Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2006 październik
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#643
od 07-2005

2006.10.01 00:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45339 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia / na pniakach pozostałych po wyciętych sosnach i modrzewiach / bardzo licznie na dwóch pniakach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58400

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 01.października.2006)

#644
od 07-2005

2006.10.01 00:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45340 Strobilomyces strobilaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skarpie doliny strumienia, starodrzew bukowy / na ziemi przy korzeniach buka / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58403

#645
od 07-2005

2006.10.01 01:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45341 Hebeloma radicosum


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na skarpie doliny strumienia / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58406

#646
od 07-2005

2006.10.01 01:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45343 Clathrus archeri


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan grabowo-bukowy w dolinie strumienia, na dwóch stanowiskach rozdzielonych leśną drogą utwardzoną gruzem / na ziemi / masowo, na powierzchni około 300 m2 conajmniej 120 owocników w róznych stadiach rozwojowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58410

fot. 58411

#647
od 07-2005

2006.10.01 01:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45345 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną / przy murszejących pniach iglastych / w całym wydzieleniu 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58422

#648
od 07-2005

2006.10.01 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45353 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną / na murszejącym pniaku iglastym / w grupie 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58446

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 01.października.2006)

#649
od 07-2005

2006.10.01 10:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45354 Phellinus pini


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE (rośnie zbyt wysoko) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: starodrzew bukowo-sosnowy / na pniu żywej 130-letniej sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58449

#44
od 08-2006

2006.10.01 11:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 45359 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.09.30); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 2 km na pn-zach. od Majdanu Kozłowieckiego k/Lubartowa (ATPOL: FE-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, świerk, dąb, brzoza, / na korzeniu przy pniaku sosny / pojedynczo, drugi owocnik w odległości ok. 10 m.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58451

#0

2006.10.01 11:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paweł Sankiewicz

ID: 45369 Inonotus obliquus


leg. Paweł Sankiewicz (2006.09.20); det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie (ATPOL: EA-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pojedyńcza brzoza / na pniu brzozy na wysokości ok. 3 m / w grupie 4 osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 58459

#651
od 07-2005

2006.10.01 13:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45382 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: starodrzew bukowy z Db i Brz / na murszejących resztkach bukowego pnia / w grupie 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58481

#0

2006.10.01 14:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paweł Chyla

ID: 45388 Langermannia gigantea


leg. Paweł Chyla (2006.10.06); det. Paweł Chyla

eksykat: Brak / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Województwo Opolskie, Powiat Opolski, Gmina Niemodlin; 1,5 km od miejscowości Mała Góra (ATPOL: CE-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na trawie / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58484

#652
od 07-2005

2006.10.01 14:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45390 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2006.09.26); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: starodrzew bukowy z domieszką grabów i dębów / w ściółce liściastej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58487

#653
od 07-2005

2006.10.01 14:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45391 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.09.28); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna z pniami po wyciętych sosnach / na murszejącym pniu sosny / w grupie 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58490

#1
od 10-2006

ID: 45426 Sparassis crispa


leg. Alicja Pazdrowska (2006.10.01); det. Alicja Pazdrowska

eksykat: Nie. / fot.: Tak. Wykonane aparatem cyfrowym / notatka: Nie

lokalizacja: Rudziniec Gliwicki, pow. Gliwicki, śląskie (ATPOL: CF-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / Na mchu, między jagodnikami / Jeden pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Bardzo duży okaz. Zdjęcia nie oddają naturalnej kolorystyki okazu. Barwa grzyba: beżowo, kremowa.
fot. 58561

#655
od 07-2005

2006.10.01 19:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45435 Galerina paludosa


leg. Grazyna Domian (2006.09.29); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne z brzeziną bagienną / mech torfowiec / pojedynczo kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58579

#656
od 07-2005

2006.10.01 22:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45481 Strobilomyces strobilaceus


leg. Grazyna Domian (2006.09.30); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Szczecina Ploni (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / conajmniej 50 owocników pojednynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58661

#657
od 07-2005

2006.10.01 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45485 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.09.30); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Szczecin-Płoni (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na dnie wąwozu / na murszejącym drewnie w głebokiej ściółce liściastej / masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58664

i

#2262
od 12-2003

ID: 45674 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach żywej jodły. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58895

i

#2263
od 12-2003

ID: 45675 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach dużej jodły / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58898

i

#2265
od 12-2003

ID: 45678 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach dużej jodły / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58904

i

#2266
od 12-2003

ID: 45679 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach żywej sosny. / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58907

i

#2267
od 12-2003

ID: 45681 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / W mchu,igliwiu / kilkanaście owocników w czarcim kręgu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 58911
fot. 58912
Niektóre owocniki osiągnęły 30 cm w kapeluszu!

#0

2006.10.03 21:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 45750 Clavariadelphus pistillaris


leg. Anna Hreczka (2006.09.24); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński (ATPOL: FG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (buki, jodły sosny, brzozy i in.) / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
wysokość ok. 16 cm
fot. 59030
fot. 59031

#0

2006.10.03 23:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 45780 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Anna Hreczka (2006.08.20); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Rezerwat Prządki (Czarnorzeki, pow. krośnieński) (ATPOL: FF-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami / na ziemi / 2 owocniki pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59086
Nie zrywałam, ponieważ rosły w rezerwacie

#0

2006.10.04 22:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 45857 Suillus aeruginascens


leg. Anna Hreczka (2006.09.16); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/23.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod modrzewiami / na ziemi / 2 owocniki, a 21.09.2006 jeszcze kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
w odległości kilkuset metrów również kilkanaście rosnących pojedycznczo w rozproszeniu
fot. 59167
fot. 59168
fot. 59169

#0

2006.10.04 23:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paweł Sankiewicz

ID: 45863 Grifola frondosa


leg. Paweł Sankiewicz (2006.09.28); det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km.SE, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie (ATPOL: EA-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo- brzozowy / na pniu buku / w wiązce, owocniki pozarastane trzonami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 59184

#0

2006.10.04 23:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Paweł Sankiewicz

ID: 45869 Langermannia gigantea


leg. Paweł Sankiewicz (2006.09.28); det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warminsko mazurskie (ATPOL: EA-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las osikowy / na ziemi / w grupie 2 osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 59203

#236
od 12-2005

ID: 45893 Meripilus giganteus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.03); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: cieniste stanowisko w starym lesie jodłowym z dębami / w przyziemiu pniaków dębowych o średnim stopniu rozkładu / 2 skupiska- jedno z kilkunastoma kapeluszami, widoczny brak górnych kap. w wyniku zniszczenia - zerwania. Drugie skupisko - kilka nie naruszonych kapeluszy, prawdopodobnie pierwszy rok owocowania

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Wachlarzowiec [flagowiec] olbrzymi
fot. 59244

#660
od 07-2005

2006.10.05 20:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45937 Bulgaria inquinans


leg. Grazyna Domian (2006.09.30); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 m na SW od Szczecina (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z domieszką grabów i osik / leżąca kłoda grabowa / gromadnie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59313

#200
od 09-2005

2006.10.05 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 45942 Oudemansiella mucida


leg. Robert Puciata (2006.09.27); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E172 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Diabli Skok woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska / na gałęziach i pniach / pojedyńczo i w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
kilka stanowisk
fot. 59340

#0

2006.10.05 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 45965 Hericium flagellum


leg. Anna Hreczka (2006.09.30); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las między Tylawą, a Daliową , powiat krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z innymi domieszkami / na leżącym pniu jodłowym / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59405

#0

2006.10.05 23:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 45968 Hericium flagellum


leg. Anna Hreczka (2006.09.30); det. Anna Hreczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z bukiem i jodłą oraz innymi domieszkami / na jodłowych, leżących pniach / pojedynczo i po kilka na jednej kłodzie, ok. 15 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59430
fot. 59431
fot. 59432
fot. 59433


fot. 59434
fot. 59435
fot. 59436fot. 59437fot. 59438

#663
od 07-2005

2006.10.05 23:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45972 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.09.30); det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,9 km na SW od Szczecin-Płoni (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych / zmurszały odziomek iglastego drzewa / gromadnie, ok. 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59445

#664
od 07-2005

2006.10.06 00:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45976 Asterophora lycoperdoides


leg. Marzena Łyczek, Grażyna Domian (2006.09.30); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna pomorska / na rozkładających się gołąbkach / pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59454

fot. 59455

fot. 59456

#665
od 07-2005

2006.10.06 08:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 45981 Tephrocybe palustris


leg. Grazyna Domian (2006.09.30); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NE od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne / mech torfowiec / pojedynczo kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59462

#43
od 12-2005

2006.10.06 19:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

rapatang

ID: 46068 Phallus hadriani


leg. rapatang (2006.10.06); det. Grzegorz Wereszczyński

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa, Park Traugutta, ul.Zakroczymska, pas miedzy chodnikiem a jezdnia (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik miejski, przy chodniku, po obu stronach, przy asfalcie / bogata w próchnice gleba, / w grupie 24 sztuk, od stadium jaja do mocno rozlozonych owocnikow

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Sromotnik Fiołkowy
na zdjeciach 2 jaja przyniesione do domu,

fot. 59563

i owocnik (widac fioletowe resztki czarciego jaka u podstawy trzonu)


fot. 59564

#666
od 07-2005

2006.10.06 20:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46087 Entoloma euchroum


leg. Marzena Łyczek (2006.09.09); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na W od Kołbacza (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy / na pniu obumarłej olszy / w grupie 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59589

fot. 59590

i

#2282
od 12-2003

ID: 46128 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.05); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach dużej jodły / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59656

#670
od 07-2005

2006.10.07 01:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46134 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i sosen / przy pniach po wyciętych sosnach / pojedynczo i w grupach, łącznie co najmniej 13 owocników w promieniu kilkuset metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59688

#671
od 07-2005

2006.10.07 09:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46137 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna pomorska z domieszką dębów i pniaków po wyciętych sosnach / na silnie zmurszałym pniu sosny / w grupie 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59691

#674
od 07-2005

2006.10.07 10:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46144 Leccinum niveum


leg. Marzena Łyczek (2006.10.04); det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne z brzeziną bagienną / wśród mchów torfowców w pobliżu młodych brzózek / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59700

#675
od 07-2005

2006.10.07 10:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46145 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: porośnięta wierzbą strefa ekotonowa śródleśnego jeziorka / na gałązkach wierzby / masowo na opadłych gałązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59704

fot. 59705

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 07.października.2006)

#676
od 07-2005

2006.10.07 11:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46147 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/GD/22.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: porośnięta wierzbą strefa ekotonowa śródleśnego jeziorka / na leżącym konarze buka / wiązka zrośniętych, zasuszonych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59708

#677
od 07-2005

2006.10.07 11:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46149 Fistulina hepatica


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 2 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-dębowy przy śródleśnym jeziorku / na 2 martwych dębowych odziomkach i w dziupli obumierającego dęba / pojedynczo (na 2 drzewach) i w grupie; łącznie 6 owocników w różnym wieku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59712

fot. 59713

#2
od 10-2006

2006.10.07 19:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 46201 Albatrellus cristatus


leg. Anna Hreczka (2006.09.24); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/1.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zyndranowa, powiat krośnieński (ATPOL: FG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z bukiem, jodłą, sosną, brzozą i in. / na ziemi w mchu pod bukiem / 2 kępki pozrastanych owocników i kilka mniejszych pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59808
fot. 59809
fot. 59810
fot. 59811
fot. 59812

#3
od 10-2006

2006.10.07 20:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 46202 Tricholomopsis decora


leg. Anna Hreczka (2006.09.16); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/1.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły / na zmurszałym pniu (chyba jodłowym) / 3 w kępce, i 2 pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59816
fot. 59817

#4
od 10-2006

2006.10.07 20:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 46204 Tricholomopsis decora


leg. Anna Hreczka (2006.09.30); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Woli Niżnej (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z bukiem, jodłą, sosną i in. / na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) / 8 owocników, trzy w kępce, pozostałe pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59821
fot. 59822

#678
od 07-2005

2006.10.07 20:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46205 Hericium coralloides


leg. Grazyna Domian (2006.10.04); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na starym murszejącym buku / gromadnie, ok. 30 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59825

#5
od 10-2006

2006.10.07 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 46206 Tricholomopsis decora


leg. Anna Hreczka (2006.09.21); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, powiat krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59831
fot. 59832

#0

2006.10.07 21:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamila Florczak

ID: 46227 Inonotus obliquus


leg. Kamila Florczak (2006.09.17); det. Kamila Florczak

eksykat: - / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Konotop, powiat nowosolski, wojewódźtwo lubuskie (ATPOL: BD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: / na korze brzozy / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59858
fot. 59859

#679
od 07-2005

2006.10.07 22:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46228 Inonotus obliquus


leg. Grazyna Domian (2006.10.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko mszarne z brzeziną bagienną / na pniu żywej brzozy / 8 owocników na jednym drzewie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59862

(wiadomość edytowana przez Grazyna_Domian 07.października.2006)

#680
od 07-2005

2006.10.07 22:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46230 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.10.07); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką grabów przy torfowisku mszarnym / na kawałku drewna / w grupie - 2 owocniki, kilkadziesiąt metrów dalej kolejny owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59874

#0

2006.10.07 22:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Michał Sikora

ID: 46231 Langermannia gigantea


leg. Michał Sikora (2006.09.28); det. Michał Sikora

eksykat: / fot.: Tak / notatka:

lokalizacja: Dąbrowa Górnicza (ATPOL: DF-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka / trawy / w grupie (5 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59879

#0

2006.10.07 22:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Michał Sikora

ID: 46232 Inonotus obliquus


leg. Michał Sikora (2006.09.28); det. Michał Sikora

eksykat: / fot.: Tak / notatka:

lokalizacja: Dąbrowa Górnicza (ATPOL: DF-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą brzóz / na rosnącej brzozie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59883

#681
od 07-2005

2006.10.07 23:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46235 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (2006.10.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia / na klocu buka / w grupie 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59889

#682
od 07-2005

2006.10.07 23:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46240 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.10.07); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia / na ziemi, w ściółce liściastej / w grupie 9 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59897

#683
od 07-2005

2006.10.08 00:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46245 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2006.10.07); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 om na NW od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia / na klocu bukowym / w grupie 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59907

#0

2006.10.08 00:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Ignacy Śmigielski

ID: 46252 Geastrum fimbriatum


leg. Ignacy Śmigielski (2006.09.26); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: gwiazdosz koroniasty

lokalizacja: Michałki k. Wysokie MAzowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie (ATPOL: FC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las klonowo - sosnowy, dąb błotny i burgundzki / wilgotne pobocze drogi, pod klonem, na ściółce / kilkanaście sztuk w promieniu 50 cm.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59923

#0

2006.10.08 01:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Ignacy Śmigielski

ID: 46262 Langermannia gigantea


leg. Ignacy Śmigielski (2006.06.28); det. Ignacy Śmigielski

eksykat: / fot.: tak / notatka: purchawica olbrzymia, kilka dni wczesniej były białe

lokalizacja: Jabłonka Świerczewo k. Wysokie Mazowieckie, woj.podlaskie (ATPOL: FB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąka podmokła / na ziemi w trawie, podocze drogi / kilkanascie sztuk na odcinku 20m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59959fot. 59960

#0

2006.10.08 01:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Śmigielski Ignacy

ID: 46263 Sparassis crispa


leg. Śmigielski Ignacy (2006.09.11); det. Śmigielski Ignacy

eksykat: / fot.: / notatka: szmaciak gałęzisty

lokalizacja: Brok, Wykno k. Wysokie MAzowieckie, woj. podlaskie (ATPOL: FC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasy mieszane i iglaste k. Wysokie Mazowieckie / zawsze pojedynczo, na ziemi / b. pospolity w lasach, Gołasze, Wykno, Mazury, |Brok k. Wysokie Mazowieckie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 59963

#237
od 12-2005

ID: 46266 Phaeolus schweinitzii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.06.25); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-06-25 Phaeolus schweinitzii> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / u podstawy mało zmurszałego pniaka sosnowego / 4 stanowiska w odległości kilkudziesięciu m, 1-3 szt na każdym z nich

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Murszak rdzawy
fot. 59973
fot. 59974

#238
od 12-2005

ID: 46268 Phaeolus schweinitzii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.07.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-04 Phaeolus schweinitzii> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły, świerka i dębu / u podstawy (na korzeniach) jeszcze żywej jodły / 3 rozczłonkowane owocniki w pobliżu siebie (co 30-50 cm)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Murszak rdzawy
Foto https://www.bio-forum.pl/messages/7259/59982.jpg


(wiadomość edytowana przez zygmunt 19.października.2006)

#239
od 12-2005

ID: 46271 Phaeolus schweinitzii


leg. Zygmunt Augustowski (2006.07.20); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-20 Phaeolus schweinitzii> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km E (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na prawie nie zmurszałym pniaku prawdopodobnie jodłowym / pojedynczy okaz

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Murszak rdzawy
fot. 59992
fot. 59993

#240
od 12-2005

ID: 46272 Asterophora parasitica


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.06); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Asterophora parasitica> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / na rozkładających się owocnikach Russula sp. / gromadnie, na kilku owocnikach w pobliżu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybolubka lepka
fot. 59996

#241
od 12-2005

ID: 46273 Suillus viscidus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.08.18); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-18 Suillus viscidus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny, z nasadzeniami modrzewia / na ziemi pod modrzewiami / pojedynczo, kilka sztuk w różnych miejscach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 59999

#242
od 12-2005

ID: 46274 Suillus viscidus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.09.10); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-10 Suillus viscidus> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna, pow. Gorlice, 2.5 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z nasadzeniami modrzewia / na ziemi pod modrzewiami / kilkanaście owocników w różnych miejscach, po 1 - 2 owocniki.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Maślak szary, d. maślak lepki
fot. 60002

#243
od 12-2005

ID: 46275 Xerocomus parasiticus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.02); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2.5 km NW (ATPOL: EF-88)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, jodły i dębu / na owocnikach Scleroderma citrinum / 1 stanowisko z grupą 4 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Podgrzybek tęgoskórowy (d. podgrzybek pasożytniczy
fot. 60005

#244
od 12-2005

ID: 46276 Strobilomyces strobilaceus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.03); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i dębu / na ziemi wśród ściółki / 3 pojedyncze, stare owocniki w odległości kilkunastu m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Szyszkowiec łuskowaty
fot. 60009

#245
od 12-2005

ID: 46277 Asterophora lycoperdoides


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.03); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-10-03 Asterophora lycoperdoides> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i dębu / na rozkładających się owocnikach Russula sp. wśród ściółki i paproci / grupkami na kilku owocnikach w pobliżu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybolubka purchawkowata
fot. 60013
fot. 60014

(wiadomość edytowana przez zygmunt 08.października.2006)

#246
od 12-2005

ID: 46278 Asterophora lycoperdoides


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.07); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-10-07 Asterophora lycoperdoides> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna, pow. Gorlice, 3 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / na rozkładających się owocnikach Russula sp. wśród jeżyn i ściółki / grupkami na kilkunastu owocnikach, 3 stanowiska w odległości 100 - 200 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybolubka purchawkowata
fot. 60019
fot. 60020
fot. 60021

(wiadomość edytowana przez zygmunt 08.października.2006)

#247
od 12-2005

ID: 46279 Asterophora parasitica


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.07); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-10-07 Asterophora parasitica> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Pagorzyna, pow. Gorlice, 3 km NW (ATPOL: EG-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny / na rozkładających się owocnikach Russula sp., w sąsiedztwie jednego ze stanowisk A. lycoperdoides / grupkami na kilku owocnikach w pobliżu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Grzybolubka lepka
fot. 60024

#248
od 12-2005

ID: 46280 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.06); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Skwirtne, gm. Uście Gorlickie, pow. Gorlice (ATPOL: EG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką buka i jaworu / na porzuconych kłodach jodłowych o niewielkim stopniu rozkładu - na powierzchniach przecięcia. Niektóre owocniki na zmurszałych, stojących pniach jodeł / pojedynczo, 8 owocników w różnym wieku - od młodego do zejściowego. W odległościach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Nisko przy ziemi na leżących kłodach, 2 na stojących pniach na wys. 2 i 4 m.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Soplówka jodłowa
fot. 60031
fot. 60032
fot. 60033
fot. 60034
fot. 60035


(wiadomość edytowana przez zygmunt 08.października.2006)

#117
od 08-2006

ID: 46350 Sparassis crispa


leg. Jacek Głębski (2006.10.08); det. Jacek Głębski

eksykat: nie / fot.: TAK / notatka: nie

lokalizacja: Modlna, gmina Ozorków, woj. łódzkie. 0,5 km na wschód od wysypiska śmieci w Modlnej (ATPOL: DD-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy i podszytem z czeremchy / Na ziemi, na zmurszałych gałązkach czeremchy i sosny, w pobliżu pnia sosny. / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60086

#118
od 08-2006

ID: 46388 Sparassis crispa


leg. Jacek Głębski (2006.10.08); det. Jacek Głębski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie (ATPOL: DD-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany sosnowo-brzozowo-bukowy (mały). Sparassis crispa (kilka okazów na kilkuset m. kw.) zawsze w pobliżu pnia sosny. / Na ziemi, w pobliżu pni sosny. / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60109
fot. 60110
fot. 60111
Uwagi: ze względu na pogodę stare gałęziunie nie dorosły, wyschły i spleśniały (niebieskie plamy na zdjęciach), zaś młode, po deszczu, nie zdążyły jeszcze się uformować.

i

#2287
od 12-2003

ID: 46405 Leccinum niveum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz. (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzezina z domieszką sosny-wilgotna / W mchu / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60128

#3
od 10-2006

2006.10.08 22:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Stopa (piotr68)

ID: 46421 Clathrus archeri


leg. Piotr Stopa (2006.10.08); det. Piotr Stopa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PS/22.10.06 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Budy Głogowskie - Podkarpacie (ATPOL: FF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-dębowy / liściaste / pojedyncze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Witam! Znalazłem Okratka Australijskiego dzisiaj w lesie tj. 2006-10-08 w Budach Głogowskich na Podkarpaciu niedaleko Rzeszowa. Dwa lata temu spotykałem pojedyncze sztuki, a teraz jest ich coraz więcej.
fot. 60154


(wiadomość edytowana przez piotr68 08.października.2006)

i

#2291
od 12-2003

ID: 46425 Tricholoma apium


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na poboczu drogi leśnej prawie cały w ziemi / Dwa owocniki zrośnięte trzonami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60158

#27
od 09-2006

ID: 46427 Collybia racemosa


leg. Waldemar Półtorak (2006.09.09); det. Sebastian Pinczer

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WP/16.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot,,ok.1km na zachód od skraju osiedla Mickiewicza,i ok.800m na północ od ulicy Reja w świemirowskiej dolinie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna ok40-50 lat,pojedyńcze stare lipy ok120 lat,bardzo gęsta mroczna słabo przepuszczająca światło słoneczne / bardzo dużo rozkładających się pniaków po bardzo starych drzewach / w grupie,2 osobniki ,pózniej odkryty jeszcze jeden

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Kilka centymetrów od tego pięniążka rosła lakówka ametystowa,a większym promieniu kilka gatunków gołąbków
fot. 60167
fot. 60168
fot. 60169

i

#2293
od 12-2003

ID: 46429 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szklana huta (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na korzeniach karpy sosny. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60171

i

#2294
od 12-2003

ID: 46430 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szklana huta (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60174

i

#2295
od 12-2003

ID: 46431 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60177

i

#2296
od 12-2003

ID: 46432 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz Kaszubski (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi. / Na korzeniach nieokreślonego drzewa / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60180

i

#2297
od 12-2003

ID: 46433 Tricholoma apium


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz. (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy-granica młodnika i starego lasu / W ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60184
fot. 60185

#0

2006.10.09 00:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Justyna Winiarska

ID: 46444 Langermannia gigantea


leg. Justyna Winiarska (2006.09.29); det. Justyna Winiarska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: park-pałac-stary ogród, Niechanowo, pow.Gnieźnieński, Wielkopolskie (ATPOL: CC-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla na łące (za parkiem) / żyzna, czarna ziemia, o wysokiej zawartości próchnicy / pojedyńczo, także w grupie(2-4)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60247
fot. 60248

#8
od 10-2006

2006.10.09 09:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 46447 Clavariadelphus truncatus


leg. Anna Hreczka (2006.10.08); det. Anna Kujawa

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły / na ziemi w mchu pod bukiem / pojedynczo i w grupach po kilka, ponad 20 owocników

uwagi:
fot. 60259
fot. 60260
fot. 60261

eksykat przy powtórnym zgłoszeniu stanowsika ID: 77780

#0

2006.10.09 17:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marta Domachowska

ID: 46484 Sparassis crispa


leg. Marta Domachowska (2006.09.17); det. Marta Domachowska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 17 km N, Świecie, 7 km pn Jeżewo, pow. świecki, kujawsko - pomorskie (ATPOL: CB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy blisko korzeni sosny / w mchu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60330

#45
od 08-2006

2006.10.09 18:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 46495 Volvariella bombycina


leg. Robert Kozak (2006.10.03); det. Robert Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/24.10.06 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lublin, pomiędzy ul. Orkana a al. Kraśnicką (ATPOL: FE-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na obumarłej wierzbie, miasto Lublin / na suchej wierzbie / 2 owocniki, oddzielnie. Śrenica kapelusza: ok. 12 cm i ok. 6 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60359

fot. 60360

#46
od 08-2006

2006.10.09 18:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 46497 Sarcodon squamosus


leg. Robert Kozak (2006.10.08); det. Anna Kujawa

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie (ATPOL: GD-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty, sosnowy. / na ziemi, w mchu / pojedyńczo, kapelusz owalny o wymiarach ok. 21 cm/ 10 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60371

#47
od 08-2006

2006.10.09 19:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 46501 Sparassis crispa


leg. Robert Kozak (2006.10.08); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie (ATPOL: GD - 91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu / na korzeniu sosny, wraz dębem tworzyła literę V, pk. 30 cm od pnia / pojedyńczo, ale w promieniu ok 60 m. jeszcze 3 owocniki w różnym stadium rozwoju (1 wyrwany)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60378

#687
od 07-2005

2006.10.09 22:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46536 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa z odnowieniem bukowym / w ściólce liściastej / pojedynczo i w niewielkich grupkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60447

#688
od 07-2005

2006.10.09 22:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46545 Strobilomyces strobilaceus


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / pojedynczo 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60464

#689
od 07-2005

2006.10.09 22:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 46550 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/24.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowym martwym pniu / pojedynczo i w pozrastanych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60478

#0

2006.10.09 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Mateusz legutko

ID: 46551 Hericium flagellum


leg. Mateusz legutko (2006.09.23); det. Mateusz legutko

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: małopolskie, pow. Nowosądecki, Rytro, Wielka Roztoka (ATPOL: EG-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy / na starym martwym drewnie jodłowym / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60482
fot. 60483
fot. 60484

#1
od 10-2006

ID: 46559 Langermannia gigantea


leg. Anna Sokołowska (2006.10.08); det. Anna Sokołowska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Strzeżewko, pow. Kamień Pomorski, woj. Zachodniopomorskie (ATPOL: AB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Łąka / torfowisko / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60496fot. 60497

#2
od 10-2006

ID: 46567 Sparassis crispa


leg. Anna Sokołowska (2006.10.02); det. Anna Sokołowska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km na zachód od miejscowości Rybokarty, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie (ATPOL: AB-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy / Zmurszały pień sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60523

#0

2006.10.10 13:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Sylwia Gadomska

ID: 46632 Sarcodon squamosus


leg. Sylwia Gadomska (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 2 km W, Szafranki (wieś), powiat moniecki, podlaskie (ATPOL: FB-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z kilkoma okazami świerku / na ziemi- podłoże piaszczyste pokryte igłami sosnowymi / w grupie - 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Drugiego grzyba znalazłam w tym samym sosnowym lesie , lecz na podłożu porośniętym licznymi roślinami. Również rósł w grupie.
Adres zgłaszajacego: Sylwia Gadomska, Szafranki 17, 19- 110 Goniądz, tel. (085) 7380392
fot. 60626

#132
od 09-2005

ID: 46666 Pluteus thomsonii


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.19); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/14.01.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24 (ATPOL: DD-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na powalonym pniu buka / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-

#133
od 09-2005

ID: 46668 Pluteus plautus


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.19); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BG/14.01.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24 (ATPOL: DD-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na powalonym pniu buka / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-

(wiadomość edytowana przez ramayana 10.października.2006)

#136
od 09-2005

ID: 46674 Bolbitius reticulatus


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.19); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BG/14.01.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24 (ATPOL: DD-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na pniaku buka? / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-

(wiadomość edytowana przez ramayana 10.października.2006)

#142
od 09-2005

ID: 46692 Cheilymenia vitellina


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.18); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BG/14.01.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: skarpy nad rzeką Mrogą k. Rogowa, przy zaporze (ATPOL: DD-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd zboczowy / na ziemi / kilkanaście owocników na powierzchni ok. 5 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

uwagi:
-

(wiadomość edytowana przez ramayana 10.października.2006)

i

#2310
od 12-2003

ID: 46693 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany. / Na korzeniach żywej sosny. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60680

i

#2311
od 12-2003

ID: 46696 Sparassis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany. / Na korzeniach żywej sosny. / Jeden owocnik zejściowy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60685

#1139
od 11-2005

2006.10.13 10:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 46854 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Marek Ciszewski (2006.09.01 i 2006.09.13); det. Marek Ciszewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wysowa - ok.1,5 km w górę licząc od pensjonatu (ATPOL: EG-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką świerka, pojedyncze graby i brzozy. / gliniaste, gruba ściółka liściasta / Pojedynczo w znacznym oddaleniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Miejscowi rozpytywani o tego grzyba twierdzą,że na tym wzgórzu widuje się go dość często, ale nie są zbierane.
fot. 60954\
fot. 60955

#0

2006.10.13 17:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Kamilka

ID: 46881 Langermannia gigantea


leg. - (2006.08.25); det. Kamila Florczak

eksykat: - / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Konotop, powiat nowosolski, województwo lubuskie (ATPOL: BD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w ogrodzie w gęstej trawie / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 60999

i

#2336
od 12-2003

ID: 46989 Psilocybe squamosa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.14); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy. (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / W ziemi / dwa owocniki na dwóch oddalonych o 150 m.stanowiskach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61189
fot. 61190

i

#2337
od 12-2003

ID: 46990 Oudemansiella mucida


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.14); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/31.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezarwat Zamkowa Góra - Kartuzy (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie / pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61194
fot. 61195

i

#2338
od 12-2003

ID: 46991 Datronia mollis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/31.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca (ATPOL: CB-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na zwalonym,starym buku. / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61198

i

#2339
od 12-2003

ID: 46992 Datronia mollis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.10.06 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca (ATPOL: CB-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna. / Na gałęzi buka. / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61201

#694
od 07-2005

2006.10.15 11:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47020 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / w ściólce liściastej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61236

#697
od 07-2005

2006.10.15 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47083 Albatrellus cristatus


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska nad jeziorem / na ziemi / pojedynczo i w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61296

#698
od 07-2005

2006.10.15 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47085 Datronia mollis


leg. Grazyna Domian (2006.10.09); det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na S od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska przy śródlesnym bagienku / na bukowym pniu / kilkanaście pozrastanaych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61312

#699
od 07-2005

2006.10.15 23:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47104 Hebeloma radicosum


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/25.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na E od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska przy niewielkim bagienku / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61341

#700
od 07-2005

2006.10.15 23:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47105 Mycena crocata


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/24.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na E od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / w ściólce liściastej / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61344

#701
od 07-2005

2006.10.16 00:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47107 Oligoporus ptychogaster


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/24.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 1,7 km na E od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen / na rozkładającej się kłodzie sosnowej / 21 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61365

#702
od 07-2005

2006.10.16 00:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47110 Pluteus petasatus


leg. Marzena Łyczek (2006.10.10); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NE Od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielka śródlesna polanka ze stojącym martwym bukiem / na pniu stojącego martwego buka / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61368

#703
od 07-2005

2006.10.16 01:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47112 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/24.10.06 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych gałązkach i ściółce liściastej / w grupie 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61376

#704
od 07-2005

2006.10.16 01:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47114 Sparassis crispa


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 2,4 km na NE od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi pniakami po wyciętych sosnach / murszejący pień sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61386

#705
od 07-2005

2006.10.16 01:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47116 Mutinus caninus


leg. Grazyna Domian (2006.10.10); det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na ziemi / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61391

#231
od 09-2005

2006.10.17 21:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47249 Sparassis crispa


leg. Robert Puciata (2006.10.12); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 3km na północ od miejscowości Czechyń (ATPOL: BC-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek sosnowy / przy sosnowym pieńku / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61542

#232
od 09-2005

2006.10.17 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47251 Sparassis crispa


leg. Robert Puciata (2006.10.17); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1,5km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosny, dęby, graby, olchy / u podstawy dorodnej sosny / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61545

#233
od 09-2005

2006.10.17 21:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47252 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2006.10.12); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 3km na północny-zachód od stacji kolejowej Płytnica, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z brzozą / na rosnącej brzozie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61548

#234
od 09-2005

2006.10.17 21:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47253 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2006.10.14); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Uroczysko Jary, woj.wielkopolskie (ATPOL: BB-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas drzew liściastych przy brzegu jeziora / pień drzewa liściastego / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61551

#235
od 09-2005

2006.10.17 21:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47254 Phellinus pini


leg. Robert Puciata (2006.10.14); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E 208 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Uroczysko Jary, woj wielkopolskie (ATPOL: BB-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu sosnowego / na pniu sosny / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61554

#236
od 09-2005

2006.10.17 22:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47255 Datronia mollis


leg. Robert Puciata (2006.10.07); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E 188 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Dębowa góra, woj.wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grądowy / na leżącym pniu / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61557

i

#726
od 04-2006

2006.10.19 11:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Zychla (konik)

ID: 47378 Langermannia gigantea


leg. Marek Zychla (2006.10.12); det. Marek Zychla

eksykat: NIE, owocniki zbyt stare / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd / na ziemi / w grupie, 17 owocników, w paru miejscach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61742
fot. 61743

i

#730
od 04-2006

2006.10.19 12:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Zychla (konik)

ID: 47383 Myriostoma coliforme


leg. Marek Zychla (2006.10.12); det. Marek Zychla

eksykat: TAK (w zielniku UAM w Poznaniu) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg z robinią akacjową, nachylenie 45stopni, nasłonecznione / na ziemi, piaszczyste / w grupie, 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51

uwagi:
fot. 61756
fot. 61757

#1181
od 11-2005

2006.10.19 16:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 47394 Sparassis crispa


leg. Marek Ciszewski (2006.10.09); det. Marek Ciszewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Sługocice, ok.1,5km lasy w kierunku Ciebłowic (ATPOL: EE-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy świetlisty, w ściółce wśród mchów / piaszczyste / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61765

#707
od 07-2005

2006.10.19 22:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47433 Creolophus cirrhatus


leg. Grazyna Domian (2006.10.15); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/21.07.07 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,8 km na N od Binowa (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu powalonego starego buka / w wiązce

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 61839

#284
od 12-2005

ID: 47505 Hericium flagellum


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.08); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Owczary k. Gorlic, pasmo Magury Małastowskiej (ATPOL: EG-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wysokopienny las bukowo-jodłowy / na porzuconej kłodzie jodłowej pospołu z czyreniem jodłowym / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Soplówka jodłowa
fot. 62006

#157
od 09-2005

ID: 47519 Otidea bufonia


leg. Błażej Gierczyk (2006.09.06); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 2/MW/7.09.06 i w herbarium Michała Wójtowskiego / fot.: tak, u Michała Wójtowskiego i Krzysztofa Kujawy / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Zielonka, las 200 m na lewo od szosy Łopuchowo-Łopuchówko, ok. 500 m przed Łopuchówkiem (ATPOL: CC-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (brzoza, dąb, grab, sosna, robinia, czeremcha) / na ziemi / licznie, w kępkach (ok. 200 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

uwagi:
-

#242
od 09-2005

2006.10.20 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47538 Oligoporus ptychogaster


leg. Robert Puciata (2006.08.28); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E121 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Diabli Skok (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródliska / na sosnowym pieńku / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 62057

#708
od 07-2005

2006.10.21 22:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47594 Psilocybe squamosa


leg. Grazyna Domian (2006.10.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.08.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów / w ściółce na opadłych gałązkach / w grupie i pojedynczo, 18 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
fot. 62198

#710
od 07-2005

2006.10.22 00:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 47598 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2006.10.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/30.08.08 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,6 km na NW od Kołowa (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką pojedynczych sosen i buków / na pniu powalonego modrzewia / liczne płaty rozpostarte na niemal całej długości pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
fot. 62215

fot. 62216

#245
od 09-2005

2006.10.24 21:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 47834 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E123 i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 2/RK/22.10.06 / fot.: tak / notatka:
weryfikował(a): Anna Kujawa

lokalizacja: rez. Dębina, woj.wielkopolskie (ATPOL: CC-60)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo dębowy / na powalonym pniu drzewa (grab, dąb) / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 62621

i

#2423
od 12-2003

ID: 47856 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.22); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Białogóra (ATPOL: CA-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy w pasie nadmorskim-wydmy / W ziemi / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 62655

i

#2424
od 12-2003

ID: 47857 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.22); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Białogóra (ATPOL: CA-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy w pasie nadmorskim. / W mchu,igliwiu / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 62659

i

#272
od 04-2006

ID: 48002 Coprinus picaceus


leg. Tadeusz Twardy (2006.10.24); det. Anna Kujawa

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Ustronie Morskie, 2 km SE Kołobrzeg, Las Kołobrzeski (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na ziemi, wśród opadłych liści bukowych / Pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-
fot. 62905

fot. 62906

#296
od 12-2005

ID: 48106 Albatrellus pes-caprae


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.19); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK u zgłaszającego <2006-10-19 Albatrellus pes-caprae1> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 2 km W (ATPOL: EG-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką dębu i brzozy / na ziemi wśród ściółki / 2 owocniki w odległości kilku metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Naziemek kozionogi
fot. 63114
fot. 63115

#297
od 12-2005

ID: 48110 Albatrellus pes-caprae


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.19); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: TAK u zgłaszającego <2006-10-19 Albatrellus pes-caprae2> / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 5 km W (ATPOL: EF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką dębu, na zboczu wąwozu / na ziemi wśród ściółki / 9 pojedynczych owocników w odl. 05 - 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Naziemek kozionogi
fot. 63137
fot. 63138

i

#2454
od 12-2003

ID: 48116 Sarcodon squamosus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.10.28); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, świerk, sosna / W mchu / 4 podstarzałe ogromne ok.30cm owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 63168
fot. 63169

#255
od 09-2005

2006.10.29 13:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 48157 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2006.10.26); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: nad brzegiem j.Rakowo, ok. Tarnowa, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający brzeg jeziora / na rosnącej Brzozie / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

uwagi:
fot. 63269

#256
od 09-2005

2006.10.29 13:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 48159 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Robert Puciata (2006.10.23); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E 213 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 3 km na wschód od Starej Łubianki, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leśna wyspa na łące otoczonej lasami, sosna, olcha brzoza / na gałęzi prawdopodobnie olchy / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 63280
fot. 63281

#0

2006.10.29 18:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna_Witkowska

ID: 48183 Sarcodon squamosus


leg. Anna_Witkowska (2006.09.20); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km NE, Chorzele, pow. przasnyski, mazowieckie (ATPOL: EC-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy / na ziemi / w grupie, 2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
-fot. 63300

#0

2006.10.30 20:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marcin Fałdziński

ID: 48242 Volvariella surrecta


leg. Marcin Fałdziński (2006.10.27); det. Anna Kujawa (na forum dyskusyjnym - 30.10.2006)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/24.11.06 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok. 0.7 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg lasu dębowo-sosnowego z domieszką leszczyny / na jednym ze starych owocników czarciego kręgu gąsówki mglistej, podłoże dość wilgotne, zacienione starszymi drzewami / dwa większe i kilka zawiązków nowych owocników - wszystkie na jednym kapeluszu gąsówki mglistej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
fot. 63396
fot. 63397
fot. 63398
fot. 63399
fot. 63400

#303
od 12-2005

ID: 48254 Hericium coralloides


leg. Zygmunt Augustowski (2006.10.28); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Bartne gm. Sękowa k/Gorlic, Beskid Niski (ATPOL: EF-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olszynka nad potokiem / na martwym, średnio zmurszałym pniu olszy szarej (!) / grupa 2 owocników - duży i mały, nieco podsuszone

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

uwagi:
Soplówka bukowa [s. gałęzista]
fot. 63418

(wiadomość edytowana przez zygmunt 31.października.2006)

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji