Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2007 marzec-kwiecień
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#201
od 11-2006

ID: 56045 Platygloea disciformis


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.16); det. Marcin Piątek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław - Rędzin; tuż obok drogi asfaltowej - ulicy Wędkarzy (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju pola uprawnego, przy stromym, wysokim nasypie drogi / na zwalonym drzewie - najprawdopodobniej lipie / pień pokryty grzybem na odcinku blisko metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak

fot. 78054

fot. 78055

#202
od 11-2006

ID: 56047 Datronia mollis


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.16); det. Tadeusz Kowalski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński (ATPOL: BE-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, wielogatunkowy (dąb, wierzba, olcha, klon etc.) / stary pień dębowy / skupisko kilku odrębnych egzemplarzy o rozpiętości od ok. 2cm do ok. 8cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Znalezione na prawo od ulicy Wędkarzy, przy jej końcowym, prostopadłym do rzeki odcinku.

fot. 78059

fot. 78060

#218
od 03-2006

ID: 56130 Inonotus obliquus


leg. Michał Wójtowski (2007.03.04); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/14.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las w miejscowości Borówiec, ok. 2000m S od wsi, pow. poznański (ATPOL: BD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych / na pniu żywej brzozy brodawkowatej / Pojedyncza narośl

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#220
od 03-2006

ID: 56133 Sarcoscypha austriaca


leg. Michał Wójtowski (2007.03.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/14.03.07 i 1/MW/21.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dawne wyrobisko pożwirowe w miejscowości Borówiec, ok. 500m S od szosy Gądki-Kamionki, pow. poznański (ATPOL: BD-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyrobisko pożwirowe, silnie zruderalizowane, zaśmiecone, drzewa liściaste, pojedyncze iglaste, krzewy głównie Sambucus nigra / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa, wśród mchu / 2 apotecja obok siebie

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 78267

(wiadomość edytowana przez wojton 05.marca.2007)

Uwaga A. Kujawy:
1/MW/14.03.07 - młody owocnik, ze słabo wykształconymi cechami - podejrzewany o przynależność do S. coccinea.
1/MW/21.03.07 - dojrzały owocnik, z cechami typowymi dla S. austriaca.

#348
od 09-2005

2007.03.05 21:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56223 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-251 i w Stacji ZBŚRiL PAN 2/PR/17.02.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wschodnia strona j. Bagiennego , pow.pilski , woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny, brzozy, olchy / Na leżącym pniu / Porastał bok pnia na dł.ok.50cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78461

#349
od 09-2005

2007.03.05 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56225 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E-252 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 3/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: południowy brzeg j. Bagiennego, pow.pilski, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, świerk, brzoza / na pieńku pozostałym po ścięciu drzewa (świerka) / kilka pozrastanych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78469

#350
od 09-2005

2007.03.05 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56227 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2006.12.14); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-261 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 4/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Kuźnik , woj. Wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny , brzozy, olchy, dęby / Na leżącym pniu / Kilka owocników porastało bok i spód pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78474

#351
od 09-2005

2007.03.05 21:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56229 Serpula himantioides


leg. Robert Puciata (2007.01.11); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E-264 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 1/PR/17.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świerk, sosna / na pieńku po złamaniu drzewa (świerk lub sosna) / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78484

(wiadomość edytowana przez puciu 05.marca.2007)

#352
od 09-2005

2007.03.05 21:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56230 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.01.11); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow.czarnkowsko-trzcianecki , woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, / na brzozie / trzy owocniki na wysokości ok. 1m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78487

#353
od 09-2005

2007.03.05 21:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 56231 Calocera furcata


leg. Robert Puciata (2007.01.06); det. Robert Puciata

eksykat: U zgłaszającego E-263 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Kuźnik, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosny, brzozy, dęby / Na leżącym pniu sosny / Kilkadziesiąt owocników na powierzchni ok. 0,3 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78490

(wiadomość edytowana przez puciu 06.marca.2007)

i

#3010
od 12-2003

ID: 56454 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Osowa (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb / na gałęziach dębowych / duże ilości pozrastane ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78758

i

#3011
od 12-2003

ID: 56457 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza / na gałęziach buka i brzozy / masa owocników pozrastanych ze sosbą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78762


(wiadomość edytowana przez mirki2 15.marca.2007)

i

#3012
od 12-2003

ID: 56458 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.07); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Aleja lipowa oraz początek lasu / na opadłych, zagrzebanych w ziemi gałązkach w lesie na szczątkach powyrzucanych z siedlisk ludzkich (kompost) / ok. 40 owocników w kwadracie 100x100 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 78772
fot. 78773
fot. 78774

#1706
od 11-2005

2007.03.09 14:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Ciszewski (grant)

ID: 56661 Tulostoma brumale


leg. Marek Ciszewski (2007.03.06); det. Marek Ciszewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MC/8.03.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Tomaszów Maz., Nieczynne osadniki ścieków. Najbliższy strategiczny punkt odniesienia to centralne ujęcie wody pitnej na Pilicy, od północnej strony osadników działki ogrodnicze (ATPOL: EE-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wewnętrzne część umocnień betonowych porośnietych mchem i porostami. W bezpośrednim sąsiedztwie las sosnowy / Wśród mchu / pojedynczo i w kępkach po kilka szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Dokładniejsze badanie tego środowiska w kilka dni póżniej pozwoliło ustalić, że jest to skupisko tak wielkie, że niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby, która przekracza wiele setek egzemplarzy niezwykle dorodnych. Nie wykluczone, że oprócz T.brumale występują tu inne odmiany

fot. 79100
fot. 79101

i

#3023
od 12-2003

ID: 56801 Datronia mollis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowo (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) / na konarze bukowym / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79312

i

#92
od 11-2006

ID: 56919 Sarcoscypha austriaca


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/22.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las Dąbrowa od strony wsi Brzeziny, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las świerkowo-dębowy z domieszką brzozy, obniżony teren pomiędzy strumykiem a ścieżką leśną / Pod świerkiem na zakopanych w wilgotnym podłożu gałązkach, najprawdopodobniej dębowych / 19 owocników na powierzchni ok. 4 m. kw., średnica od 3 do 45 mm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Po raz pierwszy na tym stanowisku tj. 30.04.2001 r. znalazłem 5 owocników.
fot. 79555
fot. 79556
fot. 79557

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 20.marca.2007)

i

#3024
od 12-2003

ID: 56928 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny. (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Robinia, klon, olsza czarna / na zagrzebanych gałązkach / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79566
fot. 79567
fot. 79568

i

#3025
od 12-2003

ID: 56929 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny-granica z Gdynią (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na wydmach-plaża / Zagrzebane szczątki drewna / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79572

i

#3026
od 12-2003

ID: 56932 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot koniec ul.Powstańców Warszawy (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Parking samochodowy / Olsza czarna inne m.ruderalne / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79579

fot. 79580

i

#3027
od 12-2003

ID: 56944 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/15.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza / Na żywej brzozie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 79612

i

#3807
od 04-2004

2007.03.12 12:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 56999 Exidia truncata


leg. Jolanta Kozak (2007.03.11); det. Jolanta Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/18.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: las pod Leboszowicami (ATPOL: CF-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany - sosny, dęby, brzozy / na pniu dębu / w grupie kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
częściowo suche

fot. 79690

fot. 79691

#229
od 03-2006

ID: 57034 Phellinus pini


leg. Michał Wójtowski (2007.03.10); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 30' 39.8'' E17st 10' 20.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: CC-90)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych / na pniu żywej sosny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#230
od 03-2006

ID: 57035 Tremella foliacea


leg. Michał Wójtowski (2007.03.11); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 29' 39.0'' E17st 01' 22.8'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj drogi przy młodniaku, głównie brzozy / martwy konar brzozy brodawkowatej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#231
od 03-2006

ID: 57039 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Michał Wójtowski (2007.03.11); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/14.03.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: N52st 29' 50.5'' E17st 01' 56.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych + brzoza brodawkowata / na martwej gałęzi brzozy brodawkowatej / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#1085
od 05-2006

ID: 57041 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2007.03.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/20.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Groń Jana Pawła, Beskid Mały (ATPOL: DF-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy ze sztucznie posadzonym świerkiem / Na bukowych, leżących gałęziach / Dwie grupki po 5 owocników w odległości 20 cm od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st47'37.5"; E019st26'45.8"; H n.p.m. 859m

fot. 79711

fot. 79712

(wiadomość edytowana przez piotrekchacha 12.marca.2007)

#367
od 09-2005

2007.03.14 22:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 57371 Cordyceps ophioglossoides


leg. Robert Puciata (2006.09.27); det. Robert Puciata

eksykat: u zgłaszającego E168 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez. Diabli Skok, woj. wielkopolskie (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Źródliska porośnięte buczyną , w pobliżu sosny / Wyrastały z ziemi, do jeleniaków nie dotarłem / pojedyńczo, kilka do kilkunastu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80185

#90
od 10-2006

2007.03.16 08:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57431 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2-3/AH/11.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: rezerwat Łysa Góra w okolicy miejscowości Łysa Góra (ATPOL: FG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leszczyna, olcha, trześnia ptasia / na zagrzebanych gałązkach / pojedynczo i w grupach po kilka owocników na 2 stanowiskach w odległości około 2 km

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80263
fot. 80264

#91
od 10-2006

2007.03.16 08:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57432 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/23.03.07 / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Miejsca Piastowego tzw. Winna Góra (ATPOL: FG-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olszyna / na zagrzebanych patykach / po kilka i kilkanaście w kilku miejscach, łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

#369
od 09-2005

2007.03.17 18:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 57491 Geastrum striatum


leg. Robert Puciata (2006.12.24); det. Anna Kujawa

eksykat: u zgłaszającego E255 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Piła, ul.Wawelska (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod klonem, w pobliżu: olchy, sosny, brzozy / na ziemi pośród liści / kilka osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80368

i

#1107
od 05-2006

ID: 57676 Onygena corvina


leg. Piotr Chachuła (2007.03.11); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/21.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany grabowo-jesionowo-jaworowy / gołębie pióra / kilkanaście owocników w grupach

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Pióra leżały wewnątrz pniaka, gdzie grzyby znalazły dobre warunki wzrostu

fot. 80555

i

#1108
od 05-2006

ID: 57682 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.03.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/20.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nad potokiem, na brzegu lasu (olsza czarna, jesion, jawor, bez czarny, wierzba iwa) / na patykach (omszonych) olszy czarnej / 32 miseczki pojedynczo rozrzucone na powierzchni około 6 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st 50'59" ; E0 19st 23'22" ; 380 m n.p.m.
miseczki miały od 0.7 cm do 4.5 cm średnicy

fot. 80590

fot. 80591

#241
od 11-2006

ID: 57694 Encoelia furfuracea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.02.17); det. Marek Kozłowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/3.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bielany Wrocławskie, centralna część lasku leżącego przy drodze E261 (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych) / uschnięta gałąź liściasta / kilka skupisk na ok. półmetrowym odcinku gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowało się kolejne, podobne stanowisko (wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/75397.html. )

fot. 80612

(wiadomość edytowana przez upir 19.marca.2007)

i

#102
od 11-2006

ID: 57695 Sarcoscypha austriaca


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.18); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/22.03.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 136 - strumyk Chodcza, 100 m na zachód od źródełka, ok. 2.5 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Torfowisko nad strumykiem Chodcza porośnięte olszą czarną wśród pokrzyw i ostrożyn / wilgotne, na opadłych gałązkach olszy czarnej porośniętej mchem / masowo, grubo ponad 300 szt., na obszarze 20x50 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
245 m n.p.m, owocniki do 50 mm średnicy
fot. 80614
Widok na stanowisko

fot. 80615

#93
od 10-2006

2007.03.20 17:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57811 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.03.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/23.03.07; 1-9/AH/5.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mszana skrzyżowanie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, jodła, leszczyna, jesion, grab, olcha, zdziczała jabłoń, trześnia ptasia i in. / na opadłych zagrzebanych gałązkach / w grupie i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
potwierdzenie stanowiska z ubiegłego sezonu ID 30281. Na razie w jednym miejscu ok. 10 owocników w różnym stadium rozwoju i pojedynczo w dalszych odległościach i różnych częściach lasu. To jeszcze nie jest chyba ten właściwy wysyp. Nie udało mi się sprawdzić wszystkich miejsc. Wszystkie 9 miejsc występowania to czarka austriacka.
fot. 80778
fot. 80779
fot. 80780
fot. 80781
fot. 80782

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

#96
od 10-2006

2007.03.20 21:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57894 Encoelia furfuracea


leg. Anna Hreczka (2007.01.11); det. Marek Kozłowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/21.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Trzciana, pow. Krosno (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty ( w tym miejscu); leszczyna, olcha, trześnia ptasia, wierzba, dziki bez / na opadłej gałęzi prawdopodobnie olchy / kilkanaście owocników na jednej gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80867
fot. 80868

#97
od 10-2006

2007.03.20 21:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 57898 Encoelia furfuracea


leg. Anna Hreczka (2007.03.11); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/21.03.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Łysa Góra (przy szlaku turystycznym w kierunku Kątów), pow. jasielski (ATPOL: FG-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty - leszczyna, wierzba, trześnia ptasia i in. / na gałęzi leszczyny / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 80872
fot. 80873

i

#1124
od 05-2006

ID: 57971 Encoelia furfuracea


leg. Piotr Chachuła (2007.03.18); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy, pojedynczo jawor, jesion, leszczyna / na suchej gałęzi leszczyny - Corylus avellana / 15 -20 grup po 3-6 owocników

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki rosły zarówno na leżącej gałęzi jak i na gałęzi która jeszcze się nie wyłożyła, ale również była martwa.

fot. 80984

#7
od 11-2005

ID: 58013 Sarcoscypha austriaca


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.03.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/20.03.07 / fot.: TAK, 2 / notatka: Nie

lokalizacja: Nieznanowice (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na opadłych gałązkach / w grupie (kilkadziesiąt osobników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 81051fot. 81052

i

#110
od 11-2006

ID: 58319 Strobilomyces strobilaceus


leg. Marcin Fałdziński (2001.07.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku / fot.: tak / notatka: tak - druga fotografia poniżej

lokalizacja: Północny stok Łysej Góry w pobliżu wsi Hucisko - Świętokrzyski Park Narodowy (ATPOL: EE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan jodłowy / na ziemi, na brzegu leśnej ścieżki / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
grzyba znalazłem gdy byłem młodym ciekawym świata grzybów człowiekiem (zbierałem do oznaczenia nowe dla mnie grzyby), nieświadomym czynu, jeśli według kustosza bazy znalezisko rażąco narusza regulamin - proszę usunąć zgłoszenie

fot. 81533
fot. 81534

#235
od 03-2006

ID: 58391 Sarcoscypha austriaca


leg. Błażej Gierczyk (2007.03.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Stary cmentarz ewangelicki, Nowa Cerekwica, pow. jarociński, woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Resztki po cmentarzu, drzewa liściaste - jesiony, wiązy, topole, lipy / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / Licznie, grupa ok. 17 apotecjów

publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 81689

#236
od 03-2006

ID: 58397 Psilocybe montana


leg. Michał Wójtowski (2007.03.24); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/27.03.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Przy torach kolejowych w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Borek Wielkopolski a Wojciechowo, woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kserotermiczna, piaszczysta łąka, we mchu / piasek / licznie, ok. 30 egzemplarzy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#238
od 03-2006

ID: 58403 Encoelia furfuracea


leg. Michał Wójtowski (2007.03.03); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.09.08 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Las otaczający od północy jez. Pamiątkowskie, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych + świerki / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego / ok. 7 apotecjów na dwóch różnych gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#3077
od 12-2003

ID: 58446 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.03.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Tuszkowy Kaszuby przy pomniku przyrody Matka Tuszkowska (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb / na drewnie dębowym / Kilkanaście owocników na gałęzi.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 81777

i

#111
od 11-2006

ID: 58499 Phellinus pini


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.26); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: ok. 0.6 km S od Bilcza ul.Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na międzypolnym wzgórzu, 200 metrowej szerokości pas zadrzewienia sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny / żywy pień sosny o obwodzie w pierśnicy 99 cm - na wysokości 1 metra / dwa okazy, większy i mniejszy - jeden nad drugim

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Czyreń sosnowy,szerokość większego owocnika: 8 cm
fot. 81915
fot. 81916
fot. 81917

i

#117
od 11-2006

ID: 58580 Ganoderma carnosum


leg. Marcin Fałdziński (2002.08.06); det. Marcin Fałdziński

eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku / fot.: tak / notatka: tak - notes 2002

lokalizacja: Sukowski Las - ok. 2.8 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan jodłowo-sosnowy, / najprawdopodobniej na pniu jodły / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyb po raz pierwszy odnotowany przez mnie na tym stanowisku (to samo co ID: 49811). W następnych latach tj. 2003-2005 nie odnotowałem go.
fot. 82031 fot. 82032

(wiadomość edytowana przez grzybiorz 27.marca.2007)

#107
od 10-2006

2007.03.28 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 58710 Phyllotopsis nidulans


leg. Anna Hreczka (2007.03.25); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/2.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, pow. krośnieński (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka, z domieszką świerka / na powalonej kłodzie trudnej do określenia / dachówkowato, w 2 punktach i prawdopodobnie zejściowe owocniki na spodzie kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/81823.html

#370
od 09-2005

2007.03.28 20:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 58812 Exidia truncata


leg. Robert Puciata (2007.03.17); det. Robert Puciata

eksykat: tak u zgłaszającego E270 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: 1,3km na północny-zachód od Dziembowa , pow.pilski (ATPOL: BC-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródliska / na dębowej gałęzi / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82290

i

#146
od 02-2007

ID: 59228 Exidia truncata


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/29.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 2 km od Nowej Wsi k/Strzelna (ATPOL: CC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las dębowo-bukowy-sosnowy z nielicznymi brzozami i świerkami / na opadłych gałęziach dębu / po kilka sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82751
fot. 82752
fot. 82753
fot. 82754

(wiadomość edytowana przez gaborson 01.kwietnia.2007)

i

#147
od 02-2007

ID: 59232 Exidia truncata


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/WM/29.03.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 4 km od wsi Miradz k/Strzelna (ATPOL: CC-87)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-brzozowy z nielicznymi sosnami, świerkami i dębami / na opadłych starych gałęziach / po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 82759
fot. 82760
fot. 82761

(wiadomość edytowana przez gaborson 01.kwietnia.2007)

#110
od 10-2006

2007.04.02 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 59478 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/4.04.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Las między Chyrową, a Myscową, pow. jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: prześwietlone, podmokłe miejsce z wierzbą, olchą, trześnią ptasią / na zagrzebanym drewnie / co najmniej kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 83295
fot. 83296
fot. 83297

#78
od 08-2006

2007.04.02 21:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 59508 Phellinus pini


leg. Robert Kozak (2007.04.01); det. Robert Kozak

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/30.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 1 km od parkingu przy lesie (ATPOL: FE-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, grab / na sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
na wysokości ok 1,7m., szerokość ok. 15 cm. cały kapelusz z wierzchu porośnięty gęstym, długim mchem

fot. 83356

#371
od 09-2005

2007.04.03 22:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 59654 Inonotus obliquus


leg. Robert Puciata (2007.03.29); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, pow. pilski, zach.strona j.Rudnickiego (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, dąb, olcha, brzoza / na rosnącej brzozie / jeden owocnik na wysokości 3-4m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 83631

i

#144
od 11-2006

ID: 59752 Phellinus hartigii


leg. Michał Fałdziński (2007.03.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 120 - ok. 0.5 km E od szczytu Babia Góra (318 m n.p.m.) , ok. 0.8 km S od wsi Suków-Babie, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowo-sosnowy / Na powalonej jodle / 3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Czyreń jodłowy znaleziony przez brata. Grzyb dość częsty w tym lesie, znanych mi jest co najmniej 5 martwych jodeł z tym grzybem oddalonych od siebie o kilkaset metrów.

fot. 83735
fot. 83736

i

#1176
od 05-2006

ID: 59987 Morchella conica


leg. Piotr Chachuła (2007.03.29); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, gmina Andrychów (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg) / Na popiołach porośnietych mchami / 20 owocników rożrzuconych pojedynczo na 10 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Popioły leżą już kilka-kilkanaście lat

fot. 84076fot. 84077

(wiadomość edytowana przez piotrekchacha 06.kwietnia.2007)

#268
od 11-2006

ID: 60047 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.06); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kilka metrów od prawego brzegu Kwisy, pomiędzy Łozami i Rudawicą (ATPOL: AD-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nadbrzeżne zarośla; rozmaite gatunki, dużo wierzby / leżąca na ziemi gałąź drzewa liściastego / na metrowej gałęzi ok 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak
fot. 84119

fot. 84120

i

#3112
od 12-2003

ID: 60190 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni / na zwalonym grabie / jeden mały owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84313

i

#3113
od 12-2003

ID: 60193 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni / na grabie (nie jestem pewien-może topola osika) / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84318

i

#3120
od 12-2003

ID: 60228 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.03.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: TPK Dolina Samborowo Gdańsk (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bagno porośnięte olszą i topolą osiką / na gałęziach olszy? / kilkanaście owocników na powierzchni 50x150m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84387
fot. 84388
fot. 84389

i

#158
od 11-2006

ID: 60250 Phellinus pini


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.08); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/15.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kielce - rez. krajobrazowy Karczówka (ATPOL: EE-74)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy z domieszką brzozy / pnie żywych sosen / częsty w rezerwacie, szczególnie w południowej części - ponad 20 owocników, zazwyczaj widywane dość wysoko, poza zasięgiem ręki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 84407
fot. 84408

i

#156
od 02-2007

ID: 60271 Sarcoscypha austriaca


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.11); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/26.03.07 / fot.: TAK (około 100) / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy (ATPOL: CC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pas robinii przy drodze asfaltowej oddzielający drogę od lasu sosnowego z nielicznymi dębami, świerkami i bukami / na ziemi wsród liści i nasion robinii / pojedynczo i grupowo po kilka sztuk.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na stanowisku znajdowało się około kilkuset grzybów
fot. 84481
fot. 84482
fot. 84483
fot. 84484
fot. 84485

i

#157
od 02-2007

ID: 60272 Encoelia furfuracea


leg. Wojciech Mazurkiewicz (2007.03.27); det. Wojciech Mazurkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.07 / fot.: TAK (42 szt) / notatka: TAK

lokalizacja: 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy (ATPOL: CC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las leszczynowy z nielicznymi dębami, bukami, sosnami / na gałązkach leszczyny / po kilka osobników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84491
fot. 84492
fot. 84493
fot. 84494

i

#3127
od 12-2003

ID: 60380 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.09); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/21.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot ul.Reja TPK (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, świerk, sosna, dąb / na drewnie dębowym / kilkanaście owocników na leżącym dębie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84503
fot. 84504

i

#160
od 11-2006

ID: 60464 Gyromitra gigas


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.26); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/12.04.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północny brzeg lasu, przy sosnach, dębach i brzozie / w ściółce / 19 owocników rosnących w nieregularnym kręgu w kształce elipsy o średnicy ok 2.5 metra

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Wymiary największych owocników: wysokość - 10cm, szerokość - 10 cm.
Więcej o znalezisku https://www.bio-forum.pl/messages/2/80733.html

fot. 84652
Widok ogólny na stanowisko piestrznicy olbrzymiej.

fot. 84653
fot. 84654

#113
od 10-2006

2007.04.11 08:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 60588 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.09); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Komańczy (na trasie Komańcza - Prełuki) przy drodze (ATPOL: FG-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, w pobliżu czarek olcha, leszczyna, brzoza / na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna / kilkanaście owocników pojedynczo i w grupach po kilka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 84816
fot. 84817
fot. 84818
większość owocników starych

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 14.kwietnia.2007)

#15
od 04-2007

2007.04.11 12:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

D.S. (george)

ID: 60602 Morchella conica


leg. D.S. (2006.05.04); det. george

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Boboszów , powiat kłodzki (ATPOL: BF-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las osikowo-wierzbowy / próchnicze,powstałe ze zmurszałych liści / grupowo(ok. 100 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
rosły również w towarzystwie brzóz,tarniny i głogu ;w innym lasku obok rosły smardze wyniosłe w liczbie sztuk ponad 30 ; dosyć gęsto w krzakach tarniny fot. 84826 fot. 84827

#80
od 08-2006

2007.04.14 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Kozak (bobson)

ID: 61000 Ptychoverpa bohemica


leg. Robert Kozak (2007.04.13); det. Robert Kozak

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru (ATPOL: GD-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace / ściółka drzew i krzewów liściastych / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze.fot. 85441

i

#173
od 11-2006

ID: 61170 Ptychoverpa bohemica


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.14); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis video

lokalizacja: Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych / na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.

Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html
fot. 85836
Widok na stanowisko

fot. 85837
fot. 85838
fot. 85839

i

#275
od 11-2006

ID: 61191 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.14); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Północno - zachodnia część Uroczyska Bemowo, na prawo od drogi wiodącej od osiedla Klaudyn Pierwszy (ATPOL: ED-25 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły las liściasty z udziałem brzozy / u podstawy brzozy /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Ok. 20m na prawo od drogi.

fot. 85949

fot. 85950


(wiadomość edytowana przez upir 16.kwietnia.2007)

i

#276
od 11-2006

ID: 61192 Inonotus obliquus


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.13); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las przylegający do Warszawskiego Rembertowa, ok 1 km SE od miejscowości Mokry Ług (ATPOL: ED-15 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy (piasek) / brzoza / na dwóch brzozach oddalonych od siebie o ok. 1,5 km.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
brak

fot. 85953

(wiadomość edytowana przez upir 16.kwietnia.2007)

i

#277
od 11-2006

ID: 61194 Exidia truncata


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.13); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: południowa część kompleksu leśnego przyległego do warszawskiego Rembertowa; ok 1km. SE od miejscowości Mokry Ług (ATPOL: ED-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (m.in. sosna, dąb, brzoza) / leżąca na ziemi gałąź liściasta (prawdopodobnie dębowa) / po ok. 3 owocniki na 2 gałęziach w odległości kilku metrów od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
znalezione w stanie wysuszonym

fot. 85957

#114
od 10-2006

2007.04.16 15:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 61217 Ptychoverpa bohemica


leg. Anna Hreczka (2007.04.15); det. Anna Hreczka

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie (ATPOL: FG-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok / na ziemi / 3 owocniki w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 85999
fot. 86000

i

#284
od 11-2006

ID: 61265 Geastrum triplex


leg. Tomasz Pachlewski (2007.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.04.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wschodni kraniec kompleksu leśnego Uroczysko Bemowo, przy wejściu na szlak od strony ulicu Radiowej i Fortu (ATPOL: ED-25 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu mieszanego z przewagą gatunków liściastych (brzoza, dąb i inne), prześwietlona, pocięta licznymi ścieżkami, przydrożna część lasu / ściółka składająca się głównie z liści / zeszłoroczne egzemplarze; bardzo słabo przytwierdzone do podłoża

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kw. znajdowało się kilka skupisk po ok. 3-6 sztuk.

fot. 86080

fot. 86081

fot. 86082

fot. 86083

fot. 86084

fot. 86085

i

#3143
od 12-2003

ID: 61281 Phellinus pini


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.15); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Hel-Bór (ATPOL: DA-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na żywych sosnach / Na pniach i gałęziach 4 drzewa / po kilka owocników na drzewie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86126
fot. 86127
fot. 86128

i

#3144
od 12-2003

ID: 61283 Geastrum triplex cf.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.04.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Jurata płw.helski (ATPOL: DA-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Prywatna niezabudowana posesja przy drodze krajowej / w trawie ,ściółce / ok.60 owocników w prostokącie 3x15m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86133
fot. 86134
fot. 86135

Uwaga A. Kujawy:
Zarodniki małych rozmiarów ze stosunkowo niskimi brodawkami, konieczne doobserwowanie świeżych owocników, dla pewności oznaczenia i wykluczenia pomyłki.

i

#1203
od 05-2006

ID: 61367 Ptychoverpa bohemica


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu mieszanego / na ziemi / pięć owocników pojedynczo,

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.

fot. 86348

fot. 86349

i

#1204
od 05-2006

ID: 61368 Gyromitra gigas


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/8.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, leśnictwo Serednica, nadleśnictwo Brzegi Dolne (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu z sosną pospolitą / obok kawałka drewna / trzy owocniki w odległości około 2 m od siebie

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W okolicach rezerwatu miejscowi ludzie znają jeszcze kilka stanowisk z tym gatunkiem.

fot. 86354

fot. 86355

#1
od 04-2007

ID: 61384 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.12); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica (ATPOL: DG - 04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, wśród kilku wierzb i dwóch świerków / na gliniastej glebie, w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki / pojedynczo 45 sztuk, w odległości dwustu metrów w górę rzeki 25 sztuk w takim samym środowisku, w odległości następnych pięćdziesięciu metrów 1 sztuka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Obserwuję to stanowisko od trzech lat, pierwszy raz spotkałam taką ilość, w latach poprzednich rosło tam po kilka sztuk
fot. 86382

fot. 86383

fot. 86384

#2
od 04-2007

ID: 61388 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.14); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia (ATPOL: DG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi / podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu i różowych lepiężników / dwie sztuki, po jednej po obydwu stronach leśnej drogi, 100 metrów dalej 9 sztuk na dwóch metrach kwadratowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 86410
fot. 86411
fot. 86412

i

#1216
od 05-2006

ID: 61659 Phellinus pini


leg. Piotr Chachuła (2007.04.10); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Pańska Góra - Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz) / na pniu żywej sosny / trzy owocniki na jednym pniu w odległosci 1-2 m od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st51'01,3", E 19st21'12,9", H - 404 m n.p.m. Spadek terenu - 7st, exp. - SE

fot. 86741

fot. 86742

fot. 86743

i

#1217
od 05-2006

ID: 61660 Phellinus pini


leg. Piotr Chachuła (2007.04.10); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Biadasów I - Zagórnik, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (So, Gb, Dbsz, Brz, poj. Bk) / na pniu żywej sosny / kilkanaście owocników na pięciu drzewach po 2-3

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st50'26", E 19st21'53,1", H - 350 m n.p.m. spadek terenu - 20st, exp. - SW

fot. 86747

fot. 86748

i

#3155
od 12-2003

ID: 61673 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.04.20); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) / Na leżących konarach grabu w pobliżu bagna / 3 owocniki zrośnięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 86834

#118
od 10-2006

2007.04.21 21:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 61803 Conocybe aporos


leg. Anna Hreczka (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/8.05.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Pastwiska, gm. Rymanów, woj podkarpackie (ATPOL: FG-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok / na ziemi / 3 owocniki w grupie + 1 w odległości kilku metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Po wysuszeniu pachnie przyjemnie (maggi). Owocniki małych rozmiarów (kapelusz ok. 2-3 cm średnicy)
fot. 87025
fot. 87026
fot. 87027

(wypowiedź edytowana przez Anna Hreczka 21.kwietnia.2007)

#1
od 02-2007

ID: 61820 Onygena equina


leg. Grzegorz Dratnal (2007.04.05); det. Grzegorz Dratnal

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.04.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Danielka - Gmina Ujsoły (ATPOL: DG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na podmokłej łące w pobliżu monokultury świerkowej / Na rogach / Masowo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Rogi w najbliższym czasie zarosną całkowicie trawą.

i

#983
od 04-2006

2007.04.21 22:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Marek Zychla (konik)

ID: 61829 Exidia truncata


leg. Marek Zychla (2007.01.04); det. Marek Zychla

eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Góra Moraska, oddział leśny 247 pododdział d (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: środkowoeuropejska kwaśna dąbrowa trzcinnikowa / na opadłych gałęziach dębowych / w grupie, ok. 20 owocników na 2 gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 87054
Gatunek ten pojawia się często w tej dąbrowie, mam odnotowane około 20 wystąpień w ciągu ostatnich dwóch lat.

#8
od 11-2005

ID: 62032 Verpa conica


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.04.21); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dolina rzeki Raby (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na ziemi / 4 owocniki różnej wielkości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Stanowisko to zgłoszono po raz pierwszy w 2006 roku z ID: 32931

fot. 87583

fot. 87584

#0

2007.04.24 10:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Mirella Liszka

ID: 62073 Helvella leucomelaena


leg. Mirella Liszka (2007.03.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ML/10.04.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Rybnik (ATPOL: CF-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród przydomowy / na ziemi / pojedynczo, czasem dwa owocniki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Grzyby rosły na powierzchni 1 m kw. w ilości ok. 20 szt. do 20 kwietnia. Największe (średnicy 2-3 cm) występowały pod sosną, przykryte grubą warstwą opadłych igieł i opodal w podłożu z mchu. Kilka owocników znalazłam pod kasztanem. Najmniejsze, nie przekraczające średnicy 1 cm rosły w pobliżu ognika.
fot. 87704
fot. 87705

#119
od 10-2006

2007.04.25 18:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62212 Ptychoverpa bohemica


leg. Anna Hreczka (2007.04.22); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna (ATPOL: FG-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba) / na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków / 9 owocników na 4 m kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki w różnej kondycji
fot. 87974
fot. 87975
fot. 87976
fot. 87977
fot. 87978

i

#367
od 03-2006

ID: 62395 Tulostoma fimbriatum


leg. Waldemar Wesołowski (2007.04.25); det. Waldemar Wesołowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WW/10.05.07 / fot.: TAK / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/88141.html

lokalizacja: 1,5 km W, Świdwie - pow. Sępólno Kr. (ATPOL: CB-74 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nasłoneczniona skarpa - tuż przy mrowisku, sosny i brzozy / na ziemi - w rzadkich trawach / 12 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
berłóweczka frędzelkowana
fot. 88304
fot. 88305

i

#206
od 11-2006

ID: 62712 Morchella elata


leg. Marcin Fałdziński (2007.04.29); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka , 1.8km E od Bilcza ul. Rogatka, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Północna część wielkiej polany śródleśnej (teren mocno nasłoneczniony), po obu stronach leśnej drogi w wilgotnej niecce porośniętej topolą osiką, wierzbą, czeremchą , pojedynczymi brzozami i ostrożynami / wśrod traw i liści / 10 dojrzałych owocników na powierzchni ok. 25 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
3 owocniki były już uschnięte. Smardze wyniosłe w tym miejscu znajduję po raz pierwszy, choć zdarzyło mi się znaleźć tego grzyba w tym lesie wiosną 2001 r., ale kilometr dalej

fot. 88917
Północny brzeg polany śródleśnej

fot. 88918
Droga leśna przecinająca wilgotną nieckę

fot. 88919
Widok na stanowisko

fot. 88920
fot. 88921
fot. 88922
fot. 88923
fot. 88924
fot. 88925

#31
od 08-2005

ID: 62714 Gyromitra fastigiata


leg. Marek Zajdek (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MZ/29.04.07 / fot.: TAK więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/86522.html / notatka: nie

lokalizacja: 2km na południowy zachód od Chełma woj.lubelskie (ATPOL: GE-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, fragment zarośli z domieszką olszy czrnej / na ziemi , gleba żyzna / Pojedynczo, 2 owocniki w odległości 15 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Piestrzenica pochyła, pierwsze udokumentowane stanowisko w Polsce

fot. 88940

fot. 88941

fot. 88942

fot. 88943

(wypowiedź edytowana przez marek_zajdek_1 29.kwietnia.2007)

(wypowiedź edytowana przez marek_zajdek_1 29.kwietnia.2007)

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji