Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
2007 maj-czerwiec
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «

#120
od 10-2006

2007.05.01 08:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62872 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.29); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/5.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: wzgórze Bania w okolicy miejscowości Szklary (woj. podkarpacie) (ATPOL: FG-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, w miejscu występowania czarki pozostałość po leszczynie i świerk lub jodła / na zagrzebanych patykach / w grupie kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Miejsce prześwietlone, podmokłe (naniesione resztki drewna, prawdopodobnie podczas jakiejś ulewy), w odległości kilkunastu metrów w ostrężynach dodatkowo kilka owocników.
fot. 89156

#121
od 10-2006

2007.05.01 08:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 62876 Sarcoscypha austriaca


leg. Anna Hreczka (2007.04.22); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/8.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Stasiana (okolice Tylawy, woj. podkarpackie) (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olcha, brzoza, wierzba, dziki bez / na zagrzebanych patykach / w grupie, kikanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Przy asfaltowej drodze, prawdopodobnie w miejscu zalegającego po odśnieżaniu śniegu. W pokrzywach, lepiężnikach i ostrężynach.
fot. 89159

#122
od 10-2006

2007.05.02 08:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 63015 Cortinarius lividoochraceus


leg. Anna Hreczka (2006.10.01); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/AH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski (ATPOL: FF-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-jodłowy z domieszkami / na ziemi / w grupie kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
zasłonak wyniosły
fot. 89457
fot. 89458
fot. 89459
więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/59096.html

Uwaga A. Kujawy:
Gatunek nie objęty ochroną, ani nie występujący na czerwonej liście (Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Przyjęty do rejestru z powodu bardzo nielicznych udokumentowanych stanowisk w Polsce.

i

#1230
od 05-2006

ID: 63042 Scleroderma bovista


leg. Piotr Chachuła (2006.08.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/1.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beski Mały (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Na stromym, porośniętym trawą zboczu pod dębami / na ziemi / Około 15 owocników w małych grupach po 2-3.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Podłoże wapienne
fot. 89528

Uwaga A. Kujawy:
Gatunek nie objęty ochroną, ani nie występujący na czerwonej liście (Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Przyjęty do rejestru z powodu nielicznych aktualnych, udokumentowanych stanowisk w Polsce.

i

#3191
od 12-2003

ID: 63538 Inonotus obliquus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.05); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,grab,olcha,sosna dolina Sweliny / na martwej brzozie / jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 90568

#243
od 03-2006

ID: 63567 Lentinus tigrinus


leg. Michał Wójtowski (2007.05.06); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07 / fot.: tak (złej jakości) / notatka: tak

lokalizacja: Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6 (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste / Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie / w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 90656
fot. 90657

i

#221
od 11-2006

ID: 63620 Morchella elata


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.05); det. Marcin Fałdziński

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Sosnowy lasek pomiędzy Bilczą a Jawornią, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek sosnowy z pojedynczymi młodymi dębami i krzewami kruszyny, / w ściółce i mchu / dwa owocniki pojedynczo po obu stronach drogi leśnej tuż przy polance

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki uschnięte. Tego grzyba po raz pierwszy odnotowuję w tym lasku.
fot. 90787
Siedlisko

fot. 90788
fot. 90789

#375
od 09-2005

2007.05.08 22:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 63883 Monilinia oxycocci


leg. Robert Puciata (2007.05.03); det. Anna Kujawa

eksykat: u zgłaszającego E271 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Kuźnik, woj.wielkopolskie (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko / Na zagrzebanych pośród torfu owocach żurawiny błotnej / pojedyńczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 91199

#33
od 08-2005

ID: 64109 Morchella esculenta


leg. Marek Zajdek (2007.05.08); det. Marek Zajdek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Chełm (ATPOL: GE-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Swietlisty las dębowo - grabowy / Na ziemi, gleba żyzna / Około 50 sztuk w promieniu 100 m pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 91690

fot. 91691

fot. 91692

fot. 91693

fot. 91694

fot. 91695

i

#1246
od 05-2006

ID: 64260 Phyllotopsis nidulans


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa (as: Panellus violaceofulvus)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/1.05.07 / fot.: tak / notatka: tak
weryfikował(a): Anna Ronikier, Dariusz Karasiński, Anna Kujawa (kwiecień 2009}

lokalizacja: Około 8km na północ od Serednicy, powiat leski, Bieszczady (ATPOL: FG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna wschodniokarpacka / Na pniu (na ranie bez kory) stojącego świerka o pierśnicy około 25 cm, 0,5 m nad ziemią / Trzy skupienia po 4-5 zrośniętych ze sobą owocników

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190, Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'21,9"; E 22st35'56,6"; 484 m npm

fot. 91963

fot. 91964

UWAGA: wcześniej błędnie oznaczony przez A. Kujawa jako Panellus violaceofulvus. W nastepujących publikacjach zamieszczony jako Panellus violaceofulvus:

Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190,
Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.)

i

#1247
od 05-2006

ID: 64264 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ustrzyki Dolne, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu łęgowego z jesionem i olszą szarą, w runie śledziennica skrętolistna / na patykach olszy szarej / około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 3 arów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st26'20,8", E 22st33'47,8", 609 m npm, exp - NW, spadek terenu - 25st, (nr4)

fot. 91968

fot. 91969

i

#1248
od 05-2006

ID: 64265 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Serednica, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla nadrzeczne z wierzbą kruchą i poj. olszą szarą / na patykach olszy szarej / jedna miseczka

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'32", E 22st30'29", 445 m npm, (nr7)

fot. 91981

i

#1249
od 05-2006

ID: 64287 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Serednica, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Olszynka karpacka (olsza szara) na terasie zalewowej blisko lasu / na patykach olszy szarej / około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 1 ara

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'05,9", E 22st32'14,1", 507 m npm, (nr1)

fot. 92026

i

#1250
od 05-2006

ID: 64291 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7 i 8/PCH/8.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las górski, buczyna wschodniokarpacka (90% jodły) / na patykach wierzby iwy / Kilkanaście miejsc po kilkanaście owocników, na terenie całego rezerwatu (14,5ha)

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st28'15,9", E 22st31'42,8", 625 m npm, (nr5i6)

fot. 92037

fot. 92038

fot. 92039

i

#1251
od 05-2006

ID: 64292 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/8.05.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Na granicy Łodyny, powiat Leski, Bieszczady (ATPOL: FG-28)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Tereny porolne porośnięte olszą szarą / na patykach olszy szarej / 5 miseczek na po 1-2 na patykach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st28"55,5", E 22st34'46,5", 555 m npm, (nr2)

(wypowiedź edytowana przez piotrekchacha 12.maja.2007)

i

#1252
od 05-2006

ID: 64293 Sarcoscypha austriaca


leg. Piotr Chachuła (2007.04.15); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/8.05.07 / fot.: nie / notatka: tak

lokalizacja: Około 8 km na północ od Serednicy, powiat Leski, Bieszczady (ATPOL: FG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna wschodniokarpacka / na patykach jawora / jedna miseczka

publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
N 49st29'40,9", E 22st35'34,4", 522 m npm, (nr3)

i

#67
od 08-2006

ID: 64564 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Marcin Theman (2007.05.07); det. Marcin Theman

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie
weryfikował(a): Anna Kujawa (2007.05.14}

lokalizacja: Olszyna (Herby) Śląskie 1 km od trasy 905 na lewo główne skrzyzowanie (ATPOL: DE-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy w tym buki, brzoza / Na lisciastym prawdopodobnie brzoza lub buk / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Niestety zrobilem mu tylko zdjecia. I mam dane z gps'a N 50.7183 E 18.8778
fot. 92537
fot. 92538

i

#3208
od 12-2003

ID: 64590 Exidia truncata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim,sosna,brzoza,olsza,buk.leszczyna inne / na martwym dębie / Kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 92569

#3
od 04-2007

ID: 64700 Morchella esculenta


leg. Paweł Jarząbek (2007.04.26); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Jaworzna, woj. śląskie (ATPOL: DF-44)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na odkrytej przestrzeni, w odległości kilkudziesięciu metrów pojedyncze topole, tarniny / w trawie, podłoże gliniaste z dużą ilością wapnia / dwie sztuki obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki rosły na granicy wypalonych świeżo traw
fot. 92813
fot. 92814
fot. 92815

(wypowiedź edytowana przez Joanna_G 15.maja.2007)

(wypowiedź edytowana przez Joanna_G 15.maja.2007)

#4
od 04-2007

ID: 64703 Morchella conica


leg. Janusz Gądek (2007.04.25); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Istebnej, woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Istebna (ATPOL: DG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, po obu stronach górskiego potoku / wśród różowych lepiężników, podłoże podmokłe / pojedynczo na obszarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych 57 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
owocniki dorosłe, niektóre przymarznięte lub podsuszone
fot. 92846
fot. 92847

#0

2007.05.16 19:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

anna kaczmarczyk

ID: 64903 Morchella elata


leg. anna kaczmarczyk (2007.05.12); det. Anna Kujawa

eksykat: / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczawnica Jaworki, rezerwat Biała Woda (ATPOL: EG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg potoku, wśród lepiężników / kamieniste, patyki, kawałki kory / 3 sztuki, w odległości ok.30 cm od siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93200
fot. 93201
fot. 93202

#9
od 11-2005

ID: 64931 Encoelia furfuracea


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2006.12.27); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: tak (u mnie) / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Żerosławice (ATPOL: EF-91)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie (topole, leszczyny, olchy, brzozy) / gałęzie leszczyny / kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Na tej samej powalonej przez wiatr leszczynie obserwowano ten gatunek także w styczniu 2006 roku.
fot. 93258
fot. 93259

#10
od 11-2005

ID: 64938 Mitrophora semilibera


leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch (2007.04.20); det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: dolina Raby (ATPOL: EF-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na ziemi / 9 owocników (5+3+1 - oddalone od siebie o kilka do kilkunastu metrów)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 93287
fot. 93288

#5
od 04-2007

ID: 65005 Morchella conica


leg. Joanna Gądek (2007.04.22); det. Joanna Gądek

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Ujsoł, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ujsoły (ATPOL: DG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem / na gliniastej ziemi, wśród różowych lepiężników / na trzech metrach kwadratowych pojedynczo jedenaście sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93409
fot. 93410

#6
od 04-2007

ID: 65031 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.03.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Na skraju Puszczy Dulowskiej, przy drodze z Krakowa do m. Rudno, woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Krzeszowice (ATPOL: DF-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą dębu, olszy, brzóz, z nielicznymi sosnami / na dębowym pniu / trzy skupiska po kilka owocników zrośniętych ze sobą

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93459

#7
od 04-2007

ID: 65033 Exidia truncata


leg. Joanna Gądek (2007.03.05); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Cielmice, woj. śląskie, powiat tyski, gmina Tychy (ATPOL: DF-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi dębami i brzozami / w środku lasu, na leżących dębowych konarach, na konarach rosnących dębów / w grupkach po kilka sztuk i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93472
fot. 93473

#8
od 04-2007

ID: 65035 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Joanna Gądek (2007.04.03); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Brenna Leśnica, woj. śląskie, pow. cieszyński, gmina Brenna (ATPOL: DG-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy z wierzbami nad rzeką, na nadrzecznej skarpie / uschnięta wierzba / dwa owocniki, jeden tuż u podstawu pnia, drugi na wysokości dwóch metrów nad ziemią

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93476

#9
od 04-2007

ID: 65037 Inonotus obliquus


leg. Joanna Gądek (2007.04.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/5.06.07 / fot.: Tak / notatka: nie

lokalizacja: Katowice Murcki, w pobliżu rezerwatu Murckowski, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina Katowice (ATPOL: DF-53)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy, z domieszką sosen, grabów i brzóz / na zmurszałym, leżącym bukowym pniu, w środku lasu / grzyb porastał całą część pnia od strony południowej

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 93481
fot. 93482
fot. 93483

#355
od 12-2005

ID: 65505 Phyllotopsis nidulans


leg. Zygmunt Augustowski (2007.01.20); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-01-20 Phyllotopsis nidulans / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-wschodnie zbocze Ostrej Góry (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy z domieszką brzozy i jaworu. / na starym, jeszcze żywym buku / ok. 60-70 kapeluszy w kilku kępach na wys. 1.5 - 2.5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 94454
fot. 94455


(wypowiedź edytowana przez zygmunt 22.maja.2007)

#356
od 12-2005

ID: 65511 Phyllotopsis nidulans


leg. Zygmunt Augustowski (2007.02.10); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-02-10 Phyllotopsis nidulans / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bartne - gorlicki Beskid Niski, wschodnie zbocze Magurycza Małego (ATPOL: EG-29)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy przerzedzony wycinką drzew / na starym, żywym buku / kilkaset owocników w skupiskach po kilkadziesiąt na wys 2 do 5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 94463
fot. 94464

#357
od 12-2005

ID: 65515 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Zygmunt Augustowski (2006.12.04); det. Zygmunt Augustowski

eksykat: tak - u zgłaszającego, 06-12-04 Pycnoporus cinnabarinus / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-zachodnie zbocze Holi (ATPOL: EG-19)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stara, zalesiana jodłą i bukiem poręba pełna pozostałości po wycince / na leżącej kłodzie bukowej w początku rozkładu / kilka owocników w pobliżu siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Gęstoporek cynobrowy
fot. 94468

(wypowiedź edytowana przez zygmunt 22.maja.2007)

#160
od 12-2006

ID: 65654 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 50 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94705

#161
od 12-2006

ID: 65660 Ptychoverpa bohemica


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94708

#162
od 12-2006

ID: 65661 Langermannia gigantea


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.07); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ok. 50 egzemplarzy na dużym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 94713

#166
od 12-2006

ID: 66051 Geastrum striatum


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.02.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AS/25.05.07 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / 10 owocników blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 95584

i

#1302
od 05-2006

ID: 66294 Mycena renati


leg. Piotr Chachuła (2007.05.28); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/27.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Fragment lasu z klonem jaworem i jesionem wyniosłym / na pniaku klonu jawora / 15 owocników w kępie

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kapelusz do 2 cm średnicy, trzonki długości około 3 cm.

fot. 96110

i

#3282
od 12-2003

ID: 66392 Lentinus tigrinus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.28); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk, ul. Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Granica osiedla, lasu i działek / na zmurszałym nieoznaczonym pniu / Kilkanaście owocników w kępkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 96444
fot. 96445

i

#3283
od 12-2003

ID: 66394 Lentinus tigrinus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.05.29); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Sopot Park Północny. (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim. / na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 96448

i

#263
od 11-2006

ID: 66476 Perenniporia medulla-panis


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.22); det. Marcin Piątek

eksykat: u Marcina Piątka i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 3/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: tak - zapis wideo

lokalizacja: Północny brzeg lasu Dąbrowa, 0.75 km na południe od wsi Bilcza ul. Podgórze (lub ok. 0.25 km SE od nowopowstałej ul.Barytowej), pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: 20 m od północnego brzegu lasu dębowo-sosnowego z domieszką brzóz i osik (ok. 20 m dalej na południe znajduje się skrawek lasu bukowego), tuż przy zarastającej ścieżce leśnej z Bilczy do wsi Brzeziny / zmurszały pniak dębowy o średnicy 80cm, tuż przy głogu jednoszyjkowym (Crataegus monogyna), teren wilgotny (w pobliżu okresowo po ulewnych deszczach tworzą się duże kałuże z wodą stojącą kilka dni) / 6 resupinowatych owocników w różnych stadiach rozwojowych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Przy tym pniaku odnotowuję prawie co rocznie owocniki podgrzybka czerwonawego - Xerocomus rubellus.

Wymiary wysłanego do oznaczenia owocnika (przed pozyskaniem):
wysokość: 40cm (w tym hymenoforu 16 cm)
szerokość: 17 do 20 cm.
wiek: co najmniej 17 lat

Więcej o znalezisku w wątku:
huba - resupinowata i dość miękka, na zmurszałym pniu dęba

fot. 96626
Siedlisko

fot. 96627
Porzyca chlebowa - Perenniporia medulla-panis


(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 31.maja.2007)

i

#1311
od 05-2006

ID: 66509 Geopora arenicola


leg. Piotr Chachuła (2007.05.16); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/23.05.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor) / na ziemi, czyli na omszonych popiołach / około 20 miseczek porozrzucanych pojedynczo i małych (3-4) grupkach na pow. około 3 m2

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Występowały w miejscu gdzie wcześniej rosły smardze (wyniosły i stożkowany).
Średnica apotecji: do 10 mm,

fot. 96678

fot. 96679

i

#1338
od 05-2006

ID: 66788 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Piotr Chachuła (2007.05.26); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/5.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna zachodniokarpacka / na leżących gałęziach buka / dwa skupienia po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki niewielkie od 2-5 cm szerokie.
671 m n.p.m. UTM - X: 383361; Y: 5516473

fot. 97221

i

#1385
od 05-2006

ID: 67592 Melanophyllum haematospermum


leg. Piotr Chachuła (2007.06.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/17.06.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice (ATPOL: DF-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg) / na ziemi (omszone popioły) / jeden owocnik

publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Kapelusz - 7 mm średnicy, szaro-beżowy, nakrapiany,
trzonek - 17 mm długości i 0,8 mm średnicy

fot. 98701

fot. 98702

#217
od 12-2006

ID: 67771 Langermannia gigantea


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.21); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Walewice (ATPOL: DD-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki / Na ziemi / Grupa ok. 15 owocników rosnących blisko siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99072
Owocniki rosły 50 metrów za Pałacem w Walewicach.

#220
od 12-2006

ID: 67893 Lentinus tigrinus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.04.20); det. Piotr Perz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Walewice (ATPOL: DD-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki / Na starym pniu drzewa liściastego / W wiązce, 9 Owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach
fot. 99273
fot. 99274

i

#3339
od 12-2003

ID: 68012 Phaeolus schweinitzii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Kalisz - Dziemiany (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk, jodła, świerk, modrzew, brzoza, sosna / Na korzeniach, karczach jodeł lub modrzewi a też na starych owocnikach / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99603
fot. 99604

fot. 99605

i

#3340
od 12-2003

ID: 68014 Rhodocybe gemina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Granica Sopotu i Gdyni (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nasyp kolejowy zarośnięty lipami,śliwami,krzakami / Pod klonami, lipami, miejsce ruderalne / Ok. 20-stu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 99615
fot. 99616

i

#286
od 11-2006

ID: 68117 Diplomitoporus flavescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Południowy brzeg lasku sosnowego znajdującego się ok. 200 m. od środkowej części północnego brzegu Zalewu Bolmińskiego, Wymysłów gm. Chęciny, świętokrzyskie (ATPOL: EE-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ok. 10-cioletni gęsto rosnący młodnik sosnowy na podłożu piaszczystym / na młodej sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) / trzy owocniki, jeden nad drugim

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Największy owocnik o wymiarach 5.5x5.0 cm rósł na sośnie o średnicy 5 cm, na wysokości ok. 1.5 m

fot. 99820
fot. 99821
fot. 99822
Wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens

i

#287
od 11-2006

ID: 68124 Inonotus obliquus


leg. Marcin Fałdziński (2007.05.27); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wschodni stok Góry Patrol, ok. 400 m W od Kielce ul. Zalesie (ATPOL: EE-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / bukowa kłoda / dość częsty w tym lesie - znalazłem w pobliżu co najmniej 5 kłód bukowych porośniętych resupinowatymi owocnikami tej huby

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

fot. 99835
fot. 99836
fot. 99837
fot. 99838
Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy

i

#190
od 02-2007

ID: 68192 Volvariella bombycina


leg. Krzysztof Nawrot (2007.06.10); det. Michał Wójtowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KN/19.07.07 / fot.: https://www.bio-forum.pl/messages/33/99677.html / notatka:

lokalizacja: Kurza Góra pow. Kościański (ATPOL: BD-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła łąka / Pieniek ściętej topoli / 2 obok siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

i

#352
od 11-2006

ID: 68259 Mycena pelianthina


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.08); det. Marek Snowarski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/27.06.07 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Henryków - park (ATPOL: BE-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka. / Przy zwalonej, starej lipie, w zaawansowanym stadium rokładu; najprawdopodobniej na zagrzebanym w ściółce murszejącym drewnie / 2 owocniki - zachowane kapelusze (trzony zjedzone przez ślimaki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 100153

fot. 100154

i

#3343
od 12-2003

ID: 68271 Boletus calopus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na ziemi w pobliżu brzegu jeziora / kilka owocników w kwadracie 20x20m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 100170
fot. 100171
fot. 100172

i

#297
od 11-2006

ID: 68434 Diplomitoporus flavescens


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.14); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/21.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka, 0.5 km E od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ok 25-letni drzewostan sosnowy / na Pinus sylvestris / Dość częsty w tym lesie. Znalazłem ok. 10 owocników w trzech różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 100442
fot. 100443

#149
od 10-2006

2007.06.16 20:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 68587 Mycena renati


leg. Anna Hreczka (2007.06.07); det. Anna Hreczka

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/27.06.07 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowy przy strumieniu Wilsznia / na zmurszałym pniu grabu (prawdopodobnie) / w kilku wiązkach (łącznie kilkadziesiąt owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 100742
fot. 100743
fot. 100744

#151
od 10-2006

2007.06.16 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 68591 Boletus appendiculatus


leg. Anna Hreczka (2007.06.07 i 2007.06.14); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/6.09.10 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec, powiat krośnieński (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu bukowego, z nielicznymi domieszkami innych liściastych / na ziemi / w grupie 3 owocniki, tydzień później jeszcze 2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska z 20 lipca 2006, ID: 37088

fot. 100752
fot. 100753
fot. 100754
fot. 100755
fot. 100756

i

#360
od 11-2006

ID: 68727 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.16); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Na północnym krańcu miejscowości Lgiń, koło Wschowy. (ATPOL: BD-63)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi łąki i lasu sosnowo-brzozowego / wśród trawy / 2 egzemplarze: ok.30cm i ok.20cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Stanowisko położone na stoku. Jeden z egzemplarzy znajdował się ok. 2 metry wyżej, wśród traw, natomiast drugi, najprawdopodobniej stoczył się w dół, zalegając w miejscu pokrytym igłami sosnowymi, co pokazuje zdjęcie.
fot. 101130

(wypowiedź edytowana przez upir 18.czerwca.2007)

i

#361
od 11-2006

ID: 68732 Phaeolus schweinitzii


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.12); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/27.06.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wrocław, Park Grabiszyński, przy ścieżce biegnącej wzdłuż północnej krawędzi ogrodzenia zakładów ogrodniczych (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park miejski / przy świerku (prawdopodobnie na jego korzeniach) , na strzyżonym trawniku / widoczne 2 osobniki oddalone o ok 10 cm, większy, przedstawiony na zdjęciu, miał ok. 10 cm maksymalnej rozpiętości

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Trawnik koszony,stąd najprawdopodobniej, opłakany stan owocnika.

fot. 101144

fot. 101145

i

#312
od 11-2006

ID: 68886 Morchella conica


leg. Marcin Fałdziński (2007.03.31); det. Marcin Fałdziński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.06.07 / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.6 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Polana leśna w pobliżu podmokłego terenu (prawie bezodpływowego) otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym z domieszką młodych brzóz / dość wilgotny grunt porośnięty trawą i mchem / 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
Potwierdzenie zgłoszenia z 2005 r. - ID: 49781. Cotygodniowa relacja - wątek: bio-forum.pl /messages/2/82727.html Smardze 2007

fot. 101549
Fot 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 31.03.2007

Tabela 1. Cotygodniowo monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las – 2007r.

Data
monitorowania
Suma żywych owocników
w poszczególnych dniach
Całkowita suma
odnotowanych owocników
18.03
0
0
31.03
17
17
09.04
39
39
14.04
42
56
22.04
38
57
29.04
13
61
06.05
4
61
12.05
0
61


fot. 101550
Rys 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

fot. 101551
Rys 2. Przekrój podłużny smardza stożkowatego - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

Tabela 2. Monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las - lata 1999-2007
Rok
monitorowania
Całkowita suma
owocników
Data
monitorowania
1999
35
23.04 i 30.04
2000
16
9.04 i 18.04
2001
14
18.04 i 29.04
2002
23
3.05
2003
2
16.05
2004
brak obserwacji
brak obserwacji
2005
1
21.05
2006
brak obserwacji
brak obserwacji
2007
61
18.03 do 12.05(wypowiedź edytowana przez Grzybiorz 20.czerwca.2007)

#252
od 03-2006

ID: 68907 Geastrum berkeleyi


leg. Michał Wójtowski (2007.06.19); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/19.06.07 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Rąbiń, ur. Rąbiń, oddz. 142 (ATPOL: BD-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, obecność jesionów, głogu / na ziemi / 2 egzemplarze obok siebie

publikacja: Kujawa A. 2008. „Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”. Praca Doktorska wykonana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM, pod kier. prof. dr hab. Anny Bujakiewicz (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-

#519
od 04-2004

ID: 69049 Dacrymyces tortus


leg. Tomasz Ślusarczyk (2007.05.09); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak, H. 715 ,zielnik autora / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km na S od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie (ATPOL: AD-18)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Fagus) / gałąż Pinus silvestris leżąca na ziemi / gromadnie w zlewających się grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-fot. 101940

i

#314
od 11-2006

ID: 69155 Boletus subappendiculatus


leg. Marcin Fałdziński (2007.06.22); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/20.07.07 / fot.: tak / notatka: tak – zapis wideo

lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.8 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie (ATPOL: EE-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen położony w wilgotnej niecce / Przy pniu zmurszałej sosny, pod jodłami / 3 masywne owocniki złączone korzeniami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
W Sukowskim Lesie tego borowika odnotowuję po raz pierwszy.
fot. 102194
Siedlisko

fot. 102195
fot. 102196
fot. 102197
fot. 102198
fot. 102199
fot. 102200
fot. 102201

#1
od 06-2007

ID: 69571 Lentinus cyathiformis


leg. Ryszard Ziętkiewicz (2007.05.26); det. Wiesław Kamiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/RZ/13.07.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km od granicy miasta Krakowa przy drodze na Sandomierz (ATPOL: EF-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: czterdziestoletni sad głównie jabłoniowy / wyrastał spod klocka ściętej jabłoni w miejscu składowania drewna na opał / dwa wyrastające spod pieńka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
odsłonięty przy koszeniu trawy w pobliżu pzrygotowane do palenia drewno topoli, akacji i bukafot. 103366

#2
od 06-2007

ID: 69572 Helvella lacunosa


leg. Ryszard Ziętkiewicz (2007.06.09); det. Ryszard Ziętkiewicz

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy (ATPOL: EG-20)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy / w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym / pojedynczo na obszarze około 5 m2

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwcafot. 103369

i

#3415
od 12-2003

ID: 69807 Boletus calopus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-strasznie zaczerwiony / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las Kaszuby (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / Na ziemi w pobliżu brzegu jeziora / Jeden duży owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103787
fot. 103788

i

#3416
od 12-2003

ID: 69808 Amanita strobiliformis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.21); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk róg Abrahama i Siemiradzkiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle przyleśne ze sporym zadrzewieniem / Na słonecznej skarpie pod brzozami i modrzewiem / Dwa stare owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103794
fot. 103795
fot. 103796
fot. 103797

i

#3417
od 12-2003

ID: 69810 Thelephora caryophyllea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/6.07.07 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Wyrówno Kaszuby (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik sosnowy / Podłoże piaszczyste pod brzozami i sosnami / Kilkanaście owocników koło siebie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103801
fot. 103802

i

#3419
od 12-2003

ID: 69813 Polyporus umbellatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Ostrzycki Las Rezerwat (ATPOL: CA-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,jodła,świerk,modrzew,brzoza,sosna,dąb / Na ziemi oderwany od substratu / Jeden owocnik zdewastowany przez robactwo i ślimaki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
fot. 103810
fot. 103811

i

#375
od 11-2006

ID: 69821 Fistulina hepatica


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.27); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część (ATPOL: BE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne / wewnątrz spruchniałego pnia drzewa liściastego, prawdopodobnie dębu / jeden owocnik wielkości ok. 8 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103818

fot. 103819

i

#376
od 11-2006

ID: 69822 Ganoderma lucidum


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.27); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część (ATPOL: BE-49)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne / przy zmurszałym pniu lipy / Ok. 6 owocników młodych i 5 zeszłorocznych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103823

fot. 103824

i

#377
od 11-2006

ID: 69823 Volvariella pusilla


leg. Tomasz Pachlewski (2007.06.24); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/27.06.07 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasek na Bielanach Wrocławskich (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: gęsty, wielogatunkowy las liściasty, z przewagą jesionu, klonu, olchy, leszczyny / na ziemi, wśród wysokich traw i jeżyn / pojedynczy owocnik o wysokości ok. 4 cm.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

uwagi:
-
fot. 103830

fot. 103831

fot. 103832

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji