Główna Zaloguj Wyloguj Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
zaakceptowane 01.01.2009-31.12.2009
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GRej) « baza (doniesienia zaakceptowane przez kustosza) «
i

#743
od 11-2006

ID: 123133 Tremella foliacea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.01.01); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: ok. 1,5km S, Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, Masyw Ślęży, pomiędzy Stolną a Wieżycą (ATPOL: BE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / gałąź brzozowa o średnicy ok. 10cm / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#5806
od 12-2003

ID: 123137 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.12.16); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,klon,bez,brzoza / na jaworze i leszczynach / kilkanaście owocników w promieniu 100 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221964.jpg
fot. 221965.jpg

i

#5807
od 12-2003

ID: 123138 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.12.18); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy olsza czarna,topola osika / na gałęzi olszy / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221968

#2
od 05-2007

2009.01.02 13:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123149 Verpa conica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz, powiat nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz, bzów i sosen / na ziemi w mchu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 221977

#3
od 05-2007

2009.01.02 14:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123150 Morchella conica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz bzów i sosen / ziemia, w trawie / w grupie, 16 owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221980

#4
od 05-2007

2009.01.02 14:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123151 Ptychoverpa bohemica


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze / ziemia, w trawie / w grupie, 7 owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221983

#5
od 05-2007

2009.01.02 14:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123152 Mitrophora semilibera


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo bzów przy drodze / ziemia, w trawie / w grupie,10owocników.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221986

#7
od 05-2007

2009.01.02 14:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123155 Sparassis laminosa


leg. Jurek Ruszel (2008. 08. 09); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: pow. nowosądecki, w pobliż kosarzysk, okolice góry Niemcowa (ATPOL: EG-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka / na korzeniach drzewa / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221992

#9
od 05-2007

2009.01.02 14:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123157 Morchella esculenta


leg. Jurek Ruszel (2008. 04. 23); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą (ATPOL: EG-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w zaroślach nad rzeką, blisko drogi w pobliżu brzozowego lasu / ziemia, w trawie / w grupie, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 221998

#10
od 05-2007

2009.01.02 14:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123158 Tremiscus helvelloides


leg. Jurek Ruszel (2008. 10. 17); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: pow. nowosądecki, Feleczyn (ATPOL: EG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka / na ziemi w igliwiu / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 222001

#13
od 05-2007

2009.01.05 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jurek Ruszel (yoorek)

ID: 123350 Sarcodon imbricatus


leg. Jurek Ruszel (2006. 09. 16. ); det. Jurek Ruszel

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kosarzyska, pow. nowosądecki na wysokości pętli autobusowej (ATPOL: EG-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka, blisko potoku / na ziemi w igliwiu / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 222427

#1740
od 07-2005

2009.01.05 23:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123368 Typhula setipes


leg. Grazyna Domian (2008.11.15); det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć i opisu)

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olszowy łęg źródliskowy / na ogonkach liściowych i liściach olszy / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pałecznica szczecinkowotrzonowa
fot. 222454.jpg

fot. 222455.jpg

fot. 222456.jpg

Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/218987.html

#1742
od 07-2005

2009.01.06 01:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123371 Meripilus giganteus


leg. Grazyna Domian (2008.12.08); det. Grazyna Domian

eksykat: NIE (gatunek chroniony) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska - młodnik z pniakami po wyciętych starych bukach / u podstawy odziomków po wyciętych bukach / w wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Flagowiec olbrzymi
fot. 222469

fot. 222470

#1744
od 07-2005

2009.01.06 01:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123373 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2008.12.27); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/23.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu obumarłego buka o obwodzie 228 cm złamanego na wysokości 5 m (zachowalo się kilka zywych gałęzi) / w rzędach, pojedynczo i w grupach, w szczelinach kory i na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222485.jpg

fot. 222486.jpg

#1745
od 07-2005

2009.01.06 01:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123374 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2008.12.27); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką modrzewia i buka / na pozostawionych, murszejących metrówkach sosnowych / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222490.jpg

fot. 222491.jpg

#1746
od 07-2005

2009.01.06 01:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123376 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2008.12.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko w okrajku śródpolnego torfowiska / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 222495.jpg

fot. 222496.jpg

owocniki były podsuszone i zmrożone

#1747
od 07-2005

2009.01.06 01:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123377 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2008.12.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na SW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na skraju leśnego mokradła / na gałęziach wierzby / pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 222501.jpg

fot. 222502.jpg

fot. 222503.jpg

#1748
od 07-2005

2009.01.06 01:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123378 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na pniu obumarłego buka o obwodzie 232 cm złamanego na wysokości 12 m / kilkaset owocników w rzędach i grupach, w szczelinach kory, na korze i bezposrednio na tkance drewna

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222507.jpg

fot. 222508.jpg

#1749
od 07-2005

2009.01.06 02:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123379 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny z torfowiskiem / na pniu obumarłego, murszejącego buka o obwodzie 130 cm, złamanego na wys. ok. 6 m, pokrytego korą jeszcze w ok. 40% / kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach na korze i okorowanym drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222512.jpg

fot. 222513.jpg

#1750
od 07-2005

2009.01.06 02:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123380 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką buka, brzozy i dębu / na sosnowej kłodzie zawieszonej po złamaniu / rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222518.jpg

fot. 222519.jpg

fot. 222520.jpg

#1751
od 07-2005

2009.01.06 02:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123381 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.01.03); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa - Polana Kołowska, ok. 1 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w zadrzewieniu śródpolnym (leszczyna, głóg, buk, wierzba, brzoza) / na gałęziach leszczyny / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 222525.jpg

fot. 222526.jpg

fot. 222527.jpg

#1754
od 07-2005

2009.01.06 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123457 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany: wierzba, topola osika, brzoza, buk, dąb, modrzew / na pniu obumarłej wierzby o obwodzie 106 cm, ułamanej na wysokości 4 m / kilkaset owocników w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222617.jpg

fot. 222618.jpg

#1755
od 07-2005

2009.01.06 23:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123458 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/25.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką Gb, Js, Db, Wb / na dwóch grabach o obwodach 61 i 85 cm, na trzech bukach o obwodach: 100, 173 i 46 cm oraz na dębie o obwodzie 65 cm / od kilkudziesięciu owocników na dębie do kilkuset na pozostałych drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 222624.jpg

fot. 222625.jpg

fot. 222626.jpg

#1756
od 07-2005

2009.01.06 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123460 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszkami liściastymi / na powalonej kłodzie sosny / rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 222634.jpg

fot. 222635.jpg

fot. 222636.jpg
fot. 222637.jpg

#1757
od 07-2005

2009.01.06 23:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123461 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na granicy olsu i grądu nad jeziorem Zgniły Grzyb / na obumarłych gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 222642.jpg

fot. 222643.jpg

#1758
od 07-2005

2009.01.06 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123463 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w łozowisku na obrzeżu jeziora Zgniły Grzyb / na gałęziach wierzby / rozpostarto odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 222651.jpg

fot. 222652.jpg

#1759
od 07-2005

2009.01.06 23:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 123464 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.01.04); det. Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi / na sosnowej gałęzi / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 222658.jpg

fot. 222659.jpg

fot. 222660.jpg

fot. 222661.jpg

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/222358.html

#959
od 10-2007

2009.01.10 07:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 123675 Cystodermella cinnabarinum


leg. Jacek Nowicki (2008.11.02); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare,dzikie wysypisko śmieci na skraju lasu sosnowego / na ziemi,wśród traw / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 1'5,53"N 19 21'45,76"E

fot. 223017.jpg

fot. 223018.jpg

#979
od 10-2007

2009.01.13 11:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 123881 Bolbitius reticulatus


leg. Jacek Nowicki (2008.08.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dąb,klon,lipa,brzoza,sosna / na mocno zmurszałej kłodzie drzewa liściastego / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
na tej samej kłodzie wyrastał Pluteus leoninus (id112093) i domniemany Flammulaster muricatus (id112618)

fot. 223469.jpg

fot. 223470.jpg

#992
od 10-2007

2009.01.15 22:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124044 Hygrophorus nemoreus


leg. Jacek Nowicki (2008.09.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 SE,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-dębowy / na ziemi / grupa czterech owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 223869.jpg

fot. 223870.jpg

fot. 223871.jpg

19.10.2008 znaleziono drugą grupę,ok.250m na NW od stanowiska pierwszego

#993
od 10-2007

2009.01.15 22:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124045 Hygrophorus nemoreus


leg. Jacek Nowicki (2008.09.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.dęby,również brzoza,sosna,buk / na ziemi / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 2'34,48"N 19 38'5,2"E

siedlisko
fot. 223875.jpg

jeden z owocników
fot. 223876.jpg

#995
od 10-2007

2009.01.15 22:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124054 Fayodia maura


leg. Jacek Nowicki (2008.10.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb,osika / na ziemi,na porębie,wokół opalonego pniaka świerkowego / pojedynczo i grupkami,ponad 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 2'36,43"N 19 18'26,39"E

fot. 223912.jpg

fot. 223913.jpg

fot. 223914.jpg

i

#744
od 11-2006

ID: 124121 Boletus radicans


leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski (2008.08.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: BGF080830/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/28.02.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek (ATPOL: BE-61)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 224119.jpg

i

#4206
od 01-2007

ID: 124165 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.01.18); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 4,0 km S od Czerniejewa, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, grab, olsza, sosna, bez czarny, leszczyna / uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny / po ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°27'57,97" E 17°28'45,38" oraz 52°27'58,44" E 17°28'45,19"

leszczyny rosły kilka m od granicy lasu z polem uprawnym

jeden z krzewów leszczyny, na drzewie (martwy złom o wys. ok. 5 m) widocznym zaraz przy krzewie po prawej rosła suchogłówka korowa Phleogena faginea - zgłoszenie ID: 124171
fot. 224268.jpg

przykładowe owocniki:
fot. 224269.jpg

(wypowiedź edytowana przez topazzz 18.stycznia.2009)

i

#4207
od 01-2007

ID: 124171 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.01.18); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/23.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4,0 km na pn od Czerniejewa , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, brzoza, grab, olsza, wiąz, sosna, bez czarny, leszczyna / stojący martwy 5 m złom drzewa liściastego i 3 uschnięte dęby / licznie, od kilkudziesięciu na jednym drzewie do stu-kilkuset na pozostałych

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
52°27'58,40" E 17°28'45,05" oraz 52°28'00,0" E 17°28'42,9"
skrajny graniczący z polem uprawnym

- owocniki w różnym wieku, od młodziutkich, jasnych - tylko główki bez wyodrębnionych trzonków do dojrzałych, brązowych, niektóre na wyraźnie zaznaczonych trzonkach
- owocniki wyrastają: w szczelinach kory, w pęknięciach kory, na drewnie w pęknięciach drewna
- obwód pierśnicy drzew: od 47 do 83 cm
- owocniki występują do wysokości maks. ok. 2 m
- drzewa w znacznym stopniu okorowane, kora do wysokości 1,3-1,8 m, powyżej praktycznie brak kory
- na jednym z drzew rosła kisielnica trzoneczkowata Exidia truncata

złom drzewa liściastego przy leszczynie z orzechówką mączystą ze zgłoszenia ID: 124165 (krzew po lewej) oraz przykładowe owocniki w różnym wieku:
fot. 224275.jpg fot. 224276.jpg
fot. 224277.jpg
dojrzałe owocniki - zdjęcie obrócone o 90°
fot. 224278.jpg

(wypowiedź edytowana przez topazzz 19.stycznia.2009)

#1776
od 07-2005

2009.01.25 22:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124492 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (dąb, buk, sosna) / na złomie bukowym o obwodzie 110 cm i wysokości 1,2m / kilkaset owocników w rzędach i grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224814

fot. 224815

#1777
od 07-2005

2009.01.25 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124494 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko porastające śródleśne mokradło / na gałęziach wierzby / rozpostarto - odgięty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 224819

#1778
od 07-2005

2009.01.25 22:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124495 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.01.18); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny / na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 224823

fot. 224824

#1779
od 07-2005

2009.01.25 22:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124496 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia Sarnisko (drzewostan gospodarczy) / na bukowym złomie o obwodzie 173cm i wysokości 3 m / kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224828

fot. 224829

#1780
od 07-2005

2009.01.25 22:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124497 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów i pojedynczymi wierzbami, nad niewielkim źródliskiem w dolinie strumienia Sarnisko / na cienkim ułamanym grabie (śr. 7 cm) / w wiązce o długości ok. 20 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 224832

#1781
od 07-2005

2009.01.25 22:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124498 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na dwóch złomach bukowych o obwodach 180 cm i 81 cm oraz wysokościach 8 i 7 m / po kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 224836

fot. 224837

#1782
od 07-2005

2009.01.25 22:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124499 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na powalonej kłodzie bukowej / kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostarto-odgiętych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 224841

fot. 224842

#1783
od 07-2005

2009.01.25 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124500 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na opadłych gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce / dość licznie w rozproszeniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 224845

#1785
od 07-2005

2009.01.25 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124503 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych grabów na stromym stoku wzniesienia / na leżącej na ziemi kłodzie grabowej / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 224854

fot. 224855

fot. 224856

fot. 224857

#1788
od 07-2005

2009.01.25 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 124507 Serpula himantioides


leg. Grazyna Domian (2009.01.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Smoczej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką sosen (drzewostan gospodarczy przy granicy rezerwatu) / na powalonej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej / rozpostarty

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stroczek leśny
fot. 224873

fot. 224874

i

#5856
od 12-2003

ID: 124608 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.27); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk / na gałęzi liściastej / kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225195
fot. 225196
N 54*23'177''
E 18*33'373''
45 m.npm

i

#5857
od 12-2003

ID: 124609 Geastrum triplex


leg. Marcin S.Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.25); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi (2009.01.27}

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna / w ziemi,żyzne podłoże / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225199
N 54*23'216''
E 18*33'638''
51 m.npm

i

#5858
od 12-2003

ID: 124610 Exidia recisa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle otoczone Lasami Oliwskimi / Na gałęzi wierzby / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225203
fot. 225204
Owocniki pojawiły się po dwuletniej przerwie

i

#5859
od 12-2003

ID: 124611 Phleogena faginea


leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.25); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Matemblewo okolice sanktuarium (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab / Na martwym grabie / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225207
N 54*21'911''
E 18*32'742''
101 m.npm
To jest 16-ste stanowisko suchogłówki w TPK

i

#1020
od 10-2007

2009.01.28 23:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 124693 Lepiota ventriosospora


leg. Jacek Nowicki (2008.10.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1 km E,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy / na ziemi,w mchu / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 225370

fot. 225371

fot. 225372

i

#5876
od 12-2003

ID: 124859 Phleogena faginea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.30); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: tak u Marcina Wilgi

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk / na martwych grabach / klikaset owocników na dwóch kikutach oddalonycjh od siebie 150 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225748
fot. 225749

i

#5877
od 12-2003

ID: 124861 Meruliopsis taxicola


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.01.31); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,,sosna,świerk,brzoza,dąb / na powalonej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 225757
fot. 225758
N 54*26'012"
E 18*32"935"
101 m.npm.

#147
od 04-2007

ID: 125006 Encoelia furfuracea


leg. Janusz Gądek (2008.12.16); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/11.02.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, sosna i świerk, 100 m S Jezioro Paprocańskie / na gałęzi rosnącej leszczyny / kilkanaście owocników na jednej gałęzi

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 226066
fot. 226067
fot. 226068

#148
od 04-2007

ID: 125008 Exidia saccharina


leg. Joanna Gądek (2008.12.22); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/11.02.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na opadłych sosnowych konarach jeszcze nie pozbawionych kory / na trzech konarach po kilka, kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 226073
fot. 226074
fot. 226075

#1800
od 07-2005

2009.02.07 20:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125147 Clavariadelphus fistulosus


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na opadłych gałązkach w liściastej ściółce / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Buławka rurkowata
fot. 226356

#1801
od 07-2005

2009.02.07 20:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125148 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na złomie bukowym o obwodzie pnia 218 cm i wysokości 12 m / kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 226360

fot. 226361

#1802
od 07-2005

2009.02.07 20:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125149 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na okrajku śródleśnego torfowiska / na gałązkach wierzbowych / pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226365

fot. 226366

#1803
od 07-2005

2009.02.07 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125151 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.01.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa 1,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na śródleśnym torfowisku / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226372

fot. 226373

i

#5891
od 12-2003

ID: 125159 Tremella foliacea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Granica łęgu i lasu mieszanego / Na wierzbie / kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226401

i

#5892
od 12-2003

ID: 125160 Hymenochaete tabacina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy / Na wierzbie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226404

i

#4233
od 01-2007

ID: 125167 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza / obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów / rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:
N 52°28'24,33" E 17°28'35,50" N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66"
oddział leśny nr 58

- owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami
- obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm
- owocniki występują do wysokości maks. 74 cm
- drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane

grab 1:
fot. 226445
grab 2:
fot. 226446
grab 3:
fot. 226447
fot. 226448
dąb 1:
fot. 226449
fot. 226450
fot. 226451
dąb 2:
fot. 226452

i

#4234
od 01-2007

ID: 125168 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/23.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,2 km na wsch. (nieco na pd.) od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan o składzie: dąb, sosna, grab / uschnięty stojący dąb (całe drzewo z koroną) o obwodzie pierśnicy 102 cm, do h 3 m prawie całkowicie okorowany / ok. 100 owocników, do 90 cm wysokości drzewa, na pozostałym niewielkim fragmencie kory i bezpośrednio na pniu przy tej korze, owocniki w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'23,81" E 17°28'51,82"
oddział leśny nr 57

w towarzystwie Calocera cornea i Fomes fomentarius

fot. 226457
fot. 226458
fot. 226459

i

#4239
od 01-2007

ID: 125196 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,5 km S, Jezierce, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 152, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab / uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny / na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z krzewów, najbliżej ścieżki przyrodniczej: N 52°25'47,96" E 17°22'24,17"

potwierdzenie zgłoszenia nr 99225 z 2008 r.

fot. 226515

i

#4240
od 01-2007

ID: 125204 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 0,4 km S Jezierce, , nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza / uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny / na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z krzewów: N 52°25'49,47" E 17°22'21,23"

fot. 226552
fot. 226553

i

#4241
od 01-2007

ID: 125206 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, 0,4 km pd Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza / cztery leżące pnie sosen / na poszczególnych pniach od kilku do ok. 150 owocników wyrastających na korze i bezpośrednio na pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
współrzędne jednego z pni : N 52°25'48,57" E 17°22'22,92"

fot. 226561
fot. 226562
fot. 226563

i

#4243
od 01-2007

ID: 125211 Calocera furcata


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.08); det. Piotr Chachuła

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/20.02.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: Jezierce, 0,5 km SW, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 104 , pow. gnieźnieński , woj. Wielkopolskie (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, grab, brzoza / leżący pień sosny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°25'59,95" E 17°21'59,35"

widok ogólny i zbliżenie na fragment pnia
fot. 226575
fot. 226576
owocniki z bliska
fot. 226577

https://www.bio-forum.pl/messages/33/226567.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 08.lutego.2009)

i

#5898
od 12-2003

ID: 125240 Phleogena faginea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/28.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb / Na martwym grabie / kilkaset owocników na całym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 54*22,300
E 18*32,530
94 m.npm

To jest osiemnaste stanowisko suchogłówki w TPK nie notowane przez M.S.Wilgę
fot. 226687

i

#5899
od 12-2003

ID: 125241 Plicatura crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/MWR/26.02.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,modrzew / na gałęzi liściastej / kilkadziesiąt owocników zejsciowych

uwagi:
fot. 226692
fot. 226693
fot. 226694
N 54*22,324
E 18*32,570
97 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

#1805
od 07-2005

2009.02.11 00:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125281 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, ok. 400m na NW od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko niskie porośniete wierzbami krzaczastymi i drzewiastymi / na gałęziach powalonej wierzby / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 226763

fot. 226764

#1806
od 07-2005

2009.02.11 00:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125282 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2008.02.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/26.02.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 1,2km na N od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy na Miedzyodrzu / na gałęzi olchy / kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 226769

fot. 226770

fot. 226771

#1809
od 07-2005

2009.02.11 00:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125285 Irpex bourdotii


leg. Grazyna Domian (2009.02.10); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 50m na S od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Seledynowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych dębów i osik / na gałęzi osiki / owocniki rozpostarto-odgięte i rozpostarte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 226783

fot. 226784

i

#5904
od 12-2003

ID: 125302 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.02.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu i nieczynnego stoku narciarskiego / Na stertach gałęzi,klon,brzoza,bez / ok 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 226833
fot. 226834
fot. 226835
N 54*23,075'
E 18*33,905'
70 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

i

#1040
od 10-2007

2009.02.14 18:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 125398 Steccherinum bourdotii


leg. Jacek Nowicki (2008.09.09); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu-olcha,sosna,osika / na drewnie liściastym / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 227100

fot. 227101

fot. 227102

#1816
od 07-2005

2009.02.15 10:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125418 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Poligon wojskowy w sąsiedztwie Puszczy Bukowej, 0,5 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Głuchej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko nad niewielkim oczkiem wodnym / na gałązkach wierzbowych / kilkanaście owocników popjedynczo i w małych grupkach po 2-3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227192

fot. 227193

#1817
od 07-2005

2009.02.15 10:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125420 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.02.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym / na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody / rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 227198

fot. 227199

#1820
od 07-2005

2009.02.22 00:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125587 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 10m na S od Ogrodu Dendrologicznego w dolinie Słonecznego Potoku, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty nawiązujący do grądu (Bk, Gb, Brz, Jw, leszczyna) / na suchej gałęzi leszczyny / pojedynczo i w małych grupach - łącznie kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227584

fot. 227585

#1822
od 07-2005

2009.02.22 00:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125589 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.02.17); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na złomie bukowym o obwodzie 98 cm i wysokości 7 m / pojedynczo, w grupach i w rzędach, głównie na korze - łącznie kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 227594

fot. 227595

#1824
od 07-2005

2009.02.22 01:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125591 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.20); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Krąpeli, ok. 1 km na N od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel / na obumarłych gałęziach leszczyny / w małych grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227604

fot. 227605

#1825
od 07-2005

2009.02.22 01:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125592 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.02.20); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Dolina Krąpieli, ok. 1,8 km na E od miejscowości Święte, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-97)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel / na suchych gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 227610

fot. 227611

fot. 227612

i

#4250
od 01-2007

ID: 125626 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.22); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nad jeziorem Jankowo Dolne, 1,6 km na pd. od Lulkowa (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielki las porastający brzeg jezora i skarpę nad jeziorem, na skarpie przewaga sosny, na zboczu skarpy i brzegu jeziora dąb, topola, leszczyna, bez czarny, wierzba, olsza / gałąź leszczyny / kilkadziesiąt (ok. 50-60) gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'31,18" E 17°42'38,68"

krzew leszczyny rośnie kilkadziesiąt m od brzegu jeziora

zdjęcia: widok na krzew leszczyny z orzechówką oraz przykładowe owocniki na gałęzi i owocniki z bliska
fot. 227655
fot. 227656
fot. 227657

#537
od 12-2006

ID: 125627 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2007.09.05); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Nie / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez) / Na ziemi / Grupa ok 20 owocników na dość małym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stanowisko było już zgłaszane (ID: 65654), teraz zgłoszenie dotyczy wystąpienia świeżych owocników.

fot. 227660

#538
od 12-2006

ID: 125628 Trichaster melanocephalus


leg. Adrian Szymkiewicz (2008.09.25); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez) / Na ziemi / Grupa ok 17 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Owocniki z roku 2008. Powtórne zgłoszenie stanowiska z ID: 65654

fot. 227665

www.bio-forum.pl [Snowarski: zbiór fotografii na różny temat] /2/207101.html

#539
od 12-2006

ID: 125652 Ptychoverpa bohemica


leg. Adrian Szymkiewicz (2008.03.31); det. Adrian Szymkiewicz

eksykat: Tak, u znalazcy / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Poznań, Fort 5a (ATPOL: BC-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez) / Na ziemi / Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku (ID: 65660).
fot. 227696

#1827
od 07-2005

2009.02.25 23:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125771 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi wysychającego śródpolnego oczka wodnego, w otoczeniu wierzby, brzozy i osiki / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227929

fot. 227930

#1828
od 07-2005

2009.02.25 23:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125772 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfńskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi śródleśnego mokradła, w otoczeniu wierzby, olchy, brzozy, czeremcha zwyczajna, dąb, buk, topola osika / na gałęziach wierzbowych / pojedynczo i w grupach - bardzo licznie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 227934

fot. 227935

#1829
od 07-2005

2009.02.25 23:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125773 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy drzewostan liściasty w pobliźu śródleśnego mokradłe (w otoczeniu: olsza, wierzba, topola osika, głóg, buk, dąb, brzoza, bez czarny) / na konarze złamanej czeremchy zwyczajnej / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 227940

fot. 227941

fot. 227942

#1831
od 07-2005

2009.02.25 23:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 125775 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.02.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/16.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na śródleśnym mokradle porośnietym zwartym gąszczem wierzb krzewiastych / na wierzbowych gałęziach / owicniki rozpostaro-odgięte i rozpostarte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 227954
fot. 227955
fot. 227956

i

#4258
od 01-2007

ID: 125870 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.02.21); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 68, 3 km na pn.wsch. od Modliszewka (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, pojedynczo brzoza, naprzeciw młodnik sosnowy / pień przewróconej sosny / kilkanaście owocników na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'34,85" E 17°37'57,07"

zdjęcie 1 - stanowisko w dniu znalezienia
zdjęcie 2 - przyschnięte owocniki w dniu znalezienia
zdjęcie 3 - pobrane owocniki po namoczeniu
zdjęcia 4,5 - owocniki podczas kolejnych odwiedzin stanowiska w dniu 28.02.2009

fot. 228180
fot. 228181
fot. 228182
fot. 228183
fot. 228184

(wypowiedź edytowana przez topazzz 28.lutego.2009)

i

#1050
od 10-2007

2009.03.03 08:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 125977 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z niewielką domieszką brzóz / na martwej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 228577

fot. 228578

fot. 228579

i

#4264
od 01-2007

ID: 126092 Pleurotus cornucopiae


leg. Barbara Kudławiec (2008.07.17); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/1.03.09 / fot.: Tak, 18.07.08, 24.07.08, 25.08.08 / notatka: tabela eksykatów+mapka

lokalizacja: Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od jednego ze stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, uschnięte drzewo przy ścieżce rowerowej (ATPOL: BD-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne, m.in. choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja i inne / pień martwego drzewa liściastego / kilkanaście wiązek po kilka owocników ułożonych dachówkowato rosnących od dołu pnia do wysokości ok. 3 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°25'19,26" E 16°54'20,88"

obserwacje i zdjęcia wykonywane od 17 lipca do końca sierpnia 2008

zdjęcia: widok na kilka wiązek w dolnej części pnia oraz wygląd owocników od góry i od spodu
fot. 228888
fot. 228889
fot. 228890

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/184658.html

i

#4266
od 01-2007

ID: 126107 Calocera furcata


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/22.03.09 / fot.: Tak, 01.03.2009 i 05.03.2009 / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 0,4 km na pn. (nieco na wsch.) od Goranina (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka młodych drzew liściastych i leszczyny / pień przewróconej sosny / kilkadziesiąt owocników rozmieszczonych w różnych miejscach pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°27'50,75" E 17°29'48,29"

zdjęcia: widok ogólny z leżącą sosną oraz przykładowe owocniki:
fot. 228902
fot. 228903

i

#4267
od 01-2007

ID: 126108 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,6 km na wsch. (nieco na pd.) od Leśniewa (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik leszczynowy nad śródleśnym mokradłem / gałąź leszczyny / kilkanaście gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'20,7" E 17°29'12,5"

zdjęcia: widok krzewu leszczyny oraz przykładowe owocniki
fot. 228907
fot. 228908

(wypowiedź edytowana przez topazzz 05.marca.2009)

i

#4268
od 01-2007

ID: 126110 Phleogena faginea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK//22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, leszczyna, bez czarny / dwa uschnięte dęby o obwodach pierśnicy 68 i 57 cm / po kilkadziesiąt (ok. 20-30) owocników w szczelinach kory, do wysokości ok. 50 cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'11,75" E 17°29'08,91"
N 52°28'12,43" E 17°29'12,20"

Stanowisko znalezione 01.03.2009, zdjęcia i obserwacje wykonane 05.03.2009

pierwsze drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228924
fot. 228925
fot. 228926

drugie drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228927
fot. 228928
fot. 228929

i

#1065
od 10-2007

2009.03.05 20:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126111 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj leśnej drogi,po tej stronie drogi dominują robinie / na gałązkach / ok.25 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 228933

fot. 228934

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96722

i

#4269
od 01-2007

ID: 126112 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.05); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny / pień przewróconej sosny / kilka owocników na korze i na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'10,37" E 17°29'08,18"

zdjęcia: widok pnia sosny oraz owocniki na korze i na okorowanym pniu
fot. 228940
fot. 228941
fot. 228942
fot. 228943

i

#1066
od 10-2007

2009.03.05 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126113 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika / na murszejącej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st05'12,04"N
-------19st21'58,89"E

fot. 228949

fot. 228950

i

#1067
od 10-2007

2009.03.05 20:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126114 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wąski pas sosen pomiędzy brzezinami / na leżącej,murszejącej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st05'20,44"N
-------19st21'44,90"E

fot. 228954

fot. 228955

i

#1068
od 10-2007

2009.03.05 20:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126115 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stobiecko Szlacheckie , pow. Radomsko (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / ponad 50 owocników w promieniu 10 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
siedlisko
fot. 228961

kilka przykładowych owocników
fot. 228962

fot. 228963

fot. 228964

#1842
od 07-2005

2009.03.07 00:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126172 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką modrzewi / na bukowych gałęziach / w 4 wiązkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 229136
fot. 229137
fot. 229138

#1843
od 07-2005

2009.03.07 01:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126173 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na pniu złamanego buka - na powierzchni drewna odsłoniętej po rozszczepieniu pnia / około 100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229143
fot. 229144
fot. 229145

#1844
od 07-2005

2009.03.07 01:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126174 Antrodia xantha


leg. Grazyna Domian (2009.02.28); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką starych daglezji / na odziomku po ściętej daglezji / rozpostarty na niemal całej powierzchni bocznej pniaka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Jamkówka żółta
fot. 229151
fot. 229152
fot. 229153
fot. 229154

i

#1072
od 10-2007

2009.03.07 15:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126202 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.06); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny / na leżącym,martwym pniu bzu czarnego (95%) / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'59,13"N
-------19st23'10,68"E

fot. 229172

biotop
fot. 229173

i

#1074
od 10-2007

2009.03.07 16:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126205 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza / na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'59,79"N
-------19st22'14,10"E

fot. 229184

fot. 229185

i

#4270
od 01-2007

ID: 126222 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 53, nad j. Głęboczek, 2,1 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, olsza, grab, leszczyna / uschnięta gałąź leszczyny / kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'53,3" E 17°37'47,0"

w tym samym oddziale leśnym, w odległości 400 m, w 2008 r. zaobserwowałam Encoelia furfuracea - zgłoszenie ID: 99294

zdjęcia: siedlisko i żywiciel (zaznaczona gałąź z owocnikami) oraz jeden z owocników
fot. 229206
fot. 229207

i

#4271
od 01-2007

ID: 126224 Tremella foliacea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 54, nad j. Głęboczek, 2,0 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, leszczyna / ułamany konar leszczynowy / dwa owocniki w odległości kilkunastu cm

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'58,2" E 17°37'52,4"

Na tym samym konarze jeden owocnik Encoelia furfuracea oraz owocniki Exidia truncata i Exidia plana, również owłosiony konsolowaty owocnik, którego hymenofor i przekrój muszę sprawdzić, by odpowiedzieć na pytanie - wrośniak szorstki?

zdjęcia: siedlisko i konar ze wskazaniem miejsc, gdzie rosną owocniki trzęsaka listkowatego i ich trzy ujęcia
fot. 229219
fot. 229220
fot. 229221
fot. 229222

(wypowiedź edytowana przez topazzz 08.marca.2009)

i

#5935
od 12-2003

ID: 126225 Clitopilus hobsonii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2008.02.27); det. Anna Ronikier

eksykat: tak, KRAM F-46931 / fot.: tak / notatka: tak https://www.bio-forum.pl:80/messages/33/152247.html
weryfikował(a): Anna Ronikier (2009.01.15}

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Chełmońskiego przy byłym pomniku Janka Krasickiego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe / Na żywym lilaku?bzie? / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/223800.jpg

i

#4272
od 01-2007

ID: 126230 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.07); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/22.03.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 87, nad j. Ławiczno, 3,5 km na SE od Mielna (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: źródlisko kilkadziesiąt m od jeziora, wokół sosna, dąb, leszczyna, nad jez. topola, olsza, brzoza, bez czarny / gałęzie czterech krzewów leszczyny wokół źródliska / na poszczególnych gałęziach po ok. 10, 20, 30 gniazdek po jednym do kilku owocników, na czwartej gałęzi bardzo licznie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°38'19,4" E 17°38'37,3"

owocniki w różnym wieku

zdjęcia: trzy widoki ogólne ze wskazaniem miejsc występowania owocników oraz owocniki z pierwszej i drugiej gałęzi
fot. 229233
fot. 229234
fot. 229235
fot. 229236
fot. 229237

i

#744
od 09-2006

ID: 126334 Exidia saccharina


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.01); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Żytno, woj. łódzkie (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na pniu sosny / w grupie, w okolicy kilkudziesięciu kilometrów dość często spotykany

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229545

i

#745
od 09-2006

ID: 126335 Geastrum triplex


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, akacja, dąb, brzoza, / na ziemi, skraj lasu / w grupie około 20 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229549
fot. 229550

i

#746
od 09-2006

ID: 126337 Sarcoscypha austriaca


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: akacja, bez / na leżących patykach / około 20 sztuk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229553

stanowisko z 2008 - ID:114023 i 2007 - ID: 72953

i

#747
od 09-2006

ID: 126338 Byssonectria fusispora


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.06); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów, woj.łodzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, głównie sosna, dąb / na ściółce / w licznej grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 229559
fot. 229560
fot. 229561
fot. 229562

#1858
od 07-2005

2009.03.10 22:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126373 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na trzech bukowych złomach o obwodach pni 105, 160 i 168 cm / od kilkudziesięciu do kilkuset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 229629
fot. 229630
fot. 229631

#1859
od 07-2005

2009.03.10 22:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126374 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką dębów / na dębowej gałęzi leżącej na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229635
fot. 229636

#1860
od 07-2005

2009.03.10 22:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126375 Hericium erinaceus


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/18.04.09 (fragment) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia / na bukowym złomie / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Soplówka jeżowata
fot. 229642
fot. 229643
fot. 229644

To już trzecie stanowisko soplówki jeżowatej w Puszczy Bukowej. Od stanowiska pierwszego (ID 26556) jest oddalone o około 1,2 km a od stanowiska drugiego (ID 111857) o około 10 km.

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 10.marca.2009)

#1862
od 07-2005

2009.03.10 22:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126377 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa / na bukowym złomie / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Odgiętka czarniawa
fot. 229661
fot. 229662

#1863
od 07-2005

2009.03.10 22:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126378 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na bukowym klocu / kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 229667
fot. 229668

Wszystkie owocniki nadgryzione przez zwierzynę

i

#5944
od 12-2003

ID: 126404 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.03.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa teren szpitala dziecięcego (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rozlewisko rzeczki-potoku. / Na nieokreślonym drewnie.Drzewa w pobliżu-wierzba,lipa,buk / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 229704

i

#4280
od 01-2007

ID: 126424 Meruliopsis taxicola


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: wpis do tabeli+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce (ATPOL: CD-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy / pień sosny / rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego (104-105-144-144), którego współrzędne są N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"

owocnik:
fot. 229774

wątek na bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/229675.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 11.marca.2009)

i

#1077
od 10-2007

2009.03.13 08:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126501 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/8.04.09 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: ul.Pławińska,Gidle,pow.radomszczański (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas leszczyn na terenie prywatnego gospodarstwa / na wiszącej w kępie leszczyny martwej gałęzi tego krzewu / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
--

i

#1078
od 10-2007

2009.03.13 08:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126503 Sarcoscypha austriaca cf.


leg. Jacek Nowicki (2009.03.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/8.04.09 / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: między Borzykówką a Borzykową,gm.Żytno,pow.radomszczański (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały ''lasek'' robiniowy / na gałązkach,w ściółce / 9 owocników w dwóch grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
--

Uwaga: owocnik młody, brak dojrzałych zarodników

#1877
od 07-2005

2009.03.15 21:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126687 Meruliopsis taxicola


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Grażyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami / na sosnowym odziomku / szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Klejoporek winnoczerwony
fot. 230342
fot. 230343
fot. 230344
omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/229528.html

#1878
od 07-2005

2009.03.15 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126689 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów w dolinie wątłego strumienia / na złomie grabu o obwodzie 122 cm i na dwóch złamanych bukach o obwodach 160 i 40 cm / po kilkaset owocników pojedynczo, w rzędach i w grupach, na korze, pod korą i na okorowanym drewnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 230350
fot. 230351
fot. 230352
fot. 230353

#1879
od 07-2005

2009.03.15 22:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126691 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 350m na E od ostatnich zabudowań Osetnego Pola, 450m na W od Wieleckiego Stawu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na odwodnionym w przeszłości śródleśnym mokradle z pojedynczymi krzewami łozy i młodymi osikami; w otoczeniu Wb, Brz, Ol, Db, Tp / na gałęziach łozy / rozpostarto odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 230365
fot. 230366
fot. 230367

#1880
od 07-2005

2009.03.15 22:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126694 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na W od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na odziomku po ściętym starym buku / 1 wiązka

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Trzęsak listkowaty
fot. 230399
fot. 230400

#1881
od 07-2005

2009.03.15 22:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126695 Phellinus conchatus


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na krawędzi zadrzewienia porastającego śródpolny wąwóz (Wb, Bk, Db, Tp) / na pniu wierzby / kilkadziesiąt owocnikow w grupach po kilka egz.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czyreń muszlowy
fot. 230405
fot. 230406
fot. 230407

#1882
od 07-2005

2009.03.15 22:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126697 Phellinus conchatus


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/9.05.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w strefie okrajkowej lasu (Wb, Tp, Bk, Brz, Db) / na pniu wierzby / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czyreń muszlowy
fot. 230412
fot. 230413

#1883
od 07-2005

2009.03.15 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126698 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy) / na dwóch złomach bukowych o obwodach 268 i 180 cm / po kilkaset owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 230418
fot. 230419

#1885
od 07-2005

2009.03.15 22:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 126700 Ischnoderma resinosum


leg. Grazyna Domian (2009.03.15); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na 4 powalonych przez wiatr bukowych kłodach / owocniki rozpostarto odgięte, w większości nadjedzone przez zwierzynę

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 230438
fot. 230439
fot. 230440
fot. 230441
Kapelusze sprawiają wrażenie lśniących wyłącznie z powodu deszczu

i

#1088
od 10-2007

2009.03.16 16:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126731 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km na pd. od skrzyżowania dróg krajowych 1 i 42,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy z dębowym podrostem / na leżącej,martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'45,92"N
-------19st22'12,95"E

fot. 230535

i

#1089
od 10-2007

2009.03.16 16:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126732 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m) / na martwej gałęzi sosny / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230539

fot. 230540

i

#1090
od 10-2007

2009.03.16 16:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126734 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km W, Brodowe, gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.8m) / na leżącej martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230547

fot. 230548

fot. 230549

i

#1091
od 10-2007

2009.03.16 17:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126736 Steccherinum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/19.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany w terenie podmokłym-olcha,brzoza,sosna,osika,kruszyna / na leżących gałęziach / kilkanaście owocników na dwóch gałęziach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'39,66"N
-------19st19'55,68"E

fot. 230554

fot. 230555

fot. 230556

i

#1092
od 10-2007

2009.03.16 17:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126737 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce'' / na gałązce sosny leżącej na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'41,69"N
-------19st21'39,11"E

fot. 230560

fot. 230561

i

#1093
od 10-2007

2009.03.16 17:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126738 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pozostawionej przez drwali koronie sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st03'41,26"N
-------19st21'40,39"E

fot. 230565

fot. 230566

obok było stanowisko Meruliopsis taxicola (ID126737)

i

#1095
od 10-2007

2009.03.16 19:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126747 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na marwych,złamanych sosnach / kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

1)fot. 230593

__fot. 230594

2)fot. 230595

__fot. 230596

i

#1096
od 10-2007

2009.03.16 19:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126753 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

fot. 230601

fot. 230602

fot. 230603

i

#1097
od 10-2007

2009.03.16 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126754 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na leżącej,murszejącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'55,23"N
-------19st24'21,42"E

fot. 230607

fot. 230608

i

#1098
od 10-2007

2009.03.16 20:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126756 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz / na odłamanej gałęzi sosnowej / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'42,76"N
-------19st23'38,79"E

fot. 230612

fot. 230613

i

#1099
od 10-2007

2009.03.16 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126757 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz / na leżącym fragmencie sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'42,78"N
-------19st23'37,29"E
obok stanowiska Meruliopsis taxicola-ID126756

fot. 230617

fot. 230618

i

#750
od 09-2006

ID: 126758 Diplomitoporus flavescens


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / kilka stanowisk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230624

i

#1100
od 10-2007

2009.03.16 20:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126759 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha / na gnijących gałązkach,pod czeremchą / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'25,51"N
-------19st23'54,27"E

fot. 230626

fot. 230627

(wypowiedź edytowana przez gonzo 17.marca.2009)

i

#1101
od 10-2007

2009.03.16 20:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126760 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drągowina sosnowa / na martwej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'20,93"N
-------19ST23'39,46"E

fot. 230631

fot. 230632

i

#751
od 09-2006

ID: 126761 Calocera furcata


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230635

i

#752
od 09-2006

ID: 126762 Pseudomerulius aureus


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej sośnie / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230639

i

#1102
od 10-2007

2009.03.16 20:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126763 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-olcha,grab,leszczyna,dąb / na martwej gałęzi leszczyny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'25,12"N
-------19st23'26,35"E

fot. 230642

fot. 230643

i

#753
od 09-2006

ID: 126764 Tremella foliacea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.03.14); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/KK/22.03.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na leżącej brzozie / pojedynczo, kilka stanowisk

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 230646

i

#1103
od 10-2007

2009.03.16 21:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 126765 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na marwej,stojącej sośnie / ok.tuzina owocników,większość zjedzona przez robaki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st00'03,60"N
-------19st23'18,78"E

fot. 230650

fot. 230651

i

#1121
od 10-2007

2009.03.22 12:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127088 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.03.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in / na leżącej gałązce sosny / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'00,86"N
-------19st30'13,39"E

fot. 231236

i

#1122
od 10-2007

2009.03.22 12:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127089 Diplomitoporus lindbladii


leg. Jacek Nowicki (2009.03.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in / na murszejącym,leżącym pniu jodły / wiele owocników pozrastanych ze sobą,na całej długości pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st01'58,54"N
-------19st30'38,90

fot. 231243

fot. 231244

fot. 231245

fot. 231246

Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100808

#0

2009.03.26 19:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek

ID: 127304 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek (2007.09.02); det. Bogdan Rudzionek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilka dębów rosnących przy grobli stawów / na dębie na wysokości kilku metrów / pojedyńczy osobnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231582

#0

2009.03.26 19:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127307 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.28); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 5 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy przy śródleśnym stawie z pojedyńczymi dębami na jego skraju / powalony dąb / 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231590

#0

2009.03.26 19:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127308 Fistulina hepatica


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.15); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 6 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg drogi leśnej z pojedyńczymi dębami i kasztanowcami / pień dębu / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 231593

#0

2009.03.27 13:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 127332 Langermannia gigantea


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.29); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Szamocin 5 km NW, pow.chodzieski, woj. wielkopolskie, (ATPOL: CC-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
stanowisko jest nam znane od roku 2004, corocznie stwierdzamy wystepowanie do kilkunastu owocników
fot. 231652

#1897
od 07-2005

2009.03.27 23:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127381 Pithya vulgaris


leg. Grazyna Domian (2009.03.08); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.03.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami / na wyschniętych igłach odłamanego czuba sosnowego / kilkanaście owocnikow

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 231694
fot. 231695
fot. 231696

Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/229516.html

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 28.marca.2009)

#1898
od 07-2005

2009.03.27 23:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127382 Sarcoscypha austriaca


leg. Grazyna Domian (2009.03.19); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/18.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Szczecin-Podjuchy, ul. Inżynierska-Radzymińska, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie robiniowe na dnie starej żwirowni w strefie krawędziowej Doliny Dolnej Odry i Wzgórz Bukowych / na opadłych gałązkach / pojedynczo i w małych grupach - łącznie 18 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka
fot. 231701
fot. 231702
fot. 231703

#1899
od 07-2005

2009.03.28 00:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127383 Ischnoderma resinosum


leg. Grażyna Domian, Piotr Perz (2009.03.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan liściasty na skraju śródleśnego mokradła; w otoczeniu: wiąz, wierzba, klon, topola, buk / na leżącej kłodzie wiązu polnego / pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
smolucha bukowa
fot. 231708
fot. 231709
fot. 231710

#1900
od 07-2005

2009.03.28 00:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127384 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian, Piotr Perz (2009.03.21); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mokradło z łozowiskiem na granicy lasu i pola / na wierzbowych gałęziach / owocniki rozpostarto-odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231715
fot. 231716
fot. 231717

#1901
od 07-2005

2009.03.28 00:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127385 Encoelia furfuracea


leg. Grażyna Domian, Piotr Perz (2009.03.22); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,4 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary park podworski na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej / na gałęziach leszczyny / pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 231721
fot. 231722

#1902
od 07-2005

2009.03.28 01:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127386 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2009.03.22); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: 1,8 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; w otoczeniu dąb, grab, leszczyna, buk, wierzba / na gałęziach leszczyny / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Orzechówka mączysta
fot. 231726
fot. 231727

#1903
od 07-2005

2009.03.28 01:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127387 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2009.03.24); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Koziej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowy w dolinie strumienia Niedźwiedzianka / na dwóch obumarłych olszach o obwodach 120 i 85 cm / w grupach i rzędach na okorowanym drewnie i na ryzomorfach opieńki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Suchogłówka korowa
fot. 231732
fot. 231733
fot. 231734

#1904
od 07-2005

2009.03.28 01:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 127388 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2009.03.26); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/19.04.09 / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na śródleśnym odwodnionym oczku porośniętym łozami / na wierzbowych gałęziach / owocniki rozpostarto-odgięte

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 231738
fot. 231739

i

#4310
od 01-2007

ID: 127421 Geastrum striatum


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.28); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych / na ziemi, wśród liści, szpilek sosnowych i próchnicy / 6 owocników, 3 starsze i 3 młodsze, ale wszystkie co najmniej zeszłoroczne

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'21,2" E 17°39'14,8"

29.03.2009 - uzupełnienie informacji o liczności owocników po dodatkowych oględzinach stanowiska - znalazłam kolejne 6 owocników, wszystkich 12 owocników znalazłam na powierzchni ok. 1 m2

widok ogólny na siedlisko:
fot. 231832

jeden ze starszych owocników:
fot. 231833
fot. 231834

jeden z młodszych owocników, młodsze owocniki miały główki pokryte białą pleśnią
fot. 231835
fot. 231836

(wypowiedź edytowana przez topazzz 29.marca.2009)

i

#4311
od 01-2007

ID: 127422 Meruliopsis taxicola


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.28); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych / pień przewróconej sosny / kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"

siedlisko i żywicielski pień sosny
fot. 231841

przykładowe dwa owocniki:
fot. 231842
fot. 231843

i

#1132
od 10-2007

2009.03.30 09:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127535 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na martwej sośnie / ok.tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'19,49"N
-------19st26'07,65"E

fot. 232049

fot. 232050

i

#1133
od 10-2007

2009.03.30 09:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127536 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 kn E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych,leżących sosnach / kilkanaście owocników na dwóch sosnach (w odległości kilku metrów od siebie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'19,93"N
-------19st26'12,84"E

1)
fot. 232055

2)
fot. 232056

fot. 232057

i

#1135
od 10-2007

2009.03.30 10:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127539 Calocera furcata


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'49,94"N
-------19st27'01,84"E

fot. 232064

fot. 232065

i

#1136
od 10-2007

2009.03.30 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127540 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany / na martwych gałęziach leszczyny / kilkanaście owocników w dwóch kępach leszczyn

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'56,60'N
-------19st27'59,98"E

1)
fot. 232070

2)
fot. 232071

i

#1137
od 10-2007

2009.03.30 10:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127541 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Karkoszki,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu sosnowego / na martwej gałęzi leszczyny / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'59,33"N
-------19st28'16,84"E

fot. 232079

i

#1138
od 10-2007

2009.03.30 10:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127543 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wójcik,gm.Gomunice (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia-olcha,brzoza,leszczyna / na martwej gałęzi leszczyny / kilkadziesiąt owocników,przeważnie w grupach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'58,17"N
-------19st28'44,32"E

fot. 232087

fot. 232088

i

#1139
od 10-2007

2009.03.30 10:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127544 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Borowiecko,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: tyczkowina sosnowa / na martwej sośnie / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'27,46"N
-------19st27'43,67"E

fot. 232092

fot. 232093

i

#1140
od 10-2007

2009.03.30 10:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127545 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych,leżących sosnach / kilka owocników na dwóch sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'17,89"N
-------19st26'15,91"E

fot. 232097

fot. 232098

i

#1141
od 10-2007

2009.03.30 10:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127546 Tremella foliacea


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej gałęzi młodego dębu / trzy owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st08'17,80"N
-------19st26'14,41"E

fot. 232101

i

#4344
od 01-2007

ID: 127852 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 149, 2,5 km na N od Dębowca k. Gniezna (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / leżący pień sosny / kilkadziesiąt (ok. 40-50) owocników na korze oraz na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'27,14" E 17°39'34,74"

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232582

położenie owocników na pniu i przykładowe owocniki:
fot. 232583
fot. 232584
fot. 232585

i

#4345
od 01-2007

ID: 127855 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 150, 2,5 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna, niedaleko j. Piotrowskiego (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna i młode liściaste / gałąź sosny spoczywająca na ściółce / kilkadziesiąt ( ok. 40 ) owocników w trzech grupach, na korze

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'25,54" E 17°39'22,09"

siedlisko i żywicielska gałąź:
fot. 232600

położenie owocników i przykładowe owocniki:
fot. 232601
fot. 232602
fot. 232603

i

#6009
od 12-2003

ID: 127859 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sopot Park Północny (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wydmy klon,robinia,olsza 20 m od plaży / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pokrój środowiska
fot. 232615
Owocniki
fot. 232616
fot. 232617
fot. 232618
N 54*27,583'
E 18*33,666
2 m.npm
To samo stanowisko co ID 56928

i

#6010
od 12-2003

ID: 127860 Sarcoscypha austriaca


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sopot Park Północny (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Olszyna+klon zaniedbane okolice parkingu samochodowego / na nieokreślonym drewnie (klon?) / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Pokrój stanowiska
fot. 232623
owocniki
fot. 232624
fot. 232625
N 54*27,283'
E 18*33,747'
2 m.npm
Powtórzenie stanowiska ID 56932

i

#4346
od 01-2007

ID: 127861 Exidia saccharina


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na SE od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody zagajnik sosnowy / pień leżącej sosny / kilkanaście owoników na korze i na okorowanym pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'06,4" E 17°44'27,7"

w towarzystwie trzęsaka mózgowatego i niszczyka

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232630

przykładowe owocniki:
fot. 232631
fot. 232632

i

#4347
od 01-2007

ID: 127866 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03,29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na S (nieco na E) od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany (ATPOL: CC-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna / trzy uschnięte gałęzie krzewów leszczyny / od kilku do ponad dwudziestu gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°32'03,5" E 17°44'23,3"

siedlisko:
fot. 232637

przykładowe owocniki:
fot. 232638
fot. 232639

i

#4348
od 01-2007

ID: 127870 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.29); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/9.04.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na S (nieco na E) od Kaliny, nad jeziorem Wierzbiczany (ATPOL: CC-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosny, leszczyny i inne krzewy na skarpie nad jeziorem / uschnięta gałąź leszczyny / 10 gniazdek po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°31'51,3" E 17°44'31,3"

siedlisko i leszczyna z uschniętą gałęzią:
fot. 232644

przykładowe owocniki:
fot. 232645
fot. 232646

i

#1145
od 10-2007

2009.04.03 16:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127905 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.03); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu-wierzba i kruszyna / na gnijących gałązkach / dwie grupki (ok.4m od siebie)-9owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51 1'6,59"N 19 27'21,67"E

fot. 232685

fot. 232686

W tym miejscu jest(było) również stanowisko Mutinus ravenelii (zgłosz.ID101995)

i

#1147
od 10-2007

2009.04.03 20:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 127922 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipie,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na powalonej,martwej sośnie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st02'42,57"N
-------19st24'27,11"E

fot. 232758

fot. 232759

#0

2009.04.05 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128033 Sarcodon squamosus


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.06); det. Anna Kujawa

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1 km E, Martew, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga leśna przecinająca lasy sosnowe / na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233063
fot. 233064

i

#1153
od 10-2007

2009.04.06 08:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128055 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / na dwóch sosnach (oddalonych od siebie ok3m),po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'53,71"N 19st19'41,43"E

1)
fot. 233108

fot. 233109

2)
fot. 233110

fot. 233111

i

#1154
od 10-2007

2009.04.06 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128057 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: krzaczaste zarośla na skraju lasu mieszanego,teren podmokły / na martwej gałęzi krzaczastej wierzby / owocniki pokrywały gałąź na odcinku ok 3m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'56,48"N 19st19'43,99"E

fot. 233117

fot. 233118

fot. 233119

fot. 233120

i

#1155
od 10-2007

2009.04.06 08:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128059 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (tyczkowina) / na martwych sosnach / na dwóch sosnach oddalonych od siebie kilka metrów-na stojącej 3 owocniki i na leżącej 16 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'42,08"N 19st19'54,72"E

1)
fot. 233138

fot. 233139

2)
fot. 233140

fot. 233141

fot. 233142

i

#1156
od 10-2007

2009.04.06 08:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128061 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (drągowina) / na marwej sośnie / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233145

i

#1157
od 10-2007

2009.04.06 08:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128062 Pseudomerulius aureus


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy-drągowina / na leżącej,murszejącej sosnowej gałęzi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233149

fot. 233150

i

#1158
od 10-2007

2009.04.06 08:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128063 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na złamanej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'16,23"N 19st17'33,48"E

fot. 233153

#0

2009.04.06 10:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128073 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2008.09.06); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi przy pniu sosny / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233168

#0

2009.04.06 10:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128074 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2007.09.30); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Drawieński Park Narodowy (ATPOL: BC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy w pobliżu jeziora Marta / na ziemi przy pniu sosny / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233172

#0

2009.04.06 10:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

ID: 128075 Sparassis crispa


leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka (2006.08.30); det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi przy pniu sosny / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 233175

i

#1159
od 10-2007

2009.04.06 17:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128105 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nad rowami z wodą,w lesie mieszanym ;Grupa 1 rosła pod brzozami i świerkami,grupa 2 (oddalona kilkanaście metrów od pierwszej i rosnąca po drugiej stronie drogi) pod olchami i brzozą ;Kruszyna była obecna obu miejscach. / na gnijących gałązkach / dwie grupy-10 i 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'15,57"N 19st15'14,34"E (gr1)

grupa 1
fot. 233234

fot. 233235

fot. 233236

grupa 2
fot. 233237

i

#1160
od 10-2007

2009.04.06 17:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128108 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: między Dąbrówką a Szczepocicami,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mały las sosnowy / na martwej sośnie / grupka 6 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'47,62"N 19st22'13,62"E

fot. 233241

i

#1161
od 10-2007

2009.04.06 17:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128110 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Lipie,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej sośnie / ok.tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'43,09"N 19st24'36,67"E

fot. 233246

fot. 233247

i

#6013
od 12-2003

ID: 128113 Geastrum triplex


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.04.05); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez / w ziemi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 54*23,723'
E 18*33,541'
63 m.npm
fot. 233251

#525
od 09-2006

ID: 128117 Gyromitra gigas


leg. Michał Jezierski (2009.03.31); det. Michał Jezierski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/12.04.09 / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: Pomiędzy drogą Kotowice - Paniowice a rzeka Odrą, gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnica, dolnośląskie. (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa, / na ziemi / W kilku grupach po 10-15 sztuk w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kilka grup po kilkanaście owocników w grupie. Grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów. Lasy liściaste ciągnące się wzdłuż rzeki Odry.

fot. 233267

fot. 233268

fot. 233269

i

#108
od 08-2008

ID: 128208 Sarcoscypha austriaca


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.04); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MP/8.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: na terenie miejscowości Ruciane - Nida, powiat Piski, 2km od centrum (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (dąb, topola, leszczyna i trochę świerka) / na niezidentyfikowanej, butwiejącej gałęzi liściastej / grupka, 8 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka

fot. 233453

fot. 233454

fot. 233455

fot. 233456

i

#1166
od 10-2007

2009.04.08 16:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128213 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,7 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (tyczkowina) z domieszką brzóz / na martwych sosnach / 8 owocników na dwóch sosnach (oddalonych kilka metrów od siebie)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st8'39,28"N 19st26'50,28"E

1)
fot. 233466

2)
fot. 233467

i

#1181
od 10-2007

2009.04.15 09:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128601 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,dąb,leszczyna,sosna,świerk / na martwych gałęziach leszczyn / ok.180 owocników w 6 kępach leszczyny (jedna z kilkoma owocnikami,cztery z kilkonastoma i jedna z ok.100 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st11'57,38"N 19st23'28,46"E

fot. 234451

fot. 234452

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122293

i

#1182
od 10-2007

2009.04.15 09:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128602 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las lisciasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna i in / na martwych gałęziach leszczyn / po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników w kępie leszczyny;ponad 150 owocników w siedmiu kępach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122296

fot. 234456

fot. 234457

i

#1186
od 10-2007

2009.04.15 20:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128647 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką liściastych / na martwej sośnie / 15 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st10'53,18"N 19st24'45,49"E

fot. 234575

fot. 234576

i

#1187
od 10-2007

2009.04.15 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128649 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Pytowice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza / na martwych gałęziach leszczyny / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st10'58,2"N 19st25'38,04"E

fot. 234583

fot. 234584

i

#123
od 08-2008

ID: 128698 Urnula craterium


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.12); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MP/16.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: 5 km od Rucianego-Nidy na południowy zachód, w pobliżu Leśniczówki Pranie, powiat Piski (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren podmokły, czarna ziemia, olsza czarna, dąb, leszczyna, brzoza / na butwiejącej gałęzi leszczynowej / grupa, 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 234671

fot. 234672

fot. 234673

(wypowiedź edytowana przez matpan 16.kwietnia.2009)

i

#124
od 08-2008

ID: 128699 Urnula craterium


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.15); det. Mateusz Pańkowski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/30.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: 1 km od centrum Rucianego-Nidy, pomiędzy Rucianem a Nidą, nadl. Maskulińskie, oddział leśny nr 122 (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Nidka (buk, grab, dąb, topola, leszczyna) / na butwiejącej gałęzi leszczynowej / grupka, 4 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
.
fot. 234678

fot. 234679

fot. 234680

(wypowiedź edytowana przez matpan 16.kwietnia.2009)

i

#1188
od 10-2007

2009.04.16 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128705 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'14,85"N 19st23'18,73"E

fot. 234690

fot. 234691

i

#1189
od 10-2007

2009.04.16 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128707 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km N,Żaby,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby / na gnijących gałązkach / 12 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234700

fot. 234701

i

#1191
od 10-2007

2009.04.16 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128710 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy (tyczkowina) / na martwych sosnach / 28 (16+8+4) owocników na trzech sosnach w promieniu ok.6m;pnie sosen nie przekraczały 15cm średnicy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'36,91"N 19st17'50,52"E

1)
fot. 234711

fot. 234712

2)
fot. 234713

3)
fot. 234714

i

#1192
od 10-2007

2009.04.16 22:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128716 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba / na gnijących gałązkach / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'5,01"N 19st19'5,04"E

fot. 234719

fot. 234720

Potwierdzenie stanowiska ID 96827

i

#1193
od 10-2007

2009.04.16 22:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128721 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / kilka na pniu

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
grupa 1) 51st3'14,1"N 19st19'56,87"E

fot. 234726

fot. 234727

grupa 2) 51st3'14,02"N 19st20'3,57"

fot. 234728

fot. 234729

i

#1194
od 10-2007

2009.04.16 22:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128728 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na sośnie / kilka owocników na wys.ok3,5m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st3'30,57"N 19st21'17,94"E

fot. 234737

fot. 234738

i

#1195
od 10-2007

2009.04.16 22:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128729 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'48,02"N 19st21'54,35"E

fot. 234741

i

#126
od 08-2008

ID: 128781 Sarcoscypha austriaca


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.10); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/16.04.09 i 2/MP/16.04.09 / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: teren nad rzeką Nidka, ok 600 metrów za oczyszczalnią ścieków w kierunku linii kolejowej (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, wierzba, topola, tereny nadrzeczne (rzeka Nidka) / na gałązkach topoli oraz wierzby / 2 grupki, wierzba (7 owocników), topola (9 owocników)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Czarka austriacka
Na gałązkach wierzbowych:
fot. 234892

fot. 234893

Na gałązkach topolowych:
fot. 234894

fot. 234895

fot. 234896

i

#1198
od 10-2007

2009.04.17 20:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128805 Gyromitra gigas


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-brzoza,dąb,leszczyna i in / na ziemi,pod dębem / pojedynczo

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234923

fot. 234924

i

#1199
od 10-2007

2009.04.17 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128806 Gyromitra gigas


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste / na ziemi / dwa owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st11'43,1"N 19st23'20,86"E

fot. 234932

fot. 234933

fot. 234934

i

#1200
od 10-2007

2009.04.17 21:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128807 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.11); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad okresowym ciekiem wodnym-wierzba,olcha i in / na gnijącej gałązce / pojedynczo (?) -ziemia w promieniu kilku metrów była kompletnie zryta przez dzikie zwierzęta (sarny i dziki)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234939

fot. 234940

i

#1201
od 10-2007

2009.04.17 21:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128809 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.czestochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby,olcha / na gnijących gałązkach / grupa 5 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'0,74"N 19st23'19,57"E

fot. 234946

fot. 234947

powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96724

i

#1202
od 10-2007

2009.04.17 21:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128810 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in / na powalonej sośnie,na fragmencie pnia pozbawionym kory / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'12,57"N 19st23'20,59"E

fot. 234951

fot. 234952

i

#1203
od 10-2007

2009.04.17 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 128812 Pleurotus calyptratus


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy / na martwej osice / 13 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 234961

fot. 234962

fot. 234963

fot. 234964

#0

2009.04.18 17:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogdan Rudzionek

ID: 128851 Langermannia gigantea


leg. Bogdan Rudzionek (2007.08.15); det. Bogdan Rudzionek

eksykat: NIE / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / 1 owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235052

i

#127
od 08-2008

ID: 128917 Langermannia gigantea


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.18); det. Mateusz Pańkowski

eksykat: NIE, chroniony / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: wieś Zielony Lasek, 3km od Krutyni, powiat Mrągowski (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośnięta łączka przy rzece Krutyń / na ziemi, w trawie / 4 lub 5 owocników w promieniu 3 metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
OWOCNIKI ZESZŁOROCZNE

fot. 235155

fot. 235156

fot. 235157

fot. 235158

#29
od 09-2008

ID: 129016 Ptychoverpa bohemica


leg. Izabella Kulińska (2009.04.19); det. Izabella Kulińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer (ATPOL: ED-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby / na ziemi, wśród zeszłorocznych liści / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235336
owocnik wys.ok.14cm

i

#1206
od 10-2007

2009.04.20 20:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129026 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na leżącej gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st58'27,44"N 19st13'55,17"E

fot. 235360

fot. 235361

i

#1207
od 10-2007

2009.04.20 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129027 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/6.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu nad strumieniem-sosna,wierzba,czeremcha / na ściętych gałęziach sosnowych / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'11,98"N 19st13'31,13"E

fot. 235366

#30
od 09-2008

ID: 129028 Sparassis crispa


leg. Izabella Kulińska (2008.10.01); det. Izabella Kulińska

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna (ATPOL: GC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby / na ziemi, przy pniu żywej sosny / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 235369
fot. 235370

i

#1208
od 10-2007

2009.04.20 20:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129030 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.04.19); det. Anna Kujawa

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N,Jamno,gm.Mykanów (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in / w ściółce na murszejącej gałązce / grupka 16 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'11,01"N 19st13'25,87"E

fot. 235374

fot. 235375

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID98208

i

#762
od 11-2006

ID: 129095 Sarcoscypha austriaca


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.14); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Bierdzany (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne / Na leżących na ziemi gałęziach. W pobliżu zdecydowana dominacja bzu czarnyego. / na 2 fragmentach gałęzi - ok 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235438
fot. 235439

i

#763
od 11-2006

ID: 129101 Gyromitra gigas


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 1,5 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skupisko osiki / na ziemi / 4 owocniki w promieniu ok. 2 m

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235451
fot. 235452
fot. 235453
fot. 235454
fot. 235455

i

#764
od 11-2006

ID: 129102 Encoelia fascicularis


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 1,5 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: luźne skupisko osiki / Na jednym z wielu drzew powalonych przez bobry / kilkadziesiąt skupisk na jednym drzewie, oraz po kilka skupisk na 2 innych, oddalonych o kilka - kilkanaście metrów

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Zdjęcia zostały wykonane podczas dwóch wizyt na stanowisku, w różnych warunkach oświetleniowych.

fot. 235464
fot. 235465
fot. 235466
fot. 235467
fot. 235468
fot. 235469
fot. 235470

i

#765
od 11-2006

ID: 129103 Tremella foliacea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.28); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/8.05.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wrocław, 2 km N Siechnice (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skupisko osiki i głogu i innych / na gałęzi drzewa liściastego / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#766
od 11-2006

ID: 129106 Sarcoscypha austriaca


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.09); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Partynice (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ruderalny; bez czarny, topola, głóg, klon, dąb i inne / na zagrzebanym w ziemi kawałku drewna / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235476
fot. 235477
fot. 235478

i

#767
od 11-2006

ID: 129109 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.03.21); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Bierdzany (ATPOL: BE-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235486

i

#768
od 11-2006

ID: 129111 Gyromitra gigas


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.02); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/8.05.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Świniary (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; osika, głóg, tarnina, wierzba, klon i inne / na ziemi / pojedynczy owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#769
od 11-2006

ID: 129112 Langermannia gigantea


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.09); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Klecina, ok. 300m NE od parku handlowego Auchan Bielany (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ruderalny, wzdłuż pasa topoli, zarosla z przewagą bzu czarnego / na ziemi / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 235497
fot. 235498

i

#770
od 11-2006

ID: 129113 Morchella esculenta


leg. Tomasz Pachlewski (2009.04.18); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: nie / fot.: / notatka:

lokalizacja: Wrocław - Oporów, ul. Ostroroga (ATPOL: BE-58)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogród, przy piwonii, kilka metrów od jabłoni / na ziemi / Jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
W ogrodzie tym smardze występują od kilku lat, przy czym owocniki pojawiają się za każdym razem gdzie indziej, przemieściwszy się już o kilkanaście metrów od miejsca pierwszego owocnikowania (z zachodniej na południową stronę budynku, z miejsca zacienionego przy płocie, na otwartą, nieobsianą aktualnie, lecz skopaną grządkę)
fot. 235503
fot. 235504
fot. 235505

i

#1217
od 10-2007

2009.04.27 07:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129573 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Włynice,gm.Gidle (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,obecnie leżącej sośnie / kilka starych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st58'19,76"N 19st32'2,89"E

fot. 236362

i

#1218
od 10-2007

2009.04.27 07:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129574 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st56'22,37"N 19st33'28,75"E

fot. 236366

fot. 236367

i

#1219
od 10-2007

2009.04.27 07:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129575 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NW,Borzykówka,gm.Żytno (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las lisciasty-klon,olcha,wiąz,leszczyna i in / na martwej gałęzi leszczyny / ok.40 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st54'4,96"N 19st38'44,26"E

fot. 236372

fot. 236373

i

#1220
od 10-2007

2009.04.27 07:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129576 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SW,Żytno,pow.radomszczański (ATPOL: DE-77)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,młodej sosence / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st54'56,83"N 19st36'13,71"E

fot. 236376

i

#1221
od 10-2007

2009.04.27 07:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129577 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych / na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st57'18,17"N 19st23'30,31"E

fot. 236380

fot. 236381

i

#1222
od 10-2007

2009.04.27 07:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129578 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu / na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie / kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'5,04"N 19st25'4,8"E

fot. 236386

fot. 236387

siedlisko
fot. 236388

i

#1223
od 10-2007

2009.04.27 08:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129579 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu / na martwych sosnach / w promieniu 30m kilkanaście owocników na trzech sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
50st59'5,04"N 19st25'4,8"E
w tym samym miejscu co Meruliopsis taxicola ze zgłoszenia ID129578

fot. 236392

fot. 236393

i

#1224
od 10-2007

2009.04.27 08:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 129580 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.04.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego / na złamanej sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st0'32,93"N 19st25'57,62"E

fot. 236399

fot. 236400

fot. 236401

siedlisko
fot. 236402

#541
od 09-2006

ID: 129690 Lentinus tigrinus


leg. Michał Jezierski (2009.04.26); det. Michał Jezierski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09 / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie. (ATPOL: BE-38)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wierzby na brzegu koryta rzeki. / Na murszejacych gałęziach wierzby / W grupach po 15 - 40 owocników w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 236649

fot. 236650fot. 236651fot. 236652

#1658
od 07-2004

ID: 129743 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.18); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BM/30.04.09 / fot.: tak / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych / ok. 50 szt.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kilkadziesiąt metrów w dół wąwozu stanowisko S. austriaca

(wypowiedź edytowana przez bogdan 29.kwietnia.2009)

#1659
od 07-2004

ID: 129744 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.03); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BM/30.04.09 / fot.: nie / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 4km 600m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 13417)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych / ok. 100 szt

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska z 2005.05.04 - ID: 13417

(wypowiedź edytowana przez bogdan 29.kwietnia.2009)

#1660
od 07-2004

ID: 129745 Sarcoscypha austriaca


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.03); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BM/30.04.09 / fot.: nie / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy od 4km 300m do 5km 500m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1 - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (wąwóz główny i odnogi boczne) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych /

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Stanowiska:
1B - 11 owocników
1C - 25 owocników
1D - 30 owocników
1E - 20 owocników

i

#135
od 08-2008

ID: 129812 Gyromitra gigas


leg. Mateusz Pańkowski (2009.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/30.04.09 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Rucianego Nidy, na północ, w stronę linii kolejowej (ATPOL: EB-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, leszczyna, dąb, sosna, brzoza, w pobliżu nasypu kolejowego / na butwiejącym drewnie brzozowym (kłody, pieńki) i obok niego na ziemi / kilka małych grupek oraz pojedyńcze okazy (w sumie ok. 30 sztuk)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Piestrzenica obrzymia

fot. 236905

fot. 236906

fot. 236907

fot. 236908

i

#4497
od 01-2007

ID: 130056 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.05.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: nadleśnictwo Gniezno, oddział 6, 1 km na SE od wioski Gaj , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza, wiąz, leszczyna, bez czarny / ułamany, wiszący, uschnięty konar leszczyny / kilka gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°29'49,89" E 17°50'59,88"

na sąsiedniej ułamanej uschniętej gałęzi Exidia truncata

widok ogólny od dwóch stron na konar
fot. 237489
fot. 237490
zbliżenie na fragment konara z owocnikami
fot. 237491
przykładowy owocnik w przybliżeniu
fot. 237492
fot. 237493

i

#4498
od 01-2007

ID: 130059 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.05.01); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 60, 5,3 km na SE od wioski Gaj (ATPOL: CC-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne leszczyny na skraju łąki, po przeciwnej stronie drogi skarpa z sosną i dębem / uschnięta gałąź leszczyny / około 10 gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°28'52,47" E 17°54'30,06"

widok ogólny na stanowisko
fot. 237509
owocniki
fot. 237510
fot. 237511

i

#773
od 11-2006

ID: 130088 Auricularia mesenterica


leg. Tomasz Pachlewski (2009); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/8.05.09 / fot.: nie / notatka:

lokalizacja: Siechnice, powiat wrocławski (ATPOL: CE-50)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; dąb, grab, wiąz, klon, lipa i inne / na powalonym konarze / kilka skupisk na przestrzeni ok. pół metra kw.

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#774
od 11-2006

ID: 130092 Mitrophora semilibera


leg. Tomasz Pachlewski (2009.05.01); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Kobierzyce, pow. wrocławski (ATPOL: BE-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, w bezpośrednim sąsiedztwie przewaga klonu (drzew i siewek) / na ziemi / 2 podeschnięte owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 237608

i

#775
od 11-2006

ID: 130093 Auricularia mesenterica


leg. Tomasz Pachlewski (2009.05.01); det. Tomasz Pachlewski

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/8.05.09 / fot.: / notatka:

lokalizacja: Kobierzyce, pow. wrocławski (ATPOL: BE-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / na złomie (dębu? lipy?) / skupisko na przestrzeni mniejszej niż pół metra kw

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#4503
od 01-2007

ID: 130094 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.26); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, ok. 1 km na W od Starczanowa (ATPOL: BC-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty: dąb, brzoza, buk, leszczyna, w pobliżu młody zagajnik sosnowy / uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny / kilkanaście i ok. 50 owocników na poszczególnych krzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'35,30" E 16°56'29,72"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108712

przykładowe owocniki
fot. 237612 fot. 237613

(wypowiedź edytowana przez topazzz 04.maja.2009)

i

#4504
od 01-2007

ID: 130095 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.26); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, 3 km na SW od Uchorowa (ATPOL: BC-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nadwarciański las z dębem, sosną, wiązem, leszczyną / uschnięta gałąź leszczyny / kilka gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°37'16,82" E 16°54'02,29"

krzew leszczyny i przykładowy owocnik
fot. 237618
fot. 237619

i

#4506
od 01-2007

ID: 130098 Morchella esculenta


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.26); det. Marcin Fałdziński

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko (ATPOL: BC-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: olsza, jesion, brzoza, modrzew, leszczyna / na ziemi / siedem owocników w odległościach co kilkadziesiąt cm, dwa najbardziej oddalone - o 2 i 5 m od głównej grupy

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/236295.html

przykładowy owocnik
fot. 237626

i

#1231
od 10-2007

2009.05.03 21:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130112 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km NE,Kodrąb,pow.radomszczański (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy / na martwych sosnach / trzy owocniki na dwóch ściętych drzewkach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st7'7,01"N 19st39'6,6"E

fot. 237654

i

#1233
od 10-2007

2009.05.03 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130116 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1km S,Huta Przerębska,gm.Masłowice (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / kilkanaście owocników na dwóch drzewach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st7'0,64"N 19st42'16,15"E

fot. 237664

fot. 237665

#1672
od 07-2004

ID: 130138 Sarcoscypha austriaca


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.18); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/6.05.09 / fot.: NIE / notatka: tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu) / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych / 20 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Kilkadziesiąt metrów w górę wąwozu stanowisko S. coccinea

#1673
od 07-2004

ID: 130139 Sarcoscypha austriaca


leg. Bogusław Mazurek (2009.04.19); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BM/6.05.09 / fot.: NIE / notatka: Tak, Notes 3

lokalizacja: Puławy 3km 600m na SE od centrum miasta (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 15 - Liszcze, Kazimierski Park Krajobrazowy - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu / Pojedynczo na martwych gałązkach drzewa liściastego / 2 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Ok. 50 od dolnego wejścia do wąwozu, na skarpie po lewej stronie, ukryte w ściółce.

i

#4508
od 01-2007

ID: 130179 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.13); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: Modliszewko, 2,4 km E, nadleśnictwo Gniezno, oddział 126, dolina Wełny, po wschodniej stronie rzeczki, ok. 0,7 km na N od leśniczówki Brody , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-73)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj młodego lasu z dębem, sosną, młodą topolą, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką / uschnięty konar leszczyny / ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°37'28,39" E 17°38'47,23"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108682

widok na stanowisko, krzewy z orzechówką po prawej, na ułamanej gałęzi krzewu w pierwszym rzędzie orzechówka w 2008 r., na krzewie w drugim rzędzie orzechówka w 2009 r.
fot. 237783

konar z owocnikami
fot. 237784

przykładowe owocniki
fot. 237785

(wypowiedź edytowana przez topazzz 04.maja.2009)

i

#4509
od 01-2007

ID: 130182 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.04.13); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, Las Miejski k. Gniezna, 3,3 km na NW od wioski Kędzierzyn (ATPOL: CC-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, leszczyna i inne liściaste / uschnięta gałąź leszczyny / dwa gniazdka po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°30'13,78" E 17°37'55,79"

widok ogólny
fot. 237793

owocniki
fot. 237794

i

#1234
od 10-2007

2009.05.05 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130254 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Zalesiczki,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / owocniki wyrosły na martwej ,stojącej sośnie;obecnie sosna leży na ziemi / około tuzina owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st9'55,54"N 19st25'32,19"E

fot. 237996

fot. 237997

i

#1235
od 10-2007

2009.05.05 19:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130255 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej,leżącej sosence / grupa 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st16'34,98"N 19st26'31,51"E

fot. 238001

fot. 238002

i

#1236
od 10-2007

2009.05.05 19:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130256 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej sośnie / trzy młode owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st16'40,46"N 19st26'48,98"E

fot. 238006

fot. 238007

i

#1237
od 10-2007

2009.05.05 20:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130258 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na sośnie / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st16'38,4"N 19st26'36,13"E

fot. 238011

fot. 238012

i

#1238
od 10-2007

2009.05.05 20:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130260 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Pawłów Górny,gm.Wola Krzysztoporska (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas drągowiny sosnowej / na martwej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st16'45,15"N 19st28'18,88"E

fot. 238015

i

#1239
od 10-2007

2009.05.05 20:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130262 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SE Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na martwych sosnach / dwie grupy po kilka owocników na dwóch sosnach

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st15'16,6"N 19st25'29,02"E

fot. 238025

fot. 238026

fot. 238027

i

#1240
od 10-2007

2009.05.05 20:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130264 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na martwej,leżącej,pozbawionej kory,sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens -ID130262

fot. 238040

i

#1241
od 10-2007

2009.05.05 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130265 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st15'39,14"N 19st25'56,45"E

siedlisko
fot. 238044

jeden z owocników
fot. 238045

i

#1242
od 10-2007

2009.05.05 20:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130267 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej sosence / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
owocniki rosły na tym samym drzewie co przedstawiony w zgłoszeniu ID130265 wrośniaczek sosnowy

fot. 238048

i

#1243
od 10-2007

2009.05.05 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130268 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej odnodze sosny / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens-ID130265

fot. 238051

i

#1244
od 10-2007

2009.05.05 20:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130270 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,2 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na martwej,wywróconej sośnie / ok.30 owocników na spodniej stronie pnia

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st14'33,85"N 19st26'3,79"E

fot. 238056

fot. 238057

fot. 238058

i

#1245
od 10-2007

2009.05.05 21:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130271 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NW,Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy / na martwej sośnie / kilkadziesiąt owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st16'17,71"N 19st25'32,6"E

fot. 238062

fot. 238063

i

#1246
od 10-2007

2009.05.05 21:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130272 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwych sosnach / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st15'35,44"N 19st23'34,21"E

siedlisko
fot. 238069

przykładowe owocniki
fot. 238070

fot. 238071

i

#1247
od 10-2007

2009.05.05 21:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130273 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na leżącej na ziemi,sosnowej gałęzi / jeden (?) owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st15'36,64"N 19st23'32,07"E
w pobliżu stanowiska Diplomitoporus flavescens-ID130272

fot. 238074

i

#1248
od 10-2007

2009.05.05 21:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130274 Lentinus tigrinus


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas nadrzecznych wierzb / na pniaku i kłodzie wierzbowej / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st1'34,22"N 19st23'37,3"E

fot. 238079

fot. 238080

fot. 238081

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100239

i

#1249
od 10-2007

2009.05.05 21:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130275 Ptychoverpa bohemica


leg. Jacek Nowicki (2009.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie,gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu -brzozy,osiki / na ziemi / jeden owocnik (pomimo późniejszych oględzin stanowiska nie znaleziono nowych owocników;panująca susza nie pozwoliła na ich rozwój)

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-
fot. 238085

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96160

i

#1251
od 10-2007

2009.05.06 08:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130286 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2009.03.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu ID96756 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu / w sciółce na gałązkach / grupa 7 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96756

fot. 238123

fot. 238124

fot. 238125

i

#1252
od 10-2007

2009.05.06 08:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 130287 Langermannia gigantea


leg. Jacek Nowicki (2009.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: nie,gatunek chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Czyżów,gm.Kleszczów (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nieużytkowana łąka / na ziemi / w grupie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
Na zdjęciach owocniki zeszłoroczne-tych było 16 sztuk.Poza tym były tam jeszcze owocniki dwuletnie,a może i starsze (''kupki'' gleby przerośnięte trawą i roślinnością zielną) w liczbie ok.35 sztuk.

fot. 238132

fot. 238133

fot. 238134

fot. 238135

#513
od 09-2005

2009.05.07 10:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 130399 Strobilomyces strobilaceus


leg. Robert Puciata (2007.09.09); det. Robert Puciata

eksykat: / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Rez.Diabli Skok , pow. złotowski , woj. wielkopolskie (ATPOL: BB-96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las porastający źródliska, buk, dąb, sosna / na ziemi / cztery owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-fot. 238354

i

#6075
od 12-2003

ID: 130690 Morchella conica


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2009.05.09); det. Mirosława Wantoch-Rekowska

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdynia Chylonia ul.Chylońska 111 (ATPOL: CA-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe / Na trawniku,klombie z wysypana korą / jeden owocnik

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 238922

i

#6076
od 12-2003

ID: 130691 Morchella conica


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2009.04.27); det. Mirosława Wantoch-Rekowska

eksykat: nie-chroniony / fot.: tak / notatka: tak www.bio-forum.pl/ [Snowarski: zbiór różnych fotografii] /2/231892.html

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Bora-Komorowskiego 1 (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Klomb,skalniak na terenie prywatnej posesji / Na rozsypanej korze / 10 owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 238927
fot. 238928
fot. 238929

i

#4543
od 01-2007

ID: 130763 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.05.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 251, ok. 1 km na NE od Radojewa (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leszczyna, wiąz, klon, olsza, topola, brzoza, kasztanowiec, robinia akacjowa, / złamany, uschnięty konar leszczyny / ok. 30 gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°30'20,29" E 16°57'45,20"

żywiciel, fragment konara i przykładowe owocniki:
fot. 239051
fot. 239052fot. 239053

i

#4544
od 01-2007

ID: 130768 Lentinus tigrinus


leg. Barbara Kudławiec (2009.05.08); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/15.05.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, od 1,6 do 2,2 km na NE od Radojewa (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rozlewisko rzeki Warty oraz nad brzegiem Warty, brzeg rzeki i mokradło porasta wierzba, wiąz, topola / gałązki spoczywające przy i w mokradle i pniak na brzegu rzeki / ponad 10 grup po kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
od N 52°30'25,56" E 16°57'59,91" do N 52°30'27,77" E 16°58'03,71"
oraz N 52°30'43,06" E 16°58'08,68"

stanowisko położone w pobliżu, nieco na N, od stanowiska znalezionego w 2007 r. przez Michała Wójtowskiego ID: 63567

dwa przykłady siedliska i owocników

nad mokradłem:
fot. 239066
fot. 239067
fot. 239068

na brzegu rzeki:
fot. 239069
fot. 239070
fot. 239071

(wypowiedź edytowana przez topazzz 11.maja.2009)

i

#4545
od 01-2007

ID: 130769 Encoelia furfuracea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.19); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Nie, był pobrany w 2008 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 211, przy ścieżce odbijającej od zielonego szlaku turystycznego na prawo w stronę Śnieżycowego Jaru (ATPOL: BC-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna / uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny / na jednym krzewie 10, na drugim 20 gniazdek po jednym do kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
N 52°36'47,98" E 16°55'40,78"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 93519

fot. 239075
fot. 239076

i

#4546
od 01-2007

ID: 130770 Langermannia gigantea


leg. Barbara Kudławiec (2009.03.19); det. Barbara Kudławiec

eksykat: Nie, gatunek chroniony / fot.: Tak / notatka: wpis do tabeli+mapka

lokalizacja: woj. wielkpopolskie, pow. poznański, park podworski w Radojewie k. Poznania położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty (ATPOL: BC-99)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan / na ziemi / dwa zeszłoroczne owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47378

Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

owocniki:
fot. 239080
fot. 239081

#1700
od 07-2004

ID: 130797 Ptychoverpa bohemica


leg. Bogusław mazurek (2008.04.12); det. Bogusław Mazurek

eksykat: NIE / fot.: TAK, https://www.bio-forum.pl/messages/33/161619.html / notatka: TAK, Notes nr 3

lokalizacja: Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy (ATPOL: FE-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków drzew i krzewów porastający dno i zbocza wąwozu. W górnej części zbocza wąwozu - praktycznie prawie na wierzchowinie. / W ściółce / 48 owocników, pojedyńczo i w skupieniach po 2-3 owocniki

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
-

i

#4565
od 01-2007

ID: 130923 Lentinus torulosus


leg. Barbara Kudławiec (2008.09.09); det. Barbara Kudławiec

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/17.06.09 / fot.: Tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddział 61, 0,9 km na S (nieco na E) od wioski Leśniewo (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąb, grab, brzoza / pniak brzozowy na leśnym przydrożu / trzy wiązki po 2-3 owocniki

uwagi:
N 52°28'00,32" E 17°28'03,42"

Komplet zdjęć w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/239310.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 13.maja.2009)

#515
od 09-2005

2009.05.16 18:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 131262 Gyromitra ambigua


leg. Robert Puciata (2008.10.22); det. Anna Kujawa

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RP/16.05.09 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Piła ul.Rydygiera, lasek otaczający szpital (ATPOL: BC-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lasek sosnowy / pośród igliwia i drobnych gałązek / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 240284

#516
od 09-2005

2009.05.16 19:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 131263 Geastrum triplex


leg. Robert Puciata (2009.04.19); det. Robert Puciata

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/RP/16.05.09 / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Piła, las komunalny w rozwidleniu ul. Al.Woj.Poslkiego i Mickiewicza (ATPOL: BC-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy i dębu. / na ziemi / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 240287

#517
od 09-2005

2009.05.16 19:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Robert Puciata (puciu)

ID: 131266 Sarcodon squamosus


leg. Robert Puciata (2008.10.11); det. Anna Kujawa

eksykat: u zgłaszającego / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: kilkaset metrów na wschód od Plecemnina, woj.wielkopolskie, pow.złotowski (ATPOL: BC-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi pośród igliwia / kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
fot. 240291
fot. 240292

i

#1272
od 10-2007

2009.05.17 20:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131433 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: okolice Fryszerki k.Radomska (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kilkudziesięcioletni las sosnowy z naturalnym podrostem sosnowym / na martwych sosenkach / dwie grupy oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów:1 grupa kilkunastu owocników-na stojącej jeszcze sośnie,2 grupa kilku owocników-na zmurszałej,leżącej sośnie

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st8"36,51"N 19st29'47,04"E

fot. 240690

fot. 240691

fot. 240692

i

#1273
od 10-2007

2009.05.17 20:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131435 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: okolice Fryszerki k.Radomska (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,ten sam co w zgłoszeniu ID131433 / na martej,leżącej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st8'35,09"N 19st29'49,82"E

fot. 240696

fot. 240697

i

#1274
od 10-2007

2009.05.17 21:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131439 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kol.Borowiecko,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas drągowiny sosnowej (ok600m dł i 15m szer) wzdłuż drogi na wysypisko śmieci / na martych,leżących sosnach / trzy grupy po kilkanaście owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
namiary jednej z grup 51st7'45,78"N 19st29'5,82"E

fot. 240703

fot. 240704

fot. 240705

fot. 240706

i

#1275
od 10-2007

2009.05.17 21:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131445 Lentinus tigrinus


leg. Jacek Nowicki (2009.05.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las topolowo-sosnowy nad rz.Wartą / na pniakach topoli balsamicznych / dwie grupy-13 i 6 zejściowych owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'6,77"N 19st11'8,31"E


fot. 240728

fot. 240729

i

#1276
od 10-2007

2009.05.17 21:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131448 Meruliopsis taxicola


leg. Jacek Nowicki (2009.05.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 kn N,Prusicko,pow.pajęczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na martwej sośnie / grupa kilkunastu owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'22,64"N 19st11'2,32"E

fot. 240744fot. 240745

i

#1277
od 10-2007

2009.05.17 21:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131452 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na leżącej,murszejącej sośnie / grupa kilku owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'26,06"N 19st10'49,15"E

fot. 240757

fot. 240758

i

#1278
od 10-2007

2009.05.17 21:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 131455 Diplomitoporus flavescens


leg. Jacek Nowicki (2009.05.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/22.05.09 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E,Ważne Młyny,pow.pajęczański (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na leżącej,zmurszałej sośnie / kilka owocników

publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

uwagi:
51st2'39,59"N 19st9'39,38"E

fot. 240765

fot. 240766

i

#1280
od 10-2007