Główna Zaloguj Wyloguj Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
dla kustosza do przejrzenia (2010)
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GRej) « >> tu składamy nowe doniesienia «
i

#2785
od 10-2007

2010.12.13 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180327 Heyderia abietis


leg. Jacek Nowicki (2010.10.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE, Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosny,dęby,brzozy i inne / na gnijących w ściółce sosnowych igłach / dość licznie

uwagi:
Znalezisko omawiane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/384718.html

i

#8140
od 12-2003

ID: 183754 Encoelia fascicularis


leg. Marcin Wilga (2011.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy / fot.: tak / notatka: tak-Spis grzybów Pomorza

lokalizacja: Warzno , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-78 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łegowy na brzegu jeziora-olsza szara,topola osika,wierzba / na gałeziach topoli osiki / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 401490
fot. 401491
N 54,25
E 18,20
163 m.npm

i

#8141
od 12-2003

ID: 183755 Hymenochaete tabacina


leg. Marcin Wilga (2011.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy / fot.: tak / notatka: tak-Spis grzybów Pomorza

lokalizacja: Warzno , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj podmokłej łąki i lasu mieszanego-sosna,świerk,wierzba,brzoza / na gałązce wierzby / jeden owocnik

uwagi:
fot. 401495
fot. 401496

i

#8144
od 12-2003

ID: 183758 Phellinus alni


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2011.04.02); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy / fot.: tak / notatka: tak-Spis grzybów Pomorza

lokalizacja: Warzno , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Opuszczone i zarośnięte gospodarstwo-drzewa owocowe,krzewy / na zdziczałej jabłoni / kilka owocników

uwagi:
fot. 401507

i

#8
od 09-2009

ID: 183769 Phleogena faginea


leg. michał prusiński (2010-10-02); det. michał prusiński

eksykat: brak / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buków i brzozy / na martwym stojącym twardym buku / masowo

uwagi:
fot. 401601
fot. 401602
fot. 401603
fot. 401604

i

#2789
od 10-2007

2010.12.13 22:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180390 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2010.09.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km N, Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 157256)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny,brzozy,dęby / na murszejącej gałęzi drzewa liściastego leżącej na ściółce / grupka 12 owocników

uwagi:
fot. 391216
fot. 391217

i

#2799
od 10-2007

2010.12.16 21:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180510 Cortinarius delibutus


leg. Jacek Nowicki (2010.10.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km S,Kijów,gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 169152)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeża podmokłej,śródleśnej niecki-brzozy,olchy,sosny,krzaczaste wierzby / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
fot. 391441
fot. 391442
fot. 391443

i

#2800
od 10-2007

2010.12.16 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180511 Peniophora polygonia


leg. Jacek Nowicki (2010.10.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km 25st na pdwsch. od Łęgu,gmKruszyna , pow. częstochowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy na granicy lasu i łąk-olcha,brzoza,kruszyna / na gałązkach powalonej osiki / dość licznie

uwagi:
51st 01' 19,7"N , 19st 18' 30,5"E

fot. 391448
fot. 391449
fot. 391450

i

#2811
od 10-2007

2010.12.19 08:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180585 Ramaria subbotrytis


leg. Jacek Nowicki (2010.08.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE, Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew liściastych-gł.dęby,graby,brzozy. / na ziemi, w liściastej ściółce / kilkanaście owocników

uwagi:
Grzybek prezentowany w tym wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/357659.html

i

#2817
od 10-2007

2010.12.26 11:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180705 Albatrellus ovinus


leg. Jacek Nowicki (2010.08.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy zgłoszeniu 151149 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E,Grzebień , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 102723)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy z niewielkim dodatkiem liściastych -brzoza,dąb / na ziemi / w tym roku natknąłem się tam na tylko jeden młody, wyrwany już owocnik

uwagi:
fot. 391980
fot. 391981

i

#2820
od 10-2007

2010.12.27 08:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180725 Clavaria fragilis


leg. Jacek Nowicki (2010.06.27); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,dołączony do pierwotnego zgłoszenia / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Blok Dobryszyce,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 167674)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie sosnowym z podszytem liściastym / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 06' 44,9" N , 19st 27' 00,4" E

fot. 392066
fot. 392067
fot. 392068

siedlisko
fot. 392069

i

#2828
od 10-2007

2010.12.29 07:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180781 Tricholoma focale


leg. Jacek Nowicki (2010.09.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 154217 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj drągowiny sosnowej na glebach piaszczystych / na ziemi / grupka trzech owocników

uwagi:
51st 10' 31,4"N ; 19st24' 9,75"E

fot. 392224
fot. 392225

#1608
od 05-2009

ID: 170026 Omphalina ericetorum


leg. Mirosław Gryc (2010.06.12); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 5-6 km od Supraśla na płn-wschód , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Śródleśne torfowisko / zmurszały drąg częściowo zanurzony w wodzie / dwa grzybki tuż obok siebie

uwagi:
WĄTEK

fot. 359009
fot. 359010
fot. 359011

#1610
od 05-2009

ID: 170028 Tricholoma scalpturatum


leg. Mirosław Gryc (2010.06.19); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 6 km. na południe od Supraśla , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary las mieszany / na poboczu drogi leśnej, bezpośrednio na ziemi / trzy owocniki tużobok siebie

uwagi:
fot. 359023
fot. 359024
fot. 359025

i

#7570
od 12-2003

ID: 170104 Russula betularum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kalisz kaszubski okolice PKP , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las brzozowy z domieszką pojedyńczych sosen / w ziemi / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 359336

i

#7575
od 12-2003

ID: 170114 Coltricia cinnamomea


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.08.11); det. Mirosława Wantoch -Rekowska

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny / w ziemi / pięć owocników

uwagi:
fot. 359366

i

#2524
od 10-2007

2010.08.16 06:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 170327 Perenniporia medulla-panis


leg. Jacek Nowicki (2010.08.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km E,Jamrozowizna,gm.Kłomnice , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty-gł.dęby i graby,również osiki i brzozy / na zmurszałym pniaku dębu / owocnik rozpostarty,porastający pniak ze wszystkich stron

uwagi:
fot. 360307
fot. 360308
fot. 360309
fot. 360310
fot. 360311

#24
od 08-2006

ID: 170373 Porphyrellus porphyrosporus


leg. Waldemar Czerniawski (2010.08.01); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Jasienica (w kierunku Sułkowic) , pow. myślenicki , woj. małopolskie (ATPOL: DF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, głównie jodły i świerki oraz buki / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
w podanej okolicy grzybiec purpurowozarodnikowy jest grzybem stosunkowo częstym. Owocniki pojawiają się w tych samych środowiskach co Cantharellus amethysteus. Pokazany owocnik był młody. Kilka dni później znalazłem jeszcze grupę innych grzybków z tego gatunku.

fot. 360416
fot. 360417

#42
od 10-2007

ID: 170676 Boletus satanas


leg. Zbigniew Oziębło (2010.08.12); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, zostanie wysłany / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Widuchowa , pow. buski , woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na obrzeżu grabowego młodnika / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
-
fot. 361267
fot. 361268
fot. 361269
fot. 361270
fot. 361271

#43
od 10-2007

ID: 170680 Hygrophorus russula


leg. Zbigniew Oziębło (2010.08.17); det. Zbigniew Oziębło

eksykat: TAK, zostanie wysłany / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Widuchowa , pow. buski , woj. świętokrzyskie (ATPOL: EF-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowy / na ziemi wśród liści przy leśnej ścieżce / sześć owocników

uwagi:
-
fot. 361280
fot. 361281
fot. 361282

i

#2539
od 10-2007

2010.08.19 09:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 170714 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2010.07.31); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok700 m E,Ruda,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa leszczyn na skraju lasu sosnowego przechodzącego w mieszany / na leżącej gałęzi leszczyny / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 361377
fot. 361378
fot. 361379

stanowisko znajduje się ok.300m na pd-zach od stanowiska ze zgłoszenia id157376

#1641
od 05-2009

ID: 170851 Climacocystis borealis


leg. Mirosław Gryc (2010.08.11); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański / pień świerka / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 361696
fot. 361697

#1643
od 05-2009

ID: 170856 Gyroporus castaneus


leg. Mirosław Gryc (2010.08.11); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary puszczański las mieszany / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
SIEDLISKO
fot. 361718
OWOCNIK
fot. 361719
fot. 361720
fot. 361721

i

#6309
od 08-2002

2010.08.20 22:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Perz (pimpek)

ID: 170864 Russula densifolia


leg. Piotr Perz (2010.08.20); det. Piotr Perz

eksykat: TAK / fot.: NIE / notatka: NIE

lokalizacja: 700m na E od Jaszkówka , pow. Kłodzki , woj. Dolnośląskie (ATPOL: BF26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las Picea + Fagus / Na ściółce pod Picea / Kilkadziesiąt owocników w grupach po kilkanaście pod drzewem

uwagi:
Sporo owocników porażonych przez małego białego blaszkowca powodującego zaczernienie całego wnętrza trzonka i miąższu żywiciela.

i

#358
od 10-2006

2010.08.23 08:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 171125 Hydropus atramentosus


leg. Anna Hreczka (2010.08.08); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ropianka , pow. jasielski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły / na zmurszałej kłodzie prawdopodobnie jodły / grupami po kilka, ok. 20 owocników

uwagi:
fot. 362691
fot. 362692
fot. 362693

i

#361
od 10-2006

2010.08.23 09:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 171130 Boletus subappendiculatus


leg. Anna Hreczka (2010.08.15); det. Ryszard Rutkowski

eksykat: Tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów / na ziemi / 1 owocnik

uwagi:
fot. 362721
fot. 362722

Nie wiem czy słusznie go zgłaszam, ponieważ brak go na czerwonej liście.

(wypowiedź edytowana przez Anna_hreczka 23.sierpnia.2010)

i

#2556
od 10-2007

2010.08.23 17:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 171172 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2010.08.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW,Adamów,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-dęby,brzozy,sosny / na ziemi,pod dębami / grupa 35-40 owocników na kilku metrach kw

uwagi:
przybliżone namiary 51st05'45,6"N 19 st16'22,4"E

fot. 362907
fot. 362908
fot. 362909
fot. 362910

i

#7657
od 12-2003

ID: 171279 Lyophyllum transforme


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/358894.html

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 363410

i

#7660
od 12-2003

ID: 171285 Russula betularum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy

lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 363423

i

#7661
od 12-2003

ID: 171286 Russula densifolia


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: nie / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy

lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
.

i

#7663
od 12-2003

ID: 171289 Paxillus rubicundulus


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.08.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy

lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba / na zmurszałym drewnie na brzego rzeki / jeden owocnik

uwagi:
fot. 363432
fot. 363433

i

#7668
od 12-2003

ID: 171296 Marasmiellus vaillantii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy

lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,buk,dąb / na patyczkach / kilka owocników

uwagi:
fot. 363452
fot. 363453

i

#2574
od 10-2007

2010.08.27 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 171684 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2010.08.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km N,Józefów,gm.Kodrąb , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rzadki las sosnowo-brzozowy na piaskach / na murszejącej gałęzi brzozowej leżącej na ściółce / ponad 50 owocników

uwagi:
fot. 364799
fot. 364800

i

#7709
od 12-2003

ID: 171890 Polyporus tuberaster


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Matemblewo teren sanktuarium , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu mieszanego (droga krzyżowa) / na gałęzi liściastej / dwa owocniki

uwagi:
fot. 365472
fot. 365473

i

#7710
od 12-2003

ID: 171891 Russula densifolia


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Strzyży

lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,olsza czarna / w ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 365477
fot. 365478

(wypowiedź edytowana przez mirki2 30.sierpnia.2010)

i

#7715
od 12-2003

ID: 171899 Albatrellus confluens


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.27); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 141391 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 365504
fot. 365505
fot. 365506
Zgłoszenie z zeszłego roku jest m.z. błędne.powinno byc A.confluens

(wypowiedź edytowana przez mirki2 30.sierpnia.2010)

i

#7716
od 12-2003

ID: 171902 Bankera fuligineoalba


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.08.28); det. Mirosława Wantoch -Rekowska

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 121308)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / w ziemi,igliwiu / jeden owocnik

uwagi:
fot. 365519
fot. 365520

i

#2587
od 10-2007

2010.09.01 10:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 172050 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2010.08.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu:dąbrowa (d.czerwone) / na ziemi / grupa ponad 20 owocników

uwagi:
fot. 366044
fot. 366045
fot. 366046

i

#7745
od 12-2003

ID: 172179 Rhodocybe gemina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.29); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipusz , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pod topolą przy drodze asfaltowej Lipusz-Tuszkowy / w ziemi / dwie kępki po kilka owocników

uwagi:
fot. 366667

i

#6
od 09-2009

ID: 172395 Sparassis crispa


leg. michał prusiński (2010.08.21); det. michał prusiński

eksykat: tak / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: ok 100. od nr rejest 160249 z roku 2009 Gdynia , pow. Gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
stanowiski 160249 w tym roku nie istnieje
fot. 367153
fot. 367154
fot. 367155
fot. 367156

i

#7
od 09-2009

ID: 172398 Ramaria botrytis


leg. michał prusiński (2010.08.24); det. michał prusiński

eksykat: tak / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: las nad torami linii Gdynia - Kościerzyna na północ rezerwatu Kacze łęgi , pow. gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa lasu bukowo sosnowego / na ziemi / 6 owocników

uwagi:
-
fot. 367161
fot. 367162
fot. 367163

i

#9
od 09-2009

ID: 172403 Ramaria flava


leg. michał prusiński (2010.08.24); det. michał prusiński

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: gdynia , pow. gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo bukowy / na ziemi / 5 owocników w pewnych odległośćiach

uwagi:
-
fot. 367183
fot. 367184
fot. 367185
fot. 367186
fot. 367187
fot. 367188

i

#11
od 09-2009

ID: 172406 Fistulina hepatica


leg. michał prusiński (2010.08.22); det. michał prusiński

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: gdynia , pow. gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na dębie / na średnio zmurszałym drewnie dębowym / jeden osobnik

uwagi:
-
fot. 367207
fot. 367208
fot. 367209
fot. 367210
fot. 367211
fot. 367212

i

#12
od 09-2009

ID: 172407 Polyporus umbellatus


leg. michał prusiński (2010.09.1); det. michał prusiński

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: gdynia , pow. gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: CA-69)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
-
fot. 367222
fot. 367223
fot. 367224
fot. 367225
fot. 367226

i

#2598
od 10-2007

2010.09.07 07:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 172664 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.08.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty,niewielki fragment lasu-dęby,brzozy,kruszyna / na ziemi,w ściółce / grupa tuzina owocników

uwagi:
zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/365038.html

#62
od 08-2006

ID: 172708 Asterophora parasitica


leg. Waldemar Czerniawski (2010.08.22); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zubrzyca Górna , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w lesie iglastym z domieszką drzew liściastych / w mchu, prawdopodobnie na owocnikach Russula sp. / masowo

uwagi:
fot. 368053
fot. 368054

i

#2610
od 10-2007

2010.09.09 22:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 173061 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Budzów,gm.Żytno , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb z lisciastym podrostem-m.in. buk,grab,lipa / na ziemi / grupa ponad 10 owocników

uwagi:
fot. 369084
fot. 369085
fot. 369086
fot. 369087

i

#7804
od 12-2003

ID: 173726 Otidea concinna


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.09.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,osika,leszczyna,sosna,brzoza,świerk / w ziemi na szlaku / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 371319
fot. 371320

i

#7807
od 12-2003

ID: 173734 Coltricia cinnamomea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk, / w ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 371337

i

#7808
od 12-2003

ID: 173736 Micromphale foetidum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab / Na powalonym buku / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 371347
fot. 371348

#2
od 09-2009

ID: 173828 Boletinus cavipes


leg. Leszek Chmura (12/09.2010); det. Leszek Chmura

eksykat: - / fot.: NIE: dołącze w przyszłym tygodniu. / notatka: Nie

lokalizacja: Sikorzyno, 0,8 km (NE) w kierunku Darżlubia , pow. pucki , woj. pomorskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buk, świerk, sporadycznie modrzew / na ziemi (czarnoziem),głównie w liściach i gałęziach buku / pojedynczo, 20 osobników rozsianych w promieniu 4 metrów

uwagi:
Miejsce występowania składające się głównie z drzew bukowych wymieszanych z świerkiem, sporadycznie modrzewiem. Stanowisko grzyba 10 metrów od drogi leśnej, poza tym w okolicy głównie występuje podgrzybek brunatny.

(wypowiedź edytowana przez lelopuck 14.września.2010)

i

#7827
od 12-2003

ID: 173976 Tricholoma apium


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy/Lipusz , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-14) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 82081)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / w ziemi,igliwiu / 3 owocniki

uwagi:
fot. 372207

i

#7832
od 12-2003

ID: 173986 Geastrum fimbriatum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.12); det. Anna Kujawa

eksykat: tak w Stacji PAN / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lubiana , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pobocze krajowej 20 biegnącej przez las sosnowy z domieszką brzozy / w ziemi / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 372254
fot. 372255

i

#7833
od 12-2003

ID: 173987 Geastrum sp.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak w Stacji PAN / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/371599.html

lokalizacja: Lubiana , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pobocze krajowej 20 biegnącej przez las sosnowy z domieszką brzozy / w ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 372259

i

#7854
od 12-2003

ID: 174589 Climacodon septentrionalis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.11); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Wita Stwosza , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: szpaler drzew przy ulicy / na ranie żywego klonu / jeden owocnik

uwagi:
fot. 373620
fot. 373621

i

#7855
od 12-2003

ID: 174590 Tricholoma columbetta


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dziemiany , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / w ziemi / 6 owocników

uwagi:
fot. 373627
fot. 373628

i

#7856
od 12-2003

ID: 174593 Tricholoma ustale


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.14); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: nie / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza / w ziemi / jeden owocnik

uwagi:
,

(wypowiedź edytowana przez mirki2 18.września.2010)

i

#5200
od 04-2004

2010.09.20 09:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jolanta Kozak (jolka)

ID: 174933 Meripilus giganteus


leg. Jolanta Kozak (2010.09.19); det. Jolanta Kozak

eksykat: w ZBRośl. PAN w Turwi / fot.: / notatka:

lokalizacja: Tworóg Mały, w lesie 2 km od miejscowości niedaleko drogi z Sośnicowic , pow. Gliwice , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowo-grabowo-bukowy / na żywym dębie przy samej ziemi / duża grupa owocników szerokości około 1 metra, wysokości ok 50 cm.

uwagi:
.

i

#2651
od 10-2007

2010.09.21 17:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175116 Tricholoma focale


leg. Jacek Nowicki (2010.09.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km W,Szczepocice Rządowe , pow. radomszczański , woj. łodzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego na glebach piaszczystych / na ziemi,pod jałowcami / grupa ponad 30 owocników w różnym wieku

uwagi:
przybliżone namiary 51st 01' 51,2"N 19st 19' 27,3"E

fot. 374960
fot. 374961
fot. 374962
fot. 374963

i

#2656
od 10-2007

2010.09.21 20:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175156 Tricholoma scalpturatum


leg. Jacek Nowicki (2010.09.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km NE,Wygoda,gm.Gidle , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 120054)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi,przy młodniku sosnowym (rośnie również kilka modrzewi),po drugiej stronie drogi wysokopienny las sosnowy z brzozami na obrzeżu i dębowym podrostem / na ziemi / duża grupa ponad 100 owocników

uwagi:
51st1'0,56"N 19st28'56,12"E

fot. 375095
fot. 375096
fot. 375097

siedlisko
fot. 375098

i

#2607
od 10-2007

2010.09.27 09:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175639 Leccinum quercinum


leg. Jacek Nowicki (2010.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE,leśn.Jasień,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
fot. 376498
fot. 376499

i

#2611
od 10-2007

2010.09.27 10:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175647 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2009.09.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu mieszanego-dąbrowa / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
namiary 51st 04' 03,3"N 19st 22' 29,2"E

fot. 376549
fot. 376550
fot. 376551

siedlisko
fot. 376552

i

#2612
od 10-2007

2010.09.28 08:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175897 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE,leśn.Jasień,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa / na ziemi / grupa ponad 30 owocników

uwagi:
fot. 377095
fot. 377096
fot. 377097
fot. 377098

i

#2618
od 10-2007

2010.09.28 09:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175910 Cortinarius paleaceus


leg. Jacek Nowicki (2010.09.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: miejscami podmakający las sosnowy (drągowina) z dodatkiem brzóz / na ziemi,w mchach / grupa ponad 20 owocników

uwagi:
fot. 377154
fot. 377155
fot. 377156
fot. 377157

i

#2619
od 10-2007

2010.09.28 10:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 175913 Rhodocybe gemina


leg. Jacek Nowicki (2010.09.04); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 12' 11,8"N 19st 23' 50,3"E

zdjęcia i dyskusja w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369357.html

i

#378
od 10-2006

2010.09.28 18:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 175997 Hydropus atramentosus


leg. Anna Hreczka (2010.09.18); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice Woli Niżnej , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów / na leżącej, murszejącej kłodzie jodłowej / 2 owocniki w grupie

uwagi:
fot. 377453
fot. 377454

i

#403
od 10-2006

2010.10.01 18:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 176369 Gyromitra infula


leg. Anna Hreczka (2010.09.26); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zyndranowa , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów / na powalonej kłodzie jodłowej / 4 owocniki

uwagi:
fot. 378637
fot. 378638

to stanowisko w odległości ok. 0,5 km od poprzedniego.

(wypowiedź edytowana przez Anna_Hreczka 01.października.2010)

#1645
od 05-2009

ID: 170858 Delicatula integrella


leg. Mirosław Gryc (2010.08.11); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański / na korzeniach drzew na skraju babrzyska / kilkadziesiąt owocników tuż obok siebie

uwagi:
SIEDLISKO
fot. 361737

OWOCNIKI
fot. 361738
fot. 361739

i

#2621
od 10-2007

2010.09.18 16:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 174574 Rhodocybe gemina


leg. Jacek Nowicki (2010.09.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Niesulów,gm.Gidle , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369371.html

i

#2622
od 10-2007

2010.09.18 17:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 174587 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2010.08.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km E,Grzebień,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty podrost-gł.dęby i kilka świerków,fragment lasu mieszanego (sosna,brzoza,dąb) / na ziemi,w ściółce / ponad 35 owocników na ok.100mkw

uwagi:
przybliżone namiary 51st 01' 47,0"N 19st 30' 23,3"E

siedlisko
fot. 373605

owocniki
fot. 373606
fot. 373607

i

#2623
od 10-2007

2010.09.18 17:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 174588 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2010.08.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok.350m S,leśniczówka Strzałków ,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 157258)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-jodły,dęby,brzozy,osiki,graby,buki i in. / na leżącej na ściółce gałązce drzewa liściastego / kilka owocników

uwagi:
fot. 373611
fot. 373612

i

#7771
od 12-2003

ID: 176757 Rhodocybe gemina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.19); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Szary dwór , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi wzdłuż lasu i łąk,klon,kasztanowiec-droga do rezerwatu Zielone / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
g

i

#7773
od 12-2003

ID: 176774 Onnia tomentosa


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.09.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na korzeniach sosny / jeden owocnik

uwagi:
fot. 379747
fot. 379748

(wypowiedź edytowana przez mirki2 04.października.2010)

i

#7774
od 12-2003

ID: 176777 Tricholoma scalpturatum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.17); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo Aleja dębowa , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 379774

i

#7775
od 12-2003

ID: 176782 Climacodon septentrionalis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.21); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Sucumin , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-39 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Droga krajowa Tczew-Starogard gd. szpaler drzew / na przydrożnym klonie / dwa owocniki

uwagi:
fot. 379802
fot. 379803

i

#7776
od 12-2003

ID: 176785 Albatrellus sp.


leg. Michał Jezierski (2010.09.26); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Rezerwat przyrody Odry , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-36 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / w ziemi / kilka kępek

uwagi:
fot. 379810
fot. 379811
fot. 379812

i

#7777
od 12-2003

ID: 176790 Tricholoma sejunctum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.29); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy/Lipusz , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy,piaszczysty / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 379842
fot. 379843

i

#7778
od 12-2003

ID: 176792 Geastrum sp.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.22); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy + u Marka Snowarskiego / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ośrodka Metrix,nad brzegiem jeziora sosna,dęby młode / w ziemi / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 379850
fot. 379851
fot. 379852
fot. 379853

i

#7779
od 12-2003

ID: 176796 Tricholoma ustale


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.25); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lubichowo , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,leszczyna / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 379872
fot. 379873

i

#7780
od 12-2003

ID: 176797 Tricholoma ustale


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Młynki , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza, / w ziemi / dwa owocniki

uwagi:
fot. 379877
fot. 379878

i

#7781
od 12-2003

ID: 176799 Phellinus conchatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.03); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. p (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba / na wierzbie / kilka kapeluszy

uwagi:
fot. 379882
fot. 379883

i

#7782
od 12-2003

ID: 176801 Pseudomerulius aureus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na gałęzi liściastej? / kilka owocników

uwagi:
fot. 379886

i

#7785
od 12-2003

ID: 176805 Tricholoma apium


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.29); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Tuszkowy-Lipusz , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 379908

i

#7792
od 12-2003

ID: 176820 Geastrum sp.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: u Marka Snowarskiego / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie , pow. starogardzki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ośrodka Metrix,wjazd,sosna,dęby młode,krzewy / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 379979
fot. 379980

i

#407
od 10-2006

2010.10.05 00:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 176851 Pleurocybella porrigens


leg. Anna Hreczka (2010.10.04); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las między Chorkówką, a Bóbrką , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: jodły, świerki, dęby, buki, graby / na zmurszałym pniu, trudnym do zidentyfikowania / w grupach, ok. 10 owocników

uwagi:
fot. 380049
fot. 380050
fot. 380051

(wypowiedź edytowana przez Anna_Hreczka 05.października.2010)

i

#415
od 10-2006

2010.10.07 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 177133 Lyophyllum fumosum


leg. Anna Hreczka (2010.09.26); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zyndranowa , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy leśnej drodze / na ziemi pod sosną, leszczyną i jodłą / 1 kępka, kilkadziesiąt owocników

uwagi:
zdjęcia i dyskusja na temat gatunku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/377988.html

#63
od 08-2006

ID: 177157 Plicaturopsis crispa


leg. Waldemar Czerniawski (2010.10.03); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Jasienica (gmina Sułkowice) , pow. myślenicki , woj. małopolskie (ATPOL: DF-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka / na bukoewj kłodzie / masowo w kilku rzędach

uwagi:
fot. 381004
fot. 381005

i

#2640
od 10-2007

2010.10.08 20:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177177 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Barwinek,gm.Kodrąb , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszany fragment lasu -dąb,brzoza,sosna / na ziemi / grupa ok.20 owocników

uwagi:
51st7'11,41"N 19st39'47,96"E

fot. 381085
fot. 381086
fot. 381087

i

#2641
od 10-2007

2010.10.08 21:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177183 Lyophyllum fumosum


leg. Jacek Nowicki (2010.09.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Wólka Pytowska,gm.Kodrąb , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy / na ziemi / w wiązkach

uwagi:
51st7'13,77"N 19st38'9,97"E

fot. 381126
fot. 381127
fot. 381128

i

#7815
od 12-2003

ID: 177213 Tricholoma sp.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.03); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą dębu / w ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 381217
fot. 381218

(wypowiedź edytowana przez mirki2 09.października.2010)

i

#7816
od 12-2003

ID: 177214 Rhodocybe gemina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.03); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba / w ziemi / dwa owocniki

uwagi:
fot. 381221

i

#7817
od 12-2003

ID: 177215 Limacella guttata


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.02); det. Artur Rysch

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,świerk,lipa / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 381224

i

#2646
od 10-2007

2010.10.09 11:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177232 Lyophyllum fumosum


leg. Jacek Nowicki (2010.08.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta ''ścieżka'' w wysokopiennym lesie gł.sosnowym / na ziemi / w wiązkach;kilkadziesiąt owocników w dwóch rzutach

uwagi:
51st 01' 15,0"N 19st 29' 48,1"E

fot. 381263
fot. 381264

drugi rzut -19.09.2010
fot. 381265

#1950
od 05-2009

ID: 177474 Calocybe obscurissima


leg. Mirosław Gryc (2010.09.25); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km. na wsch. od Ogrodniczek , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w zasadzie nie las a zarośla nad sztucznym zbiornikiem wody porośnięte liściastymi z przewagą wierzby i olszy / tuż u nasady pnia złamanej starej wierzby / kilka owocników w dużym skupieniu, niektóre zrośnięte korzeniami

uwagi:
fot. 381931
fot. 381932

dodatkowe informacje w wątku!

#1954
od 05-2009

ID: 177482 Rhodocollybia filamentosa


leg. Mirosław Gryc (2010.10.03); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 5 km na wsch. od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański / mocno już zbutwiały pień / kilka owocników na próchnie

uwagi:
fot. 381957
fot. 381958
fot. 381959
fot. 381960
fot. 381961

Więcej o nim w wątku!

i

#2657
od 10-2007

2010.10.13 16:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177548 Macrotyphula juncea


leg. Jacek Nowicki (2010.10.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 400 m E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grupa kilku dorodnych dębów na skraju lasu / na liściastej ściółce / masowo

uwagi:
51st 00' 44,0"N 19st 30' 42,0"E

fot. 382116
fot. 382117
fot. 382118

i

#2658
od 10-2007

2010.10.13 16:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177549 Macrotyphula juncea


leg. Jacek Nowicki (2010.10.02); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE,Grzebień,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna,również dąb i brzoza / na liściastej ściółce,pod dębami / bardzo licznie

uwagi:
51st 01' 28,5"N 19st 30' 50,6"E

fot. 382122
fot. 382123

i

#2659
od 10-2007

2010.10.13 17:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177550 Macrotyphula juncea


leg. Jacek Nowicki (2010.10.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,8 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna,dąb,brzoza / na liściastej ściółce / masowo,w dwóch skupiskach oddalonych od siebie 2 km

uwagi:
gr1 - 51st 06' 58,8"N 19st 24' 07,3"E
na skraju lasu,pod dębem

fot. 382129
fot. 382130


gr.2 - 51st 06' 39,5"N 19st 25' 40,8"E
dębowo-brzozowy fragment lasu

fot. 382131
fot. 382132

i

#2660
od 10-2007

2010.10.13 17:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177551 Macrotyphula juncea


leg. Jacek Nowicki (2010.09.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowo-grabowy / na liściastej ściółce / licznie

uwagi:
51st 03' 46,0"N 19st 23' 22,6"E

fot. 382137
fot. 382138
fot. 382139

#1971
od 05-2009

ID: 177701 Tricholoma stans


leg. Mirosław Gryc (2010.10.10); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km. na wsch. od Ciasnego , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, pod iglastymi(sosna, świerk) / na ziemi wsród mchów, podłoże piaszczyste / trzy owocniki tuż obok siebie

uwagi:
fot. 382617
fot. 382618

Więcej o nim w wątku!

#1972
od 05-2009

ID: 177702 Rhodocollybia prolixa


leg. Mirosław Gryc (2010.10.03); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2.5 km na wsch. od Ogrodniczek , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański, w tym miejscu dość liczne topole / na ziemi bardzo bogatej w próchnicę / kilka owocników w jednej grupie lecz każdy wyrastał z osobna

uwagi:
fot. 382625
fot. 382626
fot. 382627


Więcej o nim w wątku!

i

#6048
od 01-2007

ID: 177846 Tricholoma scalpturatum


leg. Barbara Kudławiec (2010.09.10); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K. / fot.: tak / notatka: nagranie na dyktafon+mapka

lokalizacja: 2 km na NE od Wierzonki , pow. poznański , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-90)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad brzegiem jeziora o składzie: brzoza, dąb, głóg / na ziemi prawie nad samym brzegiem jeziora / grupa ok. 20-30 rosnących pojedynczo, niektóre pozrastane u podstawy trzonu

uwagi:
zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/370025.html

i

#552
od 07-2005

ID: 177877 Sarcodon squamosus


leg. Włodek Chojnacki (2010.09.25); det. Włodek Chojnacki

eksykat: tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ocypel, na płd od wsi, nad jez. Piaseczno , pow. Starogard Gd. , woj. pomorskie (ATPOL: CB 48)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy, ale w pobliżu również świerk i kilka brzóz / na ziemi, / 4 owocniki

uwagi:
Uwaga! Górna strona kapelusza całkiem gładka lub jedynie lekko łuseczkowata.
fot. 383056
fot. 383057
fot. 383058

i

#2663
od 10-2007

2010.10.18 09:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177977 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: niecały km NW,Wąglin,gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu-dęby i brzozy / na ziemi / grupa ponad 30 owocników

uwagi:
fot. 383273
fot. 383274
fot. 383275
fot. 383276

i

#2664
od 10-2007

2010.10.18 09:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 177978 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 175647)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment lasu mieszanego-dąbrowa / na ziemi / grupa ponad 20 owocników

uwagi:
fot. 383284
fot. 383285

i

#7873
od 12-2003

ID: 178121 Ischnoderma benzoinum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk, / o odziomka żywej sosny / kilka kapeluszy

uwagi:
fot. 383665

i

#7874
od 12-2003

ID: 178122 Onnia tomentosa


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.10.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny / na pniu sosny / jeden owocnik

uwagi:
fot. 383669
fot. 383670

i

#7875
od 12-2003

ID: 178123 Meruliopsis taxicola


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza / na konarach martwej sosny / kilka płatów

uwagi:
fot. 383673

i

#7876
od 12-2003

ID: 178126 Serpula himantioides


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2010.10.10); det. Mirosława Wantoch -Rekowska

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni

lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól , pow. kartuski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-98)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk, / na korzeniach sosny / kilka owocników

uwagi:
fot. 383676

#206
od 09-2009

ID: 178157 Ripartites tricholoma


leg. Ryszard Taran (2010.09.12); det. Ryszard Taran

eksykat: Tak (zostanie wysłany na życzenie) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Pewel Mała (Kiełbasków) , pow. Żywiec , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, w miejscu wzrostu grzybów dominowały modrzewie / W ściółce iglastej przerośniętej roślinami w pobliżu skarpy drogi / Pojedynczo, 2 sztuki

uwagi:
fot. 383735
fot. 383736
fot. 383737

i

#7882
od 12-2003

ID: 178260 Inonotus triqueter


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.17); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Trawice , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: poręba nad stawem leśnym / na pniu po ściętej sośnie / dwa owocniki

uwagi:
fot. 383872
fot. 383873
fot. 383874

i

#7884
od 12-2003

ID: 178263 Russula betularum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.10.17); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Trawice , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / w ziemi pod brzozami / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 383884

i

#6086
od 01-2007

ID: 178324 Lyophyllum fumosum


leg. Barbara Kudławiec (2010.10.05); det. Anna Kujawa

eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K. / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Poznań, pd.zach. część Parku Sołackiego (przy placu zabaw dla dzieci) , pow. poznański , woj. wielkopolskie (ATPOL: BD-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne / na ziemi pod bukiem / kępka kilkunastu owocników

uwagi:
zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/380221.html

datę fotografowania i pobrania owocników przyjęłam jako datę znalezienia
stanowisko oglądałam ponownie 19 października, wciąż jeszcze widoczne były owocniki, choć trochę "zmarnowane", ale były

i

#6096
od 01-2007

ID: 178370 Lyophyllum fumosum


leg. Barbara Kudławiec (2010.10.05); det. Barbara Kudławiec

eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K. / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park miejski, nieopodal grupa doronych buków, robinia akacjowa, także młode klony i dęby / na ziemi, podłoże próchnicze, szczegóły w linkowanym wątku / kilka kępek po kilka owocników

uwagi:
zdjęcia i szczegółowy opis siedliska w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/384008.html

19 października po drodze z pracy zajrzałam na to stanowisko - owocniki jeszcze rosły

(wypowiedź edytowana przez topazzz 24.października.2010)

i

#6097
od 01-2007

ID: 178371 Lyophyllum sp.


leg. Barbara Kudławiec (2010.10.06); det. Barbara Kudławiec

eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K. / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok. 2,3 km na NW od Czerniejewa , pow. gnieźnieński , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże leśnej drogi w lesie o zadrzewieniu: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny / na ziemi / kępka kilku owocników

uwagi:
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, odddział 133

zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/384029.html

(wypowiedź edytowana przez topazzz 24.października.2010)

i

#1211
od 09-2006

ID: 178642 Dentipellis fragilis


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2010.10.30); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 5km E Olsztyn , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na bukowej kłodzie / rozpostarty ok.1m

uwagi:
.
fot. 384902
fot. 384903
fot. 384904
fot. 384905

i

#1212
od 09-2006

ID: 178651 Sarcosphaera coronaria


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2010.05.23); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 5km E Olsztyn , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na ziemi / kilka sztuk

uwagi:
fot. 384974
fot. 384975
fot. 384976

i

#439
od 10-2006

2010.10.31 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 178656 Hygrophorus capreolarius


leg. Anna Hreczka (2010.10.23); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-32)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: głównie jodła i buk z domieszkami / na ziemi / 1 owocnik w sąsiedztwie Hygrophorus chrysodon, ok. km dalej kilkadziesiąt do nawet do stu owocników

uwagi:
fot. 384999
fot. 385000
fot. 385001
fot. 385002
fot. 385003

i

#1213
od 09-2006

ID: 178657 Tephrocybe rancida


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2010.10.10); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kłomnice, Rzerzęczyce , pow. częstochowski , woj. śląski (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na ziemi / pojedynczo lub w grupach, dość częsty

uwagi:
fot. 385005
fot. 385006
fot. 385007
fot. 385008

https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/293065.html

i

#2682
od 10-2007

2010.11.01 19:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178684 Rhodocybe gemina


leg. Jacek Nowicki (2010.09.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: 1,7 km SE,Borowiecko,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zarośla liściaste / na ziemi / ponad 50 owocników w kręgu

uwagi:
-

i

#2685
od 10-2007

2010.11.01 21:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178689 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2010.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Jasień,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielkie zadrzewienie liściaste-grab,dąb,brzoza / na ziemi / grupa 9 owocników

uwagi:
51st 00' 03,4"N 19st 34' 06,5"E

fot. 385211
fot. 385212

i

#2686
od 10-2007

2010.11.01 21:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178693 Cortinarius infractus


leg. Jacek Nowicki (2010.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Grzebień ,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 161518)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
stanowisko oddalone od pierwotnego o ok.60 m na pdzach

fot. 385230
fot. 385231

i

#2689
od 10-2007

2010.11.02 09:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178716 Tricholoma focale


leg. Jacek Nowicki (2010.09.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 122290)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rzadki las sosnowy w pagórkowatym,piaszczystym terenie / na ziemi,w piachu i ściółce / cztery grupki owocników w promieniu ok.30m;razem ponad 67 owocników

uwagi:
51st 01' 04,7"N 19st 21' 44,5"E

1)
fot. 385350
fot. 385351

2)
fot. 385352
fot. 385353

i

#2690
od 10-2007

2010.11.02 09:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178718 Lyophyllum fumosum


leg. Jacek Nowicki (2010.09.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radziechowice (600m na pd od oczyszczalni ścieków),gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy (drągowina) na glebach piaszczystych / na ziemi / w wiązkach

uwagi:
gr1) -51st 03' 24,5"N 19st 20' 22,2"E

fot. 385358
fot. 385359

gr2) -ok 150 m na pn od grupy 1
fot. 385360

i

#2691
od 10-2007

2010.11.02 10:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178719 Tricholoma focale


leg. Jacek Nowicki (2010.09.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Brodowe,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy na glebach piaszczystych / na ziemi / dwie grupki owocników oddalone od siebie ok.30m; 4 i 8 owocników

uwagi:
fot. 385365
fot. 385366

fot. 385367

#81
od 08-2006

ID: 178728 Geoglossum cookeianum


leg. Waldemar Czerniawski (2010.10.06); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków (Tyniec) , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na terenie nieczynnego kamieniołomu / w trawie / masowo

uwagi:
W wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/382533.html

(wypowiedź edytowana przez waldek 02.listopada.2010)

#82
od 08-2006

ID: 178729 Geoglossum fallax


leg. Waldemar Czerniawski (2010.10.22); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Skawina , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawy kserotermiczne (północny stok zocza o niewielkim nachyleniu) / w trawie / masowo, kilka grup po kilkanaście owocników

uwagi:
W wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/384313.html

(wypowiedź edytowana przez waldek 02.listopada.2010)

i

#2701
od 10-2007

2010.11.03 23:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178815 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2010.09.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowo-jodłowy z gęstym podrostem i podszytem / na ziemi / grupa ponad 15 owocników

uwagi:
fot. 385712
fot. 385713

i

#2707
od 10-2007

2010.11.04 11:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 178845 Sarcodon squamosus


leg. Jacek Nowicki (2010.09.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 i 1 km S,Borowa,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 102717)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy na glebach piaszczystych / na ziemi / w grupkach;dwie grupy owocników oddalone od siebie o niecały kilometr

uwagi:
gr1-2 owocniki ; przybliżone namiary 51st 10' 31,3"N 19st 23' 20,1"E

fot. 385755

gr2 -15 owocników,w tym połowa wyrwana i porzucona ; przybliżone namiary 51st 10' 38,6"N 19st 22' 30,6"E

fot. 385756
fot. 385757

Stanowisko ze zgłoszenia pierwotnego znajdowało sie dokładnie w połowie drogi między obecnymi.

i

#441
od 10-2006

2010.11.11 09:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 179120 Cantharellus aurora


leg. Anna Hreczka (2010.10.30); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów / na ziemi / kilka kępek po kilkadziesiąt owocników na kilku metrach kw.

uwagi:
fot. 386695
fot. 386696

i

#2717
od 10-2007

2010.11.16 10:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179388 Tephrocybe palustris


leg. Jacek Nowicki (2010.07.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 141605)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy ze świerkowym podrostem / w mchach torfowiskowych / kilka grup owocników po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 387845
fot. 387846]
fot. 387847

i

#2728
od 10-2007

2010.11.18 19:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179483 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2010.08.07.); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: niecały kilometr na pnwsch od wsi Wąglin,gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielki lasek wśród pól ;fragment brzozowo-robiniowy / na zmurszałej gałęzi brzozy leżącej na ściółce / ok.50 owocników na dwóch kawałkach gałęzi

uwagi:
51st 08' 36,4"N , 19st 35' 07,1"E

fot. 388567
fot. 388568
fot. 388569
fot. 388570

i

#2731
od 10-2007

2010.11.19 09:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179500 Nidularia deformis


leg. Jacek Nowicki (2010.11.06.); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,6 km E,Ruda,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: samosiejkowy młodnik sosnowo-brzozowy / na sosnowych gałązkach leżących na ściółce / kilkanaście owocników

uwagi:
51st 8' 48,8"N , 19st 27' 57,86"E

fot. 388620
fot. 388621
fot. 388622

i

#2732
od 10-2007

2010.11.19 10:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179501 Tricholoma focale


leg. Jacek Nowicki (2010.10.23); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Zalesiczki,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi, w ściółce / dwa owocniki

uwagi:
51st 10' 0,24"N , 19st 25' 18,34"E

fot. 388628
fot. 388629

i

#7941
od 12-2003

ID: 179657 Plicaturopsis crispa


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.11.07); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb / na leżących gałęziach / kilkaset owocników na 3 stanowiskach w promieniu 400 m w podobnym siedlisku

uwagi:
fot. 389092fot. 389093fot. 389094

i

#7942
od 12-2003

ID: 179658 Antrodia xantha


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.11.07); det. Grażyna Domian

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,leszczyna / na murszejącej kłodzie sosnowej / grzyby porastają całą powierzcnię cięcia pnia

uwagi:
fot. 389098
fot. 389099

i

#2744
od 10-2007

2010.11.24 10:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179691 Perenniporia medulla-panis


leg. Jacek Nowicki (2010.11.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km SW,Adamów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosnowo-dębowy / na i w murszejącym dębowym pniaku / kilka owocników

uwagi:
51st 05' 54,4"N , 19st 16' 27,0"E

fot. 389257
fot. 389258

i

#2749
od 10-2007

2010.11.28 11:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 179830 Nidularia deformis


leg. Jacek Nowicki (2010.10.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km E,Lipie,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 162344)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na murszejących gałązkach sosnowych leżących na ściółce / ok. 30 owocników na trzech fragmentach gałęzi

uwagi:
51st 2' 33,05"N , 19st 24' 24,39"E

fot. 389806
fot. 389807
fot. 389808

#286
od 04-2007

ID: 179877 Cordyceps gracilis


leg. Janusz Gądek (2010.05.02); det. Joanna Gądek

eksykat: NIE, eksykat przy zgłoszeniu ID: 138827 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice Istebnej , pow. cieszyński , woj. śląskie (ATPOL: DG-22) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID: 138827)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las świerkowy z domieszką wierzby nad brzegiem rzeki / miejsce podmokłe, w mchu, trawie i różowych lepiężnikach, na larwie motyla zagrzebanej w ziemi / dwa owocniki na jednej larwie

uwagi:
Ophiocordyceps gracilis
fot. 389996

#293
od 04-2007

ID: 179988 Ganoderma carnosum


leg. Joanna Gądek (2010.07.22); det. Joanna Gądek

eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 138875 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lipnica Wielka , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-26) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID: 138875 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las iglasty świerkowo - jodłowy / na jodłowej lub świerkowej próchniejącej karpie / siedem owocników

uwagi:
-
fot. 390263
fot. 390264
stanowisko
fot. 390265

#297
od 04-2007

ID: 179993 Pulveroboletus lignicola


leg. Joanna Gądek (2010.07.31); det. Joanna Gądek

eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 138923 / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-52) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID: 138923)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu i sosny / na ziemi przy starej sośnie, obok zniszczony owocnik murszaka rdzawgo / dwa owocniki

uwagi:
-
fot. 390287
fot. 390288
fot. 390289

#95
od 08-2006

ID: 180106 Cotylidia undulata


leg. Waldemar Czerniawski (2010.11.22); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Skawina, północna część miasta , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łąki / w mchu / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/389081.html

fot. 390659
fot. 390660

#97
od 08-2006

ID: 180109 Tuber puberulum


leg. Waldemar Czerniawski (2010.08.20); det. Piotr Chachuła/Tomasz Krzyszczyk

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków (Las Tyniecki) , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leszczyny, dęby, buki / podziemne / kilka owocników na obszarze kilkunastu metrów kwadratowych

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/364386.html
fot. 390670

(wypowiedź edytowana przez waldek 10.grudnia.2010)

#2106
od 05-2009

ID: 180157 Chrysomphalina strombodes


leg. Mirosław Gryc (2010,08,26); det. Ryszard Rutkowski

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 1 km. na wsch. od Ogrodniczek , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młody las sosnowo-świerkowy / pień świerka / dwa owocniki

uwagi:
fot. 390704

więcej informacji w wątku.

(wypowiedź edytowana przez mirek63 10.grudnia.2010)

#2107
od 05-2009

ID: 180158 Chrysomphalina strombodes


leg. Mirosław Gryc (2010,08,21); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 4 km. na wsch. od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański / na zagrzebanej w ściółce gałęzi / dwa owocniki

uwagi:
fot. 390707

-więcej informacji w wątku.

#2109
od 05-2009

ID: 180162 Lepista sordida


leg. Mirosław Gryc (2010,09,14); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ogrodniczki , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydomowy ogródek / Użyźniona kompostem gleba pod krzakiem hortensji / kilka owocników w jednej grupie

uwagi:
fot. 390731


węcej informacji w wątku.

#2110
od 05-2009

ID: 180163 Lepista sordida


leg. Mirosław Gryc (2010,09,26); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 2 km. na południe od miejscowości Ciasne , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las iglasty- pobocze drogi leśnej / butwiejąca kupka siana / kilka owocników

uwagi:
fot. 390734

więcej informacji w wątku.

#2111
od 05-2009

ID: 180168 Albatrellus ovinus


leg. Mirosław Gryc (2010,10,17); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 5 km na płn-wsch. od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Dukt leśny rozgraniczający stosunkowo jeszcze młode nasadzenia lasu. świerkowego i sosnowego / na ziemi / zdecydowanie ponad setka owocników na odcinku około 50 mb. duktu lesnego

uwagi:
fot. 390746
fot. 390747
fot. 390748
fot. 390749
fot. 390750
fot. 390751

#2112
od 05-2009

ID: 180170 Climacocystis borealis


leg. Mirosław Gryc (2010,10,10); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km. na wsch. od Ogrodniczek , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary las świerkowy- polana, - a w zasadzie, nie zalesiony zrąb / pień świerka / kilka owocników tuż obok siebie

uwagi:
fot. 390757
fot. 390758
fot. 390759
fot. 390760

#2113
od 05-2009

ID: 180171 Climacocystis borealis


leg. Mirosław Gryc (2010,08,28); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 6 km. na południe od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary puszczański las iglasty / pień świerka / kilkadziesiąt owocników na pniu

uwagi:
fot. 390764
fot. 390765

#2114
od 05-2009

ID: 180172 Climacocystis borealis


leg. Mirosław Gryc (2010,09,19); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 4 km na płd. od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las iglasty- pobocze drogi leśnej / pień świerka / kilka owocników na pniu

uwagi:
fot. 390770
fot. 390771
fot. 390772

i

#2778
od 10-2007

2010.12.12 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180301 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2010.09.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 157388)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa (dęby czerwone) / na ziemi,w liściastej ściółce / ok. 30 owocników w trzech grupach

uwagi:
fot. 391043
fot. 391044
fot. 391045

Sarniaki rosną w tej dąbrowie wraz z kolczakówką strefowaną (id180292) i korkozębem pozrastanym (id180295)

i

#454
od 10-2006

2010.12.12 22:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 180311 Creolophus cirrhatus


leg. Anna Hreczka (2010.09.2010); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z udziałem buka, jodły, sosny, leszczyny / zmurszały pniak / 1 owocnik

uwagi:
fot. 391062
fot. 391063
fot. 391064

i

#2780
od 10-2007

2010.12.13 08:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 180320 Asterophora lycoperdoides


leg. Jacek Nowicki (2010.09.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE, Jasień, gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna, dąb, brzoza / na gnijących owocnikach gołąbków / kilkadziesiąt owocników na kilku gołąbkach

uwagi:
przybliżone namiary 50st 59' 36,6"N , 19st 35' 15,6"E

fot. 391076
fot. 391077

i

#7826
od 12-2003

ID: 173974 Pseudomerulius aureus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.09.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dziemiany , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 114861)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew / na kawałkach drewna / kilka owocników

uwagi:
fot. 372192

i

#2611
od 07-2005

2010.01.05 00:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157153 Inonotus nodulosus


leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra (2009.12.27); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5km na NE od Wysokiej Gryfińskiej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na kłodzie powalonego przez wiatr buka / rozpostarto odgięty

uwagi:
Błyskoporek guzkowaty
fot. 309548
fot. 309549
fot. 309550

i

#2613
od 07-2005

2010.01.05 00:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157155 Phellinus conchatus


leg. Grazyna Domian (2010.01.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 950m na E od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan wielogatunkowy (Św, Tp. os., Wb, Db) / na pniu i konarach wierzby / kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników

uwagi:
Czyreń muszlowy
fot. 309568
fot. 309569
fot. 309570

Na owocnikach czyrenia bardzo licznie rośnie Crepidotus(?)

i

#2615
od 07-2005

2010.01.05 00:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157157 Antrodia sinuosa


leg. Grazyna Domian (2010.01.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1km na SE od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką gatunków liściastych (Bk, Db, Tp) / na powalonej kłodzie sosnowej (tej samej co w zgłoszeniu 157156) / rozpostarty

uwagi:
Jamkówka pogięta
fot. 309582
fot. 309583
fot. 309584

i

#2620
od 07-2005

2010.01.06 00:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157180 Dacryobolus karstenii


leg. Grazyna Domian (2010.01.02); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na SE od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowo-bukowy z domieszką Md i Db / na kłodzie powalonej i już murszejącej sosny / rozpostarty

uwagi:
Płaszczek gruzełkowany
fot. 309659
fot. 309660
fot. 309661

i

#2621
od 07-2005

2010.01.06 00:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157181 Inonotus rheades


leg. Grazyna Domian (2010.01.03); det. Grażyna Domian, potw. M. Kozłowski

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na N od Chlebowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowo-dębowy z domieszka topoli osiki i z bukiem w podroście / na dolnej stronie kłody wiatrołomu topoli osiki, zawieszonej na rosnącym obok dębie / około 20 owocników (częściowo pozrastanych) w grupie

uwagi:
Błyskoporek cynamonowy
fot. 309668
fot. 309669
fot. 309670
fot. 309671
fot. 309672

więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/309414.html

(wypowiedź edytowana przez Grazyna_Domian 06.stycznia.2010)

i

#2000
od 10-2007

2010.01.07 21:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157247 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.08.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Kotków,gm.Gorzkowice , pow. piotrkowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzoza,grab,jesion,olcha i in / na zmurszałym kawałku brzozowej gałęzi / grupa ok.70 owocników

uwagi:
fot. 309798
fot. 309799
fot. 309800
fot. 309801

i

#2001
od 10-2007

2010.01.07 21:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157256 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.09.04); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego-gł.brzozy,dęby / na mocno zmurszałym kawałku brzozowej gałęzi / 40-50 owocników

uwagi:
fot. 309806
fot. 309807
fot. 309808

i

#2002
od 10-2007

2010.01.07 22:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157257 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.10.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Bobry , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa drzew na skraju lasu (olchy,kruszyny,dąb) / na zmurszałej łodydze krzewu (kruszyny) / ponad 50 owocników

uwagi:
fot. 309813
fot. 309814
fot. 309815

i

#2003
od 10-2007

2010.01.07 22:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157258 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.07.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ok.300m S,leśniczówka Strzałków , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-jodły,dęby,brzozy,osiki,graby,buki i in. / na murszejącej gałęzi drzewa liściastego / ponad 50 owocników

uwagi:
fot. 309819
fot. 309820

i

#2007
od 10-2007

2010.01.10 19:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157376 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.10.24); det. Piotr Chachuła

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E,Ruda,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa liściastych zarośli nad rz.Widawką;gł.osiki,również brzozy i leszczyny / na złamanym pniu leszczyny / grupa ok.30 owocników

uwagi:
zdjęcia młodych owocników z 1 lipca
fot. 310113
fot. 310114

i siedliska
fot. 310115

owocniki październikowe w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/287206.html

i

#2012
od 10-2007

2010.01.11 09:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 157388 Sarcodon scabrosus


leg. Jacek Nowicki (2009.08.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa / na ziemi,w lisciastej ściółce / pojedynczo i małych grupkach ok.40 owocników

uwagi:
Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/264626.html

dodatkowe zdjęcia z dn.23 sierpnia
fot. 310194
fot. 310195

i dn.3 września
fot. 310196
fot. 310197
fot. 310198

Sarniaki te występują w tym miejscu wraz z kolczakówką strefowaną-id120979 i korkozębem pozrastanym-id153750

#7
od 07-2007

2010.01.13 20:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

kestrelak

ID: 157546 Ischnoderma resinosum


leg. Dorota Musielak (2010.01.08); det. Dorota Musielak, potw.Grażyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani K.) / fot.: Tak / notatka: Tak

lokalizacja: ok. 5,8 km na N od Czelina , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-51)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa / obumarła kłoda dębu / pojedynczy owocnik

uwagi:
Smolucha bukowa
fot. 310659
fot. 310660
fot. 310661
fot. 310662
fot. 310663

i

#2645
od 07-2005

2010.01.14 23:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157702 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2010.01.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko porastające śródleśne oczko wodne / na gałęziach łozy / kilkanaście owocników

uwagi:
Kisielnica wierzbowa
fot. 310992
fot. 310993
fot. 310994

i

#2646
od 07-2005

2010.01.14 23:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157703 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2010.01.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko na śródleśnym oczku wodnym / na gałęziach łozy / owocniki rozpostarto odgięte

uwagi:
Szczeciniak żółtobrzegi
fot. 310999
fot. 311000
fot. 311001

i

#2647
od 07-2005

2010.01.14 23:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 157704 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2010.01.14); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / bukowa kłoda / kilkanaście owocników

uwagi:
Boczniaczek pomarańczowożółty
fot. 311005
fot. 311006
Potwierdzenie obecności gatunku na stanowisku zgłoszonym w 2008 r. (ID122622). Stanowisko ubożeje - w tym roku wyrosło tylko kilkanaście owocników.

i

#2660
od 07-2005

2010.01.18 21:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 158141 Plicatura crispa


leg. Grazyna Domian (2010.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,8 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na konarach powalonego przez wiatr buka / kilkanaście owocników

uwagi:
Fałdówka kędzierzawa
fot. 312307
fot. 312308
fot. 312309
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 285

i

#2661
od 07-2005

2010.01.18 21:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 158142 Bisporella subpallida


leg. Grazyna Domian (2010.01.16); det. Grazyna Domian

eksykat: TAK (pojedzie do Ani) / fot.: TAK / notatka: TAK

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 4,3 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna pomorska / na powierzchni cięcia bukowych metrówek / kilkadziesiąt owocników na dywanikach anamorfy

uwagi:
fot. 312315
fot. 312316
fot. 312317
fot. 312318

#1969
od 07-2004

ID: 158153 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.11.20); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: Tak / notatka: Tak, Notes 3 index 20091120-17

lokalizacja: Puławy 4km 700m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1Md (góra-przed pierwszym rozwidleniem) - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / Na patyczku lisciastego (dołączony do eksykatu) / 1 młody owocnik

uwagi:
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.03
https://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

#1970
od 07-2004

ID: 158156 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.11.29); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: Tak, Notes 3, index 20091129-04

lokalizacja: Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1 ((parking k. wyciągu – sama góra wąwozu) - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / Głównie na 1 pokaźnej gałęzi lisciastego (przy eksykacie), kilka sztuk na patyczkach drzew lisciatych / Ok. 40-50 owocników.

uwagi:
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
https://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

(wypowiedź edytowana przez bogdan 19.stycznia.2010)

(wypowiedź edytowana przez bogdan 20.stycznia.2010)

(wypowiedź edytowana przez bogdan 20.stycznia.2010)

#1971
od 07-2004

ID: 158157 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.11.29); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, index 20091129-03

lokalizacja: Puławy 4km 600m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 129744)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / Na patykach drzew lisciastych (przy eksykacie) / Ok. 20-30 owocników

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska z 2005.05.04 - ID: 13417,
2009.04.03 - ID: 129744
Liczne stanowisko wiosennej czarki szkarłatnej. Obecnie nie znalazłem w tym miejscu ani jednego owocnika. Natomiast teraz jesienne pokazały się od 40 do 80 m powyżej stanowiska wiosennego (wiosną ich tam nie znajdowałem)
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
https://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

(wypowiedź edytowana przez bogdan 20.stycznia.2010)

#1972
od 07-2004

ID: 158158 Sarcoscypha coccinea


leg. Bogusław Mazurek (2009.11.29); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, index 20091129-02

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 129743)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W1E (dół-środek wąwozu) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach i patykach drzew liściastych (przy eksykacie) / Ok. 400-600 owocników (policzone tylko w miejscach odgarnięcia liści, w rzeczywistości może ich być dużo, dużo więcej

uwagi:
Potwierdzenie stanowiska ID: 129743 z 2009.04.18
(Na wiosennym stanowisku czarki szkarłatnej - było ich wtedy ok. 50 szt)
Owocnik oznaczany po podhodowaniu na balkonie i w domu w dniu 2010.01.13
https://www.bio-forum.pl/messages/33/296532.html

(wypowiedź edytowana przez bogdan 19.stycznia.2010)

(wypowiedź edytowana przez bogdan 20.stycznia.2010)

(wypowiedź edytowana przez bogdan 20.stycznia.2010)

#1984
od 07-2004

ID: 158227 Geastrum triplex


leg. Bogusław Mazurek (2009.10.24); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20091024-21

lokalizacja: Puławy 4km 700m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1Mb (na wierzchowinie, za środkiem wąwozu po prawej). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym . / / 56 owocników, pojedyńczo i małych kepkach, na dosyc niedużej powierzchni (ok. 15x15m)

uwagi:
fot. 312559
fot. 312560
fot. 312561
fot. 312562

#1985
od 07-2004

ID: 158250 Geastrum triplex


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.10); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, 20090910-21

lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 1 owocnik

uwagi:
fot. 312613
fot. 312614

Kilka centymetrów od Geastrum fimbriatum ze zgłoszenia ID: 158257

(wypowiedź edytowana przez bogdan 21.stycznia.2010)

#1986
od 07-2004

ID: 158253 Mutinus caninus


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.10); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-06

lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / Na ziemi, w ścióce / 1 rozwinięty (zejsciowy) owocnik i kilkanaście

uwagi:
Na eksykat pobrano zejściowy owocnik + 1 "jajo"
fot. 312620
fot. 312621

Po trzynastu dniach leżenia w lodówce oraz na balkonie z "jaja" rozwinął się młody owocnik
fot. 312622

#1987
od 07-2004

ID: 158257 Geastrum fimbriatum


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.10); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: NIE / notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-21a

lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 1 owocnik

uwagi:
Kilka centymetrów od Geastrum triplex ze zgłoszenia ID: 158250

#1988
od 07-2004

ID: 158259 Geastrum triplex


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.02); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20090902-1a

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 12 owocników - pojedyńczo i w małych skupieniach

uwagi:
fot. 312644
fot. 312645

(wypowiedź edytowana przez bogdan 21.stycznia.2010)

#1989
od 07-2004

ID: 158260 Geastrum fimbriatum


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.02); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090902-1b

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 26 owocników pojedyńczo i w małych skupieniach

uwagi:
fot. 312650
fot. 312651
fot. 312652

#1990
od 07-2004

ID: 158261 Geastrum rufescens


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.02); det. Bogusław Mazurek

eksykat: / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090902-1c

lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 5 owocników - pojedyńczo

uwagi:
fot. 312657
fot. 312658
fot. 312659

(wypowiedź edytowana przez bogdan 21.stycznia.2010)

#1991
od 07-2004

ID: 158265 Geastrum fimbriatum


leg. Bogusław Mazurek (2009.09.05); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090905-08

lokalizacja: Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: W1J (pierwszy od dołu żlebik - po prawej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym / W ściółce / 10 owocników - pojedyńczo i parami

uwagi:
fot. 312664
fot. 312665
fot. 312666

#1992
od 07-2004

ID: 158266 Sparassis sp.


leg. Stanisław Noworolnik (2009.11.04); det. Bogusław Mazurek

eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN / fot.: TAK / notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20091104-01

lokalizacja: Wronów, ok 150 m na NW od leśniczówki , pow. Puławy , woj. lubelskie (ATPOL: FE-04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pod sosną, las sosnowy z domieszka dębu / U samej podstawy pnia dębu / 1 owocnik

uwagi:
Owocnik po pobraniu wycinka na eksykat wrócił na miejsce zbioru
fot. 312669

i

#1103
od 09-2006

ID: 158543 Laxitextum bicolor


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.10.04); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak,wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Złoty Potok , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na leżącej kłodzie / w grupie

uwagi:
.
fot. 313385
fot. 313386

i

#1104
od 09-2006

ID: 158544 Laxitextum bicolor


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.08.15); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Olsztyn , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy / na leżącym buku / w grupie

uwagi:
.
fot. 313390
fot. 313391

i

#1105
od 09-2006

ID: 158546 Nidularia deformis


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.11.13); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Garnek , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leśna polana, w pobliżu sosny / na patyku w trawie / kilka owocników

uwagi:
.
fot. 313394

https://www.bio-forum.pl/messages/33/312758.html

i

#2029
od 10-2007

2010.01.25 08:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 158558 Geopora arenosa


leg. Jacek Nowicki (2009.10.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńsk,zachodni stok , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysto-żwirowe ścieżki i ''polanki'' na zboczach góry / na ziemi,w piachu i żwirze / masowo,na kilku kilometrach znalazłem ponad 20 grup,każda licząca kilkadziesiąt owocników (od ok.40 do ok.120)

uwagi:
przykładowe owocniki z kilku grup

gr1
fot. 313462
fot. 313463
fot. 313464
fot. 313465

gr2
fot. 313466
fot. 313467

gr3
fot. 313468

gr4
fot. 313469
fot. 313470

i

#5
od 09-2009

ID: 160284 Meripilus giganteus


leg. michał prusiński (2009.09.19); det. michał prusiński

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Gdynia Kolibki , pow. Gdynia , woj. pomorskie (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na korzeniach żywego buku ( pomnika przyrody) / W grupie 6 owocników

uwagi:
stare , nadjedzone przez robaki grzyby
fot. 319040
fot. 319041
fot. 319042
fot. 319043
fot. 319044

#237
od 04-2007

ID: 160623 Boletus pulverulentus


leg. Joanna Gądek (2009.08.08); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 120852)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą grabu i buka, z domieszką dębu, świerka i sosny / na ziemi wśród młodych grabów / piętnaście owocników na pow. 3 m kw, w odległości 200 m kolejne dwa w trawie tuż przy ścieżce

uwagi:
-
fot. 320536
fot. 320537
fot. 320538

#239
od 04-2007

ID: 160628 Cordyceps ophioglossoides


leg. Joanna Gądek (2009.08.08); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: E Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprza , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowo-grabowy / na jeleniakach / cztery owocniki

uwagi:
-
fot. 320589

#241
od 04-2007

ID: 160632 Boletus calopus


leg. Joanna Gądek (2009.08.08); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: E Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprza , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 120894)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
-
fot. 320627
fot. 320628

#242
od 04-2007

ID: 160633 Coltricia cinnamomea


leg. Joanna Gądek (2009.08.08); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: E Biesowice, skarpa nad brzegiem rzeki Wieprza , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowo-grabowy / na ziemi w mchu / szesnaście owocników na pow 1 m kw

uwagi:
-
fot. 320639
fot. 320640
fot. 320641
fot. 320642

#244
od 04-2007

ID: 160676 Phellinus alni


leg. Joanna Gądek (2009.08.08); det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: SE Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydomowy ogród, jabłonie, orzech włoski / na żywej osiemdziesiącioletniej jabłoni / dwa owocniki po dwóch stronach drzewa

uwagi:
-
fot. 320841

#247
od 04-2007

ID: 160683 Pseudomerulius aureus


leg. Joanna Gądek (2009.08.14); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Przyjezierze , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, sosny i buka / na nieokreślonej leżynie / kilka owocników

uwagi:
-
fot. 320862
fot. 320863

#248
od 04-2007

ID: 160685 Pseudomerulius aureus


leg. Joanna Gądek (2009.08.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Trzebielino , pow. bytowski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty sosnowo-świerkowy / na leżącej gałązce / kilkanaście owocników, gałązka obrośnięta ze wszystkich stron

uwagi:
-
fot. 320867
fot. 320868

#250
od 04-2007

ID: 160702 Pezicula carpinea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.08.22); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty grabowy z domieszką brzozy / na czterech rosnących grabach / owocniki w grupach porastały duże powierzchnie rocnących drzew

uwagi:
-
fot. 320907
fot. 320908
fot. 320909

#252
od 04-2007

ID: 160783 Trichaptum biforme


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2009.08.22); det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: SE Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty wilgotny z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny / na rosnącym liściastym na wysokości ok 1 m nad ziemią / niewielka grupa owocników pozrastanych ze sobą i pojedynczo

uwagi:
-
fot. 321195

#254
od 04-2007

ID: 160785 Tricholoma columbetta


leg. Janusz Gądek (2009.08.22); det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: SE Biesowice , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
smak delikatny, lekko mączny
fot. 321212
fot. 321213
fot. 321214
fot. 321215

#255
od 04-2007

ID: 160789 Albatrellus cristatus


leg. Joanna Gądek (2009.09.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 92090)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las iglasty jodłowo-świerkowy / na ziemi w mchu, na skarpie po obu stronach górskiego potoku / wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników

uwagi:
-
fot. 321223

#256
od 04-2007

ID: 160790 Thelephora penicillata


leg. Joanna Gądek (2009.09.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły, świerka, buka, z domieszką sosny / na szczątkach roślinnych, wśród liści, igieł / w dużych skupiskach w wielu miejscach lasu

uwagi:
-
fot. 321237
fot. 321238
fot. 321239

#257
od 04-2007

ID: 160853 Pseudomerulius aureus


leg. Joanna Gądek (2009.09.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły, świerka, sosny, buka / na nieokreślonej leżynie / kilkanaście owocników

uwagi:
-
fot. 321438

#258
od 04-2007

ID: 160855 Asterophora lycoperdoides


leg. Joanna Gądek (2009.09.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły / na zeszłorocznym kapeluszu gołąbka lub mleczaja / na dwóch grzybach oddalonych od siebie o ok 100 m 5 i 11 owocników

uwagi:
-
fot. 321443
fot. 321444
fot. 321445

#259
od 04-2007

ID: 160858 Cantharellus aurora


leg. Joanna Gądek (2009.09.10); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 120941)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty jodłowo – świerkowy z pojedynczymi sosnami / na ziemi / w wielu miejscach lasu gromadnie po kilkadziesiąt/kilkaset owocników

uwagi:
-
fot. 321450
fot. 321451

#261
od 04-2007

ID: 160866 Thelephora caryophyllea


leg. Joanna Gądek (2009.09.14); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, wzdłuż gruntowej drogi prowadzącej z ul. Bielskiej do Beskidzkiej , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, brzoza, topola osika / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
-
fot. 321459

i

#2122
od 10-2007

2010.03.06 11:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 160887 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2009.10.19); det. Jakub Węcławski

eksykat: u Jakuba,wyślę również Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńsk;1,4 km E,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielka brzezina na pd-zach zboczach Góry Kamieńsk / bardzo zmurszała,leżąca na ziemi młoda brzoza / grupa ponad 100 owocników

uwagi:
51st11'42,67"N 19st24'59,45"E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/317275.html

i

#2123
od 10-2007

2010.03.06 11:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 160888 Dacrymyces ovisporus


leg. Jacek Nowicki (2009.10.29); det. Jakub Węcławski

eksykat: tak,u Jakuba Węcławskiego / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Borowa,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / murszejąca gałązka sosnowa leżąca na ściółce / kilkanaście owocników

uwagi:
51st10'34,39"N 19st22'56,87"E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/316638.html

#15
od 05-2009

ID: 160896 Ditiola radicata


leg. Lucyna Michałowska (2009.05.09); det. Anna Kujawa

eksykat: Tak, u Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zakrzewo , woj. Wielkopolskie (ATPOL: BD- 07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny / na leżącym, zmurszałym konarze sosny / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/241309.html
fot. 321528
fot. 321529
fot. 321530

#16
od 05-2009

ID: 160898 Onnia tomentosa


leg. Lucyna Michałowska (2009.09.18); det. Lucyna Michałowska

eksykat: Tak, wyślę do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zakrzewo , woj. wielkopolskie (ATPOL: BD- 07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny / na pniaku sosny / trzy owocniki

uwagi:
100 metrów dalej, takie samo siedlisko- jeden starszy owocnik.
fot. 321539
fot. 321540
fot. 321541

i

#2131
od 10-2007

2010.03.08 09:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 161018 Basidioradulum radula


leg. Jacek Nowicki (2010.02.27); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dąb,brzoza,sosna,świerk,buk / na martym,młodym drzewku liściastym / owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą

uwagi:
siedlisko
fot. 322139

fot. 322140
fot. 322141
fot. 322142
fot. 322143

i

#2132
od 10-2007

2010.03.08 10:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 161019 Basidioradulum radula


leg. Jacek Nowicki (2010.02.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 350 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb,buk,brzoza i inne / na martwym drzewku liściastym / kilkanaście (-dziesiąt) owocników rosnących pojedynczo i pozrastanych ze sobą

uwagi:
fot. 322149
fot. 322150
fot. 322151

zarodniki
fot. 322152

#263
od 04-2007

ID: 161064 Asterophora parasitica


leg. Joanna Gądek (2009.09.15); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: NW Maków Podhalański , pow. suski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-07)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły / na szczątkach mleczaja lub gołąbka / kilkanaście owocników na jednym kapeluszu

uwagi:
-
fot. 322305
fot. 322306
fot. 322307

#264
od 04-2007

ID: 161066 Cortinarius violaceus


leg. Joanna Gądek (2009.09.17); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Czułów , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-52) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 120910)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny / na ziemi / pięć owocników w kilku miejscach lasu pojedynczo

uwagi:
-
fot. 322319

#265
od 04-2007

ID: 161071 Onnia tomentosa


leg. Janusz Gądek (2009.09.23); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: góra Tuł, przy szlaku turystycznym prowadzącym ze schroniska Tuł na Małą Czantorię , pow. cieszyński , woj. śląskie (ATPOL: DG-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las lisciasty bukowy z domieszką jarzębiny, z pojedynczym świerkiem / pozornie na ziemi / dwa owocniki

uwagi:
-
fot. 322344
fot. 322345

#266
od 04-2007

ID: 161114 Thelephora penicillata


leg. Joanna Gądek (2009.09.23); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: góra Tuł, przy szlaku turystycznym prowadzącym ze schroniska Tuł na Małą Czantorię , pow. cieszyński , woj. śląskie (ATPOL: DG-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las lisciasty bukowy z domieszką świerka / na roślinnych szczątkach w mchu, teren wilgotny w pobliżu strumienia / jedno małe skupisko

uwagi:
-

fot. 322457

(wypowiedź edytowana przez joanna_g 09.marca.2010)

#268
od 04-2007

ID: 161120 Albatrellus confluens


leg. Joanna Gądek (2009.10.03); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy / na ziemi / cztery grupy owocników pozrastanych ze sobą

uwagi:
-
fot. 322465
fot. 322466

#271
od 04-2007

ID: 161126 Cantharellus aurora


leg. Joanna Gądek (2009.10.04); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: W Zubrzyca Górna , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las iglasty jodłowo-świerkowy / na ziemi / w dwóch miejscach oddalonych od siebie o ok. 50 m dwie grupki po kilka, kilkanascie owocników

uwagi:
-
fot. 322486

#273
od 04-2007

ID: 161134 Macrotyphula filiformis


leg. Joanna Gądek (2009.10.18); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: S Tychy , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z wiekowymi dębami wzdłuż leśnej drogi / na dębowych liściach wśród trawy / niezliczona ilość owocników wzdłuż drogi na długości ok 10 m

uwagi:
-
fot. 322500
fot. 322501

#274
od 04-2007

ID: 161135 Typhula phacorrhiza


leg. Joanna Gądek (2009.10.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Katowice ul. Porcelanowa, parking przy fabryce porcelany , pow. katowicki , woj. śląskie (ATPOL: DF-43)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: parking otoczony żywopłotem z wajgeli, a drzewa rosnące w pobliżu to topole / wyrastały ze sklerot zagrzebanych wśród liści wajgeli i topoli / grupa kilkudziesięciu owocników tuż przy krawężniku na długości ok 50 cm.

uwagi:
-
fot. 322504

#275
od 04-2007

ID: 161136 Phyllotopsis nidulans


leg. Joanna Gądek (2009.10.19); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: ok 7 km NE Tychy , pow. katowicki , woj. śląskie (ATPOL: DF-53) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 121025)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i świerka / na leżących bukowych kłodach / w dwóch miejscach lasu oddalonych od siebie o ok 200m na leżących bukowych kłodach

uwagi:
znacznie mniejsza ilość owocników i pojedynczych stanowisk, niż w roku ubiegłym
fot. 322508
fot. 322509

#276
od 04-2007

ID: 161151 Typhula phacorrhiza


leg. Janusz Gądek (2009.10.21); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, 100 m S Jezioro Paprocańskie , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, kasztany, brzoza, sosna i świerk / wyrastające ze sklerot zagrzebanych wśród butwiejących liści / na pow ok 1 m 2 masowo

uwagi:
-
fot. 322528
fot. 322529
fot. 322530

#277
od 04-2007

ID: 161152 Typhula setipes


leg. Joanna Gądek (2009.10.22); det. Joanna Gądek

eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tychy Promnice, 100 m S Jezioro Paprocańskie , pow. tyski , woj. śląskie (ATPOL: DF-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, kasztany, brzoza, sosna i świerk / na butwiejących liściach / kilkanaście owocników

uwagi:
-
fot. 322533

(wypowiedź edytowana przez joanna_g 10.marca.2010)

i

#7108
od 12-2003

ID: 162064 Hymenochaete tabacina


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.03.23); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Gdańsk Przymorze Pas Nadmorski , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las łęgowy,wierzba,bez-lilak,brzoza,jesion / na wierzbach / bardzo licznie,wierzby wręcz oblepione owocnikami

uwagi:
fot. 325240
fot. 325241
fot. 325242

(wypowiedź edytowana przez mirki2 26.marca.2010)

i

#2215
od 10-2007

2010.04.01 07:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 162344 Nidularia deformis


leg. Jacek Nowicki (2010.03.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km E,Lipie,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na sosnowej gałęzi leżącej na ściółce / kilka owocników

uwagi:
siedlisko,grzybki wyrastały na spodniej stronie patyka leżącego tuż za tym pniaczkiem
fot. 326348

fot. 326349
fot. 326350
fot. 326351
fot. 326352
fot. 326353

i

#2216
od 10-2007

2010.04.01 08:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 162346 Basidioradulum radula


leg. Jacek Nowicki (2010.03.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na granicy lasu i łąk,gł.graby i dęby / na leżącej na ziemi gałęzi grabu / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
siedlisko
fot. 326360

owocniki
fot. 326361
fot. 326362

Tego grzybka w tym miejscu spotkałem już w lutym 2008r
fot. 326363
fot. 326364

i

#7142
od 12-2003

ID: 162670 Pseudoplectania nigrella


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.04.01); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

lokalizacja: Gdańsk Matemblewo TPK odz.122 , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las świerkowy,mszysty / w mchu,ściółce wokół korzeni świerków / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 327641
fot. 327642

N 54*23,370'
E 018*32,234'
145 m.npmfot. 327643

(wypowiedź edytowana przez mirki2 07.kwietnia.2010)

i

#2257
od 10-2007

2010.04.14 11:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163014 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ul.Spacerowa,Radomsko,okolice oczyszczalni ścieków , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zdziczały sad / na ziemii,pod jabłonią / grupa ok 40 owocników

uwagi:
siedlisko
fot. 329217

przykładowe owocniki
fot. 329218
fot. 329219
fot. 329220

i

#2258
od 10-2007

2010.04.14 11:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163015 Phylloporia ribis


leg. Jacek Nowicki (2010.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: ul.Spacerowa,Radomsko,okolice oczyszczalni ścieków , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zdziczały sad / u podstawy starych krzaczków agrestu lub porzeczki / kilka starych owocników w dwóch krzaczkach

uwagi:
fot. 329225
fot. 329226
fot. 329227

i

#2263
od 10-2007

2010.04.16 20:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163165 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bartodzieje Podleśne (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasty skraj zagajnika sosnowego / na ziemi,w trawie / grupa 22 owocników

uwagi:
fot. 329742
fot. 329743
fot. 329744
fot. 329745

i

#2268
od 10-2007

2010.04.18 19:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163234 Discina ancilis


leg. Jacek Nowicki (2010.04.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani;brak przy poprzednim zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km S,Wola Malowana , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-57) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 100900)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas przydrożnych drzew na skarpie-klon,jesion,dąb ;obecnie większość drzew w tym pasie została wycięta podczas modernizacji drogi / na murszejącym pniaku i obok niego / grupa ponad 70 owocników

uwagi:
siedlisko
fot. 330325
fot. 330326

przykładowe owocniki
fot. 330327
fot. 330328
fot. 330329
fot. 330330

i

#7164
od 12-2003

ID: 163235 Pseudoplectania nigrella


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.04.13); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Czystej wody TPK , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z dominacją świerka,buk,brzoza,sosna,dąb / w mchach w ściółce pod świerkami w miejscu wilgotnym / jeden owocnik

uwagi:
fot. 330333
N 54*24,298'
E 018*31,244'
80 m.npm

i

#7167
od 12-2003

ID: 163241 Trichaptum biforme


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.04.18); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Ptaski Raj

lokalizacja: Gdańsk Sobieszewo Rezerwat Ptasi Raj , woj. pomorskie (ATPOL: DA-81)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg trzcinowiska porośnięty olszą czarną / na martwej olszy czarnej / kilkanaście owocników wraz z Daldina concentrica

uwagi:
fot. 330360

i

#2271
od 10-2007

2010.04.18 20:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163242 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Podświerk,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożna kępa osik w lesie sosnowym / na ziemi / dwaq owocniki

uwagi:
siedlisko
fot. 330367

owocniki
fot. 330368
fot. 330369

i

#7168
od 12-2003

ID: 163243 Phellinus conchatus


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.04.17); det. Piotr Chachuła

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza

lokalizacja: Czeczewo , pow. Żukowo , woj. pomorskie (ATPOL: CA-88 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bagienny brzozowy,sosna,wierzba,leszczyna / na wierzbie / dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne

uwagi:
fot. 330371
fot. 330372

i

#2279
od 10-2007

2010.04.20 09:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163311 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj lasu-osika,sosna,brzoza,czeremcha / na ziemi / ok.15 owocników

uwagi:
fot. 330777
fot. 330778
fot. 330779

siedlisko
fot. 330780

i

#2280
od 10-2007

2010.04.20 10:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163312 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW,Borki,gm.Gidle , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,świerk,czeremcha i in / na ziemi / ponad tuzin owocników

uwagi:
fot. 330786
fot. 330787
fot. 330788

i

#2286
od 10-2007

2010.04.21 21:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163405 Discina ancilis


leg. Jacek Nowicki (2010.04.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę do Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Ważne Młyny , pow. pajęczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rzadki las samosiejkowy sosnowo-brzozowy wyrastający na starej porębie / pozornie na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 331249
fot. 331250
fot. 331251

i

#2287
od 10-2007

2010.04.21 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163407 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE,Ważne Młyny , pow. pajęczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na ziemi,w trawach i mchach / w promieniu kilkuset metrów kilka grup,łącznie ok.150 owocników

uwagi:
gr1
fot. 331257
fot. 331258

gr2
fot. 331259
fot. 331260

#1306
od 05-2009

ID: 163461 Entoloma vernum


leg. Mirosław Gryc (2010.04.10); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 0.5 km na wschód od miejscowości Ciasne , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj piaszczystej drogi w terenie z lekka porośniętym (jałowiec, świerk, sosna , brzoza i inne lecz juz znacznie rzadziej) / piaszczysto-żwirowe, porośniete trawami i mchami / kilka owocników w jednej grupie lecz nie pozrastaanych

uwagi:
fot. 331550
fot. 331551
fot. 331552

Więcej informacji i zdjęć w wątku.

Grzybek wydaje się być dość popularny w tej okolicy. Razem do tej pory, w tym roku, znalazłem sześć stanowisk. Zgłoszę jednak tylko te które różnią się siedliskiem lub też występują w znacznej odległości.

#1309
od 05-2009

ID: 163468 Entoloma vernum


leg. Mirosław Gryc (2010.04.13); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1,5 km. na wschód od miejscowości Ciasne , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj leśnej drogi(świerk, sosna) / piaszczysta ziemia pokryta głebokim mchem / kilka owocników tuż przy świerku

uwagi:
fot. 331579
fot. 331580
fot. 331581

#125
od 09-2009

ID: 163670 Gyromitra gigas


leg. Ryszard Taran (2010.04.18); det. Ryszard Taran

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Węgierska Górka las , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty z dominacją brzozy, pojedyncze buki, krzewy leszczyny, dzika czereśnia, najbliższe drzewo brzoza / / pojedynczo, dwa egzemplarze w oddaleniu 15 m

uwagi:
położenie wg Szukacz.pl 49,610209; 19,117370
fot. 332264

#127
od 09-2009

ID: 163676 Entoloma vernum


leg. Ryszard Taran (2010.04.24); det. Ryszard Taran

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Węgierska Górka ( przy czerwonym szlaku na Glinne) , pow. Żywiec , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przy szlaku turystycznym w lesie mieszanym (świerk, brzoza, osika, buk) / Na ziemi poprzerastanej kilkoma kępami turzycy / jeden egzemplarz z startującym maleńkim podrostkiem ukrytym w ziemi

uwagi:
Położenie wg. Szukacz. pl 49,611266; 19,096684
fot. 332277
fot. 332278

#128
od 09-2009

ID: 163677 Entoloma vernum


leg. Ryszard Taran (2010.04.25); det. Ryszard Taran

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Cięcina (między gajówką a skrętem na Ficońkę) , pow. Żywiec , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pobocze asfaltowej drogi śródleśnej, las mieszany, zdecydowana dominacja buka na świerkiem / / 3 blisko siebie rosnące egzemplarze

uwagi:
Położenie wg. Szukacz pl.49,589877; 19,179425

fot. 332286
fot. 332287

i

#2304
od 10-2007

2010.04.29 20:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 163809 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.24); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S,Gertrudów,gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj śródpolnych zarośli / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
siedlisko
fot. 332606
fot. 332607

owocniki w momencie znalezienia były już wysuszone przez słońce

i

#7202
od 12-2003

ID: 164394 Phyllotopsis nidulans


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.04); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipnica wielka , pow. Jabłonka , woj. małopolskie (ATPOL: DG-37 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Górski las świerkowy.W pobliżu potoku.Świerk,jodła, / na kłodzie jodłowej na powierzchni cięcia / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 335195
fot. 335196
fot. 335197

i

#2325
od 10-2007

2010.05.12 07:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 164526 Lachnum fuscescens


leg. Jacek Nowicki (2010.05.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / na zeszłorocznych liściach bukowych,w ściółce / masowo

uwagi:
Zdjęcia i potwierdzenie rozpoznania w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/334852.html

#1362
od 05-2009

ID: 164555 Entoloma vernum


leg. Mirosław Gryc (2010.04.17); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1km. na wschód od Ogrodniczek , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj młodego lasu sosnowego / bezpośrednio na ziemi, piaszczyste / kilka owocników, kazdy pojedyńczo na przestrzeni kilku metrów

uwagi:
owocniki nieco podsuszone ze względu na panujące warunki atmosferyczne i suche stanowisko
fot. 335584
fot. 335585
fot. 335586
fot. 335587
fot. 335588

#1363
od 05-2009

ID: 164557 Entoloma vernum


leg. Mirosław Gryc (2010.04.17..); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 0,7 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: umiarkowanie wilgotne miejsce porośnięte drzewami i krzewami liściastymi / bezpośrednio na ziemi bogatej w próchnicę / kilka owocników skupionych na przestrzeni około 1 m. kw.

uwagi:
owocniki w bardzo dobrej kondycji pomimo panującej suszy, ze względu na wilgotne miejsce.
SIEDLISKO-
fot. 335601

OWOCNIKI-
fot. 335602
fot. 335603
fot. 335604
fot. 335605

#1382
od 05-2009

ID: 164651 Entoloma vernum


leg. Mirosław Gryc (2010.05.01); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 5 km na wschód od Supraśla , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las puszczański z przewagą liściastego / na ziemi / trzy owocniki tuż obok siebie

uwagi:
fot. 335947
fot. 335948
fot. 335949

#1383
od 05-2009

ID: 164654 Urnula craterium


leg. Mirosław Gryc (2010.05.01); det. Mirosław Gryc

eksykat: TAK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 5 km na wschód od Supraśla , pow. Białystok , woj. Podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary las puszczański z przewagą liściastego / prawdopodobnie na głebiej zagrzebanym kawałku drewna(nie grzebałem aby nie uszkadzać grzybni) / tylko jeden owocnik w bliskim sąsiedztwie dębów

uwagi:
Miejsce znane mi z ubiegłego roku ale nie zgłaszane.
W poprzednim roku znalazłem w tym miejscu trzy owocniki.

fot. 335953
fot. 335954

i

#7221
od 12-2003

ID: 164780 Omphalina ericetorum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.04); det. Tomasz Ślusarczyk

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/334535.html

lokalizacja: Chyżne , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-37 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: górski las świerkowy,podmokły / na pniu omszonego świerka / kikladziesiąt owocników

uwagi:
fot. 336460
fot. 336461

i

#7222
od 12-2003

ID: 164781 Mycena strobilicola


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.02); det. Ryszard Rutkowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipnica wielka , pow. nowotarski , woj. małopolskie (ATPOL: DG-37 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Górski las świerkowy.W pobliżu potoku.Świerk,jodła, / na szyszkach świerkowych / po kilka owocników na dwóch szyszkach

uwagi:
fot. 336466
fot. 336467
fot. 336468

i

#2356
od 10-2007

2010.05.16 18:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 164893 Lachnum fuscescens


leg. Jacek Nowicki (2010.05.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy z niewielkim udziałem czeremchy / na gnijących w śiółce liściach bukowych / licznie

uwagi:
fot. 336937
fot. 336938
fot. 336939

i

#2357
od 10-2007

2010.05.16 18:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 164894 Lachnum fuscescens


leg. Jacek Nowicki (2010.05.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / w ściółce,na bukowych liściach / bardzo licznie

uwagi:
fot. 336944
fot. 336945

i

#2364
od 10-2007

2010.05.17 19:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 164987 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2010.04.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,8 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany-olcha,brzoa,czeremcha,sosna,świerk i in / na ziemi / grupka 4 owocników

uwagi:
fot. 337676
fot. 337677

i

#7236
od 12-2003

ID: 165076 Tricholoma scalpturatum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.18); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Gdańsk Żabianka ul.Pomorska , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wzdłuż ulicy na trawniku pod szpalerem drzew-lipa,kasztanowiec / w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 338180
fot. 338181

#61
od 12-2009

2010.05.20 21:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 165199 Phaeomarasmius erinaceus


leg. Piotr Zawada (2010.05.15); det. Ryszard Rutkowski

eksykat: wyślę Ani / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 800 m S, Żdżary , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wilgotny las olchowy, z domieszką brzozy i czeremchy / na suchej gałęzi olchy / w rozproszeniu 4 osobniki (2 młode)

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/336667.html
N 51.14.24 (stopnie, minuty, sekundy)
E 18.15.06
fot. 338572
fot. 338573fot. 338574

i

#2367
od 10-2007

2010.05.20 22:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 165206 Lachnum fuscescens


leg. Jacek Nowicki (2010.05.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km S,Grzebień,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / na liściach bukowych w ściółce / bardzo licznie

uwagi:
fot. 338606
fot. 338607
fot. 338608

i

#7254
od 12-2003

ID: 165508 Helvella queletii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.19); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Plac zabaw trawiasty,krzewy,topola,brzoza,buk-pojedyńcze drzewa / w ziemi,trawie / 4 owocniki

uwagi:
fot. 339795
fot. 339796
fot. 339797
Owocniki pojawiły się po pięcioletnim okresie bezowocnikowym lub owocniki w tych okresach zostały zniszczone bądź niezauważone z racji siedliska

i

#7257
od 12-2003

ID: 165524 Discina ancilis


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: nie / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 129685 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk / na pniach świerkowych / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 339823

i

#7266
od 12-2003

ID: 165753 Tricholoma scalpturatum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.24); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe wśród lasu brzoza,klon / na trawniku / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 340517
Stanowisko obserwuję od 2005 r.

i

#2397
od 10-2007

2010.05.26 20:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 165769 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.05.23); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiaste pobocze leśnej drogi / na ziemi / grupa ok.25-30 owocników

uwagi:
fot. 340626
fot. 340627
fot. 340628
fot. 340629
fot. 340630

i

#2398
od 10-2007

2010.05.26 21:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 165771 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.05.23); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NW,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leśna droga przez las mieszany,utwardzona kilka lat temu (3-4) tłuczniem piaskowca / na ziemi / grupa ok.40-50 owocników

uwagi:
fot. 340642
fot. 340643
fot. 340644
fot. 340645
fot. 340646
fot. 340647

i

#7277
od 12-2003

ID: 166009 Trichaptum biforme


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.29); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Kępa Redłowska

lokalizacja: Gdynia rezerwat przyrody Kępa Redłowska , woj. pomorskie (ATPOL: DA-70)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,klon / Na powalonym buku / dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne

uwagi:
fot. 341605

#18
od 08-2006

ID: 166071 Entoloma incanum


leg. Waldemar Czerniawski (23.05.2010); det. Waldemar Czerniawski/Ryszard Rutkowski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Kraków - Tyniec , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: murawy kserotermiczne / na terenie nieczynnego kamieniołomu wapiennego, w trawie / w grupie, ok. 20 szt.

uwagi:
miąższ wydzielał bardzo nieprzyjemny zapach przypominający spaleniznę
fot. 341872
fot. 341873

i

#2407
od 10-2007

2010.05.31 19:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166117 Lachnum fuscescens


leg. Jacek Nowicki (2010.05.23); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km N,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wysokopienny las sosnowy z domieszką brzozy i bukowym podrostem / na gnijących w sciółce liściach buków / dość licznie

uwagi:
-

i

#2422
od 10-2007

2010.06.06 17:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166542 Calloria neglecta


leg. Jacek Nowicki (2010.03.04); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Blok Dobryszyce,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ruderalno-leśne;niezabudowana działka na leśnym osiedlu / na zeszłorocznych łodygach roślin zielnych (pokrzyw ?) / dość licznie,na kilkunastu badylach

uwagi:
fot. 344002
fot. 344003
fot. 344004
fot. 344005

i

#2423
od 10-2007

2010.06.06 17:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166543 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.05.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyslę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE,Wolica,gm.Kleszczów , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy z nielicznymi brzozami i dąbami w podroście;na piaszczystej ścieżce i obok niej / na ziemi / grupa ponad 60 owocników

uwagi:
fot. 344013
fot. 344014
fot. 344015
fot. 344016
fot. 344017

i

#2424
od 10-2007

2010.06.06 17:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166544 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.05.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km E,Łękińsko,gm.Kleszczów , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rzadki,młody las sosnowo-brzozowy / na ziemi / grupa ponad 30 owocników

uwagi:
fot. 344022
fot. 344023
fot. 344024

i

#2425
od 10-2007

2010.06.06 18:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166545 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.05.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,7 km E,Żaby,gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy / na ziemi,na ścieżce i obok niej,w trawie i roślinności zielnej / grupa ponad 80 owocników

uwagi:
fot. 344032
fot. 344033
fot. 344034

Druga grupa kilkunastu owocników rosła na poboczu drogi asfaltowej w gęstej roślinności zielnej
fot. 344035
fot. 344036
fot. 344037

i

#2427
od 10-2007

2010.06.06 18:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 166548 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2010.06.04); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km N,Kodrąb , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj ścieżki w lesie sosnowym / na ziemi,w trawie i roślinności zielnej / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 344049
fot. 344050
fot. 344051

#19
od 08-2006

ID: 166747 Hygrocybe persistens


leg. Waldemar Czerniawski (2010.06.03); det. Waldemar Czerniawski

eksykat: Tak (prześlę) / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: teren nieczynnego kamieniołomu wapiennego, Kraków/Tyniec , pow. krakowski , woj. małopolskie (ATPOL: DF-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: w trawie / na ziemi, pośród odłamków wapiennych skał / w grupie ok. 30 szt.

uwagi:
owocniki wykazywały dużą zmienność kolorystyczną. Posiadały lepki (pusty) trzon i kapelusz. Brak przebarwień w przekroju. Zapach niewyraźny. Młode owocniki były dzwonkowate, starsze płasko rozpostarte z garbkiem w części środkowej.
fot. 344713
fot. 344714
fot. 344715
fot. 344716

i

#7330
od 12-2003

ID: 166992 Phellinus nigricans


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.05.30); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa TPK oddz.130 , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza / na kikucie złamanego buka / kilkanaście owocników w różnym wieku

uwagi:
fot. 345584
fot. 345585
fot. 345586
fot. 345587
To jest pierwsze udokumentowane znalezisko w Lasach Oliwskich

i

#7331
od 12-2003

ID: 166994 Clitocybe sinopica


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.06.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak -Wykaz grzybów Pasa Nadmorskiego

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Pas nadmorski , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las nadmorski,sosnowy,piaszczysty / na pasie oddzielającym lasek od wydm / jeden owocnik

uwagi:
fot. 345590

i

#7332
od 12-2003

ID: 166997 Clitocybe sinopica


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.06.03); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wyrówno , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj pola i lasku sosnowego w otoczce brzóz / w ziemi,trawie / 3 owocniki

uwagi:
fot. 345593

i

#7333
od 12-2003

ID: 166998 Russula caerulea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.06.12); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak -Wykaz grzybów Pasa Nadmorskiego

lokalizacja: Gdańsk Oliwa Czarny Dwór , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ruderalny młodnik sosnowy w Pasie Nadmorskim / w ziemi,trawie / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 345598
fot. 345599
fot. 345600

i

#2448
od 10-2007

2010.06.17 20:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 167152 Perenniporia medulla-panis


leg. Jacek Nowicki (2009.08.18); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S od skrzyżowania DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim (Radomsko) , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wąski pas dąbrowy (dęby czerwone) w lesie mieszanym / na murszejącym i omszałym pniaku dębu /

uwagi:
fot. 346028
fot. 346029

Ten sam owocnik 13 czerwca 2010r.Z tego też dnia pochodzi eksykat.

fot. 346030
fot. 346031

i

#2449
od 10-2007

2010.06.17 20:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 167154 Stropharia rugosoannulata


leg. Jacek Nowicki (2005.08.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: brak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipie,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie sosnowym;w miejscu tym wyrzucano różne materiały m.in.trawę i gruz z rozbiórki / w trawie i roślinności zielnej,na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym / grupa 6 owocników

uwagi:
fot. 346049
fot. 346050
fot. 346051
fot. 346052

i

#7353
od 12-2003

ID: 167317 Helvella leucomelaena


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.06.03); det. Anna Kujawa

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/343371.html

lokalizacja: Kalisz kaszubski , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Suchy piaszczysty las sosnowy / w ziemi na granicy lasu i cmentarza obsadzonego dookoła modrzewiami / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 346647

i

#2456
od 10-2007

2010.06.26 20:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 167670 Tulostoma brumale


leg. Jacek Nowicki (2009.10.31); det. Jacek Nowicki

eksykat: jest u Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W,Klekowiec,gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żwirowe pobocze drogi asfaltowej / na ziemi,wśród mchów i rzadkiej roślinności zielnej i traw / kilka grupek na odcinku ok 60m;ponad 70 owocników

uwagi:
Stanowisko tych grzybków przedstawione w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/289750.html

i

#2458
od 10-2007

2010.06.26 20:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 167675 Skeletocutis carneogrisea


leg. Jacek Nowicki (2009.04.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Łęg (obok cegielni),gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / na pniu (śred.30-35 cm) martwej,powalonej sosny / rozpostaro-kapelusikowate owocniki wyrastały na starych owocnikach prawdopodobnie niszczyka ząbkowatego

uwagi:
fot. 348045
fot. 348046
fot. 348047
fot. 348048

#1559
od 05-2009

ID: 168737 Dacrymyces chrysospermus


leg. Mirosław Gryc (2010.06.27); det. Anna Kujawa & Jakub Węcławski

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 7 km. na płn-wsch od Supraśla , pow. pow. białostocki , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Około 25-30 letni kawałek lasu świerkowego nasadzonego w miejscu wyciętego starego lasu puszczańskiego / świerk o średnicy 10-15 cm. leżący na ziemi / kilka owocników w jednej grupie

uwagi:
fot. 353309
fot. 353310
fot. 353311
fot. 353312

(wypowiedź edytowana przez mirek63 20.lipca.2010)

i

#7417
od 12-2003

ID: 168827 Coltricia cinnamomea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.07.22); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa leśnictwo Matemblewo oddz.130 , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las bukowy z nielicznymi świerkami / na skarpie -poboczu drogi leśnej / dwa owocniki-jeden z zeszłego roku drugi świeży

uwagi:
fot. 353717
fot. 353718
fot. 353719

i

#7424
od 12-2003

ID: 168906 Helvella costifera


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.06.08); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Norblina , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa pomiędzy lasem,parkingiem a osiedlem mieszkaniowym-brzoza,buk,klon,robinia / w ziemi / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 354211
i zdjęcie sprzed roku
fot. 354212

i

#2481
od 10-2007

2010.07.26 20:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 168993 Lyophyllum decastes


leg. Jacek Nowicki (2009.09.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak,wyślę Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2,5 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany;porośnięty roślinnością zielną skraj leśnej drogi / na ziemi / w wiązkach

uwagi:
50st59'9,02"N 19st35'43,3"E

fot. 354704
fot. 354705
fot. 354706
fot. 354707
fot. 354708

#1583
od 05-2009

ID: 169373 Tricholoma scalpturatum


leg. Mirosław Gryc (2010.05.27); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: około 1.5 km na południe od Supraśla , pow. pow. Białystok , woj. woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty w średnim wieku z domieszką krzewów liściastych / bezpośrednio na ziemi na skraju drogi leśnej w bezpośrednim sąsiedztwie leszczyny / trzy owocniki tuż obok siebie lecz nie pozrastane

uwagi:
fot. 356322
fot. 356323
fot. 356324

i

#342
od 10-2006

2010.08.05 20:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 169495 Hydropus marginellus


leg. Anna Hreczka (2010.08.01); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Mszana skrzyżowanie , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: jodły z udziałem leszczyny, buka, dębu / na zmurszałym pniaku prawdopodobnie jodły / w kilku wiązkach, po kilka

uwagi:
Po raz pierwszy, na tym samym pniu znalazłam je 03.07.2010 r., ale wówczas nie wiedziałam co to za gatunek
fot. 357080
fot. 357081
fot. 357082
fot. 357083

(wypowiedź edytowana przez Anna_hreczka 05.sierpnia.2010)

#145
od 12-2009

2010.08.06 22:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 169581 Flammulaster muricatus


leg. Piotr Zawada (2010.08.04); det. Piotr Zawada

eksykat: TAK, doślę Ani / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 350 m N-E od zabudowań Żdżar (Koziołek) , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grabowo-dębowo-sosnowy i pojedyncze brzozy / na leżącym konarze brzozy / 2 sztuki

uwagi:
Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 258. N51.13'28'' E18.13'54''
fot. 357472
fot. 357473
fot. 357474

#147
od 12-2009

2010.08.06 23:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Zawada (zdzary)

ID: 169584 Ganoderma lucidum


leg. Piotr Zawada (2010.08.06); det. Piotr Zawada

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 700 m S-E od zabudowań Żdżar (Podjama) , pow. wieruszów , woj. łódzkie (ATPOL: CE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębu czerwonego i olch / na pniaku dębu czerwonego / pojedynczo

uwagi:
Las prywatny. Dąb został ścięty przed 3-4 laty.
fot. 357492
fot. 357493
fot. 357494
fot. 357495
fot. 357496

i

#7545
od 12-2003

ID: 169908 Russula betularum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.09); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk

lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe wśród lasu brzoza,klon.sosna,świerk / w ziemi / pospolicie w dużych ilościach pod brzozami

uwagi:
fot. 358667
fot. 358668

(wypowiedź edytowana przez mirki2 11.sierpnia.2010)

i

#7552
od 12-2003

ID: 169935 Russula betularum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipusz - Skoczkowo , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Lasek sosnowo,świerkowo,brzozowy,podmokły / w ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 358798
N 54,06,134
E 017 48,255
139 m.npm

i

#7554
od 12-2003

ID: 169939 Xeromphalina sp.


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: nie / notatka: nie

lokalizacja: Kalisz kaszubski , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy / w mchu,trawie / kilka owocników

uwagi:
N 54 02,434
E 017 45,402
145 m.npm

i

#7555
od 12-2003

ID: 169966 Leccinum vulpinum


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2010.08.10); det. Mirosław Wantoch-Rekowski

eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Trawice , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stary bór sosnowy / w ziemi w krzaczkach borówek czarnych / dwa owocniki

uwagi:
[Uwagi (Marek Snowarski): fotografie zostały nieskutecznie załączone]
(wypowiedź edytowana przez mirki2 12.sierpnia.2010)

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji