Główna Zaloguj Wyloguj Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
dla kustosza do przejrzenia (2017)
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GRej) « >> tu składamy nowe doniesienia «

#1578
od 06-2014

ID: 295902 Conocybe albipes


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.07.31); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Humus. / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 900878
fot. 900879
fot. 900880
fot. 900881
fot. 900882

(wypowiedź edytowana przez przemochle 02.stycznia.2017)

#1582
od 06-2014

ID: 296000 Gamundia striatula


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.12.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nasadzenie parkowe, (świerk, jodła, magnolia, żywotnik, krzewuszka, etc.) / Ziemia/ściółka. / Grupka do 10 owocników.

uwagi:
Bio-forum
fot. 901303
fot. 901304
fot. 901305

#1584
od 06-2014

ID: 296041 Aurantiporus fissilis


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.07.26); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj zabudowanego siedliska rolnego - zakrzewiony szpaler jabłoni. / Malus domestica 'Close' / 3 owocniki na 2 drzewach.

uwagi:
fot. 901495
fot. 901496
fot. 901497
fot. 901498

#1585
od 06-2014

ID: 296042 Aurantiporus fissilis


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.09.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu. / U podstawy pnia Populus tremula. / 2 owocniki.

uwagi:
Bio-forum
fot. 901502
fot. 901503

#1586
od 06-2014

ID: 296044 Agrocybe elatella


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.06.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła niecka w nieużytkowanym sadzie gruszowym. / Ziemia - wśród traw. / Pojedynczo - 2 owocniki.

uwagi:
Bio-forum
fot. 901525
fot. 901526

#1587
od 06-2014

ID: 296079 Pterula multifida


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.08.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu liściastego z domieszką sosny. Przy podmokłej łące. (W bezpośrednim otoczeniu: Robinia, Acer, Quercus, Fraxinus, Padus). / Na ściółce i drobnych gałązkach. / Kilka niewielkich grupek.

uwagi:
Synonim: Pterula subulata;
Wzmiankowane na: Bio-forum
fot. 901883
fot. 901884
fot. 901885
fot. 901886
fot. 901887
fot. 901888
fot. 901889
fot. 901890

i

#7357
od 10-2007

2017.01.08 17:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296086 Lactarius flexuosus


leg. Jacek Nowicki (2016.09.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ziemista dróżka rozgraniczająca bór sosnowy od lasu mieszanego -sosna, brzoza, dąb / na ziemi / grupa ponad 15 owocników

uwagi:
51st 0' 9,2" N i 19st 21' 51,3" E

fot. 901956
fot. 901957
fot. 901958
fot. 901959
fot. 901960

i

#7363
od 10-2007

2017.01.19 19:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296424 Russula medullata


leg. Jacek Nowicki (2016.07.10); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -gł. graby, również dęby, brzozy, osiki / na ziemi, pod grabami / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 9' 6" N i 19st 34' 58" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/858972.html

i

#7364
od 10-2007

2017.01.19 19:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296425 Russula nitida


leg. Jacek Nowicki (2015.09.18); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; obrzeża torfowiska -brzozy i sosny / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 2' 52" N i 19st 20' 35" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/785180.html

#1140
od 10-2009

ID: 296589 Russula graveolens


leg. Romuald Tomaszewski (2016.08.11); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gmina Czernice Borowe 53st22min22,6sek N 20st44min48,3sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Monokultura grabowa / na ziemi / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/867631.html

#1589
od 06-2014

ID: 296690 Clitopilus scyphoides var. reductus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.06.26); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Obumarły owocnik Ganoderma sp. / Kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
fot. 904755
fot. 904756
Bio-forum

#1590
od 06-2014

ID: 296694 Plicaria endocarpoides


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.03.13); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy po pożarze ściółki. / Zwęglona ściółka. / W grupkach i pojedynczo. Około 20 owocników.

uwagi:
Synonim: Plicaria leiocarpa.
Bio-forum
fot. 904816
fot. 904817
fot. 904818
fot. 904819

#1591
od 06-2014

ID: 296699 Tremella indecorata


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.11.23); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Fragment słupka ogrodzeniowego z drewna liściastego. / Około 20 owocników na niezidentyfikowanych Pyrenomycetes.

uwagi:
Omówione na Bio-forum
fot. 904824
fot. 904825
fot. 904826

(wypowiedź edytowana przez przemochle 27.stycznia.2017)

#1592
od 06-2014

ID: 296701 Tremella indecorata


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.12.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewiony szpaler jabłoni na granicy zabudowanego siedliska rolnego. / Na opadłej gałęzi (Acer lub Malus). / Kilka owocników w towarzystwie m.in. Diatrype cf. disciformis.

uwagi:
Bio-forum
fot. 904831
fot. 904832
fot. 904833

i

#7369
od 10-2007

2017.01.31 21:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296821 Ceraceomyces serpens


leg. Jacek Nowicki (2010.10.16); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 500 m SW od wsi Klekotowe, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy typu drągowina z domieszką brzóz / w kupce starego, zmurszałego chrustu / kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach

uwagi:
51st 1' 59,2" N i 19st 24' 7,5" E

fot. 905338
fot. 905339
fot. 905340
fot. 905341
fot. 905342

#1593
od 06-2014

ID: 296865 Lophodermium paeoniae


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.02.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ogród przydomowy. / Ubiegłoroczne szczątki (łodygi) Paeonia officinalis / Masowo.

uwagi:
fot. 905465
fot. 905466
fot. 905467
fot. 905468
fot. 905469

#1594
od 06-2014

ID: 296882 Calloria neglecta


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.02.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyschnięte oczko wodne na skraju lasu. / Ubiegłoroczne łodygi Urtica dioica. / Masowo, w towarzystwie z Leptosphaeria acuta.

uwagi:
Gatunek szeroko rozpowszechniony w okolicy.

fot. 905722
fot. 905723
fot. 905724

#1595
od 06-2014

ID: 296884 Lyophyllum fumosum


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.09.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ogród przydomowy. / Ziemia - pod czereśnią. / 2 wiązki - około 15 owocników.

uwagi:
fot. 905728
fot. 905729

i

#7371
od 10-2007

2017.02.05 11:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296916 Ceraceomyces serpens


leg. Jacek Nowicki (2015.12.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km NE od dawnej osady Brylisko, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: tyczkowina sosnowa / na murszejącym pniu powalonej sosny / kilkanaście

uwagi:
51st 1' 30" N i 19st 27'39" E

fot. 905868
fot. 905869
fot. 905870
fot. 905871

i

#7373
od 10-2007

2017.02.05 12:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296918 Mycoacia fuscoatra


leg. Jacek Nowicki (2016.09.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Kijów (cz.lewobrzeżnej), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment okresowo zalewanego lasu z okresowym ciekiem wodnym -dąb, krzewiaste wierzby, olcha / na pozbawionej kory gałęzi liściastego leżącej na ziemi / kilkanaście owocników na gałęzi

uwagi:
51st 1' 47,2" N i 19st 15' 21" E

fot. 905885
fot. 905886
fot. 905887

i

#7374
od 10-2007

2017.02.05 12:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296919 Mycoacia aurea


leg. Jacek Nowicki (2016.06.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,8 km NE od wsi Wikłów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 281038)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśny ols nad strumieniem / na zmurszałej gałęzi leżącej na ziemi / kilka owocników na gałęzi

uwagi:
fot. 905910
fot. 905911
fot. 905912

i

#7375
od 10-2007

2017.02.05 22:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 296937 Russula melliolens


leg. Jacek Nowicki (2016.07.02); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 1' 13,8" N i 19st 28' 53" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/859000.html

#1606
od 06-2014

ID: 297022 Entoloma clypeatum


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.04.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nieużytkowany sad jabłoniowy. / Ziemia - wśród traw. / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 906771
W dniu 11.05.2016r. na tym samym stanowisku zaobserwowano setki owocników:
fot. 906772
fot. 906773
fot. 906774

#1607
od 06-2014

ID: 297024 Entoloma inusitatum


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.06.28); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Dróżka w lesie liściastym z dom. sosny. 20 metrów od zabudowań. / Na ziemi. Pod dębem, akacją, jesionem, wiązem i bzem czarnym. / Pojedynczo i w grupkach, około 50 owocników.

uwagi:
Omówione na: Bio-forum
fot. 906782
fot. 906783
fot. 906784
fot. 906785

i

#7376
od 10-2007

2017.02.10 21:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 297034 Russula velutipes


leg. Jacek Nowicki (2016.07.10); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice , pow. piotrkowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, dęby, brzozy, osiki / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 9' 31" N i 19st 35' 34" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/858984.html

i

#7378
od 10-2007

2017.02.10 21:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 297037 Russula velutipes


leg. Jacek Nowicki (2016.06.25); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, graby, brzozy, sosny i in / na ziemi, pod dębami i jodłami / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 2' 0,3" N i 19st 30' 33" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/854105.html

i

#4288
od 07-2005

2017.02.12 19:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297091 Volvariella bombycina


leg. Grazyna Domian (2011.08.20); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Piaskowa, 1,3 km na SE od Bielinka , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / pień klonu polnego / pojedynczo

uwagi:
fot. 906992
fot. 906993
fot. 906994

i

#4289
od 07-2005

2017.02.12 19:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297092 Gomphidius glutinosus


leg. Grazyna Domian (2011.09.16); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pojezierze Ińskie, 1,3 km na SW od Ciemnika , pow. stargardzki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik świerkowy / na ziemi pokrytej ściółką iglastą / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/443858.html

i

#4290
od 07-2005

2017.02.12 19:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297093 Asterophora lycoperdoides


leg. Grazyna Domian (2011.10.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na szczątkach Russula(?) / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/450313.html

i

#4291
od 07-2005

2017.02.12 19:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297094 Helvella lacunosa


leg. Grazyna Domian (2014.09.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod skarpą przydrożną w żyznej buczynie / ziemia / pojedynczo

uwagi:
fot. 906997

i

#4292
od 07-2005

2017.02.12 20:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297095 Inonotus cuticularis


leg. Grazyna Domian (2016.07.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy mokradle / złamany czub starego buka / w grupie - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/859704.html

i

#4293
od 07-2005

2017.02.12 21:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297097 Pluteus pellitus


leg. Grazyna Domian (2016.07.24); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni iłów septariowych , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie liściaste / na murszejącej brzozie / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/896279.html

i

#4294
od 07-2005

2017.02.12 21:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297099 Gomphidius roseus


leg. Grazyna Domian (2016.08.17); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni iłów septariowych , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie (Tp, Wb, Brz, So) / ziemia / pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861753.html

i

#4295
od 07-2005

2017.02.12 21:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297101 Russula violeipes f. citrina


leg. Grazyna Domian (2016.07.28); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na ziemi / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/863125.html

i

#4301
od 07-2005

2017.02.13 21:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297136 Xeromphalina cauticinalis


leg. Grazyna Domian (2016.08.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na S od skrzyżowania A6 z ul. Smoczą w Szczecinie Podjuchach , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Bk, Db) / szyszka sosnowa / w grupie - kilka owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/898756.html

i

#4303
od 07-2005

2017.02.13 22:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297139 Boletus pulverulentus


leg. Grazyna Domian (2016.08.07); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na ziemi / w grupie - 5 owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/867432.html

i

#4304
od 07-2005

2017.02.13 22:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297140 Lyophyllum decastes


leg. Grazyna Domian (2016.08.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na W od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie / na ziemi / w wiązkach - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873273.html

i

#4305
od 07-2005

2017.02.13 22:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297141 Tricholoma ustale


leg. Grazyna Domian (2016.08.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna przy źródlisku / na ziemi / w wiązce - 5 owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873299.html

#1618
od 06-2014

ID: 297173 Entoloma saepium


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.05.21); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewione śródpolne przydroże. Czereśnia, tarnina, głóg, szakłak, wiąz, grab, lipa, etc. / Na ziemi. / Około 20 owocników.

uwagi:
fot. 907143
fot. 907144
fot. 907145
fot. 907146
fot. 907147

i

#4308
od 07-2005

2017.02.14 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297178 Cortinarius violaceus


leg. Grazyna Domian (2016.08.30); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi / w grupie - 3 owocniki

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873491.html

i

#4309
od 07-2005

2017.02.14 21:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297179 Hypholoma subviride


leg. Grazyna Domian (2016.09.03); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,8 km na SW od Dębogóry w gm. Widuchowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką jaworów / na starym odziomku Jw / w wiązkach i grupach - około 100 ow.

uwagi:
fot. 907235
fot. 907236
fot. 907237

i

#4310
od 07-2005

2017.02.14 22:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297180 Flammulaster muricatus


leg. Grazyna Domian (2016.09.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na bukowych kłodach / pojedynczo i w 2-3 owocnikowych grupkach

uwagi:
Gatunek znaleziony na dwóch kłodach oddalonych od siebie o ok. 100 m)
fot. 907242
fot. 907243
fot. 907244

i

#4311
od 07-2005

2017.02.14 22:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297181 Psathyrella ammophila


leg. Grazyna Domian (2016.09.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: plaża na wysokości Lubiatowa w gminie Choczewo , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wydma biała / w piasku / pojedynczo, w grupkach i wiązkach - łącznie kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 907250
fot. 907251
fot. 907252
fot. 907253

i

#4312
od 07-2005

2017.02.14 22:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297182 Typhula setipes


leg. Grazyna Domian (2016.10.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Miedzyodrze - 0,9 km na SW od przejścia granicznego Gryfino-Mescherin , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie z głogiem i dziką różą przy wale przeciwpowodziowym / na szczątkach liści / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/883128.html

i

#4313
od 07-2005

2017.02.14 22:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297183 Arrhenia spathulata


leg. Grazyna Domian (2016.10.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Miedzyodrze - 0,8 km na SW od przejścia granicznego Gryfino - Mescherin , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nawierzchnia asfaltowa porośnięta grubą warstwą mszaków / na mchu / łanowo - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/881116.html

#1619
od 06-2014

ID: 297184 Sarcoscypha austriaca


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.04.09); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tryszczyn , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla nad Brdą. W pobliżu: brzoza, wierzba, czeremcha, olsza. / Pozornie z ziemi. / 5 owocników.

uwagi:
fot. 907262
fot. 907263
fot. 907264
fot. 907265

#1159
od 10-2009

ID: 297194 Platygloea disciformis


leg. Romuald Tomaszewski (2017.01.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Karwacz,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: lipowe zadrzewienie przydrożne / na leżącej gałęzi lipowej / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 907294
fot. 907295
fot. 907296
fot. 907297

i

#4314
od 07-2005

2017.02.15 20:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297196 Macrolepiota konradii


leg. Grazyna Domian (2016.10.15); det. Błażej Gierczyk (na podstawie zdjęć)

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta polanka w żyznej buczynie / na ziemi / w grupie - 3 owocniki

uwagi:
W sąsiednim oddziale, ok. 200 m dalej, w buczynie znaleziony kolejny owocnik.
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/899562.html

#1160
od 10-2009

ID: 297198 Gomphidius roseus


leg. Romuald Tomaszewski (2016.08.25); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok.1,5km na S od miejscowości Kobylaki-Konopki,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszkami / na ziemi / grupa czterech owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/871413.html

(wypowiedź edytowana przez roto 16.lutego.2017)

#1161
od 10-2009

ID: 297200 Plicaturopsis crispa


leg. Romuald Tomaszewski (2016.10.30); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy / na leżącym martwym grabie / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/886530.html

(wypowiedź edytowana przez roto 16.lutego.2017)

#1162
od 10-2009

ID: 297202 Exidia recisa


leg. Romuald Tomaszewski (2016.11.19); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany sosna,brzoza,dąb,pojedyncze wierzby / Na martwej wierzbie / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
fot. 907329

#1163
od 10-2009

ID: 297203 Aurantiporus fissilis


leg. Romuald Tomaszewski (2016.07.25); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul.Orlika , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 275729)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sad przydomowy / jabłoń, rana po odciętym konarze / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 907333
fot. 907334

#1164
od 10-2009

ID: 297204 Sarcodon squamosus


leg. Romuald Tomaszewski (2016.11.21); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,2km na W od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: monokultura sosnowa / w mchu / dwa owocniki

uwagi:
fot. 907338
fot. 907339

i

#4315
od 07-2005

2017.02.16 20:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297211 Psathyrella cotonea


leg. Grazyna Domian (2016.10.22); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na E od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na ziemi pod Bk / w grupie 2 owocniki

uwagi:
fot. 907418
fot. 907419
fot. 907420

i

#4316
od 07-2005

2017.02.16 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297212 Gloeoporus dichrous


leg. Grazyna Domian (2016.10.23); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na gałęzi bukowej / owocniki rozpostarto-odgięte

uwagi:
fot. 907425
fot. 907426
fot. 907427

i

#4317
od 07-2005

2017.02.16 21:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297214 Tulostoma fimbriatum


leg. Grazyna Domian (2016.10.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szczecin - Podjuchy, ul. Sąsiedzka (na końcu zabudowań miasta) , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: na skraju nieużytku sąsiadującego z rozpełzającą się zabudową / na ziemi / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 907432
fot. 907433
fot. 907434

i

#4318
od 07-2005

2017.02.16 21:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297215 Resupinatus trichotis


leg. Grazyna Domian (2016.10.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od skrzyżowania autostrady A6 z przedłużeniem ul. Sąsiedzkiej w Szczecinie Podjuchach , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niepielęgnowana aleja lipowa / na gałązce lipowej / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 907438
fot. 907439

i

#4319
od 07-2005

2017.02.16 21:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297217 Plicaturopsis crispa


leg. Grazyna Domian (2016.10.30); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Leśny Zdroje w Szczecinie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany na terenie pokopalnianym / na kłodzie wiązu górskiego / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 907444
fot. 907445
fot. 907446

i

#4320
od 07-2005

2017.02.16 22:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297218 Xerocomus pruinatus


leg. Grazyna Domian (2016.11.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na SE od węzła S3 w Kluczu , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowo bukowy z domieszką brzóz / ziemia pod bukiem / pojedynczo

uwagi:
fot. 907451
fot. 907452
fot. 907453

i

#4321
od 07-2005

2017.02.16 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297219 Pluteus umbrosus


leg. Grazyna Domian (2016.11.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Starego Czarnowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na zmurszałej kłodzie Bk / w grupie - 3 owocniki

uwagi:
fot. 907456

#1622
od 06-2014

ID: 297220 Plicaturopsis crispa


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.10.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy. / Murszejąca kłoda młodej brzozy. / Kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
fot. 907460
fot. 907461

#1623
od 06-2014

ID: 297221 Tremella foliacea


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.10.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką drzew liściastych. / Opadła gałąź najprawdopodobniej dębu. / Kilka owocników.

uwagi:
W okolicy gatunek stwierdzono w 2016 r. na kilku innych stanowiskach i różnych substratach (m.in. na brzozie i leszczynie).
fot. 907465
fot. 907466

i

#4322
od 07-2005

2017.02.16 23:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297222 Kavinia himantia


leg. Grazyna Domian (2016.11.20); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 122413)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy / na omszałym odziomku żywego dębu / masowo

uwagi:
stanowisko jest aktywne niezmiennie od około 10 lat - owocniki wyrastają co roku późną jesienią, na tym samym dębie

fot. 907471
fot. 907472
fot. 907473

#1165
od 10-2009

ID: 297231 Geastrum fimbriatum


leg. Romuald Tomaszewski (2016.10.27); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok.1,2km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy-brzozowy+jałowce / na ziemi pod jałowcami / kilka owocników

uwagi:
fot. 907599
fot. 907600
fot. 907601
fot. 907602

#1166
od 10-2009

ID: 297232 Myxarium nucleatum


leg. Romuald Tomaszewski (2016.12.11); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok 0,8km na E od miejscowości Karwacz gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: aleja lipowa na terenie byłej leśniczówki Karwacz / na leżących gałęziach lipowych / masowo

uwagi:
fot. 907610
fot. 907611
fot. 907612

i

#4323
od 07-2005

2017.02.17 22:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297234 Mycena pseudocorticola


leg. Grazyna Domian (2016.11.20); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy / na konarze jesionu / w grupie kilka owocników

uwagi:
fot. 907619
fot. 907620

i

#4324
od 07-2005

2017.02.17 22:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297235 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2016.11.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na odziomku złamanego buka / w grupie kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 907624
fot. 907625

i

#4325
od 07-2005

2017.02.17 22:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297236 Ischnoderma benzoinum


leg. Grazyna Domian (2016.11.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych sosen / na kłodzie sosnowej / pojedynczo

uwagi:
fot. 907630
fot. 907631
fot. 907632

#1167
od 10-2009

ID: 297237 Exidia saccharina


leg. Romuald Tomaszewski (2016.11.20); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok 1,5km na W od Starej Wsi, gm.Chorzele , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: Ec-04)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb / na martwej sośnie / masowo

uwagi:
fot. 907635

#1168
od 10-2009

ID: 297238 Tremella foliacea


leg. Romuald Tomaszewski (2016.11.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / na leżącej gałęzi brzozowej / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 907638

#1169
od 10-2009

ID: 297239 Sparassis crispa


leg. Romuald Tomaszewski (2016.11.23); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od Osówca Szlacheckiego gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / przy pniaku sosnowym / dwa owocniki

uwagi:
W tym ATPOL grzyb pospolity,więcej zgłaszać nie będę.
fot. 907641

#1626
od 06-2014

ID: 297240 Tephrocybe putida


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.04.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. Były kompostownik. Wierzba, karagana, świerk, wiśnia i inne. / Na ziemi. / 4 owocniki.

uwagi:
Syn.: Lyophyllum putidum;
Dyskusja i mikromorfologia: Bio-forum
fot. 907648
fot. 907649
fot. 907650
fot. 907651
fot. 907652

i

#4326
od 07-2005

2017.02.18 21:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297247 Mycena belliae


leg. Grazyna Domian (2016.12.04); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, N brzeg jeziora Piasecznik Mały w gm. Stare Czarnowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: szuwar trzcinowy przy brzegu jeziora / obumarłe pędy trzcin / w grupie - 2 owocniki

uwagi:
fot. 907807
fot. 907808

i

#4327
od 07-2005

2017.02.18 21:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297248 Phyllotopsis nidulans


leg. Grazyna Domian (2016.12.31); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na kłodzie bukowej / masowo - ponad 100 owocników

uwagi:
fot. 907812
fot. 907813

i

#4328
od 07-2005

2017.02.18 21:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297249 Pycnoporellus fulgens


leg. Grazyna Domian (2016.12.31); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na N od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na bukowej kłodzie / w grupach - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą

uwagi:
fot. 907819
fot. 907820
fot. 907821
fot. 907822

#1170
od 10-2009

ID: 297250 Sarcoscypha austriaca


leg. Romuald Tomaszewski (2016.02.14); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,5km na E od miejscowości Chojnowo gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd / na leżących gałązkach liściastego / kilka grup po kilka owocników

uwagi:
fot. 907826
fot. 907827

i

#4329
od 07-2005

2017.02.18 21:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297251 Phellinus pini


leg. Grazyna Domian (2017.02.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 1,8 km na SE od Dramina w gm. Wolin , pow. kamieński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ols bagienny z pojedynczymi starymi sosnami / pień sosny / pojedynczo

uwagi:
gatunek obserwowany tego samego dnia także w 2 innych, pobliskich oddziałach z drzewostanami sosnowymi
fot. 907832
fot. 907833
fot. 907834

i

#4330
od 07-2005

2017.02.18 22:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297252 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2017.02.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 1,6 km na E od m. Piaski Wielkie w gm. Wolin , pow. kamieński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne mokradło z kępami łozy / na gałęziach łozy / rozpostarto odgięty

uwagi:
fot. 907839
fot. 907840
fot. 907841

#1171
od 10-2009

ID: 297255 Macrotyphula juncea


leg. Romuald Tomaszewski (2015.10.22); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką dębu / Na opadłych liściach dębowych / masowo

uwagi:
fot. 907864
fot. 907865

#1172
od 10-2009

ID: 297256 Macrotyphula fistulosa


leg. Romuald Tomaszewski (2015.10.27); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb / na opadłych gałązkach dębowych / Pojedynczo trzy owocniki

uwagi:
fot. 907895
fot. 907896

#1173
od 10-2009

ID: 297258 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Romuald Tomaszewski (2015.09.26); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,2km na N od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / na leżącej gałęzi brzozowej / kilka owocników

uwagi:
fot. 907946
fot. 907947

#1174
od 10-2009

ID: 297259 Clavicorona pyxidata


leg. Romuald Tomaszewski (2010.08.24); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok.1,2km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / na murszejącej gałęzi / Pojedynczy owocnik

uwagi:
W tym ATPOL jest to grzyb rzadki,od 2010 roku już go nie znalazłem
fot. 907950

i

#4332
od 07-2005

2017.02.19 16:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297264 Plicaturopsis crispa


leg. Grazyna Domian (2017.02.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,8 km na E od miejscowości Piaski Wielkie w gm. Wolin , pow. kamieński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: okrajek przyjeziornego łęgu źródliskowego / na konarze leszczyny / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 907957
fot. 907958
fot. 907959
fot. 907960

i

#4333
od 07-2005

2017.02.19 17:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297266 Plicaturopsis crispa


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,3 km na SW od Mielna Pyrzyckiego w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd (przyjeziorny ekoton) / na kłodzie bukowej / w grupie - ponad 100 owocników

uwagi:
fot. 907984
fot. 907985
fot. 907986

i

#4334
od 07-2005

2017.02.19 17:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297267 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,2 km na SW od Mielna Pyrzyckiego w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd (przyjeziorny ekoton) / na gałęzi leszczyny / pojedynczo

uwagi:
fot. 907991
fot. 907992
fot. 907993

i

#4335
od 07-2005

2017.02.19 17:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297268 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne mokradło z łozowiskiem / gałęzie łozy / rozpostarto-odgięty

uwagi:
fot. 907999
fot. 908000
fot. 908001
fot. 908002

(wypowiedź edytowana przez grazyna_domian 19.lutego.2017)

i

#4336
od 07-2005

2017.02.19 17:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297269 Phleogena faginea


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ekoton śródleśnego mokradła / pień martwej olszy / w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 908007
fot. 908008
fot. 908009

i

#4337
od 07-2005

2017.02.19 17:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297270 Exidia recisa


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne mokradło z łozowiskiem / na gałęziach łozy / pojedynczo i w grupach po 2-3 owocniki

uwagi:
fot. 908013
fot. 908014

#1628
od 06-2014

ID: 297282 Calyptella campanula


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.06.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Siedlisko rolne - zakrzewiony szpaler jabłoni. / Bellota nigra i szczątki innych gat. roślin zielnych. / Masowo. Setki owocników.

uwagi:
fot. 908124

#1175
od 10-2009

ID: 297284 Encoelia furfuracea


leg. Romuald Tomaszewski (2016.02.27); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna) / na suchych pędach leszczyny / w wiązkach

uwagi:
fot. 908127

#1176
od 10-2009

ID: 297286 Volvariella bombycina


leg. Romuald Tomaszewski (2010.08.28); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: miejscowość Leszno k.Przasnysza,gm Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Szerokie pobocze drogi z murszejącymi pniakami topól / na murszejącym pniaku topoli / grupa owocników w różnym stadium rozwoju

uwagi:
fot. 908133
fot. 908134
fot. 908135

#1630
od 06-2014

ID: 297297 Macrotyphula fistulosa


leg. Przemysław Drzewiecki (2015.12.19); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Śródpolne mokradło, ols. / Drobne, opadłe gałązki olchy, humus. / Pojedynczo i w grupkach. Masowo.

uwagi:
Gatunek bardzo rozpowszechniony na całym obszarze w/w ATPOL. Spotykany najczęściej na drewnie: Alnus, Betula, Corylus.
fot. 908216
fot. 908217

i

#2107
od 10-2006

2017.02.25 21:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 297357 Encoelia fascicularis


leg. Anna Hreczka (2017.02.19); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Folusz, ścieżka pryrodnicza do Wodospadu , pow. jasielski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-10)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buk, dąb, osika, modrzew, sosna, jodła, czereśnia, klon jawor, leszczyna / na niektórych gałęziach dwóch leżących osik / mnasowo

uwagi:
fot. 908386
fot. 908387
fot. 908388
fot. 908389

i

#2109
od 10-2006

2017.02.25 21:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 297359 Inonotus nodulosus


leg. Anna Hreczka (2017.02.19); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Folusz, ścieżka pryrodnicza do Wodospadu , pow. jasielski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-10)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: głównie buk, grab, jodła / na bukowym obciętym pniu / 1 owocnik rozpostarto odgięty ok. 30 cm

uwagi:
fot. 908403
fot. 908404
fot. 908405
fot. 908406

i

#4347
od 07-2005

2017.02.26 15:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297370 Tremella foliacea


leg. Grazyna Domian (2017.02.25); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,4 km na NW od miejscowości Tetyń, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ekoton śródleśnego mokradła / na konarze dębowym leżącym na brzegu mokradła / w 2 wiązkach

uwagi:
fot. 908450
fot. 908451
fot. 908452

i

#4348
od 07-2005

2017.02.26 15:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297371 Xylobolus frustulatus


leg. Grazyna Domian (2017.02.25); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,6 km na E od Piaseczna w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów / na dawno odciętym fragmencie grubego konaru Db / rozpostarty na powierzchni bocznej i powierzchni cięcia

uwagi:
fot. 908458
fot. 908459
fot. 908460
fot. 908461

#1638
od 06-2014

ID: 297375 Rhodocybe fallax


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.07.18); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. W pobliżu: Acer, Fraxinus, Robinia, Tilia, Quercus. / Ściółka - wśród drobnych, zmurszałych gałązek. / Grupka do 10 owocników.

uwagi:
Bio-forum
fot. 908487
fot. 908488
fot. 908489
fot. 908490

#1639
od 06-2014

ID: 297376 Rhodocybe gemina


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.09.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu. / Ściółka, podłoże gliniaste. / Grupka 3 owocników.

uwagi:
Bio-forum
fot. 908495
fot. 908496
fot. 908497

#1644
od 06-2014

ID: 297405 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.04.09); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Tryszczyn , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla nad Brdą. W pobliżu: brzoza, wierzba, czeremcha, olsza i inne. / Gałązka, być może Prunus avium? / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 908659
fot. 908660

#1645
od 06-2014

ID: 297406 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.08.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Szczutki , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj młodnika sosnowego. Przydroże. / Na gałęzi brzozowej. / 4 owocniki.

uwagi:
fot. 908664
fot. 908665

#1646
od 06-2014

ID: 297408 Flammulina elastica


leg. Przemysław Drzewiecki (2015.11.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego z domieszką sosny. / Pień obumarłej, młodej Populus tremula. / Kilka owocników.

uwagi:
fot. 908672
fot. 908673
fot. 908674
fot. 908675
Stanowisko potwierdzone w dniu 03.11.2016r. (Eksykat nr II).

#1647
od 06-2014

ID: 297409 Lentinus tigrinus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.06.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Świeżo zmeliorowana, podmokła łąka. Ols. / Pozornie z torfu. / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 908679
fot. 908680

#1183
od 10-2009

ID: 297411 Sarcoscypha austriaca


leg. Romuald Tomaszewski (2017.02.28); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wilgotny las mieszany / Na leżącej gałązce liściastego / Cztery owocniki

uwagi:
fot. 908691

#1648
od 06-2014

ID: 297414 Panus conchatus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.08.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Bożenkowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-16)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy. / Na pniaku brzozy. / Kilka owocników.

uwagi:
fot. 908709

i

#4356
od 07-2005

2017.03.01 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297424 Rigidoporus crocatus


leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz (2011.09.01); det. Andrzej Szczepkowski

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lasy Suchedniowskie, ok. 4 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn , pow. skarżyski , woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd z Jd i Md / na kłodzie Jd / rozpostarty na dolnej powierzchni

uwagi:
fot. 908771
fot. 908772
fot. 908773

i

#4357
od 07-2005

2017.03.01 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297425 Pycnoporellus fulgens


leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz (2011.09.01); det. Andrzej Szczepkowski

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Lasy Suchedniowskie, ok. 4,1 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn , pow. skarżyski , woj. świetokrzyskie (ATPOL: EE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd z Jd i Md / na kikucie złamanej Jd / w grupie - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą

uwagi:
fot. 908779
fot. 908780
fot. 908781
fot. 908782

#1649
od 06-2014

ID: 297429 Stypella grilletii


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Mocno zmurszała, zagrzebana w ściółce gałązka (Fraxinus?). / Kilka grupek, po 2-4 cm średnicy.

uwagi:
fot. 908818
fot. 908819
fot. 908820
fot. 908821

Mikromorfologia:

fot. 908822
fot. 908823
fot. 908824
fot. 908825

#1188
od 10-2009

ID: 297455 Russula cuprea


leg. Romuald Tomaszewski (2016.08.11); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe 53st02min39,4sek N,20st44min50,4sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna) / na ziemi / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/867635.html

#1190
od 10-2009

ID: 297462 Phellinus tremulae


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.02); det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,7km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły grąd(graby,dęby,osiki) / na pniu obumarłej topoli osiki / Cztery owocniki

uwagi:
fot. 908915
fot. 908916
fot. 908917

#1191
od 10-2009

ID: 297463 Calloria neglecta


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.03); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,5km na S od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Chaszcze nad zbiornikiem retencyjnym na rzece Morawce / na łodygach zeszłorocznych pokrzyw / masowo

uwagi:
fot. 908920
Grzyb pospolity więcej zgłoszeń z tego ATPOL nie będzie.

(wypowiedź edytowana przez roto 03.marca.2017)

#1653
od 06-2014

ID: 297466 Exidia truncata


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.02.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Na dębowej gałęzi. / Masowo - kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
Gatunek bardzo rozpowszechniony na całym obszarze w/w ATPOL.
fot. 908927
fot. 908928

#1654
od 06-2014

ID: 297467 Godronia ribis


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Martwa gałązka porzeczki zwyczajnej (Ribes rubrum). / Do 10 apotecjów.

uwagi:
Współwystępowanie ze stadium konidialnym - Fuckelia ribis.

Makromorfologia:
fot. 908938

Mikromorfologia, H2O, IKI.

Zarodniki i konidia:
fot. 908939

Worki:
fot. 908940

Parafizy:
fot. 908941

#1193
od 10-2009

ID: 297472 Russula pseudointegra


leg. Romuald Tomaszewski (2016.08.04); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5 km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe,53st02min29,2sek N 20st44min50,1sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd z dużym udziałem wiekowych dębów / na ziemi pod dębem / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/864846.html

#1195
od 10-2009

ID: 297477 Calloria neglecta


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.04); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5 km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe, , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zachwaszczony rów przydrożny / na łodygach zeszłorocznych pokrzyw / masowo

uwagi:
Grzyb pospolity
fot. 909017
fot. 909018

#1196
od 10-2009

ID: 297478 Exidia truncata


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.04); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,5km na E od miejscowości Chojnowo gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z dużym udziałem dębów / na leżących gałęziach dębowych / grupami po kilka

uwagi:
fot. 909022
fot. 909023

#1655
od 06-2014

ID: 297479 Hymenochaete tabacina


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewiony brzeg śródpolnego oczka wodnego. / Martwy konar Salix sp. / Owocnik rozpostarty.

uwagi:
fot. 909028
fot. 909029

Hymenofor - powiększenie:

fot. 909030

i

#14000
od 12-2003

ID: 297485 Russula velenovskyi


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2013.06.26); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: tak, https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/577917.html

lokalizacja: Rezerwat Dolina Ewy TPK Gdańsk , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buk, brzoza / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/577918.jpg&type=image/jpeg

i

#14002
od 12-2003

ID: 297503 Russula ionochlora


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2013.08.28); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: tak, https://www.bio-forum.pl/messages/33/588616.html

lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży TPK Gdańsk , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, świerk, buk / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/588617.jpg

i

#14003
od 12-2003

ID: 297508 Russula sardonia


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2016.09.13); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: tak, https://www.bio-forum.pl/messages/33/878076.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna, buk / ziemia / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/878077.jpg

#1658
od 06-2014

ID: 297509 Tremella globispora


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.10.31); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Młodnik dębowy. / Gałęzie dębowe pozostawione po pracach pielęgnacyjnych. / Masowo.

uwagi:
Tremella globospora
fot. 909341
fot. 909342
fot. 909343

#1662
od 06-2014

ID: 297530 Lophodermium arundinaceum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.02.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Niewielkie, wyschnięte mokradło z dominująca Urtica dioica i ustepującą Phragmites australis. Otoczone młodnikiem (olcha, dąb). / Ubiegłoroczne łodygi trzciny. / Kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
Proces dojrzewania nastąpił w warunkach sztucznych.

Apotecja w powiększeniu:
fot. 909386
fot. 909387

Mikromorfologia:
fot. 909388
fot. 909389
fot. 909390
fot. 909391
fot. 909392

#1666
od 06-2014

ID: 297544 Gyroporus castaneus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.07.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Nowa Karczma (Krynica Morska) , pow. nowodworski , woj. pomorskie (ATPOL: DA-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ścieżka prowadząca do plaży, (las mieszany z przewagą sosny). / Na piaszczystej ziemi. / 1 owocnik uszkodzony przez turystów.

uwagi:
fot. 909475

#1669
od 06-2014

ID: 297583 Lophodermium juniperinum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.08); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Martwe igły Juniperus communis. / Po kilka owocników na nielicznych igłach.

uwagi:
Siedlisko:
fot. 909792

Apotecja w powiększeniu:
fot. 909793
fot. 909794
fot. 909795

Mikromorfologia:
fot. 909796
fot. 909797
fot. 909798
fot. 909799

#1673
od 06-2014

ID: 297688 Cyphellopsis anomala


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.09); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Na opadłej gałęzi Tilia cordata. / W grupkach, po kilkanaście/kilkaset owocników. Na i pod łuszczącą się korą.

uwagi:
Substrat zasiedlony także przez Myxarium nucleatum oraz Exidia truncata.
fot. 910259
fot. 910260
fot. 910261
fot. 910262
fot. 910263

#1213
od 10-2009

ID: 297705 Steccherinum fimbriatum


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.13); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza,osika) / na murszejącej gałęzi liściastego / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 910291

#1674
od 06-2014

ID: 297706 Entoloma rhodocylix


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.08.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy. W pobliżu drogi asfaltowej Osówiec - Kruszyn. / Wśród gęstych mchów. / Pojedynczo - 2 owocniki.

uwagi:
fot. 910296
fot. 910297
fot. 910298

#1214
od 10-2009

ID: 297707 Hymenochaete tabacina


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.13); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza,osika) / na murszejącej gałęzi liściastego / Grupa pozrastanych owocników

uwagi:
fot. 910305
fot. 910306
fot. 910307

#1215
od 10-2009

ID: 297708 Diplomitoporus flavescens


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.11); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na NW od Osówca Szlacheckiego , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / Na drągach sosnowych pozostawionych po przecince / grupa kilka owocników

uwagi:
fot. 910315
fot. 910316

#1216
od 10-2009

ID: 297709 Exidia truncata


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.11); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,8km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany sosna,brzoza,dąb,pojedyncze wierzby / na leżących gałęziach dębowych / kilka owocników

uwagi:
fot. 910319

i

#14005
od 12-2003

ID: 297761 Russula heterophylla


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2012.07.18); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: tak, https://www.bio-forum.pl/messages/33/811851.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk, sosna, dąb, brzoza / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/811852.jpg

i

#14006
od 12-2003

ID: 297762 Russula romellii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2015.08.18); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/778798.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych , pow. Sopot , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buk / ziemia / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/778799.jpg

i

#14007
od 12-2003

ID: 297763 Russula romellii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2015.08.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/780848.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grab, olsza, sosna / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/780849.jpg

i

#14008
od 12-2003

ID: 297764 Russula romellii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2013.07.30); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/579656.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk, sosna, dąb / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/579657.jpg

i

#14009
od 12-2003

ID: 297765 Russula romellii


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2013.08.06); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/581706.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: DA-80)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grab, sosna / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/581707.jpg

i

#14010
od 12-2003

ID: 297766 Russula azurea


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2015.08.08); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/776594.html

lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo , pow. wejherowski , woj. pomorskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk, dąb, sosna / ziemia / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/776595.jpg

i

#14011
od 12-2003

ID: 297767 Russula graveolens


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2015.08.07); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/776395.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Radości , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-89)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buk, dąb, sosna / ziemia / jeden owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/776396.jpg

i

#14012
od 12-2003

ID: 297770 Russula olivascens (R. postiana)


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2015.08.12); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, AM / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/777230.html

lokalizacja: TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych , pow. Sopot , woj. pomorskie (ATPOL: CA-79)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świerk, buk / ziemia / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/777231.jpg

(wypowiedź edytowana przez mirki2 19.marca.2017)

i

#4361
od 07-2005

2017.03.23 20:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297876 Exidia truncata


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,2 km na SW od Mielna Pyrzyckiego, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd/przyjeziorny ekoton / na gałęzi Gb / pojedynczo i w wiązkach

uwagi:
Część owocników porażona Heteromycophaga glandulosae
fot. 911086
fot. 911087

i

#4362
od 07-2005

2017.03.23 20:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297877 Heteromycophaga glandulosae


leg. Grazyna Domian (2017.02.18); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,2 km na SW od Mielna Pyrzyckiego, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd/przyjeziorny ekoton / owocniki Exidia truncata / pojedynczo i w grupach na wielu owocnikach Exidia

uwagi:
gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/908550.html

i

#4363
od 07-2005

2017.03.23 20:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297878 Calloria neglecta


leg. Grazyna Domian (2017.03.04); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,5 km na W od Maruszewa, gm. Kozielice , pow. pyrzycki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dno wyschniętego oczka wodnego / na obumarłych łodygach pokrzyw / masowo

uwagi:
fot. 911093
fot. 911094
fot. 911095
fot. 911096

i

#4364
od 07-2005

2017.03.23 20:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297879 Xylobolus frustulatus


leg. Grazyna Domian (2017.03.04); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,4 km na W od Maruszewa, gm. Banie , pow. pyrzycki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką starych dębów / kłody i konary starych, martwych dębów / masowo

uwagi:
Stanowisko wyjątkowo obfite - w dwóch sąsiadujących ze sobą oddziałach leśnych gatunek ten odnalazłam na 5 dębach
fot. 911103
fot. 911104
fot. 911105
fot. 911106
fot. 911107

i

#4365
od 07-2005

2017.03.23 21:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297880 Xylobolus frustulatus


leg. Grazyna Domian (2017.03.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,3 -2,6 km na NE od Piaseczna, gm. Banie , pow. pyrzycki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd z kilkusetletnimi przestojami dębowymi / na kłodach i konarach leżących starych dębów / masowo

uwagi:
gatunek obserwowany w dwóch różnych miejscach oddalonych o ok. 400m
fot. 911113
fot. 911114
fot. 911115
fot. 911116

i

#4366
od 07-2005

2017.03.23 21:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297881 Exidia truncata


leg. Grazyna Domian (2017.03.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,6 km na NE od Piaseczna, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-24)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / na konarze starego, martwego Db / pojedynczo i w wiązkach

uwagi:
fot. 911120
fot. 911121

i

#4367
od 07-2005

2017.03.23 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297882 Exidia pithya


leg. Grazyna Domian (2017.03.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,8 km na N od Swobnicy, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ekoton przyjeziornego olsu i drzewostanu iglastego (So, Dg) / na opadłej gałęzi daglezji / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 911125
fot. 911126

i

#4368
od 07-2005

2017.03.23 21:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297883 Exidia truncata


leg. Grazyna Domian (2017.03.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,9 km na N od Swobnicy, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ekoton przyjeziornego olsu i drzewostanu iglastego / na gałęzi Db / kilka zrośniętych owocników

uwagi:
fot. 911131
fot. 911132
fot. 911133

i

#4369
od 07-2005

2017.03.23 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297884 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2017.03.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,6 km na E od Dłużyny, gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne mokradło z łozowiskiem / na gałęziach łozy / owocniki rozpostarto-odgięte porastające dolne płaszczyzny gałęzi

uwagi:
fot. 911152
fot. 911153
fot. 911154

i

#4370
od 07-2005

2017.03.23 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297885 Sarcoscypha austriaca


leg. Grazyna Domian (2017.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,3 km na S od Wierzchlądu i zarazem 100 m na E od J. Miedwie, gm. Stargard , pow. stargardzki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: naturalistyczny park podworski z wielogatunkowym zadrzewieniem o charakterze grądu / na gałęziach liściastych zagrzebanych w ściółce / pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 911169
fot. 911170
fot. 911171

i

#4371
od 07-2005

2017.03.23 21:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 297886 Ischnoderma benzoinum


leg. Grazyna Domian (2017.03.12); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,6 km na NW od Koszewa, gm. Stargard , pow. stargardzki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan grądowy z domieszką So / na murszejącej kłodzie So / w grupie - 3 owocniki

uwagi:
fot. 911184
fot. 911185
fot. 911186

#1228
od 10-2009

ID: 298029 Pseudoplectania nigrella


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Święte Miejsce,gmPrzasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: plac przykościelny,pojedyncze dęby,lipy i jeden wiekowy świerk / na ziemi we mchach pod świerkiem / grupa ok.30 owocników

uwagi:
fot. 912022
fot. 912023
fot. 912024
fot. 912025
fot. 912026
fot. 912027

#1229
od 10-2009

ID: 298032 Hymenochaete tabacina


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.26); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy / martwa gałąź dębowa / Grupa pozrastanych owocników

uwagi:
fot. 912046
fot. 912047
fot. 912048

#1230
od 10-2009

ID: 298034 Rutstroemia bolaris


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.26); det. R.Tomaszewski,potwierdził na podstawie zdjęć P.Drzewiecki

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy / na leżącej gałązce prawdopodobnie grabowej / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/911609.html

#1231
od 10-2009

ID: 298035 Sarcoscypha austriaca


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.26); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1.3km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna) / na zagrzebanych w ziemi patyczkach / kilka owocników

uwagi:
fot. 912056
fot. 912057

#1713
od 06-2014

ID: 298100 Sirotrema translucens


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.18); det. Marcin Piątek

eksykat: Tak - U Marcina Piątka oraz zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Zawilgocona słoma pszenżytnia (xTriticosecale) - liście i łodygi. / Pojedynczo i w grupkach, pasożytniczo na Lophodermium arundinaceum. Do 100 owocników.

uwagi:
Popularne synonimy:
Tremella translucens
Pseudostypella translucens
fot. 912215
Dyskusja: https://www.bio-forum.pl/messages/33/910809.html

#1715
od 06-2014

ID: 298127 Typhula culmigena


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.21); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Zawilgocona słoma owsiana (Avena sativa). / Pojedynczo - kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
fot. 912421
fot. 912422

i

#3223
od 03-2010

2017.04.04 23:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 298148 Caloscypha fulgens


leg. Beata Łyszkowska (2017.04.02); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do Ani / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Chechło Pierwsze , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożne zadrzewienie, brzoza dalej klon / w trawie i roślinach zielnych / około 10 sztuk w grupie

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/912514.html

(wypowiedź edytowana przez beata_lyszkowska 04.kwietnia.2017)

#1721
od 06-2014

ID: 298253 Calycina scolochloae


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg naturalnego oczka wodnego w założeniu parkowym. / Ubiegłoroczne łodygi Phragmites australis / Pojedynczo i w grupkach, setki apotecjów.

uwagi:
fot. 912964

Zarodniki:

fot. 912965

#1240
od 10-2009

ID: 298262 Scutellinia minor


leg. Romuald Tomaszewski (2016.07.08); det. Mirosław Gryc

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na N od miejscowości Golany,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony) / pobocze leśnej drogi,we mchach / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/857666.html

#1241
od 10-2009

ID: 298267 Encoelia furfuracea


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na SW od miejscowości Płoniawy-Bramura,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,leszczyna / na martwych gałęziach leszczynowych / Kilka grup po kilka sztuk

uwagi:
fot. 913061
fot. 913062

#1242
od 10-2009

ID: 298268 Encoelia furfuracea


leg. Romuald Tomaszewski (2017.03.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok.1,0km na S od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu,brzozy,leszczyny / na martwych gałęziach leszczynowych / Kilka grup po kilka sztuk

uwagi:
fot. 913067
fot. 913068
fot. 913069

#1722
od 06-2014

ID: 298277 Lophodermium typhinum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Naturalne oczko wodne w założeniu parkowym. / Ubiegłoroczne łodygi i liście Typha latifolia. / Masowo na nielicznych, obumarłych roślinach.

uwagi:
fot. 913105
fot. 913106
fot. 913107
fot. 913108
fot. 913109

#1724
od 06-2014

ID: 298325 Pterula gracilis


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Zawilgocona słoma owsiana (Avena sativa). / Do 20 owocników.

uwagi:
fot. 913302
fot. 913303
fot. 913304
fot. 913305
fot. 913306

#1726
od 06-2014

ID: 298356 Pyrenopeziza petiolaris


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Ogonki ubiegłorocznych liści Acer platanoides. / Masowo.

uwagi:
fot. 913553
fot. 913554

#1727
od 06-2014

ID: 298369 Naevala perexigua


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Ogonki ubiegłorocznych liści Acer platanoides. / Masowo.

uwagi:
Współwystępowanie z Pyrenopeziza petiolaris. Apotecja występowały zapewne także na blaszkach liściowych, obecność owocników stwierdzono jednak po pobraniu wyłącznie ogonków liści.

fot. 913595

#1
od 01-2014

2017.04.14 22:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Lech Buchholz (ampedus)

ID: 298409 Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.


leg. Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz (2017.04.06); det. Małgorzata Ossowska, potw. Anna Kujawa

eksykat: zielnik Świętokrzyskiego PN / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Świętokrzyski Park Narodowy, oddz. 19c (ad Psary-Kąty) , pow. kielecki , woj. świętokrzyskie (ATPOL: EE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Droga gruntowa wśród zarośli krzewiasto-drzewiastych. W pobliżu: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, osika, dzikie jabłonie / na poboczach drogi i między koleinami na ziemi pokrytej opadłymi zeszłorocznymi liśćmi i drobnymi gałązkami / w grupie - kilkanaście owocników na powierzchni kilkudziesięciu m2

uwagi:
-fot. 913769

i

#7412
od 10-2007

2017.04.17 11:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 298473 Helvella lacunosa


leg. Jacek Nowicki (2016.06.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; utwardzona droga leśna / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 0' 0,15" N i 19st 21' 54" E

fot. 913946
fot. 913947
fot. 913948

Owocniki b.małe, do 3 cm wysokości.

i

#7414
od 10-2007

2017.04.17 11:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 298475 Dichomitus campestris


leg. Jacek Nowicki (2017.02.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -gł. sosna, dęby i brzozy / na martwej gałęzi dębu / dwa owocniki

uwagi:
51st 5' 17" N i 19st 21' 49" E

fot. 913960
fot. 913961
fot. 913962

i

#7416
od 10-2007

2017.04.17 12:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 298477 Russula clavipes


leg. Jacek Nowicki (2016.08.07); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśna kępa osik / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 8' 54" N i 19st 27' 54,4" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/867154.html

i

#7417
od 10-2007

2017.04.17 12:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 298478 Russula sardonia


leg. Jacek Nowicki (2015.10.02); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,1 km E od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 211951)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: okresowo podmokły pas skraju lasu -sosna, brzoza, olcha / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 1' 20" N i 19st 18' 24" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/791441.html

i

#2561
od 04-2006

ID: 298514 Pseudoplectania nigrella


leg. Tadeusz Twardy (2017.04.17); det. tadeusz kowalski

eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: 1,2 km na W od m. Obroty, oddz. 196 d Nadl. Gościno , pow. kołobrzeski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosna z udziałem świerka / na ziemi pod świerkiem / pojedynczo i w grupach, około 20 owocników

uwagi:
fot. 914366
fot. 914367

i

#2562
od 04-2006

ID: 298515 Discina perlata


leg. Tadeusz Twardy (2017.04.17); det. tadeusz kowalski

eksykat: Tak - będzie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: 1,3 km na W od m. Obroty, oddz. 196 g Nadl. Gościno , pow. kołobrzeski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-00)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: świerczyna / na pniakach świerkowych, na kawałkach drewna / pojedynczo, kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 914372
fot. 914373
fot. 914374

#1253
od 10-2009

ID: 298570 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.09); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,8km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(sosna,brzoza,modrzew,czeremcha) / na martwej gałęzi czeremchy / kilka owocników

uwagi:
fot. 914566
fot. 914567
fot. 914568

#1254
od 10-2009

ID: 298572 Encoelia furfuracea


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.09); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Ok.3km na N od Przasnysza,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne,powstałe na nieużytku(topole osiki,leszczyna,czeremcha) / na martwych gałęziach leszczynowych / Kilka grup po kilka sztuk

uwagi:
fot. 914572
fot. 914573

#1255
od 10-2009

ID: 298573 Morchella esculenta


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 275652)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sad przydomowy / na ziemi,pośród roślinności zielnej / Pojedynczo i małymi grupami,ok.80owocników

uwagi:
fot. 914583
fot. 914584
fot. 914585
fot. 914586

(wypowiedź edytowana przez roto 20.kwietnia.2017)

#1256
od 10-2009

ID: 298574 Mitrophora semilibera


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.20); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sad przydomowy / na ziemi,pośród roślinności zielnej / Pojedynczo trzy owocniki

uwagi:
fot. 914592
fot. 914593
fot. 914594
fot. 914595

#1258
od 10-2009

ID: 298582 Calloria neglecta


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.19); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park podworski / na łodygach zeszłorocznych pokrzyw / masowo

uwagi:
fot. 914615
fot. 914616

#1259
od 10-2009

ID: 298583 Lentinus tigrinus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.19); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Karniewo,gm.Karniewo, , pow. Maków Mazowiecki , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami / murszejący pniak liściasty(jesion?) / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 914621
fot. 914622
fot. 914623

#1260
od 10-2009

ID: 298584 Lentinus tigrinus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.19); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na E od Przasnysza,gmPrzasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami / murszejący pniak liściasty(jesion?) / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 914628
fot. 914629
fot. 914630

#1734
od 06-2014

ID: 298602 Mycenastrum corium


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.20); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj pastwiska, w pobliżu miejsca składowania słomy i zabudowań. / Próchniczna ziemia. / Grupka kilku owocników.

uwagi:
fot. 914692
fot. 914693

#1737
od 06-2014

ID: 298652 Sarcoscypha austriaca


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Drobne gałązki (Fraxinus?) / Do 10 apotecjów.

uwagi:
fot. 914791

#1738
od 06-2014

ID: 298654 Lachnella alboviolascens


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Naturalne oczko wodne w założeniu parkowym. / Ubiegłoroczna łodyga Typha latifolia. / Do 30 owocników.

uwagi:
fot. 914795
fot. 914796

#1263
od 10-2009

ID: 298661 Gyromitra gigas


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.21); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza) / przy pniakach brzozowych / pojedynczo 6 owocników

uwagi:
fot. 914802
fot. 914803
fot. 914804
fot. 914805

#1264
od 10-2009

ID: 298662 Clitocybe sinopica


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.21); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza) / na ziemi(pas ppoż) / grupa zrośniętych ze sobą kilku owocników

uwagi:
fot. 914809
fot. 914810

(wypowiedź edytowana przez roto 22.kwietnia.2017)

#1742
od 06-2014

ID: 298713 Hymenoscyphus vernus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.22); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły nieużytek w pobliżu lasu. / Zmurszała gałąź wierzby lub osiki w bagnistym gruncie. / Do 10 apotecjów.

uwagi:
fot. 914908
fot. 914909
fot. 914910
fot. 914911
fot. 914912

#1743
od 06-2014

ID: 298792 Cudoniella rubicunda


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.04.22); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Miedza rozdzielająca pole uprawne i pastwisko. Pojedyncza sosna. / Szyszki Pinus sylvestris. / Kilkadziesiąt owocników na kilku szyszkach.

uwagi:
fot. 915522
fot. 915523
fot. 915524
fot. 915525
fot. 915526

i

#4417
od 07-2005

2017.04.25 12:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298807 Armillaria lutea


leg. Grazyna Domian (2015.10.10); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg źródliskowy / na murszejących pniakach Ol i Bk / w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 915577
fot. 915578
fot. 915579
fot. 915580

i

#4418
od 07-2005

2017.04.25 12:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298808 Calloria neglecta


leg. Grazyna Domian (2017.03.21); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na E od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi (płat zbiorowiska nitrofilnego w buczynie) / na suchych łodygach pokrzyw / masowo

uwagi:
fot. 915585
fot. 915586
fot. 915587

i

#4419
od 07-2005

2017.04.25 12:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298810 Sarcoscypha austriaca


leg. Grazyna Domian (2017.03.24); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na E od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan Św z domieszką So, Brz, Tp / drewno Św (?) / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 915608
fot. 915609
fot. 915610
fot. 915611

#1274
od 10-2009

ID: 298812 Russula emeticicolor


leg. Romuald Tomaszewski (2016.06.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe,52st59min59,00sek N,20st51min06,97sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony) / na ziemi / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/854476.html

i

#4420
od 07-2005

2017.04.25 20:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298817 Ceriporia excelsa


leg. Grazyna Domian (2017.03.31); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: źródliskowy łęg olszowy / na silnie zmurszałym drewnie liściastym (Ol albo Bk) / rozpostarty

uwagi:
fot. 915712
https://www.bio-forum.pl/messages/33/912035.html

i

#4421
od 07-2005

2017.04.25 21:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298818 Caloscypha fulgens


leg. Grazyna Domian (2017.04.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od mostu na DK 10 nad rzeką Płonią , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie przy przesuszonym mokradle / na murszu liściastym pod brzozą / pojedynczo

uwagi:
fot. 915715

i

#4422
od 07-2005

2017.04.25 21:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298819 Exidia truncata


leg. Grazyna Domian (2017.04.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od węzła autostrady A6 w Kijewie , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg nadrzeczny / na gałęzi wierzby / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 915719
fot. 915720

i

#4423
od 07-2005

2017.04.25 21:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298821 Onygena corvina


leg. Grazyna Domian (2017.04.08); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od węzła autostrady A6 w Kijewie , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg nadrzeczny / odchody kuny na powalonej wierzbie / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 915725
fot. 915726
fot. 915727

i

#4424
od 07-2005

2017.04.25 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298822 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2017.04.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Międzychód, na N brzegu Warty, w pobliżu mostu na DW 160 , pow. międzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-71)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg rzeki z odziomkami po wyciętych wierzbach / odziomek po ściętej wierzbie / w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 915732
fot. 915733
fot. 915734

i

#4426
od 07-2005

2017.04.25 22:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298825 Plicaturopsis crispa


leg. Grazyna Domian (2017.04.17); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 2 km na S od miejscowości Mniszki , pow. międzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-82)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Bk, Gb, leszczyna) / na konarach leszczyny / w grupach - kilkaset owocników

uwagi:
fot. 915798
fot. 915799
fot. 915800

#1276
od 10-2009

ID: 298826 Sarcoscypha austriaca


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.23); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,25km na E od leśniczówki Grabowo,gm.Krzynowłoga Mała , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-14)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,leszczyna / na leżących gałązkach liściastego / grupa kilka owocników

uwagi:
fot. 915805
fot. 915806
fot. 915807
fot. 915808
fot. 915809
fot. 915810
fot. 915811

i

#4427
od 07-2005

2017.04.25 22:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298827 Phellinus pini


leg. Grazyna Domian (2017.04.17); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 1,5 km na NW od Krzyżkówka , pow. międzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Bk, Gb) / na pniu żywej sosny / pojedynczo

uwagi:
fot. 915816
fot. 915817
fot. 915818

#1277
od 10-2009

ID: 298828 Clitocybe sinopica


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.22); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu,brzozy / na ziemi,pośród roślinności zielnej / grupa kilka owocników

uwagi:
W tym ATPOL grzyb może nie pospolity,ale dość często spotykany
fot. 915822
fot. 915823

i

#4428
od 07-2005

2017.04.25 22:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 298829 Morchella conica


leg. Krzysztof Ziarnek, Grażyna Domian (2017.04.22); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Szczecin Zdroje, teren Szpitala przy ul. Mącznej , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ozdobna rabata pokryta korą sosnową / na korze sosnowej / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 915826
https://www.bio-forum.pl/messages/33/914869.html

#1283
od 10-2009

ID: 298937 Heteromycophaga glandulosae


leg. Romuald Tomaszewski (2016.03.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,modrzew / na dwóch owocnikach Exidia glandulosa / kilka owocników

uwagi:
fot. 916372

#1285
od 10-2009

ID: 298940 Helvella lacunosa


leg. Romuald Tomaszewski (2010.09.08); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,4km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb / na ziemi we mchach / Pojedynczo kilka owocników

uwagi:
fot. 916381
fot. 916382

(wypowiedź edytowana przez roto 28.kwietnia.2017)

#1753
od 06-2014

ID: 299056 Geastrum pectinatum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór świerkowy. / Igliwie. / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 916671
fot. 916672
fot. 916673

#1289
od 10-2009

ID: 299083 Gyromitra gigas


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.01); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,3km na E od Karwacza,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany(sosna,dąb,brzoza,modrzew,pojedyncze świerki) / Na ziemi,w pobliżu pniaka / dwa owocniki

uwagi:
fot. 916863
fot. 916864
fot. 916865
fot. 916866
fot. 916867

#1290
od 10-2009

ID: 299084 Exidia saccharina


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / na martwej sośnie / kilka owocników

uwagi:
fot. 916871
fot. 916872

#1761
od 06-2014

ID: 299139 Sclerotinia sclerotiorum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Skleroty zagrzebane płytko w ziemi. W pobliżu: Anthriscus sylvestris, Galeopsis tetrahit, Urtica dioica, Symphoricarpos albus, Sambucus racemosa. / Do 15 apotecjów.

uwagi:
fot. 917273
fot. 917274
fot. 917275
fot. 917276
fot. 917277
fot. 917278
fot. 917279
fot. 917280
fot. 917281
fot. 917282
fot. 917283

#1762
od 06-2014

ID: 299143 Ciboria caucus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.03.17); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Na kotkach Populus tremula. / Masowo.

uwagi:
fot. 917291
Dyskusja na: Bio-forum.

i

#8422
od 01-2007

ID: 299182 Russula amethystina


leg. Barbara Kudławiec (2013.09.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wi¶niówka (gmina Masłów), ok. 2,3 km w kierunku SW , pow. kielecki , woj. ¶więtokrzyskie (ATPOL: EE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany (jodła, d±b, także w pobliżu buk) / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
Nadl. Kielce, Le¶nictwo D±browa, oddz. 33, NW stok Góry Wierzejskiej, na NNW od N2000 "Ostoja Wierzejska"

zdjęcia owocnika:
fot. 917464
fot. 917465
fot. 917466

oznaczenie Ali Mikołajczyk w w±tku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/897245.html

#1766
od 06-2014

ID: 299196 Panaeolus papilionaceus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.05.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko przy ścianie lasu liściastego. / Na końskich odchodach. / 1 owocnik.

uwagi:
Znaleziony owocnik makromorfologicznie odpowiada opisowi Panaeolus retirugis, który to uznany został za synonim P. papilionaceus.

fot. 917518
fot. 917519
fot. 917520
fot. 917521
fot. 917522
fot. 917523

#1767
od 06-2014

ID: 299341 Gyromitra gigas


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.04.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle, (nieopodal drogi do miejscowości Szczutki). , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las brzozowy w wąwozie. / Na ziemi przy pniaku brzozowym. / 1 owocnik.

uwagi:
fot. 918041
fot. 918042
fot. 918043
fot. 918044

#1304
od 10-2009

ID: 299374 Pleurotus calyptratus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.07); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,7km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły grąd(graby,dęby,osiki) / na pniu obumarłej topoli osiki / Pojedynczo i małymi grupami,kilkanaście owocników

uwagi:
Z tej samej osiki zgłoszono Phelinus tremulae
fot. 918148
fot. 918149

#1305
od 10-2009

ID: 299375 Lachnella alboviolascens


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.04); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na NW od miejscowości Mchowo,gm.Przasnyysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare wyrobisko pożwirowe porośnięte osiką,wierzbą i brzozą / na gałązce liściastego / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 918152

#1306
od 10-2009

ID: 299376 Mucronella calva


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare wyrobisko pożwirowe porośnięte sosną / Na sosnowej gałęzi / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 918156
fot. 918157

(wypowiedź edytowana przez roto 07.maja.2017)

#1307
od 10-2009

ID: 299377 Propolis farinosa


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.04); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,modrzew / na gałęzi liściastego(dąb?) / masowo

uwagi:
fot. 918161
fot. 918162

i

#3239
od 03-2010

2017.05.07 22:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 299378 Exidia truncata


leg. Beata Łyszkowska (2017.05.07); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pawlikowice, 3 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza / na opadłej gałęzi dębowej / masowo

uwagi:
Gatunek dość pospolity na terenie tego ATPOL
fot. 918166
fot. 918167

#1308
od 10-2009

ID: 299382 Gyromitra gigas


leg. Romuald Tomaszewski (2017.04.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: 136km DK57,gm Krzynowłoga Mała , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zagłębienie terenowe w lesie sosnowo-świerkowym / Na ziemi,w pobliżu pniaka / trzy owocniki

uwagi:
fot. 918186
fot. 918187fot. 918188

#1770
od 06-2014

ID: 299446 Mycena purpureofusca


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec (w pobliżu drogi powiatowej do Bydgoszczy). , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, lipa, klon jawor). / Pniak sosnowy. / W grupce i pojedynczo - do 10 owocników

uwagi:
fot. 918608
fot. 918609
fot. 918610
fot. 918611
fot. 918612
fot. 918613
fot. 918614
fot. 918615
fot. 918616
fot. 918617
fot. 918618

(wypowiedź edytowana przez przemochle 10.maja.2017)

#1771
od 06-2014

ID: 299447 Resupinatus trichotis


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula. / Zmurszałe drewno. / Do 50 owocników.

uwagi:
Gatunek znany z licznych stanowisk na całym obszarze w/w Atpol.
fot. 918623
fot. 918624
fot. 918625

#1772
od 06-2014

ID: 299448 Hohenbuehelia unguicularis


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula. / Na martwych osikach. / Do 50 owocników.

uwagi:
fot. 918635
fot. 918636
fot. 918637
fot. 918638
fot. 918639
fot. 918640
fot. 918641
fot. 918642

i

#7443
od 10-2007

2017.05.13 17:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 299566 Russula ionochlora


leg. Jacek Nowicki (2016.07.17); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km SE od osady Zygmuntów, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -dęby, brzozy, osiki / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 9' 20,2" N i 19st 34' 12" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/869325.html

i

#7445
od 10-2007

2017.05.13 18:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 299568 Morchella conica


leg. Jacek Nowicki (2017.05.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, Stary Kowalowiec; gm. Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zarośla / na ziemi / ponad 50 owocników w dwóch grupach ( >40 i >10 )

uwagi:
fot. 919270
fot. 919271
fot. 919272

i

#7450
od 10-2007

2017.05.13 19:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 299575 Exidia glandulosa


leg. Jacek Nowicki (2017.05.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW od Pirowy ( cz. wsi Chruścin ), gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne / na spadłej gałęzi dębowej / grupa ponad 30 owocników

uwagi:
51st 10' 35" N i 19st 31' 9" E

fot. 919308
fot. 919309
fot. 919310

i

#4450
od 07-2005

2017.05.13 21:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299578 Gyromitra gigas


leg. Grazyna Domian (2017.04.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 1,4 km na NW od Krzyżkówka , pow. międzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zniekształcony, ubogi gatunkowo grąd / na ziemi pod grabami / w grupie - 6 owocników

uwagi:
fot. 919332
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/914768.html
Zdjęcia cech mikro wykonał Romuald Tomaszewski:
fot. 919333
fot. 919334
fot. 919335
fot. 919336

i

#4451
od 07-2005

2017.05.13 21:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299582 Clitocybe sinopica


leg. Grazyna Domian (2017.04.17); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 0,5 km na NE od miejscowości Lewice , pow. międzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-92)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi przy młodniku So z domieszką Bk i Db / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 919346
fot. 919347
fot. 919348
fot. 919349

i

#4452
od 07-2005

2017.05.13 21:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299584 Clitocybe sinopica


leg. Grazyna Domian (2017.04.24); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: niewielka skarpa w starej żwirowni zarastającej sosną / na ziemi pod So / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 919371
fot. 919372
fot. 919373
fot. 919374
fot. 919375

i

#4453
od 07-2005

2017.05.13 22:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299587 Xylobolus frustulatus


leg. Grazyna Domian (2017.04.26); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy, 1,8 km na SW od osady Kuropatniki , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-31)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młoda dąbrowa z zalegającymi na ziemi pozostałościami starych dębów / na kłodzie dębowej leżącej na ziemi od wielu lat / masowo

uwagi:
fot. 919381
fot. 919382
fot. 919383
fot. 919384

i

#4455
od 07-2005

2017.05.13 22:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299590 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2017.04.26); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2,5 km na SW od miejscowości Radoszki , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie na wschodnim brzegu Odry / na korzeniach wierzb nadrzecznych / w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 919397
fot. 919398
fot. 919399
fot. 919400

i

#4456
od 07-2005

2017.05.13 22:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299591 Phellinus pini


leg. Grazyna Domian (2017.05.01); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,6 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-41)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan So z domieszką Św i Bk / na pniu żywej sosny / w grupie - 2 owocniki

uwagi:
fot. 919405
fot. 919406
fot. 919407

i

#4457
od 07-2005

2017.05.13 22:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299592 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2017.05.01); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,7 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-41)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: koryto rzeki / na konarze liściastym (Ol?) zalegającym w korycie rzeki / w grupach i wiązkach - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 919412
fot. 919413
fot. 919414

i

#4458
od 07-2005

2017.05.13 22:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 299593 Bolbitius reticulatus


leg. Grazyna Domian (2017.05.09); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na murszu drewna bukowego / w grupie - 5 owocników

uwagi:
fot. 919420
fot. 919421
fot. 919422
fot. 919423

i

#3254
od 03-2010

2017.05.16 00:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 299684 Morchella esculenta


leg. Iza Pomarańska (2017.05.08); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, prześlę BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Warszawa, cmentarz Bródnowski , pow. warszawski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC 96)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiaste pobocze ścieżki / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 919718 fot. 919719
fot. 919720 fot. 919721

#1781
od 06-2014

ID: 299748 Tubaria dispersa


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.18); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu. / Ściółka pod Crateagus sp. / Około 15 owocników.

uwagi:
fot. 920134
fot. 920135
fot. 920136
fot. 920137
fot. 920138
fot. 920139
fot. 920140

i

#7430
od 10-2007

2017.04.28 20:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 298936 Discina ancilis


leg. Jacek Nowicki (2017.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 235626)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśna polana gdzie jest składowane drewno / na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym / grupa 8 owocników

uwagi:
fot. 916364
fot. 916365
fot. 916366

młode owocniki z 1 kwietnia
fot. 916367
fot. 916368
fot. 916369

i

#3266
od 03-2010

2017.05.22 04:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 299917 Exidia truncata


leg. Witold Malanowski (2017.04.27); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pabianice, Park Wolności , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park leśny, pod dębem / na gałęzi dębowej / w grupie kilku owocników

uwagi:
fot. 920741
fot. 920742
Zdjęcia robione trzy tygodnie po znalezieniu grzyba. Gatunek pospolity na terenie tego ATPOL

#1354
od 10-2009

ID: 300211 Russula pectinatoides


leg. Romuald Tomaszewski (2016.06.28); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz,53st06mjn13,6sek N,20st55min50,6sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosna,brzoza,dąb / na ziemi pod dębem / Pojedynczy owocnik

uwagi:
Tydzień wcześniej w tym samym miejscu znaleziono jeden owocnik.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/853078.html

#1355
od 10-2009

ID: 300212 Russula versicolor


leg. Romuald Tomaszewski (2016.07.14); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,4km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz,53st06min25sek N,20st55min52,9sek E , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / na ziemi / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/859484.html

i

#7455
od 10-2007

2017.05.28 09:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300236 Rhytisma andromedae


leg. Jacek Nowicki (2017.05.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Orzechówek, gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID262446)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: torfowisko wysokie, śródleśne z ''oczkiem wodnym'' / na liściach modrzewnicy zwyczajnej / licznie

uwagi:
fot. 922022
fot. 922023
fot. 922024
fot. 922025

(wypowiedź edytowana przez gonzo 28.maja.2017)

i

#7456
od 10-2007

2017.05.28 10:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300237 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2017.05.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E od wsi Żaby, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na ziemi, na trawiastej dróżce / grupa ponad 50 owocników

uwagi:
51st 10' 23,5" N i 19st 25' 43" E

fot. 922031
fot. 922032
fot. 922033
fot. 922034

i

#7457
od 10-2007

2017.05.28 10:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300238 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2017.05.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, 1 km NW od wsi Pytowice, gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topole, rokitniki, brzozy / na ziemi / kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach

uwagi:
51st 11' 52,7" N i 19st 26'29,4" E

fot. 922039
fot. 922040
fot. 922041

i

#7459
od 10-2007

2017.05.28 10:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300241 Coprinellus domesticus


leg. Jacek Nowicki (2017.04.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment podmokłego lasu / na pniu powalonego kilka lat temu drzewa ( jesionu ? ) / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 2' 00,5" N i 19st 25' 50,5" E

fot. 922063
fot. 922064
fot. 922065

i

#7460
od 10-2007

2017.05.28 10:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300242 Exidia glandulosa


leg. Jacek Nowicki (2017.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,7 km SE od wsi Katarzynów, gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na spadłej gałęzi przydrożnego dębu / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
50st 59' 26" N i 19st 36' 34,7" E

fot. 922070
fot. 922071
fot. 922072

(wypowiedź edytowana przez gonzo 28.maja.2017)

#1359
od 10-2009

ID: 300251 Helvella leucomelaena


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1.5km na NW od Mchowa,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: droga żwirowa przechądząca przez las mieszany(sosna,dąb,brzoza,osika) / Na ziemi / Pojedynczo i małymi grupkami na odcinku ok.100m razem z H.acetabulum

uwagi:
Grzyby zostały znalezione 14 i 15 maja 2017.
fot. 922177
fot. 922178
fot. 922179
fot. 922180
fot. 922181
fot. 922182
fot. 922183

(wypowiedź edytowana przez roto 30.maja.2017)

#1360
od 10-2009

ID: 300252 Peziza ampliata


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.08); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na N od miejscowości Leszno,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pobocze drogi asfaltowej z murszejącymi pniakami drzew liściastych / Na pniaku (jesion lub topola) / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/918340.html

#1361
od 10-2009

ID: 300263 Helvella leucomelaena


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.16); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare wyrobisko pożwirowe / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 922253
fot. 922254
fot. 922255

#1798
od 06-2014

ID: 300314 Agrocybe elatella


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.17); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg stawu na pastwisku. Pośród roślinności zielnej z przewagą sitów, turzyc i traw. / Na ziemi. / Około 10 owocników.

uwagi:
Bio-forum
fot. 922397
Stanowisko odnalezione pierwotnie w dniu 14.07.2015 roku - omówione w wątku Bio-forum.

i

#7473
od 10-2007

2017.05.30 20:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300339 Discina ancilis


leg. Jacek Nowicki (2017.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km SE od wsi Tomaszów, gm. Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne / na ziemi, przy sosnowym pniaku / dwa owocniki

uwagi:
51st 2' 45,5" N i 19st 37' 59" E

fot. 922503
fot. 922504
fot. 922505
fot. 922506

i

#7474
od 10-2007

2017.05.30 20:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300340 Discina ancilis


leg. Jacek Nowicki (2017.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Rędziny, gm. Żytno , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-67)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, miejsce składowania drewna / na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym / grupa 3 owocników

uwagi:
50 st 58' 43,2" N i 19st 36' 33,9" E

fot. 922511
fot. 922512
fot. 922513

i

#7476
od 10-2007

2017.05.31 17:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300367 Russula violeipes


leg. Jacek Nowicki (2016.07.26); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu -gł.graby / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 1' 24,5" N i 19st 23' 33" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/877745.html

i

#7478
od 10-2007

2017.05.31 17:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300370 Helvella queletii


leg. Jacek Nowicki (2017.05.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, 1 km NE od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zachodnie zbocze z nasadzeniami gł. sosen i brzóz; również topole, rokitnik i in. / na ziemi, na poboczach piaszczystych dróżek / kilka grup po co najmniej 15 owocników

uwagi:
Namiary jednej z grup -51st 11' 48,5" N i 19st 24' 31,5" E

fot. 922648
fot. 922649
fot. 922650

i

#7480
od 10-2007

2017.05.31 19:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300372 Byssonectria terrestris


leg. Jacek Nowicki (2017.03.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km S od oczyszczalni ścieków w Gomunicach, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las mieszany przechodzący w ols / na ziemi/ściółce, podłoże mocznikowe / jedno skupisko owocników

uwagi:
51st 9' 41,5" N i 19st 28' 17,3" E

fot. 922670
fot. 922671
fot. 922672

i

#7481
od 10-2007

2017.05.31 19:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300373 Byssonectria terrestris


leg. Jacek Nowicki (2017.04.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SE od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, podmakający fragment ze świerkowym podszytem / na ziemi, podłoże mocznikowe / jedno skupisko owocników

uwagi:
51st 0' 52,4" N i 19st 21' 41" E

siedlisko
fot. 922679
.
widok ogólny
fot. 922680
.
owocniki
fot. 922681
fot. 922682
fot. 922683

i

#7487
od 10-2007

2017.06.04 09:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300491 Helicobasidium purpureum


leg. Jacek Nowicki (2017.02.27); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu nad rz.Widzówką / na gałęzi leżącej w stercie chrustu na brzegu rzeczki / jeden owocnik

uwagi:
51st 0' 30" N i 19st 23' 40,5" E

fot. 923382

i

#7491
od 10-2007

2017.06.05 11:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 300517 Byssonectria terrestris


leg. Jacek Nowicki (2017.03.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od osady Brylisko, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj podmokłego fragmentu lasu / na ściółce / jedno skupisko owocników

uwagi:
51st 1' 43" N i 19st 27' 20" E

fot. 923609
fot. 923610
fot. 923611

#1407
od 10-2009

ID: 300857 Scutellinia superba


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.31); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Droga leśna w grądzie / błotniste głębokie koleiny / masowo w towarzystwie Kotlabaea deformis

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/923452.html

#1408
od 10-2009

ID: 300858 Kotlabaea deformis


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.31); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Droga leśna w grądzie / błotniste głębokie koleiny / grupa kilkunastu owocników w towarzystwie S.superba

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/923207.html

#1409
od 10-2009

ID: 300859 Artomyces pyxidatus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.06.11); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd(graby,dęby,brzozy,osiki) / leżący murszejący pień grabowy / kilka owocników

uwagi:
fot. 924877

i

#3350
od 03-2010

2017.06.13 10:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 300914 Helvella queletii


leg. Beata Łyszkowska (2017.06.12); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km. na W od wsi Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże w lesie sosnowym z domieszką brzozy i podrostem dębowym / na ziemi / w grupie kilku owocników, w większości starych

uwagi:
fot. 925138
fot. 925139

i

#3351
od 03-2010

2017.06.13 10:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 300916 Coltricia cinnamomea


leg. Beata Łyszkowska (2017.06.12); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km na W od wsi Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: piaszczysta burta rowu melioracyjnego w lesie sosnowym z domieszką brzozy i podrostem dębowym / z piachu / kilka owocników w luźniej grupie

uwagi:
fot. 925149
fot. 925150
Grzyb pospolity w tym ATPOL

#1418
od 10-2009

ID: 300931 Peziza ampelina


leg. Grzegorz Urbański (2017.05.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Łódz ul.Narutowicza , pow. łódzki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-76)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rabata z tujami i bukszpanami / ziemia ogrodnicza+kora+zrębki / trzy owocniki

uwagi:
Jako datę zbioru podałem datę zrobienia zdjęć,grzyby zostały zebrane kilkanaście dni późniejhttps://www.bio-forum.pl/messages/33/923700.html

i

#3355
od 03-2010

2017.06.14 16:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 300963 Tephrocybe palustris


leg. Beata Łyszkowska (2017.06.12); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 4 km na SW od wsi Hermanów, pomnik przyrody Duża Woda , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzeg jeziora / kępa torfowca / grupa kilku owocników

uwagi:
fot. 925310

i

#7501
od 10-2007

2017.06.20 18:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 301207 Russula densifolia


leg. Jacek Nowicki (2016.07.16); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne / na ziemi, pod jodłami / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 2' 5,5" N i 19st 30' 35" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/860663.html

i

#7502
od 10-2007

2017.06.20 18:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 301208 Russula caerulea


leg. Jacek Nowicki (2016.07.30); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,7 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy typu drągowina / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 3' 11" N i 19st 19' 37,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/864616.html

i

#7503
od 10-2007

2017.06.20 18:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 301209 Russula graveolens


leg. Jacek Nowicki (2016.07.24); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE od kolonii Zapole, gm.Nowa Brzeźnica , pow. pajęczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-64)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -gł.dęby / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 0' 12" N i 19st 11' 52" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/877761.html

#1840
od 06-2014

ID: 301234 Macrocystidia cucumis var. latifolia


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu liściastego z domieszką sosny. / Ziemia. / 3 owocniki w dużym rozproszeniu.

uwagi:
fot. 926678
fot. 926679
fot. 926680

#1841
od 06-2014

ID: 301235 Pluteus cinereofuscus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki. / Ziemia - pośród gałązek Alnus, Fraxinus / Pojedynczo.

uwagi:
Bio-forum.
Eksykat nr II: 3 owocniki z dnia 14.06.2017 r.

#1855
od 06-2014

ID: 301447 Tarzetta cf. spurcata


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.13); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewiony szpaler jabłoni przy budynku inwentarskim. / Na ziemi, wśród bluszczu. / Pojedynczo i w grupkach - około 20 owocników.

uwagi:
Bio-forum.

#1856
od 06-2014

ID: 301472 Marasmiellus vaillantii


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Ogród przydomowy. / Na opadłych, zagrzebanych w ziemi gałązkach i łupinach Corylus avellana. / Około 20 owocników.

uwagi:
fot. 927965
fot. 927966
fot. 927967
fot. 927968
fot. 927969

#1461
od 10-2009

ID: 301473 Helvella queletii


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1.3km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las w typie grądu / na ziemi,pośród roślinności zielnej / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/922540.html

#1462
od 10-2009

ID: 301474 Pleurotus pulmonarius


leg. Romuald Tomaszewski (2017.06.24); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki / na pniu żywej topoli osiki / dwa owocniki

uwagi:
fot. 927973
fot. 927974

i

#4537
od 07-2005

2017.06.29 23:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 301513 Hypholoma subviride


leg. Grazyna Domian (2017.05.19); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Żelisławca w gm. Stare Czarnowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na powalonej kłodzie starego buka / masowo

uwagi:
fot. 928201
fot. 928202
fot. 928203
fot. 928204

i

#4538
od 07-2005

2017.06.30 18:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 301531 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2017.06.03); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 0,9 km na S od miejscowości Bielinek w gminie Cedynia , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: naturalny brzeg starorzecza Odry / na konarach wierzby zalegających w strefie brzegowej i w wodzie / w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 928390
fot. 928391
fot. 928392
fot. 928393

i

#4539
od 07-2005

2017.06.30 19:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 301533 Pluteus petasatus


leg. Grazyna Domian (2017.06.14); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,2 km na N od Binowa w gm. Stare Czarnowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na murszejących resztkach drewna bukowego / pojedynczo

uwagi:
fot. 928399
fot. 928400
fot. 928401
fot. 928402

i

#4540
od 07-2005

2017.06.30 22:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 301535 Geastrum melanocephalum


leg. Grazyna Domian (2017.06.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Cmentarz-Lapidarium przy ul. Konińskiej w Szczecinie Podjuchach , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie pocmentarne (Db, Js, Lp, Jw, Bk i inne) / na ziemi / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 928418
fot. 928419
fot. 928420
fot. 928421
fot. 928422
fot. 928423

#1473
od 10-2009

ID: 301566 Lentinus tigrinus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.06.24); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Droga wojewódzka 544,miejscowość Klewki k.Przasnysza,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rów przydrożny / murszejący pniak liściasty / kilka zejściowych owocników

uwagi:
fot. 928598
fot. 928599
fot. 928600
fot. 928601

#1474
od 10-2009

ID: 301568 Pycnoporus cinnabarinus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.22); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na E od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb / na gałązce liściastego / kilka owocników

uwagi:
fot. 928607
fot. 928608
fot. 928609
fot. 928610

#1475
od 10-2009

ID: 301569 Polyporus tuberaster


leg. Romuald Tomaszewski (2017.05.28); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na E od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-36)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb / na pniaku liściastego(brzoza) / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 928614
fot. 928615

i

#4568
od 07-2005

2017.07.04 19:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 301732 Creolophus cirrhatus


leg. Grazyna Domian (2017.06.12); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na odziomku pozostałym po ściętym buku / kilkanaście pozrastanych ze sobą owocników

uwagi:
fot. 929165
fot. 929166
fot. 929167

i

#3396
od 03-2010

2017.07.04 23:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 301773 Panus conchatus


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.03); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km na NW od wsi Piłka , pow. miedzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-71)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy / pieniek brzozowy / w wiązce, kilka sztuk

uwagi:
fot. 929350
fot. 929351
Grzyb pospolity w tym ATPOL

#1863
od 06-2014

ID: 301802 Lepiota brunneoincarnata


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.30); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. Modrzew, kalina, lilak. / Humus. / Pojedynczo - 3 owocniki.

uwagi:
Bio-forum.

#1864
od 06-2014

ID: 301803 Artomyces pyxidatus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewiony, wyschnięty, śródpolny rów melioracyjny. / Zmurszała kłoda czeremchy lub topoli osiki. / 1 owocnik.

uwagi:
fot. 929556
fot. 929557
fot. 929558
fot. 929559
Owocniki tego grzyba obserwowałem na tym stanowisku także w 2016 roku.

#1865
od 06-2014

ID: 301807 Pluteus semibulbosus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.01); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki (ols). / Drewno - (gałązki jesionów i olsz). / 1 owocnik.

uwagi:
fot. 929581
fot. 929582
fot. 929583
fot. 929584

i

#2114
od 10-2006

2017.07.05 22:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 301851 Pleurotus calyptratus


leg. Anna Hreczka (2017.06.15); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in. / na leżącej od kilku lat topoli osice / kilka świeżych owocników w grupie

uwagi:
fot. 929794
fot. 929795
fot. 929796

#1866
od 06-2014

ID: 301852 Paxillus rubicundulus


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Okresowo wypasana, podmokła łąka - kępa olch. / Torf. / 2 owocniki.

uwagi:
fot. 929802
fot. 929803
fot. 929804
fot. 929805
Brak przebarwień skórki kapelusza świeżych owocników w reakcji na amoniak.

i

#2118
od 10-2006

2017.07.07 18:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 301923 Mycena crocata


leg. Anna Hreczka (2016-09-25); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Zyndranowa , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z grabem i in. / Prawdopodobnie na zgrzebanym drewnie liściastym / ok. 10 owocników w grupie (więcej nie szukałam)

uwagi:
fot. 930300

i

#2120
od 10-2006

2017.07.07 19:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 301929 Panellus violaceofulvus


leg. Anna Hreczka (2017.02.05); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Moszczaniec w kierunku Jasiela , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami / na martwych gałęziach jodłowych / pojedynczo i w grupach w wielu miejscach

uwagi:
fot. 930327
fot. 930328
fot. 930329

#1869
od 06-2014

ID: 301942 Paratrichophaea boudieri


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.06.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydroże w lesie (dębina). Sterta porzuconych gałęzi ozdobnych iglaków. / Gałązka jodły. / Grupa około 20 apotecjów.

uwagi:
Bio-forum.

#1870
od 06-2014

ID: 301944 Galerina triscopa


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.05.17); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Zmurszały pniak (jesion?). / Pojedynczo - 2 owocniki.

uwagi:
Bio-forum.
06.07.2017 - dozbierano kolejny 3 owocnik.

i

#2122
od 10-2006

2017.07.07 23:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 301946 Cyphella digitalis


leg. Anna Hreczka (2017.02.05); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Moszczaniec w kierunku Jasiela , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami / na martwych gałęziach jodłowych i i kikutach pni małych jodeł / pojedynczo i w grupach w wielu miejscach

uwagi:
fot. 930401
fot. 930402
fot. 930403

#1509
od 10-2009

ID: 301961 Scutellinia crucipila


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.01); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Droga leśna w grądzie / błotniste głębokie koleiny / grupa ok.30 owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/928479.html

#1521
od 10-2009

ID: 302020 Pluteus petasatus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.02.); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0.5km na NE od miejscowości Kaki Mroczki,gm.Krzynowłoga Mała , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami / na murszejącym pniaku topoli / dwa owocniki

uwagi:
fot. 930781
fot. 930782
fot. 930783

#1522
od 10-2009

ID: 302021 Pluteus petasatus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.02.); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: DK57,ok.0,5km na N od miejscowości Romany Sebory,gm.Krzynowłoga Mała , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami / na murszejącym pniaku topoli / grupa kilka owocników

uwagi:
fot. 930788
fot. 930789
Grzyb pospolity w tym ATPOL

#1531
od 10-2009

ID: 302098 Pluteus thomsonii


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.09); det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,5 km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe, , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły grąd(graby,dęby,osiki) / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/931027.html

#1538
od 10-2009

ID: 302118 Scutellinia trechispora


leg. Romuald Tomaszewski (2017.06.13); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 287295)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu / na ziemi / kilkanaście owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/925274.html

#1881
od 06-2014

ID: 302164 Xenasmatella vaga


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Osówiec , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las modrzewiowy z domieszką sosny i liściastym podszytem. / Spodnia strona opadłej gałęzi (modrzew lub sosna). / Kilka owocników.

uwagi:
fot. 931612
fot. 931613
fot. 931614
fot. 931615
fot. 931616
fot. 931617
fot. 931618
fot. 931619
fot. 931620
fot. 931621

i

#3425
od 03-2010

2017.07.14 23:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 302254 Pleurotus pulmonarius


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.13); det. Beata Łyszkowska

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny / kłoda dębowa / w grupie kilku owocników

uwagi:
fot. 932099
fot. 932100
fot. 932101

#1888
od 06-2014

ID: 302351 Flagelloscypha minutissima


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.13); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Na zmurszałej gałęzi Robinia pseudoacacia. / Pojedynczo i w grupach - do 100 owocników.

uwagi:
Bio-forum.

#1889
od 06-2014

ID: 302362 Encoelia glaberrima


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Starodrzew - aleja przy polnej drodze. / Gałąź Carpinus betulus. / Pojedynczo i w grupkach - kilkadziesiąt owocników.

uwagi:
Bio-forum.

#1890
od 06-2014

ID: 302370 Thelephora caryophyllea


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.15); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Leśna polana z samosiewem brzóz i sosen. / Ziemia. / Pojedynczo i w grupkach - do 20 owocników.

uwagi:
fot. 932337
fot. 932338
Stanowisko pierwotnie stwierdzone 4 sierpnia 2016 r. (fot. 3 i 4).
fot. 932339
fot. 932340

#1891
od 06-2014

ID: 302378 Scleroderma cepa


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym. / Ziemia, w pobliżu: lipa, wierzba, topola osika. / Grupka 4 owocników.

uwagi:
fot. 932364
fot. 932365
fot. 932366
fot. 932367
fot. 932368
fot. 932369
fot. 932370

#125
od 10-2004

ID: 302385 Geastrum striatum


leg. mariusz janczewski (2017.07.14); det. Romuald Tomaszewski w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/932073.html

eksykat: tak zostanie wysłany / fot.: tak / notatka:

lokalizacja: Wiry , pow. poznański , woj. wielkopolskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pod krzakami lilaka pospolitego potocznie bzu / na ziemi / 31 sztuk w grupie

uwagi:
Wiry na rogu ul Nadrzeczna/Krótka-droga polnafot. 932401fot. 932402fot. 932403fot. 932404fot. 932405fot. 932406

i

#3450
od 03-2010

2017.07.16 14:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 302403 Cantharellus pallens


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.15); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, dąb, jodła, sosna / z ziemi / w grupie kilku owocników

uwagi:
fot. 932493
fot. 932494

i

#3457
od 03-2010

2017.07.17 12:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 302465 Artomyces pyxidatus


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.14); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Dłutów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DE-05)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu i brzozy / pieniek dębowy / 1 owocnik

uwagi:
fot. 932737

#1587
od 10-2009

ID: 302531 Pulvinula convexella


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi żwirowej przechodzącej przez las mieszany / na ziemi / grupami,kilkaset owocników na odcinku 20-30m

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/931576.html

#1588
od 10-2009

ID: 302532 Pluteus phlebophorus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.03); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu / murszejący grab / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/928964.html

#1589
od 10-2009

ID: 302543 Pluteus semibulbosus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.11); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu / na murszejącym kawałku drewna / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/931494.html

#1590
od 10-2009

ID: 302544 Polyporus tuberaster


leg. Romuald Tomaszewski (2017.06.30); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / na murszejącym pniaku brzozowym / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 932963
fot. 932964

#1604
od 10-2009

ID: 302598 Boletus impolitus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.17); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: park Krasiińskich,aleja grabowa / na ziemi / pojedynczo dwa owocniki w odległości ok.30m

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/932754.html

#1605
od 10-2009

ID: 302599 Peziza michelii


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.13); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu / na ziemi / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/931824.html

i

#2143
od 10-2006

2017.07.19 17:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 302611 Pleurotus calyptratus


leg. Anna Hreczka (2017.07.09); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 301851)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in. / na leżącej od kilku lat topoli osice / 3 owocniki w grupie

uwagi:
fot. 933293
fot. 933294

i

#7522
od 10-2007

2017.07.20 21:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 302683 Inonotus rheades


leg. Jacek Nowicki (2017.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśna grupa osik / na martwych, młodych osikach / ponad 30 owocników na dwóch drzewkach

uwagi:
51st 9' 27,5" N i 19st 31' 41" E

fot. 933665
fot. 933666
fot. 933667
fot. 933668

i

#2148
od 10-2006

2017.07.21 23:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 302733 Chrysomphalina strombodes


leg. Anna Hreczka (2017.07.16); det. Anna Hreczka

eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID290618)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami / na omszonym pniu / 3 owocniki w grupie

uwagi:
fot. 933945

#1631
od 10-2009

ID: 302772 Delicatula integrella


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.22); det. Anna Hreczka i Mirosław Gryc na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki / murszejący pniak topoli osiki / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/934090.html

#1634
od 10-2009

ID: 302823 Lyophyllum loricatum


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.23); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Dawny park pałacowy / na ziemi / Grupa pozrastanych owocników

uwagi:
fot. 934491
fot. 934492
fot. 934493

i

#3516
od 03-2010

2017.07.25 14:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 302905 Amanita virosa


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.24); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna. / we mchu / jeden owocnik

publikacja: nie

uwagi:
fot. 934873
fot. 934874
fot. 934875
fot. 934876

i

#3517
od 03-2010

2017.07.25 15:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 302908 Amanita crocea


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.24); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km na S od wsi Ślądkowice , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna. / z ziemi, na ścieżce / 2 owocniki obok siebie

uwagi:
fot. 934886
fot. 934887
fot. 934888
fot. 934889
fot. 934890

#1651
od 10-2009

ID: 302962 Pluteus ephebeus


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.23); det. Mirosław Gryc na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Dawny park pałacowy / na ziemi / trzy owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/934435.html

i

#3533
od 03-2010

2017.07.26 23:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 303008 Lactarius chrysorrheus


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.26); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna. / z ziemi / w grupie kilku owocników

uwagi:
fot. 935376
fot. 935377
fot. 935378

#1665
od 10-2009

ID: 303016 Peziza succosa


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.23); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu / na ziemi / grupa,kilka owocników

uwagi:
Zgłoszona mimo wątpliwości co do jednoznaczności określenia gatunku https://www.bio-forum.pl/messages/33/934573.html

(wypowiedź edytowana przez roto 29.lipca.2017)

#1920
od 06-2014

ID: 303107 Lactarius lacunarum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyschnięte oczko wodne na skraju lasu. Osika, robinia, czeremcha, siewki dębu. / Ściółka/humus przy korzeniach topoli osiki. / Pojedynczo i w grupkach, około 10 owocników.

uwagi:
Eksykat uzupełniony owocnikami z dnia 26.07.2017 r.
Bio-forum.

#1685
od 10-2009

ID: 303113 Cantharellus pallens


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.27); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: monokultura grabowa / na ziemi / grupa,kilka owocników

uwagi:
fot. 935786
fot. 935787

(wypowiedź edytowana przez roto 29.lipca.2017)

(wypowiedź edytowana przez roto 29.lipca.2017)

#1921
od 06-2014

ID: 303118 Cheilymenia vitellina


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.07.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nieużytkowany sad gruszowy. / Na ziemi, pod gruszą - wśród pokrzyw. / 4 owocniki.

uwagi:
fot. 935797
fot. 935798
fot. 935799
fot. 935800
fot. 935801

#1699
od 10-2009

ID: 303308 Calocybe carnea


leg. Romuald Tomaszewski (2017.08.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul.Mazowiecka , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ogródek przydomowy / na trawniku / trzy owocniki

uwagi:
fot. 936754
fot. 936755fot. 936756

i

#4640
od 07-2005

2017.08.05 20:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 303385 Pluteus petasatus


leg. Grazyna Domian (2017.07.24); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa z domieszką buków / na odziomku po ściętym kilka lat temu dębie / w grupie - 2 owocniki

uwagi:
fot. 937148
fot. 937149
fot. 937150

i

#4642
od 07-2005

2017.08.05 21:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 303389 Xerocomus rubellus


leg. Grazyna Domian (2017.07.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 2 km na SE od Bielinka w gm. Cedynia , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką klonu polnego / na ziemi pod klonem polnym / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 937177
fot. 937178
fot. 937179
fot. 937180

i

#4643
od 07-2005

2017.08.05 21:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 303390 Xerula pudens


leg. Grazyna Domian (2017.07.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: ok. 1,2 km na NW od Markocina w gm. Cedynia , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-30)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ciepłolubna dąbrowa / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 937186
fot. 937187
fot. 937188
fot. 937189

i

#3587
od 03-2010

2017.08.06 21:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 303438 Leccinum quercinum


leg. Iza Pomarańska (2017.08.06); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km na W od wsi Pawlikowice , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna. / na ziemi / 3 owocniki w grupie

uwagi:
fot. 937358
fot. 937359
fot. 937360
fot. 937361
fot. 937362
fot. 937363
fot. 937364
Grzyb dość pospolity w tym ATPOL.

i

#3588
od 03-2010

2017.08.06 21:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 303439 Trametes trogii


leg. Beata Łyszkowska (2017.08.06); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 3 km na W od wsi Pawlikowice , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, grab, jodła / na spróchniałym pniu / 1 duży, rozpostarty owocnik

uwagi:
fot. 937370
fot. 937371
fot. 937372

i

#7545
od 10-2007

2017.08.09 18:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 303537 Xerocomus rubellus


leg. Jacek Nowicki (2017.08.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Wartą / na ziemi, pod pomnikowym dębem / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 1' 57,5" N 19st 15' 23" E

fot. 937834
fot. 937835
fot. 937836

i

#7546
od 10-2007

2017.08.09 18:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 303538 Coprinellus velatopruinatus


leg. Jacek Nowicki (2017.08.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 280692)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy i inne / na drobnym materiale roślinnym przemieszanym z ziemią, na dnie wyschniętego cieku / ponad 100 owocników

uwagi:
fot. 937842
fot. 937843
fot. 937844
fot. 937845

i

#2591
od 04-2006

ID: 303694 Gomphidius roseus


leg. Tadeusz Twardy (2017.07.19); det. tadeusz kowalski

eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: 1,5 km na S od m. Dźwirzyno, oddz. 211b Nadl. Gościno , pow. kołobrzeski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-09)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grobla na torfowisku wysokim / Na ziemi pod sosnami / 3 owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/933278.html

i

#2592
od 04-2006

ID: 303711 Laxitextum bicolor


leg. Tadeusz Twardy (2015.03.14); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak - przesłany do B. Gierczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: 2 km SE od m. Bagicz (oddz. 47d Nadl. Gościno) , pow. kołobrzeski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BB-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / kłoda bukowa / kilkanaście owocników różnej wielkości

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/742620.html

#1969
od 06-2014

ID: 303753 Geastrum melanocephalum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.08.06); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa pomiędzy polem uprawnym i okresowo zalewaną łąką. / Na ziemi w pobliżu: jesion, olcha,