jagody / na korzeniach dużej, żywej sosny / pojedyńczy, duży egzemplarz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54394

#576
od 07-2005

2006.09.14 21:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42841 Cortinarius violaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty z dominacją grabu i buka / na ziemi / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54449

#183
od 09-2005

2006.09.14 22:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 42846 Fistulina hepatica


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: rez Dębina , woj.wielkopolskie (ATPOL: CC-60)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowy z grabem / na żywym dębie u podstawy / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
w rezerwacie znalazłem kilka stanowisk tego grzyba
fot. 54452

#577
od 07-2005

2006.09.14 22:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 42849 Coprinus picaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na W od Kołbacza (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska w wieku ok. 50 lat / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54461

i

#515
od 04-2006

2006.09.15 13:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Zychla (konik)

ID: 42945 Fistulina hepatica


leg. Marek Zychla (2006.08.31); det. Marek Zychla

eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM jeszcze w tym roku. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km na południe od rezerwatu Meteoryt Morasko (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Świetlista dąbrowa / Na pniaku dębu. / w grupie, 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54656(wiadomość edytowana przez konik 16.września.2006)

i

#2267
od 09-2004

ID: 42961 Xerocomus rubellus


leg. Sebastian Pintscher (2006.06.29); det. Sebastian Pintscher

eksykat: 060629-55, 060628-54, 060623-44, 060702-61 fung. Pintscher / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Nowy Sącz - ul. Poniatowskiego - ogród przy kapelanii, przy klasztorze s. Niepokalanek (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród, w pobliżu stary dąb, kasztanowiec, klon jawor, młode brzozy / na ziemi / grupa owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Znajdowałem je na tym stanowisku wielokrotnie przez okres ok. trzech miesięcy (czerwiec-wrzesień).

fot. 54670

i

#210
od 06-2006

ID: 42996 Langermannia gigantea


leg. Anna Barankiewicz (2006.08.27); det. Anna Barankiewicz

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Malanowo - Gaje, gmina Mohowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie (ATPOL: DC-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nadrzeczny, olchy / na ziemi / grupa 10 osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54709

#586
od 07-2005

2006.09.15 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43033 Helvella lacunosa


leg. Grazyna Domian (2006.09.10); det. Grażyna Domian, Sebastian Pintscher

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: pow. Gryfino, 1,5 km na E od Kołbacza (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródpolny zagajnik sosnowy z domieszką dębów, brzóz i osik na krawędzi Doliny Ploni / na gliniastej ziemi / masowo, co najmniej kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54747

#588
od 07-2005

2006.09.16 00:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43051 Boletus junquilleus


leg. Grazyna Domian (2006.09.07); det. Czesław Narkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów / na ziemi / pojedynczo i w grupie, łącznie w ciągu tygodnia 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54762

#589
od 07-2005

2006.09.16 00:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43053 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2006.09.13); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi dębami na granicy z olsem porzeczkowym / na leżącej kłodzie buka / w grupie, 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54765

i

#834
od 05-2006

ID: 43146 Cordyceps forquignonii


leg. Piotr Chachuła (2006.08.27); det. Marek Kozłowski

eksykat: tak (pojedzie do prof. Bałazego) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z cisem / Na musze, a mucha na Taxus baccata, 2m nad ziemią / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
W Rezerwacie tylko ten jeden okaz znalazłem.
Cis na którym grzyb ten się znajdował rósł na kraju obok luki w lesie.

fot. 54918

fot. 54919

(wiadomość edytowana przez piotrekchacha 16.września.2006)

i

#835
od 05-2006

ID: 43153 Volvariella murinella


leg. Piotr Chachuła (2006.07.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/26.08.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany / Na ziemi / W małych grupach po 2-4 i pojedynczo.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

uwagi:
Na obszarze około 1ha znalazłem około 30 owocników.

fot. 54923

#592
od 07-2005

2006.09.16 21:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43177 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.09.13); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na granicy buczyny i olsu porzeczkowego / na liściastej kłodzie / w grupie 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 54942

#0

2006.09.17 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 43334 Strobilomyces strobilaceus


leg. Anna Hreczka (2006.09.03); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las w okolicach Pruchnika (ATPOL: FF-88)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, m. in. buk i sosna / na ziemi / dwa pojedyncze owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55251

i

#2173
od 12-2003

ID: 43376 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz. (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / Na karpie sosny / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
fot. 55337

i

#2174
od 12-2003

ID: 43378 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz. (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / W ziemi / Kilka owocników w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55343

i

#2175
od 12-2003

ID: 43380 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.14); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lipuska Huta (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55346

i

#2176
od 12-2003

ID: 43383 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lipusz (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / W ziemi / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55351

i

#2177
od 12-2003

ID: 43386 Hericium coralloides


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki las (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na chorym,żywym buku. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55361

i

#2178
od 12-2003

ID: 43388 Helvella lacunosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.14); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wyrówno (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzezina z domieszką sosny,modrzewia / W ziemi / Masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55367
fot. 55368
fot. 55369

i

#2180
od 12-2003

ID: 43393 Helvella lacunosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Raduń-Brusy (ATPOL: CB-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / Na obrzeżu lasu przy szosie / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55387
fot. 55388

i

#2181
od 12-2003

ID: 43396 Oudemansiella mucida


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/6.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pierszczewko (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk,świerk,modrzew / Na gałęzi powalonego buka. / Kilka owocników na gałęzi.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55408

i

#2182
od 12-2003

ID: 43398 Volvariella bombycina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.17); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz,ul.Reja (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydrożne drzewo / Na żywej brzozie na wys.ok 3m / 3 owocniki w

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55412
fot. 55413
Brak technicznej możliwości pozyskania eksykatu.

i

#3540
od 04-2004

2006.09.18 09:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 43424 Gomphidius roseus


leg. Jolanta Kozak (2006.09.16); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/26.05.08 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las za Byciną (ATPOL: CF-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewysoki las sosnowy / na ziemi w pobliżu maślaka sitarza / pojedynczo - kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
fot. 55507
fot. 55508
fot. 55509
fot. 55510

(wiadomość edytowana przez jolka 05.grudnia.2006)

#186
od 12-2005

ID: 43446 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-18 Porphyrellus porphyrosporus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką sosny i dębu / na ziemi wśród jeżyn, paproci i ściółki / pojedynczo w różnych miejscach, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybiec purpurowozarodnikowy
fot. 55575

#187
od 12-2005

ID: 43450 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.25); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-25 Pycnoporus cinnabarinus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna pow. Gorlice, 2.5 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z licznymi prześwietleniami / na ziemi na opadłych gałązkach liściastych o średnim stopniu rozkładu / po kilka owocników w dwu miejscach oddalonych o 100m od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Gęstoporek cynobrowy
fot. 55580

(wiadomość edytowana przez zygmunt 18.września.2006)

#188
od 12-2005

ID: 43455 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.26); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-26 Pycnoporus cinnabarinus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką sosny i drzew liściastych, ostatnio b. zniszczony letnimi wycinkami / na ziemi na opadłych gałązkach liściastych o średnim stopniu rozkładu / kilka owocników na jednym stanowisku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Gęstoporek cynobrowy
fot. 55585
fot. 55586

#189
od 12-2005

ID: 43457 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.30); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Racławice pow. Gorlice, 2 km S (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych / 4 pojedyncze owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55589

#190
od 12-2005

ID: 43458 Amanita virosa


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.30); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: uzupełniono 2006.10.13. U zgłaszającego <06-08-30/10-13 Amanita virosa> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Swoszowa, gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km N (ATPOL: EF-88)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cienisty las mieszany - sosna, jodła, buk, brzoza / na ziemi wśród grubej ściółki / kilkadziesiąt owocników pojedynczo lub grupkami po 2 - 3

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Muchomor jadowity
fot. 55592

(wiadomość edytowana przez zygmunt 16.października.2006)

#191
od 12-2005

ID: 43460 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2006-08-30); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N (ATPOL: EF-88)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych lub na ich wierzchołkach / 6 pojedynczych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55595

#192
od 12-2005

ID: 43467 Albatrellus cristatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.01); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-01 Albatrellus cristatus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna pow. Gorlice, 2.5 km SW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - jodła, sosna, brzoza, dąb / na ziemi wśród mchów i ściółki przy leśnej ścieżce / gromadnie, kilkadziesiąt owocników zwartymi grupkami po kilka, na niewielkim obszarze, niektóre zniszczone przez pozyskiwaczy runa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Naziemek zielonawy (d. bielaczek grzebieniasty)
fot. 55606
fot. 55607

#194
od 12-2005

ID: 43470 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.01); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką sosny i dębu, bardzo cieniste stanowisko / u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego / 1 owocnik o średnicy ok. 20 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń jodłowy
fot. 55613

#196
od 12-2005

ID: 43475 Sparassis crispa


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.02); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - jodła, sosna, brzoza / u podstawy żywych sosen lub częściowo zmurszałych pniaków sosnowych / pojedynczo, 4 owocniki, w tym jeden zniszczony

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55621

i

#629
od 09-2004

2006.09.18 18:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Maciej Malec (maciej_m)

ID: 43532 Sparassis crispa


leg. Maciej Malec (2006.09.16); det. Maciej Malec

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, sosna - grab - dąb / przy korzeniach sosny / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Spotkałem tamtego dnia jeszcze kilka szmaciaków, ale ten był najładniejszy.

fot. 55683

i

#630
od 09-2004

2006.09.18 18:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Maciej Malec (maciej_m)

ID: 43535 Gyroporus castaneus


leg. Maciej Malec (2006.09.09); det. Maciej Malec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MM/6.10.06 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, sosna - grab - dąb / leżał wyrzucony na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Ktoś go po prostu wyrwał i wyrzucił. Szkoda słów...

fot. 55686

#610
od 07-2005

2006.09.19 01:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43606 Leccinum niveum


leg. Grazyna Domian (2006.09.13); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,6 km na W od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne / mech torfowiec / pojedynczo 3 owocniki oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55795

#611
od 07-2005

2006.09.19 01:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43608 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.09.14); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / w grupie 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 55800

#615
od 07-2005

2006.09.20 00:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43789 Amanita virosa


leg. Marzena Łyczek (2006.09.14); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy zarastającym śródleśnym oczku wodnym / na ziemi przy murszejącym buku / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56054

#616
od 07-2005

2006.09.20 01:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43790 Suillus flavidus


leg. Marzena Łyczek (2006.09.14); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,6 km na W od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko z mszarem sosnowym i brzeziną / wśród torfowców, żurawiny, wełnianki i wrzosu, między sosenkami / w grupie 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56057

#198
od 12-2005

ID: 43839 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.02); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-02 Porphyrellus porphyrosporus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - jodła, sosna, brzoza / na ziemi wśród mchów i ściółki / kilka pojedynczych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybiec purpurowozarodnikowy
fot. 56100

#199
od 12-2005

ID: 43840 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.03); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 3 km NE (ATPOL: EF-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy bardzo cienisty / u podstawy mało zmurszałego pniaka jodłowego / jeden owocnik uszkodzony przez gryzonie lub ślimaki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń jodłowy
fot. 56105
fot. 56106

#200
od 12-2005

ID: 43851 Tricholomopsis decora


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-05 Tricholomopsis decora > / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Klimkówka k/ Uścia Gorlickiego, 2.5 km SE (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowo-bukowy, wilgotne, cieniste stanowisko / na silnie zmurszałej kłodzie iglastej / kępkami po kilka owocników, około 30 szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Rycerzyk oliwkowożółty, d. ozdobny
fot. 56125
fot. 56126

#201
od 12-2005

ID: 43854 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-05 Porphyrellus porphyrosporus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Wysowa, pow. Gorlice, 3 km NW (ATPOL: EG-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: prześwietlony, wysokopienny las bukowo-jodłowy / na ziemi wśród jeżyn, roślinności zielnej i ściółki / zauważono ponad 30 zwykle pojedynczych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybiec purpurowozarodnikowy
fot. 56129

#619
od 07-2005

2006.09.21 00:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43980 Albatrellus cristatus


leg. Marzena Łyczek, Grazyna Domian (2006.09.14); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,7 km na N od Binowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna na stoku doliny strumienia, 2-5 m od krawędzi źródliska / na ziemi / pojedynczo i w wiązkach, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56277

#620
od 07-2005

2006.09.21 00:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 43983 Langermannia gigantea


leg. Grazyna Domian (2006.09.16); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, Ogród Dendrologiczny w Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik, w pobliżu platan / na ziemi / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56283

#205
od 04-2006

ID: 44008 Strobilomyces strobilaceus


leg. Tadeusz Twardy (2006.09.20); det. Tadeusz Twardy

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna w sąsiedztwie wilgotnego obniżenia terenu / pod starym pniakiem / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-
(wiadomość edytowana przez ttadeusz 13.października.2006) Ooo! Chciałem podmienić zdjęcia na mniejsze bo wydawało mi się, że nie chcą się otworzyć. Skończyło się na ich usunięciu! Czy jest możliwość ponownego ich umieszczenia?

(wiadomość edytowana przez ttadeusz 14.października.2006)

#205
od 12-2005

ID: 44014 Sarcodon imbricatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi / pod świerkami, na ziemi wśród ściółki / grupkami po kilka owocników, razem ponad 25 szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Sarniak dachówkowaty
fot. 56350
fot. 56351

#206
od 12-2005

ID: 44017 Climacocystis borealis


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK <2006-09-05 Climacocystis borealis> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zbocze wąwozu w lesie jodłowo - świerkowym z pojed. drzewami liściastymi / na wysokim pniaku świerkowym dość znacznie zmurszałym / charakterystycznie dla gatunku - dachówkowato, gromadnie, ponad 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Gąbkowiec (klimaczek) północny
fot. 56365
fot. 56366
fot. 56367

#207
od 12-2005

ID: 44023 Albatrellus cristatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK <2006-09-05 Albatrellus cristatus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k. Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi / na ziemi wśród ściółki / przeważnie w zwartych skupiskach po kilka sztuk, 2 stanowiska w tym samym lesie oddalone od siebie o kilkaset metrów, na każdym około 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Naziemek zielonawy (bielaczek grzebieniasty)

fot. 56376
fot. 56377

(wiadomość edytowana przez zygmunt 25.września.2006)

#29
od 10-2005

ID: 44110 Fistulina hepatica


leg. Agnieszka Kapuścińska (2006.09.21); det. Agnieszka Kapuścińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku (ATPOL: ED-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, dęby, sosny, brzozy / na pniaku dębu / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
w okolicy widziałam jeszcze drugi pniak dębu z ozorkiem

fot. 56463

#30
od 10-2005

ID: 44112 Sparassis crispa


leg. Agnieszka Kapuścińska (2006.09.21); det. Agnieszka Kapuścińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku (ATPOL: ED-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, blisko pniaka starej sosny / na korzeniach sosny / pojedynczy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56477

#185
od 09-2005

2006.09.21 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 44116 Meripilus giganteus


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Promenada , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie / u podstawy dębu / kilka owocników po dwóch stronach drzewa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56490

#186
od 09-2005

2006.09.21 22:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 44120 Datronia mollis


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E-148 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Promenada , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie / na leżąceym pniu drzewa / trzy owocniki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56501

#187
od 09-2005

2006.09.21 22:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 44122 Ganoderma lucidum


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Promenada , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie / na leżącym porośniętym mchem pniu / kilka owocników w różnych stopniach rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56504

#188
od 09-2005

2006.09.21 22:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 44125 Hericium coralloides


leg. Robert Puciata (2006.08.28); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Diabli Skok , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródlisko / na powalonym pniu bukowym / kilka owocników w róznym stopniu rozwoju

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56507

#38
od 08-2006

2006.09.21 22:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 44127 Gyroporus castaneus


leg. Marcin Kalinowski (2006.09.23); det. Maciej Malec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RK/6.10.06 / fot.: tak / notatka: NIE

lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 1 km od szosy (ATPOL: GD-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las dębowo-bukowy-grabowy / na ziemi / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56510
fot. 56511

#189
od 09-2005

2006.09.21 22:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 44129 Langermannia gigantea


leg. Robert Puciata (2006.08.19); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka: owocnik ze zdjęcia miał 28 cm średnicy

lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąki w pobliżu Noteci / na ziemi / kilka owocników w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56513

#39
od 08-2006

2006.09.21 22:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 44130 Sarcodon imbricatus


leg. Robert Kozak (2006.09.23); det. Marek Kruskal

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 200 m od szosy w głąb lasu (ATPOL: GD-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świerk, dąb, sosna, brzoza / na ziemi / 2 owocniki zrośniete ze sobą trzonami, trzeci w odległości ok 30 cm, dosyć

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56524

#40
od 08-2006

2006.09.21 23:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 44133 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.09.23); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu (ATPOL: GD-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rzadki las sosnowy (po wycince), / przy niewielkim pniaku sosny, duży owocnik / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56538

#625
od 07-2005

2006.09.21 23:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44135 Strobilomyces strobilaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.19); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,8 km na od Binowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska w dolinie dawnego strumienia z luźnym odnowieniem jaworowym / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56548

#626
od 07-2005

2006.09.22 00:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44137 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.09.19); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,9 km na N od Binowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z kępą kilkunastu sosen / na ziemi przy pniu sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56564

#208
od 04-2006

ID: 44296 Grifola frondosa


leg. Tadeusz Twardy (2006.09.20); det. Waldemar Wesołowski

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W lesie bukowym, w pobliżu cieku wodnego / Na ziemi pod pojedynczym dębem / Pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-
fot. 56709

fot. 56710

fot. 56711

#13
od 09-2006

ID: 44299 Geastrum triplex


leg. Janusz Tomzik (2006.09.22); det. Janusz Tomzik

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Wzgorze Kaplicowka (wschodnie zbocze gorki wilamowickiej), Skoczow, pow. Cieszynski, slaskie (ATPOL: DF-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dab,grab,swierk) / na rozkladajacych sie lisciach i igliwiu / 2 okazy (patrz-foto)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56713
fot. 56714

#630
od 07-2005

2006.09.22 23:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44305 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.09.20); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Kołbacza (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką brzóz i buków / na leżącym, murszejącym pniu modrzewia / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56723

#631
od 07-2005

2006.09.23 00:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44313 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.09.20); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Kołbacza (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / w grupie 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56750

#634
od 07-2005

2006.09.23 23:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44442 Antrodiella hoehnelii


leg. Grazyna Domian (2006.09.20); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na W od Kołbacza (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na konarze buka leżącym na ziemi / pojedynczo i pozrastane, łącznie 19 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 56988

i

#1582
od 04-2004

ID: 44466 Geastrum triplex


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.02); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Park leśny (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, z dębami i przewagą akacji. Jedno stanowisko pod liściastymi krzewami. / Na ziemi, pośród liści. / Dwa owocniki obok siebie.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57018

i

#1583
od 04-2004

ID: 44467 Geastrum rufescens


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.02); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: TAK - próba zarodnikowa w zasobach własnych i dla kustosza / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Park leśny. (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z topolami, dębami i akacjami. / Na ziemi, pośród gnijącego listowia. / Pojedyńczo i gromadnie, po kilka owocników, (od jednego do pięciu w gromadkach). W sumie pięć stanowisk w kwadracie 2 km.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57021

i

#1584
od 04-2004

ID: 44469 Geastrum rufescens


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.06); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: TAK - próba zarodnikowa w zasobach własnych i dla kustosza. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Lasek Bielański. (ATPOL: ED-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liscisty dębowo, akcjowo, klonowo, topolowy ze starymi sosnami. / Na ziemi, pośród opadłego, starego listowia. / Grupa pięciu owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57029

i

#1585
od 04-2004

ID: 44479 Fistulina hepatica


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.06); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: NIE - nie pobierane nawet próby zarodnikowe, że względów oczywistych. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Lasek Bielański. (ATPOL: ED-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na wiekowych dębach. W promieniu 2 km kilka stanowisk. / Na pniach, u podstawy pni i na korzeniach wiekowych dębów. / Owocniki pojedyńcze, jak i w grupie.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57075

i

#1586
od 04-2004

ID: 44480 Fistulina hepatica


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.08.20); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: NIE - ze względów oczywistych. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Park leśny - Bemowo (ATPOL: ED-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z wiekowymi dębami. Zlokalizowane cztery stanowiska w promieniu 2 km. / Na pniach, po ściętych wiekowych dębach. / W jednym wypadku owocniki w gromadzie, a w trzech pojedyńczo.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57078

i

#1587
od 04-2004

ID: 44481 Agaricus lanipes


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.06); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: TAK - w zasobach własnych i dla kustosza. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Lasek Bielański. (ATPOL: ED-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W lesie dębowo-grabowym z domieszką pojedyńczych starych sosen. / Na ziemi, pod wiekowym dębem. / Grupa trzech owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57081

i

#1588
od 04-2004

ID: 44483 Volvariella volvacea


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.06); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: TAK - w zasobach własnych i dla kustosza. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Lasek Bielański. (ATPOL: ED-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, grabowo, dębowo, sosnowy, z nielicznymi akacjami. Zlokalizowane dwa stanowiska. / Na ziemi, u podnóża drzewa grabowego. / Na jednym stanowisku trzy owocniki w grupie, a na drugim pojedyńczo.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57084

Uwaga: w publikacji Kujawa i Gierczyk 2007 błędnie wymieniony wśród stanowisk V. bombycina

#333
od 04-2004

ID: 44505 Phellodon tomentosus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.09.06); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak w zielniku własnym, H. 505 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na N od Gryżyny, pow. Krosno Odrz., woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy (Leucobryo - Pinetum) / wśród mchów i ściólki / Grupowo , zrastające się skupienia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57103

(wiadomość edytowana przez Tomasz 24.września.2006)

#334
od 04-2004

ID: 44506 Pluteus plautus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, w zielniku własnym, H. 489 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,5 km na SW od Gryzyny, pow. Kosno Odrz., woj. lubuskie (ATPOL: AD-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Betula) / gałąż Betula leżąca na ziemi / 2 okazy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57106

(wiadomość edytowana przez Tomasz 24.września.2006)

#0

2006.09.24 17:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Włodzimierz Kita

ID: 44507 Clathrus archeri


leg. Włodzimierz Kita (2006.09.24); det. Włodzimierz Kita

eksykat: / fot.: Fotografii zrobiłem okło trzydziestu w różnych ujęciach i oświetleniu. https://www.bio-forum.pl/messages/33/63431.html / notatka: nie

lokalizacja: Przy drodze z Sobótki do Sulistrowic, ~200 m na prawo w górę od skrzyżowania z drogą do Sulistrzowiczek (ATPOL: BE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo sosnowy i czeremcha gdzieniegdzie, poszycie konwalie i jeżyny / na ściółce leśnej, dośc suchej ale też jeden okaz w trawie przy starej plancji porzeczek na ciężkiej gliniastej glebie / cztery okazy rosnące w promieniu 5 metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Mimo że od ponad tzrydziestu lat zajmuję sie grzybami nie widziałem jeszcze tego gatunku na żywo.

#335
od 04-2004

ID: 44508 Entoloma juncinum


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak w zielniku własnym, H. 487 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Alnus, Betula, Quercus, Ulmus) / na ziemi, wśród roślin runa / 3 okazy w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57111

#336
od 04-2004

ID: 44510 Boletus pulverulentus


leg. Anna Maliszewska (2006.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, zielnik własny, H.486 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty (Alnus, Quercus, Betula, Tilia, Ulmus) / na ziemi / 1 okaz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57114

#42
od 08-2006

2006.09.24 18:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 44512 Amanita virosa


leg. Robert Kozak (2006.09.23); det. Robert Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RK/6.10.06 / fot.: TAK / notatka: N

lokalizacja: 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu (ATPOL: GD-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby / na ziemi / pojedyńczo. Dnia 17.09.2006 znalazłem dwa już dość stare, wysuszone owocniki oddalone od zgłaszanego siedliska o ok. 20m. Wysokość owocnika 9 cm, średnica kapelusza 4,5 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57116
fot. 57117

#43
od 08-2006

2006.09.24 19:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 44515 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.09.23); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie (ATPOL: GD-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na korzeniach sosny / 2 małe owocniki (starszy i młodszy)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57119

#337
od 04-2004

ID: 44519 Lepiota brunneoincarnata


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, zielnik własny H. 478 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże na skraju lasu łęgowego, wśród traw / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57129

#338
od 04-2004

ID: 44520 Russula caerulea


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, zielnik własny, H. 478a / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Fagus) / wśród mchów i ściółki / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57132

#339
od 04-2004

ID: 44522 Entoloma rhodocylix


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.22); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, zielnik własny, H. 464 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na SW od Rokitnicy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór iglasty (Leucobryo - Pinetum) / wśród zbutwiałych resztek pniaka Betula i mchu Entodon schreberi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57138

#340
od 04-2004

ID: 44525 Lepiota alba


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak zielnik własny, H. 462 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na SW od Świebodzina, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze, zbiorowisko Trifolion medii, / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 57144

#637
od 07-2005

2006.09.24 21:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44574 Fistulina hepatica


leg. Grazyna Domian (2006.09.21); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Szczecin Kleskowo (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze podmiejskiej uliczki / na pniu starego dęba uznanego za pomnik przyrody / pojedynczo i w grupach 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57207

#0

2006.09.24 23:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamil Janikowski

ID: 44593 Sparassis crispa


leg. Kamil Janikowski (2006.08.20); det. Kamil Janikowski

eksykat: TAK / fot.: TAK - w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/108495.html / notatka: TAK

lokalizacja: Fryszerka k/Inowłodza, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (ATPOL: EE-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy świeży / na korzeniach sosny zwyczajnej / 4 owocniki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-

i

#107
od 09-2006

ID: 44655 Sarcodon imbricatus


leg. Janusz Kwiecinski (2006.09.24); det. Janusz Kwiecinski

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: spotkałem też pojedyńcze sztuki ok.4 km od wysypu w Łążku

lokalizacja: za torami m. Łążek pow. świecki gm. Osie woj. kuj-pom. Bory Tucholskie (ATPOL: CB-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosnowo-świerkowy / na ziemi,wokół dużo gałązek / ok. 10 szt. co kilka metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57342

#640
od 07-2005

2006.09.26 22:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44917 Phellinus pini


leg. Grazyna Domian (2006.09.23); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (były wysoko a ponadto na terenie DPN) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Drawieński Park Narodowy, pow. Choszczno, pomiędzy Niemieńskiem a Zatomiem (ATPOL: BC-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowo-bukowy / na pniu żywej sosny / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57711

#641
od 07-2005

2006.09.27 00:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44936 Galerina paludosa


leg. Grazyna Domian (2006.09.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: pow. Gryfino, gmina Stare Czarnowo, pomiędzy Dębiną a Będgoszczą (ATPOL: AC-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne / mech torfowiec / pojedynczo i w grupach, co najmniej kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57731

#642
od 07-2005

2006.09.27 01:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 44938 Fistulina hepatica


leg. Grazyna Domian (2006.09.24); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na W od Glinnej (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: starodrzew bukowy z DB, Lp, Gb / na pniu złamanego dębu / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 57734

#211
od 12-2005

ID: 44957 Amanita regalis


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK <2006-09-05 Amanita regalis> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi / na ziemi wśród ściółki / znaleziono 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Muchomor królewski
fot. 57747

(wiadomość edytowana przez zygmunt 19.października.2006)

#212
od 12-2005

ID: 44963 Boletus calopus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK , u zgłaszającego, <2006-09-05 Boletus calopus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy / na ziemi wśród ściółki / pojedynczo lub po kilka sztuk, stanowiska rozproszone w różnych miejscach lasu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Borowik żółtopory (d. grubotrzonowy)
fot. 57750


(wiadomość edytowana przez zygmunt 27.września.2006)

#213
od 12-2005

ID: 44964 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.05); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy / u podstawy silnie zmurszałego pniaka jodłowego / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń jodłowy
fot. 57754
fot. 57755

#214
od 12-2005

ID: 44966 Boletus appendiculatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.06); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK , u zgłaszającego, <2006-09-06 Boletus appendiculatus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi / na ziemi wśród ściółki / grupka kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Borowik żółtobrązowy (d. przyczepkowy)
fot. 57758

#215
od 12-2005

ID: 44967 Daedaleopsis tricolor


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.07); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK , u zgłaszającego, <2006-09-07 Daedaleopsis tricolor> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Polany k/Dukli, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany o gęstym podszyciu / na martwych gałęziach leszczyny / gromadnie po kilka - kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Gmatwica trójbarwna
fot. 57762
fot. 57763

#1
od 09-2006

ID: 45137 Sparassis crispa


leg. Barbara Wrzesińska (2006.09.02); det. Barbara Wrzesińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: las tuż przed Bukowicami od Obornik Śl. pow.Trzebnica (ATPOL: BE-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / ściółka dębowo - sosnowa / pojedynczy okaz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58068
fot. 58067

#2
od 09-2006

ID: 45138 Sparassis crispa


leg. Barbara Wrzesińska (2006.09.12); det. Barbara Wrzesińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las za Obornikami Śl. w kierunku na Wołów pow. Trzebnica (ATPOL: BE-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany w pobliżu rosły sosny / zmurszałe pnie drzew / dwa okazy na pobliskich pniakach, przy jednym z nich widoczne ślady po dwóch ściętych wcześniej grzybach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58072
fot. 58073

#3
od 09-2006

ID: 45139 Sparassis crispa


leg. Barbara Wrzesińska (2006.09.24); det. Barbara Wrzesińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: las za Obornikami w kierunku Wilczyna Leśnego pow. Trzebnica (ATPOL: BE-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dęby i sosny) / ściółka, pod gałęziami drzew / pojedynczo trzy okazy w odległości kilku metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58081
fot. 58082
fot. 58083

#4
od 09-2006

ID: 45140 Fistulina hepatica


leg. Barbara Wrzesińska (2006.09.07); det. Barbara Wrzesińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Oborniki Śląskie pow.Trzebnica (ATPOL: BE-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb na skraju lasu mieszanego / dąb / w sierpniu był na tym pniu jeden egzemplarz teraz dwa obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58088

#216
od 12-2005

ID: 45155 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.14); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-14 Porphyrellus porphyrosporus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych / na ziemi wśród ściółki, mców i jeżyn / pojedynczo, w rozproszeniu kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybiec purpurozarodnikowy
fot. 58094

#217
od 12-2005

ID: 45156 Gomphidius maculatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.14); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-14 Gomphidius maculatus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las mieszany, pod modrzewiami / na trawiastej, ubitej ścieżce / grupkami po kilka sztuk w pobliżu, niektóre zrośnięte trzonami, znaleziono ok. 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Klejówka plamista
fot. 58097


(wiadomość edytowana przez zygmunt 29.września.2006)

#218
od 12-2005

ID: 45157 Amanita battarae


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Amanita battarae> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych / na ziemi wśród ściółki, traw i jeżyn / po 2 - 3 sztuki w pobliżu, razem kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Muchomor oliwkowy
fot. 58100


(wiadomość edytowana przez zygmunt 29.września.2006)

#219
od 12-2005

ID: 45158 Tricholomopsis decora


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.17); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Tricholomopsis decorans> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych / na kłodach i pniakach jodłowych o różnym stopniu rozkładu / kępkami po kilka - kilkanaście owocników, kilka stanowisk w różnych miejscach lasu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Rycerzyk oliwkowożółty (d. r. ozdobny)
fot. 58104
fot. 58105

(wiadomość edytowana przez zygmunt 29.września.2006)

#220
od 12-2005

ID: 45161 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka / u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń (szmaciak) jodłowy
fot. 58110
fot. 58111

#221
od 12-2005

ID: 45165 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las jodłowy / na porzuconym klocu jodłowym, jeszcze nie zmurszałym, na wilgotnej dróżce / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Soplówka jodłowa
fot. 58114

#222
od 12-2005

ID: 45166 Gomphidius glutinosus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-22 Gomphidius glutinosus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Kwiatoń k/ Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na użytkowanej łące pod lasem, pod samotnym świerkiem / na ziemi, wśród trawy i mchu / kilkanaście owocników w luźnej grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Klejówka świerkowa (d. kleista)
fot. 58117

(wiadomość edytowana przez zygmunt 29.września.2006)

#223
od 12-2005

ID: 45167 Sparassis nemecii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Krzywa k/Gładyszowa, pow. Gorlice, Beskid Niski (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przerzedzony, stary las bukowo - jodłowy, ale o gęstym podszyciu / u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego / 1 stary owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Siedzuń (szmaciak) jodłowy. Na zdjęciu widać wrośniętą w owocnik gałązkę młodej jodełki.
fot. 58121
fot. 58122

#224
od 12-2005

ID: 45168 Sarcodon imbricatus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.22); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Krzywa k/Gładyszowa, pow. Gorlice, Beskid Niski (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cieniste stanowisko w lesie jodłowo - świerkowym, nad potokiem / na ziemi wśród ściółki i roślinności zielnej / ponad 30 owocników w zwartych grupkach po kilka, niektóre bezmyślnie zniszczone przez pozyskiwaczy runa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Sarniak dachówkowaty
fot. 58126
fot. 58127

#225
od 12-2005

ID: 45169 Thelephora caryophyllea


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.09); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-09 Thelephora caryophyllea> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik na polanie - brzoza, sosna, osika, iwa / na ziemi wśród rzadkiej trawy i mchu / kilka owocników w grupie, dwa zrośnięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Chropiatka lejkowata
fot. 58132
fot. 58133

#226
od 12-2005

ID: 45171 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.19); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na ziemi wśród ściółki / pojedynczo, 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58139
fot. 58140

#227
od 12-2005

ID: 45172 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.20); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / na ziemi wśród ściółki, mchów i paproci / 2 owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 58144
fot. 58145

i

#2231
od 12-2003

ID: 45222 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.21); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Śluza,pomiędzy Dziemiany a Lipusz. (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / W ziemi / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58214

i

#2232
od 12-2003

ID: 45223 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.21); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / W ziemi / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58217

i

#2233
od 12-2003

ID: 45224 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kościerzyna (ATPOL: CB-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na karpie sosny / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58220

i

#2234
od 12-2003

ID: 45226 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kościerzyna (ATPOL: CB-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na korzeniach karpy sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58223

i

#2235
od 12-2003

ID: 45227 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.23); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach żywej jodły. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58227
fot. 58228

i

#2237
od 12-2003

ID: 45237 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szklana huta (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58234

i

#2238
od 12-2003

ID: 45239 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szklana huta (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,buka. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58241

i

#2239
od 12-2003

ID: 45242 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lipuska Huta (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode. / Na korzeniach żywej sosny. / Kilka owocników zrośniętych szeregowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58248

i

#2243
od 12-2003

ID: 45247 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.27); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy / W mchu,igliwiu / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58269

Uwaga: W publikacji Kujawa i Gierczyk 2007 błędnie wymieniony wśród stanowisk Sparassis crispa

i

#2244
od 12-2003

ID: 45248 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Osieki Lęborskie (ATPOL: CA-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Poręba / Na karpie sosny / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58273

i

#2245
od 12-2003

ID: 45249 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Osieki Lęborskie (ATPOL: CA-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Poręba / Na karpie sosny / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58276

i

#2246
od 12-2003

ID: 45250 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Osieki Lęborskie (ATPOL: CA-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-świerkowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58282

i

#2248
od 12-2003

ID: 45253 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.09.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Osieki Lęborskie (ATPOL: CA-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58294

i

#1607
od 04-2004

ID: 45289 Sparassis crispa


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.09.30); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa. Park Leśny Bemowo (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany ze starymi sosnami. / Na ziemi, pod ponad stuletnią sosną. / Jeden owocnik.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58338

#345
od 04-2004

ID: 45293 Meripilus giganteus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.27); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Alnus,Fagus,Quercus) / na silnie rozłożonym pniaku drzewa liściastego / kępowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 58352

#346
od 04-2004

ID: 45296 Xerocomus rubellus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2006.08.15); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 456 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2 km na W od Świebodzina, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty(Fagus, Quercus) / na ziemi / gromadnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 58355

#5
od 09-2006

ID: 45299 Geastrum coronatum


leg. Barbara Wrzesińska (2006.09.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BW/11.10.06 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Oborniki Śląskie pow. Trzebnica (ATPOL: BE-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik / na ziemi / dwa obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
tak wygladał "skoszony" egzemplarz
fot. 58360
ten sam dzień później fot. 58361
a to jest ten drugi, którego kosiarka nie oderwała od podłoża
fot. 58362

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji