bio-forum.pl Zaloguj Wyloguj Edycja Szukaj grzyby.pl atlas-roslin.pl
dokumenty, regulacje, zasady, porady
« »
Jaki to grzyb? Mykologia « Kąciki tematyczne « Mykologia. Warsztat. « Nomenklatura, metody, ... « rejestr nieczęsto spotykanych grzybów - regulamin i dyskusja «
Wszelkie pytania, czy wątpliwości, można (i należy) rozwiewać na forum w wątku "pytania, uwagi i dyskusje o bazie" lub śmiało kierować bezpośrednio do kustosza bazy (sprawy merytoryczne) lub administatora (sprawy techniczne).
i

#556

dokumenty, regulacje, zasady, porady #1

2005.02.01 12:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ADMIN (M.S.) (admin)
Właściwa dokumentacja stanowiska
(w odsyłaczach są podane szczegółowe instrukcje)

1. W przypadku gatunków nie objętych ochroną ścisłą stanowisko musi być udokumentowane zielnikowo (patrz wyjątek - pkt. 1.1.). Należy zebrać i zasuszyć owocniki grzyba i zachować w prywatnym zielniku (dostępnym dla badań mykologicznych nad danym gatunkiem) lub przesłać do kustosza bazy.
Suche owocniki z rodzajów Coprinus s.l. (czyli Coprinus s. str., Coprinopsis, Coprinellus, Parasola), Lepiota, Macrolepiota, Cystolepiota, Melanophyllum, Leucocoprinus, Leucoagaricus, Ramariopsis, Clavaria, Clavulinopsis prosze przesyłać do Błażeja Gierczyka. Pozostałe do Anny Kujawy
Jesli to możliwe, to należy zebrać i zasuszyć kilka owocników danego gatunku, najlepiej w różnych stadiach rozwojowych.

1.1. W wyjątkowych przypadkach są akceptowane zgłoszenia nie udokumentowane eksykatem lecz jednocześnie nie budzące wątpliwości co do gatunku, na podstawie fotografii i opisu. Takie zgłoszenia mają mniejszą wartość naukową.

2. Wysoce pożądane jest zrobienie czytelnych zdjęć owocników w różnych stadiach rozwojowych. Zdjęcia wykonuje się w różnych skalach - widok ogólny i w powiększeniu detale (także trzon, spód kapelusza, przekrój). Rodzajem fotografii jest wykonanie skanu zabranych owocników. Grzybów chronionych nie wolno zbierać dlatego wykonujemy fotografie (nie skany!) na tyle czytelne aby były widoczne cechy diagnostyczne danego gatunku.

3. Konieczne jest zanotowanie cech swieżych owocników - przynajmniej tych, które nie będą wyraźnie czytelne w dokumentacji fotograficznej. Należy pamiętać, że każda informacja może być cenna. Podczas notowania zwykle nie wiemy, które cechy będą ważne przy oznaczaniu, dlatego lepiej zanotować więcej niż się ograniczać.
Pomocny szablon opisu do pobrania (jeśli go udoskonalisz prześlij na e-mail kustoszowi).

4. Należy jak najściślej opisać lokalizację stanowiska wg schematu: województwo, gmina, najbliższa miejscowość, odległość stanowiska od tej miejscowości w km i kierunek położenia stanowiska w stosunku do miejscowości.
Precyzyjna lokalizacja (umożliwiająca odszukanie stanowiska) powinna być w dokumentacji papierowej.
Zobacz też dyskusję na temat obaw przed podawaniem zbyt precyzyjnej lokalizacji ("bo zadepczą").

5. Zgłoszenie gatunku należy przesłać na forum i poczekac na akceptację zgłoszenia ze strony kustosza bazy.
i

#558

dokumenty, regulacje, zasady, porady #2

2005.02.04 11:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ADMIN (M.S.) (admin)
Wiarygodność zapisów w bazie, workflow.

Nowe zgłoszenia podlegają akceptacji przez kustosza bazy.

Weryfikacja oznaczenia może być przeprowadzona później przez zainteresowanych danymi specjalistów.

Zapisy w bazie, pod względem wierygodności oznaczenia, należą do trzech kategorii:

A) zapisy o oznaczeniu zweryfikowanym przez profesjonalistę,

B) zapisy akceptowane przez kustosza - kustosz sprawdza poprawność formalną; z tym, że oznaczenie może być:
a) błędne, ale rokujące nadzieję na ciekawy gatunek;
b) poprawne;
c) a lub b "w weryfikacji" przez profesjonalistę,
Informacja o wątpliwościach może być dodana w polu weryfikacja,

C) zgłoszone ale niezaakceptowane ze względów formalnych, wymagają uzupełnienia dokumentacji, np. w kolejnym roku na danym stanowisku.

Zgłoszenia, które nie dają nadziei na przyszłą akceptację, są usuwane.
i

#555

dokumenty, regulacje, zasady, porady #3

2005.02.01 12:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ADMIN (M.S.) (admin)
O współrzędnych geograficznych ATPOL

W badaniach rozmieszczenia organizmów żywych na terenie Polski, standardem stosowanym w nauce jest system ATPOL z siatką kwadratów o boku 10km. Każdy kwadrat jest opisany parę liter i parą cyfr.

Współrzędne geograficzne naszego stanowiska można poznać np. na podstawie odczytu z GPS, mniej dokładnie można też je określić na podstawie mapy, np. w webowej mapie Polski.

Znając współrzędne geograficzne można łatwo określić współrzędne kwadratu ATPOL przy pomocy mojego kalkulatora.

Uwaga!
W wydawnictwie IP PAN "Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland", w specyfikacji stanowisk, współrzędne dużych kwadratów, oznaczonych literami, są podawane w odwróconej kolejności w stosunku do ATPOL - tj. są zapisane w systemie ATMOS, ponadto konwencja nakazuje zapis drugiej litery jako małej. Translacja z ATMOS do standardu ATPOL jest trywialna i polega na zamianie miejscami liter w parze.

Np. we wzmiankowanym wydawnictwie kod kwadratu w ATMOS:
Bg-31

Jest to równoważne współrzędnym ATPOL:
GB-31
i

#557

dokumenty, regulacje, zasady, porady #4

2005.02.04 11:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ADMIN (M.S.) (admin)
>> Specyfikacja gatunków rejestrowanych w bazie

Uwaga – Do tej pory nie odróżniano w Polsce Sarcodon imbricatus od S. squamosus. Oba gatunki były ujmowane jako S. imbricatus (Wojewoda 2003) Owocniki słabo różnią się cechami macro. Kluczowy jest partner mikoryzowy. S. imbricatus towarzyszy świerkom, a S. squamosus – sosnom. Bardzo proszę o staranne opisywanie siedliska z uwzględnieniem obecności obu gatunków drzew z sąsiedztwie kilkudziesieciu metrów od owocników.

---------------------

W przypadku gatunków, które nie spełniają warunków przyjęcia do rejestru proszę pamiętać, że każdy oznaczony, nawet pospolity gatunek, można przesłac do zielnika IB PAN w Krakowie na adres
dr Anna Ronikier
Zakład Mikologii
Instytut Botaniki PAN
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków
Torebka zielnikowa przesyłana do IB PAN musi być odpowiednio opisana, to jest tak jak w zgłoszeniu do rejestru, musi zawierać informacje o gatunku, znalazcy, osobie, która zidentyfikowała gatunek, siedlisku, podłożu, lokalizacji, dacie zbioru.

#7355
od maja 2003

dokumenty, regulacje, zasady, porady #5

2009.02.26 19:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Kujawa (ania)
Ukazała się druga część "papierowego opracowania rejestru".

Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

Zawiera Wasze (Szanownych Donosicieli Rejestrowych) dane o 626 stanowiskach 179 gatunków.
Wszystkim Donoszacym i pomagającym oznaczać dziękuję za współpracę.
Błażejowi Gierczykowi za pomoc w ogarnięciu całości i skrupulatność w pisaniu.
Markowi Snowarskiemu za czuwanie "żeby działało"
« »
Jaki to grzyb? Mykologia « Kąciki tematyczne « Mykologia. Warsztat. « Nomenklatura, metody, ... « rejestr nieczęsto spotykanych grzybów - regulamin i dyskusja «
Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Kontakt Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji