bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
15 czerwca 2023 - referat Piotra Grzegorzka
« »
Spotkania mykologiczne i botaniczne «

#20469
od września 2006

15 czerwca 2023 - referat Piotra Grzegorzka #1

2023.06.05 12:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Tego dnia na zebraniu Śląskiego Oddziału PTB wygłoszę referat o swojej aktywności w zakresie działu Wędrówki z Grzegorzkiem. Przy okazji w czerwcu mija 10 rocznica otrzymania medali im. Bolesława Hryniewieckiego. Szczegóły wkrótce w tym link do spotkania on-line.

#20483
od września 2006

15 czerwca 2023 - referat Piotra Grzegorzka #2

2023.06.08 10:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Dodaję szczegóły
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków PTB na spotkanie w dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00, które odbędzie się w formule hybrydowej: w sali B-204 Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska WNP UŚ w Katowicach (ul. Jagiellońska 28) oraz na platformie MS Teams.

W ramach spotkania zapraszamy na wykład pt.: „Wędrówki z Grzegorzkiem – nie tylko botaniczne Street View”, który wygłosi Pan mgr Piotr Grzegorzek (emerytowany pracownik Muzeum w Chrzanowie).

Serdecznie zapraszamy również Doktorantów, Studentów i wszystkie zainteresowane osoby.Poniżej przesyłam link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdiZmZjMjktMDk5Ni00MmZkLTkyYzYtOWI3NWJhY2QxYTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22ed4d80e8-ae04-4605-ab93-b09e21b51534%22%7d

Łączę serdeczności

Z poważaniem

Agnieszka Hutniczak

#20509
od września 2006

15 czerwca 2023 - referat Piotra Grzegorzka #3

2023.06.16 12:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.
« »
Spotkania mykologiczne i botaniczne «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji