Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2007 styczeń-luty
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#51
od 11-2006

ID: 52172 Clavulina rugosa


leg. Tomasz Pachlewski (2006.12.01); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/30.12.06 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczodre , gmina Długołęka (ATPOL: CE-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las (park) liściasty, w tej części - z przewagą dębu / na ziemi; w opadłych liściach dębowych, w sąsiedztwie jeżyn / na przestrzeni kilku metrów kwadratowych występowało kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
przyblizona wysokość osobników 5cm -15cm
fot. 71190 fot. 71191
fot. 71192

#60
od 11-2006

ID: 52249 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.01.02); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bielany Wrocławskie, przy północnej krawędzi lasku leżącego przy drodze E261 (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych) z bardzo nieznaczną domieszką (kilka sztuk) świerka. / opadłe liście różnych gatunków oraz śmieci / obok siebie rosly 2 osobniki a kilka metrów dalej spoczywały szczątki kolejnego, prawdopodobnie jeszcze większego, rozproszone, w sposób wskazujący na ingerencję ludzkiej kończyny dolnej (stanowisko przy ścieżce) W tym samym lesie, przy mojej pierwszej w nim wizycie (październik 2001), spotkałem również 2 sztuki (również sfotografowane)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Większy ze sfotografowanych okazów miał ok. 27 cm średnicy.
fot. 71443
fot. 71444

i

#2771
od 12-2003

ID: 52335 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.12.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim. / na żywej topoli osice / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 71645

i

#2772
od 12-2003

ID: 52336 Phaeolus schweinitzii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2006.12.25); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Przyrody Stare Modrzewie Kartuzy (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, modrzew, świerk / Na korzeniach żywego starego modrzewia. / dwa owocniki na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 71649

#0

2007.01.06 17:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Andrzej Kepel

ID: 52362 Sarcodon squamosus


leg. Andrzej Kepel (2007.01.01); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: ok. 52o48'/16o26' - Puszcza Notecka, ok. 200 metrów na wschód od drogi 140 między Ciszkowem a Wronkami, kilkaset metrów na N od leśniczówki Smolary. (ATPOL: BC-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik sosnowy, na piasku / na ziemi / Kilka grup po kilka osobników oraz sporo osobników pojedynczych.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Osobniki były już nieco przemrożone - stąd wierzch ciemnobrązowy.
fot. 71779

fot. 71780

#174
od 03-2006

ID: 52417 Grifola frondosa


leg. Michał Wójtowski (2006.09.21); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Białowieska, 5 km w linii prostej NS od wsi Lipiny, na skrzyżowaniu oddziałów leśnych nr 245,246;274,275 (ATPOL: GC-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą dębów, przy drodze leśnej / Na przydrożnym dębie / W grupie, masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 71944

fot. 71945

#175
od 03-2006

ID: 52418 Amanita phalloides var. alba


leg. Michał Wójtowski (2006.09.22); det. Marek Snowarski

eksykat: tak, w mykotece Marka Snowarskiego (060922-1) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park przy siedzibie dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego (ATPOL: GC-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewienia parkowe, przewaga klonów, krzewy liściaste / Na ziemi / 2 egzemplarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#176
od 03-2006

ID: 52421 Lepiota hystrix


leg. Michał Wójtowski (2006.09.23); det. Anna Kujawa

eksykat: tak, w mykotece Marka Snowarskiego (060923-2B) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Białowieska, przy drodze (niebieski szlak) pomiędzy posiadłością (ATPOL: GC-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze / Na ziemi, w żwirze / Grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 71947
fot. 71948
fot. 71949

(wiadomość edytowana przez wojton 07.stycznia.2007)

#178
od 03-2006

ID: 52794 Sparassis crispa


leg. Michał Wójtowski (2007.01.13); det. Michał Wójtowski

eksykat: / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny / Pod sosną / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik młody, jędrny, zdrowy (w połowie stycznia)

fot. 72697

#179
od 03-2006

ID: 52796 Phellinus pini


leg. Michał Wójtowski (2007.01.13); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy czerwonym szlaku, 100 m od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim, 3,4 km od Owińsk (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny / na pniu żywej sosny / dwa egzemplarze na tym samym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 72699
fot. 72700
fot. 72701

#185
od 03-2006

ID: 52932 Meripilus giganteus


leg. Michał Wójtowski (2006.10.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Droga z osady Turzonka do leśniczówki Trawice (gm. Dziemiany, pow. kościerski), ok. 50 m za Turzonką (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze, pojedynczy dąb szypułkowy / u podstawy dębu szypułkowego / jeden owocnik, kilka kapeluszy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 72986

#186
od 03-2006

ID: 52934 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2006.10.07); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.02.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: 1500 m od północnego krańca jez. Wieckiego, gm. Studzienice, pow. bytowski (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: szpaler brzóz przy trawiastej łące / brzoza brodawkowata / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#312
od 09-2005

2007.01.16 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52941 Mycenastrum corium


leg. Robert Puciata (2006.10.10); det. Robert Puciata

eksykat: tak - u Roberta Puciaty (E198) i w Stacji ZBŚRiL PAN (2/RP/16.01.07) / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Koszona łąka / na ziemi / Dwa owocnikij jeden całkowicie zniszczony

publikacja: Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na tym stanowisku, porzedni raz znalazłem go w połowie lat dziewięćdziesiątych fot. 72999

Uwaga Anny Kujawy:
Stanowisko zgłoszone powtórnie (pierwszy raz 12.11.2005, ID: 25139), uzupełnione o suchy okaz.
Jest to jedyne znane w Polsce stanowisko, na którym obecnośc Mycenastrum została potwierdzona po około 20 latach od pierwszego znalezienia.
(wiadomość edytowana przez puciu 16.stycznia.2007)

#313
od 09-2005

2007.01.16 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52942 Phleogena faginea


leg. Robert Puciata (2006.10.07); det. Robert Puciata

eksykat: tak, u Roberta Puciaty (E186) i w Stacji ZBŚRiL PAN (1/RP/16.01.07) / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Zielona Góra, pow.pilski, woj.Wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / na pniu powalonego drzewa liściastego / w grupach po kilka sztuk, ogólnie kilkaset sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53w przygotowaniu

uwagi:
fot. 73003

#314
od 09-2005

2007.01.16 22:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 52943 Mycena purpureofusca


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RP/16.01.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: wsch. brzeg j. Jeleniowego, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z dębem, brzozą i swierkirm / pod świerkiem / pojedzyńczo dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73006

#1483
od 11-2005

2007.01.20 12:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 53071 Tulostoma brumale


leg. Marek Ciszewski (2006.12.06); det. Marek Ciszewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07 / fot.: Tak / notatka: W wątku z dnia 23.XII.2006

lokalizacja: Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła (ATPOL: DE-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy z występującą tu olszą czarną, w pobliżu las sosnowy / piaszczyste wśród rzadko porastającego mchu / Na obszarze ok.3m kw. pojedynczo i w grupkach 22sztuki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W połowie stycznia 2007r stwierdziłem tendencję rozwojową - z mchu wyłoniło się kilkanaście nowych. Powtórka = pierwsze znalezisko odnotowałem 25.III.2006r
fot. 73266\
fot. 73267\
fot. 73268

#1484
od 11-2005

2007.01.20 12:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 53072 Geastrum fimbriatum


leg. Marek Ciszewski (2006.12.23); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07 / fot.: tak / notatka: wątek z dnia 23.XII.2006r

lokalizacja: Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła (ATPOL: DE-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy (teren bagienny) w odległości ok.50m od siedliska Tulostoma brumale / piaszczyste, skarpa porosnieta olsza czarną, w pobliżu las sosnowy. / trzy sztuki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Skarpa jest pod moja wieloletnią obserwacją - do tej pory gwiazdosz tu nie występował.
fot. 73273\
fot. 73274\
fot. 73275

#323
od 09-2005

2007.01.24 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53275 Psilocybe squamosa


leg. Robert Puciata (2006.10.10); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E192 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na wsch. od Dziembówka, pow. pilski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie porastające źródlisko / na ziemi / pojedynczo, jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73777

#324
od 09-2005

2007.01.24 21:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53276 Pluteus umbrosus


leg. Robert Puciata (2006.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E144 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Promenada, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / na leżącym porośniętym mchem pniu / pojedynczo, jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73780

#325
od 09-2005

2007.01.24 21:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53278 Langermannia gigantea


leg. Robert Puciata (2006.12.26); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: stok Dąbrowej Góry , 2km na półn. od Szydłowa , pow.pilski (ATPOL: BC-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały fragment nie zadrzewiony w pobliżu sosna, brzoza, dąb, świerk / na ziemi / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73784

#326
od 09-2005

2007.01.24 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53279 Clavulina rugosa


leg. Robert Puciata (2006.12.26); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E260 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: stok Dąbrowej Góry, 2km na półn. od Szydłowa, pow. pilski (ATPOL: BC-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, swierk / na ziemi, wśród liści / pojedynczo i w grupie, kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73787

#327
od 09-2005

2007.01.24 22:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53280 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha / na pniu żywej brzozy, na wysokości 4-5m / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73790

#328
od 09-2005

2007.01.24 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 53281 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha / na pniu żywej brzozy, na wysokości 1m / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 73794

i

#372
od 04-2006

ID: 53831 Bulgaria inquinans


leg. Tadeusz Twardy (2007.02.01); det. Piotr Perz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/9.02.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka (ATPOL: BB-11 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Torfowisko z pojedynczymi drzewami na wyniesieniach gruntu / Na pniu żywego dębu, na wys. 0,5 - 2,0 m. / Pojedynczo i w skupieniach niepozrastanych owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 74653
fot. 74654
fot. 74655

i

#1031
od 05-2006

ID: 53921 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2006.02.03); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/5.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany / Kłoda trześni ptasiej / W grupie (4)

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Około 5 lat temu, w odległości około 100m od Wapiennika, na leżacej kłodzie trześni dwa owocniki.

fot. 74779

fot. 74780

fot. 74781

#193
od 03-2006

ID: 53932 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2007.02.04); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 200m S od leśniczówki Annowo, Park Krajobrazowy (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Łęg olsowy / Na pniu zamierającej olszy czarnej / 2 narośle, niższa na wys. ok. 2,5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 74794

fot. 74795


(wiadomość edytowana przez wojton 05.lutego.2007)

i

#2873
od 12-2003

ID: 53942 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.02.04); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-za wysoko :-( / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze - pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim, sosna, brzoza, olsza, buk, leszczyna i inne / Na żywej brzozie na wys. ok. 3 m / 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74812

i

#1759
od 04-2004

ID: 54000 Ptychoverpa bohemica


leg. Marek KOZŁOWSKI (2006.04.22); det. Marek KOZŁOWSKI

eksykat: Próba. / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Warszawa Park Leśny Bemowo (ATPOL: ED-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste. / Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu. / Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74911

#93
od 11-2006

ID: 54062 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.06); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Wschodni (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park; wierzba, dąb, olcha, brzoza i inne / konar brzozy, ok 2,5 m nad ziemią /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 74990

#6
od 02-2007

2007.02.09 14:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Piechna (1952r)

ID: 54317 Gyroporus castaneus


leg. Jolanta Piechna (2006.09.06); det. Jolanta Piechna

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Puszcza Piska, rez. Królewska Sosna (ATPOL: EB-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszane / na ziemi / pojedyńcze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 75296

#0

2007.02.09 19:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54351 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.02.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/14.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów Papiernia, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy z przewagą wierzby, dębu, brzozy na grobli przy potoku wpływającym do stawu. / Na martwym konarze dębu leżącym na grobli tuż nad potokiem. / Kilkanaście owocników rosnących pojedynczo i dwóch małych grupkach.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Warstwa płonna wydaje mi się raczej pokryta kosmkami, niż tylko matowa. Wielkość świeżego pozyskanego owocnika 4,5 cm

fot. 75369

fot. 75370

#200
od 03-2006

ID: 54561 Sarcoscypha austriaca


leg. Michał Wójtowski (2007.02.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/23.02.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat Śnieżycowy Jar, Starczanowo, pow. poznański (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty w wąwozie, wzdłuż ścieżki w rezerwacie / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / W grupie, 7 owocników

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 75706
fot. 75707

#132
od 11-2006

ID: 54571 Exidia truncata


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.12); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą dębu / na leżącej na ziemi gałęzi dębu / kilka egzemplarzy na odcinku ok. pół metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 75756
fot. 75757


(wiadomość edytowana przez upir 13.lutego.2007)

#87
od 10-2006

2007.02.14 09:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 54633 Plicaturopsis crispa


leg. Anna Hreczka (2007.02.11); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/5.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ropianka (powiat krośnieński) (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na liściastym pniu - prawdopodobnie leszczynie / masowo, na całym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fałdówka kędzierzawa

fot. 75908
fot. 75909
fot. 75910

#88
od 10-2006

2007.02.14 09:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 54635 Plicaturopsis crispa


leg. Anna Hreczka (2007.01.14); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/5.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Stasiana (okolice Tylawy), pow. krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z dużą ilością buka / na leżących gałęziach bukowych, martwych pniach liściastych / w grupach, po kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
w kilku miejscach w lesie, wydaje się być dość pospolita
fot. 75915

fot. 75916

fot. 75917

#0

2007.02.15 00:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54705 Tremella foliacea


leg. Joanna Gądek (2006.12.31); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/16.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: świerki, sosny, modrzewie, buki, brzozy i dęby kilkadziesiąt metrów od Jeziora Paprocańskiego. / na ściętych pniakach brzozowych i na pochylonej brzozie / Na ściętym brzozowym pniaku dwa owocniki obok siebie, 15 m dalej na kolejnym brzozowym pniaku jeden owocnik, w odległości kolejnych 50 m jeden owocnik na pochylonej brzozie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocnik pobrany 2007.02.12
fot. 76035

fot. 76036

fot. 76037

#0

2007.02.15 12:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 54738 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.02.12); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/16.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą dębów, sosen, świerków i brzóz. / Na rosnących dębach i na opadłych dębowych konarach. / Masowo, na rosnącym dębie od jego podstawy do wysokości 2, 5 m w kilku grupach i grupkach, a także pojedynczo, na leżących nieopodal dębowych konarach i na najniższych konarach trzech rosnących starych dębów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Dęby rosnące w odległości kilku i kilkunastu metrów.
fot. 76076

fot. 76077

#204
od 03-2006

ID: 54964 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 14/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy drodze w lesie mieszanym, obecnosć brzozy brodawkowatej / na kawałkach martwych gałęzi brzozy brodawkowatej / licznie, ok. 20 egzemplarzy na różnych kawałkach drewna

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#205
od 03-2006

ID: 54967 Tremella foliacea


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 15/MW/17.02.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych / pniak niezidentyfikowanego drzewa / pojedynczo, 2 egzemplarze na dwóch różnych pniakach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#206
od 03-2006

ID: 54968 Mycena purpureofusca


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 18/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany na terenie podmokłym / na kawałku gałęzi niezidentyfikowanego drzewa liściastego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#207
od 03-2006

ID: 54969 Psilocybe montana


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 17/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych / we mchu / w grupach po kilka egzemplarzy, w sumie ok. 30 egz.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#208
od 03-2006

ID: 54970 Geastrum rufescens


leg. Michał Wójtowski (2007.02.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 20/MW/17.02.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny i świerka / na ziemi, w igliwiu / 2 egzemplarze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#3761
od 04-2004

2007.02.21 08:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55154 Tremella foliacea


leg. Jolanta Kozak (2007.02.08); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las pod Leboszowicami (ATPOL: CF-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza / na leżącym pniaku / jedna kępka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 76726
fot. 76727

#0

2007.02.22 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Joanna Gądek

ID: 55342 Meripilus giganteus


leg. Joanna Gądek (2006.08.21); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 2,5 km na południowy wschód od stacji kolejowej Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz w odległości ok 200 m na wschód od koryta rzeki Wieprzy / wokół ściętego buka / w grupie kilkanaście owocników w różnym wieku

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trudna do policzenia ilość owocników z powodu gęsto rosnących młodych buków

fot. 76945

fot. 76946

i

#3926
od 08-2002

2007.02.23 17:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Perz (pimpek)

ID: 55395 Mycena adscendens


leg. Piotr Perz (2007.02.20); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/22.02.07 / fot.: NIE / notatka: TAK, cyfrowa (.}

lokalizacja: 9 km S Kłodzko, 1,3 km S Żelazno, góra Bielica (ATPOL: BF-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Kora Salix, luźno rosnące drzewo, na wys. 50 cm obok powierzchni cięcia bocznego pniaka / kora Salix / Kilka owocników obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
.

i

#79
od 11-2006

ID: 55534 Fomitopsis officinalis


leg. Marcin Fałdziński (2007.02.18); det. Marcin Piątek/Darek Karasiński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rez. Chełmowa Góra, 3 km N, Nowa Słupia, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-modrzewiowy z domieszką sosny i jodły / Na pniu powalonego modrzewia polskiego o średnicy ok. 80 cm / Młody owocnik o wymiarach ok. 20 cm x 10 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Oznaczenie niepewne. Najprawdopodobniej okaz wcześniej nie notowany, znajdujący się w zachodniej części rezerwatu, pomiędzy ścieżką a rzeką Pokrzywianką.

Modrzewnik lekarski - Fomitopsis officinalis
fot. 77326
fot. 77327
fot. 77328

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 25.lutego.2007)

i

#3782
od 04-2004

2007.02.25 18:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55583 Sarcoscypha austriaca


leg. Jolanta Kozak (2007.02.25); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze, jeżyniska, pod linią kolejową / na ziemi w opadłych gałązkach / owocniki pojedynczo i podwójnie- potrójnie pozrastane trzonkami; bardzo liczne - kilkadziesiąt owocników .

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Jest to to samo stanowisko, co w zeszłym roku.
ID: 29981
Rozszerzyło się o kilkadziesiąt metrów.

fot. 77437
fot. 77438
fot. 77439

(wiadomość edytowana przez jolka 25.lutego.2007)

i

#3783
od 04-2004

2007.02.25 18:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 55584 Geastrum triplex


leg. Jolanta Kozak (2007.02.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe (ATPOL: CF-39)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze / na miękkiej ziemi wśród zeschłych liści i patyczków / pojedynczo albo po kilka sztuk obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
85-95 mm średnicy
fot. 77447
fot. 77448
fot. 77449
fot. 77450
fot. 77451
fot. 77452

i

#401
od 04-2006

ID: 55626 Exidia truncata


leg. Tadeusz Twardy (2007.02.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/12.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: woj. Zachodniopomorskie, pow. Kołobrzeski, gm. Dygowo, torfowisko Stramniczka (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-olszowy w sąsiedztwie torfowiska / Na pniu obumierającego dębu / Pojedynczo i w grupach na dwuch dębach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 77554

fot. 77555

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji