Główna Zaloguj Wyloguj Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
dla kustosza do przejrzenia (2018)
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GRej) « >> tu składamy nowe doniesienia «

#2328
od 06-2014

ID: 310396 Helvella lactea


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.09.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu przy założeniu parkowym. Świerk, dąb, lipa, jesion, buk i inne. / Humus. W pobliżu grill stacjonarny (możliwa domieszka węgla?). / Około 10 owocników. Razem z Trichophaeopsis paludosa.

uwagi:
Owocniki zbierane w dwóch terminach (2 eksykaty) z: 02.09.2017 i 14.09.2017 r.
Bio-forum.

#2329
od 06-2014

ID: 310397 Otidea bufonia


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.08.11); det. R. Tomaszewski, P. Drzewiecki

eksykat: TAK - zostanie przesłany / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewiony starodrzew na śródpolnym przydrożu (grab, klon, jesion, dąb i inne). / Ziemia. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

#2330
od 06-2014

ID: 310398 Dendrothele alliacea


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.12.31); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zadrzewienie przy rowie melioracyjnym i nieużytkowanej drodze. W pobliżu zespołu dworsko-parkowego w Mochlu. / Kora Acer platanoides. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 971478
fot. 971479
fot. 971480
fot. 971481
fot. 971482
fot. 971483
fot. 971484
fot. 971485
fot. 971486

#2331
od 06-2014

ID: 310399 Daldinia petriniae


leg. Przemysław Drzewiecki (2014.10.21); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła łąka - ols. / Na pniu martwej, młodej olchy. / Grupka kilku zrośniętych podkładek.

uwagi:
fot. 971492
fot. 971493
fot. 971494
fot. 971495

#2337
od 06-2014

ID: 310483 Dendrothele acerina


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.03); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zakrzewiony starodrzew na śródpolnym przydrożu. / Kora Acer platanoides. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 972271
fot. 972272
fot. 972273
fot. 972274
fot. 972275
fot. 972276
fot. 972277
fot. 972278
fot. 972279
fot. 972280
fot. 972281

#2185
od 10-2009

ID: 310710 Vuilleminia coryli


leg. Romuald Tomaszewski (2018.01.08); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.0,5 km na S od leśniczówki Lipa,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: starodrzew sosnowy z podszytem leszczynowym / martwe pędy leszczyny / tapeta

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/972768.html

i

#7879
od 10-2007

2018.01.10 20:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310722 Stereum ochraceoflavum


leg. Jacek Nowicki (2017.12.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -gł. dęby i sosny / na gałęziach dębów pozostawionych po wycince / dość licznie w tej części lasu

uwagi:
51st 4' 2' N i 19st 23' 21,6" E

fot. 973325
fot. 973326
fot. 973327
fot. 973328

i

#7880
od 10-2007

2018.01.10 20:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310723 Exidia recisa


leg. Jacek Nowicki (2017.12.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las liściasty -olchy, wierzby i inne / na martwych gałęziach krzewiastej wierzby / licznie, na wielu gałęziach

uwagi:
51st 6' 26" N i 19st 26' 21" E

fot. 973337
fot. 973338
fot. 973339
fot. 973340
fot. 973341
fot. 973342
fot. 973343

Owocniki na zdjęciach zmrożone, pokryte warstwą lodu.

i

#7881
od 10-2007

2018.01.11 10:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310732 Clavaria argillacea


leg. Jacek Nowicki (2017.11.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, młodnik / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 3' 17" N i 19st 20' 49" E

fot. 973374
fot. 973375
fot. 973376

i

#7882
od 10-2007

2018.01.11 10:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310733 Myxomphalia maura


leg. Jacek Nowicki (2017.11.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km S od oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na ziemi, w miejscu starego ogniska / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 3' 22,2" N i 19st 20' 23" E

fot. 973382
fot. 973383
fot. 973384
fot. 973385

#2359
od 06-2014

ID: 310758 Sebacina calcea


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Zmurszały pień młodego jesionu Fraxinus excelsior. / Gromadnie. Substrat zasiedlony również przez Resupinatus griseopallidus.

uwagi:
fot. 973497
fot. 973498
fot. 973499
fot. 973500
fot. 973501
fot. 973502
fot. 973503
fot. 973504

#2361
od 06-2014

ID: 310801 Resupinatus griseopallidus


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Zmurszały pień młodego jesionu Fraxinus excelsior. / Gromadnie - w kilku grupach.

uwagi:
Zarodniki zauważalnie większe od rozmiarów podawanych w literaturze. Substrat zasiedlony także przez Sebacina calcea.
fot. 973607
fot. 973608
fot. 973609
fot. 973610
fot. 973611
fot. 973612
fot. 973613
fot. 973614
fot. 973615
fot. 973616

i

#7890
od 10-2007

2018.01.13 14:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310808 Antrodia ramentacea


leg. Jacek Nowicki (2017.12.09); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na spadłych fragmentach sosnowej gałęzi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 2' 46" N i 19st 22' 22,5" E

fot. 973653
fot. 973654
fot. 973655
fot. 973656

i

#7892
od 10-2007

2018.01.13 14:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310810 Serpula himantioides


leg. Jacek Nowicki (2017.12.09); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od dz. Wymysłówek ( Radomsko ), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, drągowina / na murszejących pniach padłych sosen / ponad 20 owocników na kilku drągach

uwagi:
51st 2' 57,5" N i 19st 23' 13" E

fot. 973670
fot. 973671
fot. 973672

i

#7893
od 10-2007

2018.01.13 14:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310811 Exidia saccharina


leg. Jacek Nowicki (2017.11.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 141586)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na martwej, młodej sosence / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 3' 26,5" N i 19st 20' 32" E

fot. 973676
fot. 973677

Uwaga: gatunek pospolity w tych borach.

i

#7901
od 10-2007

2018.01.14 12:52 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310833 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2016.04.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok; gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na zboczu -gł. topole i robinie; również bez czarny i wierzby / na gałęziach leżących na ziemi, na wpółzagrzebanych / kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach

uwagi:
Namiary jednej z grup: 51st 13' 50,5" N i 19st 25' 31" E

Przykładowe owocniki

fot. 973918
fot. 973919
fot. 973920
fot. 973921
fot. 973922

W 2017 znalazłem również kilka grup czarek na zachodnim stoku góry.

i

#7902
od 10-2007

2018.01.14 13:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310834 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2017.04.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 250 m SE od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydrożny rów -klon, lipa, leszczyna / na gałązkach zagrzebanych w ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 3' 2,5" N i 19st 37' 42,7" E

fot. 973927
fot. 973928
fot. 973929

#2190
od 10-2009

ID: 310866 Russula luteotacta


leg. Romuald Tomaszewski (2017.07.24); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: monokultura grabowa / ziemia / grupa kilku owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/934557.html
Owocniki pobrano w dwóch terminach 24 i 27 lipca

#2195
od 10-2009

ID: 310885 Russula betularum


leg. Romuald Tomaszewski (2016.09.04); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzezina z domieszką sosny / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/873739.html

#2198
od 10-2009

ID: 310893 Russula sanguinea


leg. Romuald Tomaszewski (2016.09.04); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sosny z domieszką dębu / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/873754.html

#2201
od 10-2009

ID: 310898 Russula violacea


leg. Romuald Tomaszewski (2017.09.11); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las w typie grądu(graby,osiki,dęby,brzozy) / ziemia / trzy owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945017.html
W tym fragmencie lasu dominuje topola osika

#2206
od 10-2009

ID: 310930 Russula sericatula


leg. Romuald Tomaszewski (2016.06.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony) / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/854435.html

#2209
od 10-2009

ID: 310945 Russula gracillima


leg. Romuald Tomaszewski (2016.08.21); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/870299.html

i

#2340
od 09-2006

ID: 310965 Cyathicula coronata


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.11.13); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Skrzydlów , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, zaniedbany park / na łodydze / kilka sztuk

uwagi:
fot. 974795
fot. 974796

i

#2341
od 09-2006

ID: 310967 Octaviania asterosperma


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.08.26); det. Tadeusz Kowalski

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Budzów , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, dąb, buk, grab, jawor / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 974799
https://www.bio-forum.pl/messages/33/941459.html

i

#7924
od 10-2007

2018.01.20 12:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 310993 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2017.12.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Bartodzieje Podleśne ( Radomsko ), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 184818)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obrzeża olsu z krzewami kruszyny, czarnego bzu i wierzb / na martwych gałęziach krzewiastej wierzby / owocniki rozpostarto-odgięte, na kilku gałęziach

uwagi:
fot. 974888
fot. 974889

i

#7926
od 10-2007

2018.01.21 09:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311010 Hohenbuehelia unguicularis


leg. Jacek Nowicki (2017.11.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty pas na skraju lasu -gł. dęby i osiki / na powalonej osice / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 1' 25,8" N i 19st 23' 29,3" E

fot. 974912
fot. 974913
fot. 974914
fot. 974915

i

#7927
od 10-2007

2018.01.21 09:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311011 Phacidium lacerum


leg. Jacek Nowicki (2017.03.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / odłamane, spadłe gałęzie sosnowe -na igłach / licznie

uwagi:
51st 3' 25,5" N i 19st 21' 7" Efot. 974920
fot. 974921
fot. 974922

i

#7929
od 10-2007

2018.01.21 10:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311016 Tulostoma brumale


leg. Jacek Nowicki (2017.11.11); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńsk, przy zbiorniku Kmiecizna; gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 151244)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże / na ziemi, podłoże żwirowe / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 11' 52,7" N I 19st 24' 10,5" E

fot. 974950
fot. 974951
fot. 974952
fot. 974953
fot. 974954

i

#7930
od 10-2007

2018.01.21 11:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311017 Trametes pubescens


leg. Jacek Nowicki (2017.11.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SW od Stacji kolejowej Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty pas drzew ( wierzb ) i krzewów nad rz.Wartą / na martwym pędzie wierzby / jeden owocnik

uwagi:
51st 1' 33,5" N i 19st 23' 52,4" E

fot. 974989

#2367
od 06-2014

ID: 311045 Sporophagomyces chrysostomus


leg. Przemysław Drzewiecki (2016.09.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła łąka - ols. / Na kilku owocnikach Ganoderma applanatum na pniu powalonej Salix sp. / Gromadnie - wraz z anamorfą: Acremonium lindtneri.

uwagi:
Bio-forum.
fot. 975249
fot. 975250
fot. 975251
fot. 975252
fot. 975253
fot. 975254

#2369
od 06-2014

ID: 311062 Merismodes confusa


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.20); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Martwa, nieopadła gałązka Tilia cordata. / Kilka zwartych grup.

uwagi:
fot. 975294
fot. 975295
fot. 975296
fot. 975297
fot. 975298
fot. 975299
fot. 975300
fot. 975301
fot. 975302

#2370
od 06-2014

ID: 311071 Lindtneria panphyliensis


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Skraj lasu liściastego z udziałem sosny i nasadzenia o charakterze parkowym. Teren zabudowany. W pobliżu m.in. dęby i daglezja. / Ściółka z dominującym udziałem liści i drobnych gałązek dębowych. / Gromadnie - w głębszej, niewidocznej warstwie substratu.

uwagi:
fot. 975342
fot. 975343
fot. 975344
Bio-forum.

i

#7936
od 10-2007

2018.01.24 16:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311098 Steccherinum bourdotii


leg. Jacek Nowicki (2017.12.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ols / na martwym, wpółleżącym drzewie liściastym / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 6' 3" N i 19st 26' 31,5" E

fot. 975614
fot. 975615
fot. 975616
fot. 975617

i

#7937
od 10-2007

2018.01.24 16:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311099 Tulostoma brumale


leg. Jacek Nowicki (2017.04.09); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. stok, gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żwirowe pobocze asfaltowej drogi / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 13' 17,5" N i 19st 24' 9" E

fot. 975624
fot. 975625
fot. 975626
fot. 975627
fot. 975628

i

#7938
od 10-2007

2018.01.24 16:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311100 Trichaptum biforme


leg. Jacek Nowicki (2017.12.31); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km W od wsi Cerkawizna, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, osiki, olchy i inne / na gałęziach powalonej osiki / kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach

uwagi:
51st 1' 42,5" N i 19st 23' 44,3" E

fot. 975634
fot. 975635
fot. 975636
fot. 975637

i

#7939
od 10-2007

2018.01.24 17:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311101 Laxitextum bicolor


leg. Jacek Nowicki (2017.12.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -topole, olchy, brzozy i inne / na leżącej na ziemi gałęzi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 6' 21,6" N i 19st 26' 19,5" E

fot. 975641
fot. 975642

i

#7940
od 10-2007

2018.01.24 17:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311102 Mucronella calva


leg. Jacek Nowicki (2017.12.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 303284)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy -tyczkowina / na powalonych, zmurszałych sosnach / kilkanaście grup owocników na trzech drągach

uwagi:
fot. 975649
fot. 975650
fot. 975651
fot. 975652
fot. 975653

Tegoroczne znaleziska znajdowały się ok. 200 m na wschód od miejsca ze zgłoszenia pierwotnego.

i

#7941
od 10-2007

2018.01.25 17:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311117 Therrya fuckelii


leg. Jacek Nowicki (2015.07.13); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: wieś Bukowiec, gm. Nowosolna , pow. łódzki wschodni , woj. łódzkie (ATPOL: DD-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: samosiejkowy zagajnik sosnowo-brzozowy / na martwych gałęziach żywej sosny / kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach

uwagi:
51st 49' 17" N i 19st 34' 34,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/771383.html

i

#7945
od 10-2007

2018.01.25 18:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 311124 Peziza arvernensis


leg. Jacek Nowicki (2017.05.06); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, 300 m N od oczyszczalni ścieków, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas drzew i krzewów przy linii kolejowej / na ziemi, na skarpie, pod dębem / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 3' 4,5" N i 19st 25' 20" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/974782.html

#2380
od 06-2014

ID: 311193 Xylodon radula


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Teren zabudowany. / Martwa, nieopadła gałązka drzewa owocowego Cerasus avium. / Do 10 owocników.

uwagi:
fot. 976321
fot. 976322
fot. 976323
fot. 976324
fot. 976325
fot. 976326
fot. 976327
fot. 976328
fot. 976329
fot. 976330

#2381
od 06-2014

ID: 311197 Amylostereum laevigatum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Kora żywego cisa (Taxus baccata). / W nielicznej grupie.

uwagi:
fot. 976366
fot. 976367
fot. 976368
fot. 976369
fot. 976370
fot. 976371
fot. 976372
fot. 976373
fot. 976374
fot. 976375

#2382
od 06-2014

ID: 311198 Trechispora stevensonii


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.01.25); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Bardzo zmurszałe drewno - fragment deski (sosnowej?). / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

i

#2344
od 09-2006

ID: 311207 Camarophyllopsis atropuncta


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.11.12); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Małusy Małe , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pola i pastwiska poprzedzielane pasami drzew owocowych, głogu, tarniny / w mchu pod starymi owocowymi / w grupie

uwagi:
fot. 976578

https://www.bio-forum.pl/messages/33/960881.html

i

#2345
od 09-2006

ID: 311208 Clavulinopsis corniculata


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.11.12); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Małusy Małe , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pola i pastwiska poprzedzielane pasami drzew owocowych, głogu, tarniny / w mchu pod starymi owocowymi / w grupie

uwagi:
fot. 976581

#2219
od 10-2009

ID: 311263 Russula subfoetens


leg. Romuald Tomaszewski (2016.06.28); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1,8km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy / ziemia / grupa kilku owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/854561.html

i

#2354
od 09-2006

ID: 311359 Auriporia aurulenta


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.11.05); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę + KRAM F-59140 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Kobiele Wielkie , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami / kłoda jodły / rozpostarty

uwagi:
fot. 977493
fot. 977494
fot. 977495

https://www.bio-forum.pl/messages/33/970671.html

i

#2356
od 09-2006

ID: 311475 Volvariella volvacea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.09.24); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę x2 / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Budzów , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, dąb, buk, grab, olsza, jawor / ziemia / pojedynczo

uwagi:
znaleziony nieopodal kolejny 2017.10.01

fot. 978069
fot. 978070

(wypowiedź edytowana przez kiruch 05.lutego.2018)

i

#2358
od 09-2006

ID: 311719 Tympanis alnea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.02.04); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: tak, wyślę / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Skrzydlów , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stary, zaniedbany park z różnymi gatunkami drzew / na konarze (jabłoń?) / licznie

uwagi:
fot. 979383
fot. 979384
fot. 979385

zebrany też 2017.02.19

https://www.bio-forum.pl/messages/33/906028.html

i

#4303
od 03-2010

2018.02.15 09:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311798 Russula exalbicans


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.17); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/933977.html

lokalizacja: Pabianice , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: osiedlowy trawnik, pod brzozami / z ziemi / w grupie kilkunastu owocników

uwagi:
fot. 979699

i

#4305
od 03-2010

2018.02.15 09:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311800 Russula atrorubens


leg. Beata Łyszkowska (2017.08.05); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/937378.html

lokalizacja: Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, pod brzozami / z ziemi / 2 owocniki obok siebie

uwagi:
fot. 979702

#2238
od 10-2009

ID: 311802 Russula exalbicans


leg. Romuald Tomaszewski (2016.05.20); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak u Ali Mikołajczyk / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy z domieszką dębu / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/844629.html

i

#4312
od 03-2010

2018.02.16 09:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311859 Russula clavipes


leg. Beata Łyszkowska (2017.09.04); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/943357.html

lokalizacja: Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy / z ziemi / 1 owocnik

uwagi:
fot. 979811

i

#4314
od 03-2010

2018.02.16 09:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311861 Galerina clavata


leg. Beata Łyszkowska (2017.11.16); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/979261.html

lokalizacja: Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami,: brzoza, topola, dąb / z ziemi wśród mchów / grupa kilku owocników

uwagi:
fot. 979814

i

#5016
od 07-2005

2018.02.17 20:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311905 Bolbitius reticulatus


leg. Grazyna Domian (2017.04.07); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Park Leśny w Strudze, 0,8 km na NW od mostu drogi krajowej nr 10 nad Płonią , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-84)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd w dolinie rzeki / na murszu drzewnym wymieszanym z ziemią, pod bukiem / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 980266
fot. 980267
fot. 980268
fot. 980269

i

#5017
od 07-2005

2018.02.17 20:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311906 Russula clavipes


leg. Grazyna Domian (2016.08.17); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: stara kopalnia iłów septariowych, 0,2 km na S od skrzyżowania ul. Nad Strumieniem z ul. Klonową w Szczecinie Płoni , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką Tp, Brz, Jrz, Db / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/869137.html

i

#5018
od 07-2005

2018.02.17 20:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311907 Tricholoma sciodes


leg. Grazyna Domian (2017.09.20); det. Tomasz Ślusarczyk (na podstawie zdjęć)

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na SE od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na ziemi pod bukami / w grupie - kilka owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/966579.html

i

#5020
od 07-2005

2018.02.17 20:48 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311909 Hemipholiota heteroclita


leg. Grazyna Domian (2017.10.03); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,8 km na E od Pucic , pow. goleniowski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-75)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na samotnej, dziuplastej brzozie / w grupie - 3 owocniki w różnym wieku

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/967632.html

i

#5021
od 07-2005

2018.02.17 20:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311910 Ceriporia reticulata


leg. Grazyna Domian (2017.11.07); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na NW od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na obumarłym, murszejącym Fomes fomentarius / rozpostarty

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/971862.html

i

#5022
od 07-2005

2018.02.17 21:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311911 Macrolepiota konradii


leg. Grazyna Domian (2017.11.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,8 km na NW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/971873.html

i

#5023
od 07-2005

2018.02.17 21:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 311912 Geastrum fimbriatum


leg. Grazyna Domian (2017.11.16); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Drawska, 1,3 km na E od Łaska w gm. Bierzwnik , pow. choszczeński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany nad jeziorem (Św, Bk, Brz, So) / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/963062.html

#2390
od 06-2014

ID: 311913 Peniophora limitata


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły nieużytek na skraju łąki - ols. / Powalone, martwe jesiony. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 980281
fot. 980282
fot. 980283
fot. 980284
fot. 980285
fot. 980286
fot. 980287
fot. 980288
fot. 980289
fot. 980290

#2391
od 06-2014

ID: 311914 Vuilleminia coryli


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Martwe, nieopadłe gałęzie leszczyny (Corylus avellana). / Gromadnie.

uwagi:
fot. 980297
fot. 980298
fot. 980299
fot. 980300
fot. 980301

#2392
od 06-2014

ID: 311938 Gloeoporus taxicola


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Zmurszałe, sosnowe żerdzie ogrodzeniowe. / Pojedynczo i w małych grupach w kilku miejscach.

uwagi:
fot. 980361
fot. 980362
fot. 980363
fot. 980364
fot. 980365

i

#4331
od 03-2010

2018.02.19 19:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311975 Russula densifolia


leg. Beata Łyszkowska (2017.0720); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/933846.html

lokalizacja: (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb. / z ziemi / duża grupa

uwagi:
fot. 980732

i

#4333
od 03-2010

2018.02.19 23:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 311984 Russula silvestris


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.20); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/933834.html

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, sosna, modrzew, brzoza, jodła / z ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
fot. 980748

(wypowiedź edytowana przez beata_lyszkowska 20.lutego.2018)

i

#4338
od 03-2010

2018.02.20 23:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 312003 Russula pectinatoides


leg. Beata Łyszkowska (2017.08.06); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/937406.html

lokalizacja: Pawlikowice, 1,5 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna, modrzew / z ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
fot. 980852

i

#5025
od 07-2005

2018.02.21 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312027 Peniophora limitata


leg. Grazyna Domian (2018.01.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką jesionów / na leżącej na ziemi jesionowej gałęzi / rozpostarty plackowato

uwagi:
fot. 980947
fot. 980948
fot. 980949

i

#4351
od 03-2010

2018.02.21 20:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 312028 Russula amoenolens


leg. Beata Łyszkowska (2017.08.19); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/942278.html

lokalizacja: Piłka , pow. miedzychodzki , woj. wielkopolskie (ATPOL: BC-71)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu / z ziemi / 1 owocnik

uwagi:
fot. 980955
fot. 980956

i

#5028
od 07-2005

2018.02.21 20:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312033 Sarcodontia crocea


leg. Grazyna Domian (2018.02.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,1 km na S od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: zadrzewienie przydrożne / na kikucie po ułamanym konarze starej jabłoni / rozpostarty

uwagi:
fot. 980976
fot. 980977
fot. 980978
fot. 980979

i

#5029
od 07-2005

2018.02.21 20:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312034 Laxitextum bicolor


leg. Grazyna Domian (2018.02.13); det. Krzysztof Kołodziejczyk (na podstawie zdjęć)

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od węzła autostrady A6 w Kijewie , pow. Szczecin , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ubogi grąd z domieszką sosen / na konarze powalonego Gb / rozpostarto-odgięty

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/979612.html

i

#5030
od 07-2005

2018.02.21 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312035 Phaeosolenia densa


leg. Grazyna Domian (2018.02.16); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na konarze powalonej topoli osiki / kilkaset owocników w plackowatych skupieniach

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/980210.html

i

#5031
od 07-2005

2018.02.21 20:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312036 Peniophora polygonia


leg. Grazyna Domian (2018.02.16); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las łęgowy / na konarach powalonej topoli osiki / rozpostarty

uwagi:
fot. 980985
fot. 980986
fot. 980987
fot. 980988

i

#5045
od 07-2005

2018.02.27 20:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312163 Russula velenovskyi


leg. Grazyna Domian (2017.07.13); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na ziemi pod bukami / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/933704.html

i

#5046
od 07-2005

2018.02.27 20:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312164 Russula densifolia


leg. Grazyna Domian (2017.07.31); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,7 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na ziemi pod bukami / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/937596.html

i

#5047
od 07-2005

2018.02.27 20:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312165 Russula pumila


leg. Grazyna Domian (2017.08.13); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg źródliskowy / na błotnistej ziemi przy korzeniach Alnus glutinosa / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/939814.html

i

#5048
od 07-2005

2018.02.27 20:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312167 Russula velutipes


leg. Grazyna Domian (2017.07.07); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,7 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi pod bukami / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/931308.html

#2393
od 06-2014

ID: 312186 Leccinum vulpinum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.08.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Zabrody , pow. kościerski , woj. pomorskie (ATPOL: CB-26)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Cladonio-Pinetum / Ściółka. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 981961
fot. 981962
fot. 981963
fot. 981964

#2394
od 06-2014

ID: 312187 Ascocoryne albida


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.21); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Drewno konstrukcyjne - fragment zmurszałej belki. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 981972
fot. 981973
fot. 981974
fot. 981975
fot. 981976
fot. 981977

i

#5051
od 07-2005

2018.03.01 11:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312200 Russula romellii


leg. Grazyna Domian (2017.07.18); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na NE od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna nad strumieniem / na ziemi pod bukami / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/934417.html

i

#5058
od 07-2005

2018.03.03 19:29 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 312254 Russula viscida


leg. Grazyna Domian (2017.10.09); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 m na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi pod bukami / w grupie - kilka owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/965773.html

(wypowiedź edytowana przez grazyna_domian 03.marca.2018)

#2397
od 06-2014

ID: 312294 Erythricium laetum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokły nieużytek na skraju łąki - ols. / Zmurszałe, opadłe gałęzie olchy. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 982377
fot. 982378
fot. 982379
fot. 982380
fot. 982381
fot. 982382
fot. 982383
fot. 982384
fot. 982385
fot. 982386

#2398
od 06-2014

ID: 312295 Laeticorticium roseum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla na skraju podmokłego nieużytku. / Martwe gałęzie Salix sp. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 982388
fot. 982389
fot. 982390
fot. 982391
fot. 982392
fot. 982393
fot. 982394
fot. 982395
fot. 982396
fot. 982397

i

#14238
od 12-2003

ID: 312493 Russula roseipes


leg. Mirosław Wantoch-Rekowski (2016.07.15); det. A. Mikołajczyk

eksykat: tak, A.M. / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/860796.html

lokalizacja: puszcza Darżlubska Wejherowo , pow. wejherowski , woj. pomorskie (ATPOL: CA-57)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buk, sosna / ziemia / kilka

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/860797.jpg

i

#7993
od 10-2007

2018.03.18 14:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 312596 Laccaria purpureobadia


leg. Jacek Nowicki (2016.09.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: okresowo zalewany pas lasu -olchy, brzozy, sosny i inne / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 1' 13" N i 19st 15' 14" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/874428.html

i

#7994
od 10-2007

2018.03.18 15:10 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 312597 Rhodocybe caelata


leg. Jacek Nowicki (2016.07.21); det. Ala Mikołajczyk - https://www.bio-forum.pl/messages/33/869358.html

eksykat: tak, u Błażeja Gierczyka i jeden okaz u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SW od wsi Gomunice, gm. Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; skraj, utwardzonej kamieniami i żwirem, drogi leśnej z brzozami / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 9' 53" N i 19st 28' 42,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/860959.html

i

#7995
od 10-2007

2018.03.18 15:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 312599 Entoloma undatum


leg. Jacek Nowicki (2016.09.10); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany; pobocze utwardzanej drogi leśnej / na ziemi, pod dębem / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 3' 33,35" N i 19st 30' 29,85" E

fot. 984719
fot. 984720
fot. 984721
fot. 984722

#2418
od 06-2014

ID: 312604 Episphaeria fraxinicola


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.02.08); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Powalony jesion - wewnętrzna strona kory. / Gromadnie.

uwagi:
Kolejne stanowisko w siedlisku podanym w zgłoszeniu: ID:310211;

fot. 984744
fot. 984745

#2419
od 06-2014

ID: 312605 Coprinellus marculentus


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.15); det. Błażej Gierczyk

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Obornik koński - pryzma. / Grupa około 30 owocników.

uwagi:
Bio-forum.

#2420
od 06-2014

ID: 312606 Exidia nigricans


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.12); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Ubiegłoroczna łodyga bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris). / Grupa owocników w różnym wieku.

uwagi:
(Fot.1-4)
Bio-forum
Zgłoszenie uzasadnione nietypowością substratu.

i

#7997
od 10-2007

2018.03.19 20:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 312624 Tubaria dispersa


leg. Jacek Nowicki (2016.06.04); det. Marek Kozłowski

eksykat: tak, u Marka Kozłowskiego / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok; gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawiasta dróżka na stoku z liściastymi nasadzeniami / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 13' 48,5" N i 19st 24' 23" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/849786.html

i

#7998
od 10-2007

2018.03.20 18:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 312645 Laccaria bicolor


leg. Jacek Nowicki (2016.09.03); det. Marek Kozłowski

eksykat: tak, u Marka Kozłowskiego / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: okresowo zalewany pas lasu -olchy, brzozy, sosny i inne / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 1' 12" N i 19st 15' 12" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/874440.html

i

#4405
od 03-2010

2018.03.27 21:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 312723 Tricholoma albobrunneum


leg. Beata Łyszkowska (2017.10.10); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, brzoza, dąb / z ziemi / 4 owocniki obok siebie

uwagi:
fot. 985920
fot. 985921
fot. 985922

#2438
od 06-2014

ID: 312927 Brevicellicium olivascens


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.04.03); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Pojedynczy owocnik na zmurszałym pędzie Rubus idaeus. /

uwagi:
fot. 987492
fot. 987493
Bio-forum.
fot. 987494
fot. 987495
fot. 987496
fot. 987497
fot. 987498
fot. 987499

i

#4417
od 03-2010

2018.04.07 08:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 312935 Tricholoma aestuans


leg. Beata Łyszkowska (2017.09.27); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/987467.html

lokalizacja: Hermanów , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowy / z ziemi, we mchu / 2 owocniki obok siebie

uwagi:
fot. 987541
fot. 987542
fot. 987543

#2264
od 10-2009

ID: 313028 Sarcoscypha austriaca


leg. Romuald Tomaszewski (2018.04.08); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa / na leżącej gałązce liściastego / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 988314
fot. 988315

i

#4426
od 03-2010

2018.04.19 18:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 313121 Calloria neglecta


leg. Beata Łyszkowska (2018.04.19); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Chechło Pierwsze , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: teren ruderalny przy torowisku PKP / ubiegłoroczne łodygi pokrzywy zwyczajnej / masowo

uwagi:
fot. 988925
fot. 988926
Grzyb pospolity na terenie tego ATPOL. Obserwowany na wielu stanowiskach.

#23
od 04-2016

2018.04.23 19:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Witold Wacnik (wit)

ID: 313246 Pleurotus pulmonarius


leg. Witold Wacnik (22.04.2018); det. Witold Wacnik

eksykat: / fot.: TAK / notatka:

lokalizacja: Przyłęk , pow. kolbuszowski , woj. Polska

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Buczyna / na powalonych bukach / grupy po 20 sztuk

uwagi:
Rezerwat Buczyna w Przyłękufot. 989607fot. 989608fot. 989609fot. 989610

#2457
od 06-2014

ID: 313253 Athelia epiphylla


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.20); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Kora martwego jesionu / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

i

#8012
od 10-2007

2018.04.24 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313314 Russula gracillima


leg. Jacek Nowicki (2017.09.24); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, gł. dęby, również sosny i brzozy / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 6' 51,5" N i 19st 25' 7,4" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/949151.html

i

#8013
od 10-2007

2018.04.24 21:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313315 Russula sardonia


leg. Jacek Nowicki (2017.10.12); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 5' 18" N i 19st 21' 51" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/974294.html

i

#8014
od 10-2007

2018.04.24 21:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313316 Russula clavipes


leg. Jacek Nowicki (2017.10.29); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy, w zasięgu znajdzie się brzozę, świerka i dąb / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 3' 52,7" N i 19st 22' 30" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/975265.html

i

#8015
od 10-2007

2018.04.24 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313321 Russula caerulea


leg. Jacek Nowicki (2017.09.02); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy -sosna, buk, dąb / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 2' 30,8" N i 19st 21' 34,2" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/945956.html

i

#8016
od 10-2007

2018.04.24 21:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313322 Russula amoenolens


leg. Jacek Nowicki (2017.09.09); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 9' 1,6" N i 19st 34' 51,8" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944844.html

i

#8017
od 10-2007

2018.04.24 21:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313323 Russula ionochlora


leg. Jacek Nowicki (2017.06.15); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, wiązy, brzozy / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 11' 47,3" N i 19st 22' 50,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/927285.html

i

#8018
od 10-2007

2018.04.24 21:59 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313324 Russula parazurea


leg. Jacek Nowicki (2017.09.01); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -grab, brzoza, dąb i inne / na ziemi / grupa ponad 20 owocników

uwagi:
51st 11' 45,3" N i 19st 22' 53" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/945932.html

i

#8019
od 10-2007

2018.04.24 22:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313325 Russula graveolens


leg. Jacek Nowicki (2017.07.15); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, modrzewie, buki / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 1' 11" N i 19st 29' 18,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/933639.html

i

#8021
od 10-2007

2018.05.02 11:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313484 Russula aurora


leg. Jacek Nowicki (2017.07.08); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 9' 6,7" N i 19st 34' 58,9" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944915.html

i

#8022
od 10-2007

2018.05.02 11:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313485 Russula velenovskyi


leg. Jacek Nowicki (2017.07.29); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, sosny, brzoza, osika, leszczyna / na ziemi, pod krzewem leszczyny / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 9' 26,5" N i 19st 33' 43,2" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/935862.html

i

#8023
od 10-2007

2018.05.03 17:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313504 Russula velenovskyi


leg. Jacek Nowicki (2017.09.02); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Lipie, gm. Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 2' 28,5" N i 19st 24' 8,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/945943.html

i

#8024
od 10-2007

2018.05.03 17:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313506 Russula laccata


leg. Jacek Nowicki (2016.10.01); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S od wsi Kijów ( cz.prawobrzeżnej ), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników ( >50 )

uwagi:
51st 1' 25,45" N i 19st 16' 13" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/879868.html

i

#8030
od 10-2007

2018.05.03 18:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313513 Pleurotus calyptratus


leg. Jacek Nowicki (2018.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -gł. osiki / na martwych, stojących osikach / kilkanaście owocników na dwóch drzewach

uwagi:
51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E

fot. 991482
fot. 991483
fot. 991484
fot. 991485

i

#8031
od 10-2007

2018.05.03 18:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313515 Pleurotus calyptratus


leg. Jacek Nowicki (2018.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km W od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grupa osik na skraju lasu / na leżącej gałęzi osiki / jeden owocnik

uwagi:
51st 9' 58,25" N i 19st 33' 8,4" E

fot. 991489
fot. 991490

#2466
od 06-2014

ID: 313521 Sistotrema cf. porulosum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.04.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z udziałem sosny. / Zmurszała, zalegająca w ściółce gałązka lipowa (Tilia cordata). / Klika placowo rozmieszczonych owocników na niewielkim fragmencie substratu.

uwagi:
Bio-forum

#2467
od 06-2014

ID: 313522 Belonidium mollissimum s.l.


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Ubiegłoroczna łodyga Urtica dioica. / Grupka owocników.

uwagi:
Bio-forum.

i

#8033
od 10-2007

2018.05.04 13:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313533 Encoelia furfuracea


leg. Jacek Nowicki (2018.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wojciechów, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, robinia, leszczyna i in / na martwych pędach leszczyny / kilkadziesiąt owocników na dwóch pędach

uwagi:
51st 10' 34" N i 19st 29' 28,4" Efot. 991576fot. 991577

i

#8034
od 10-2007

2018.05.04 13:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313534 Sarcoscypha sp


leg. Jacek Nowicki (2018.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Wojciechów, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, robinia, leszczyna, jabłoń / na gałęzi liściastego zagrzebanej w ściółce i ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 10' 35,5" N i 19st 29' 28,2"

fot. 991581
fot. 991582

i

#8035
od 10-2007

2018.05.04 13:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313535 Sarcoscypha austriaca


leg. Jacek Nowicki (2018.04.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasta kępa drzew i krzewów -gł.robinie / na gałązkach zagrzebanych w ściółce / 4 owocniki na 4 gałązkach

uwagi:
51st 9' 15,7" N i 19st 31' 38,9" E

fot. 991587
fot. 991588
fot. 991589

i

#8039
od 10-2007

2018.05.10 19:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313655 Pleurotus calyptratus


leg. Jacek Nowicki (2018.04.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,4 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu -osiki, brzozy i inne / na martwej, stojącej osice / grupa co najmniej 9 owocników

uwagi:
50st 59' 36,9" N i 19st 22' 34" E

fot. 992694
fot. 992695
fot. 992696

(wypowiedź edytowana przez gonzo 10.maja.2018)

i

#8040
od 10-2007

2018.05.10 19:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313656 Entoloma vernum


leg. Jacek Nowicki (2018.04.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km S od wsi Wikłów, gm. Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty pas lasu -gł. brzozy / na ziemi / rozproszona grupa ponad 40 owocników

uwagi:
50st 59' 22,8" N i 19st 17' 39,5" E

fot. 992703
fot. 992704
fot. 992705

siedlisko
fot. 992706

i

#8041
od 10-2007

2018.05.10 19:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313657 Steccherinum bourdotii


leg. Jacek Nowicki (2018.04.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia na skraju lasu, nad strugą -olchy, świerki, sosny i inne / na leżącej gałęzi liściastego / grupa kilku owocników

uwagi:
50st 59' 48,5" N i 19st 20' 18,9" E

fot. 992710
fot. 992711

i

#8042
od 10-2007

2018.05.10 19:53 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 313658 Plectania melastoma


leg. Jacek Nowicki (2018.04.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -brzozy, osika / na brzozowych gałązkach zagrzebanych w ściółce / kilkanaście owocników na kilku gałązkach

uwagi:
51st 6' 55" N i 19st 24' 23" E

fot. 992719
fot. 992720
fot. 992721

i dwie trochę podhodowane w domu
fot. 992722
fot. 992723
fot. 992724

#40
od 04-2009

ID: 313762 Mycenastrum corium


leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek (2018.04.14); det. Anna Kujawa

eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Stawy Smogulec , pow. wągrowiecki , woj. wielkopolskie (ATPOL: CC-21) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 272148)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grobla stawu / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 993391

#2477
od 06-2014

ID: 313970 Hemimycena cucullata


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.09.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Ściółka. / Grupka 7 owocników.

uwagi:
Bio-forum

#2478
od 06-2014

ID: 313971 Brunnipila palearum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.04.17); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Słoma żytnia (Secale cereale). / Masowo.

uwagi:
Bio-forum.

#2479
od 06-2014

ID: 313972 Velutarina rufo-olivacea


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Ubiegłoroczny pęd Rubus sp. / 5 apotecjów w rozproszeniu.

uwagi:
Bio-forum

#2480
od 06-2014

ID: 313973 Tremella versicolor


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.03.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego z domieszką sosny. / Peniophora incarnata na martwej, nieopadłej gałęzi Salix xsepulcralis. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

i

#8061
od 10-2007

2018.06.13 17:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 314553 Lachnum ciliare


leg. Jacek Nowicki (2018.05.19); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb / na dębowych liściach gnijących w ściółce / dość licznie

uwagi:
51st 1' 36,5" N i 19st 30' 38,9" E

fot. 999945
fot. 999946

fot. 999947

i

#8062
od 10-2007

2018.06.13 17:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 314554 Pulvinula convexella


leg. Jacek Nowicki (2018.05.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze leśnej drogi w obniżeniu terenu / na ziemi, pośród mchów i wątrobowców / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 2' 44,7" N i 19st 24' 28" E

fot. 999953
fot. 999954
fot. 999955
fot. 999956

i

#8063
od 10-2007

2018.06.13 18:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 314557 Mitrula paludosa


leg. Jacek Nowicki (2018.05.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od dz. Wymysłówek ( Radomsko), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, fragment dróżki okresowo zalewany wodą / na szczątkach roślinnych przemieszanych z ziemią / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
fot. 999962
fot. 999963
fot. 999964
fot. 999965

#2512
od 06-2014

ID: 314763 Galerina paludosa


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Samociążek , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-06)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Niewielkie oczko wodne otoczone świerczyną w borze sosnowym. / Sphagnum sp. / Kilka owocników.

uwagi:
fot. 1001609
fot. 1001610
fot. 1001611
fot. 1001612
fot. 1001613
fot. 1001614
fot. 1001615

i

#5083
od 07-2005

2018.06.24 19:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314787 Russula brunneoviolacea


leg. Grazyna Domian (2017.09.09); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/964735.html

i

#5084
od 07-2005

2018.06.24 19:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314788 Heteromycophaga glandulosae


leg. Grazyna Domian (2018.04.02); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las grądowy / na owocnikach Exidia glandulosa / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1001829
fot. 1001830
fot. 1001831

i

#5085
od 07-2005

2018.06.24 19:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314789 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2018.04.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,6 km na W od Rynicy w gminie Widuchowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / na konarach leszczyny / pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 1001836
fot. 1001837
fot. 1001838

i

#5086
od 07-2005

2018.06.24 20:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314791 Plicaturopsis crispa


leg. Grazyna Domian (2018.04.11); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,6 km na E od Rynicy w gm. Widuchowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / na konarach leszczyny / masowo

uwagi:
fot. 1001843
fot. 1001844
fot. 1001845

i

#5087
od 07-2005

2018.06.24 20:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314792 Sarcoscypha austriaca


leg. Grazyna Domian (2018.04.21); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 1,1 km na NW od Chrapowa w gm. Pełczyce , pow. choszczeński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-27)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / na zagrzebanej w ziemi gałązce Js / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 1001849
fot. 1001850

i

#5088
od 07-2005

2018.06.24 21:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314793 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2018.04.28); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 0,4 km na N od osady Trzaski w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: koryto rzeki ze złomami / na leżącej w wodzie kłodzie liściastej / w grupie - ok. 30 owocników

uwagi:
fot. 1001885
fot. 1001886
fot. 1001887

i

#5096
od 07-2005

2018.06.27 08:12 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314834 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2018.05.01); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: 2,3 km na NE od Barlinka , pow. myśliborski , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łozowisko nad jeziorem / na gałęziach łozy / rozpostarto-odgięty, licznie

uwagi:
fot. 1002252
fot. 1002253
fot. 1002254

i

#5097
od 07-2005

2018.06.27 08:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314835 Tephrocybe palustris


leg. Grazyna Domian (2018.06.23); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, ok. 1,5 km na N od miejscowości Stolec w gminie Dobra , pow. policki , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-62)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: brzezina bagienna / wśród torfowców / w grupach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1002260
fot. 1002261
fot. 1002262
fot. 1002263

i

#5099
od 07-2005

2018.06.27 08:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 314837 Xerocomus pruinatus


leg. Grazyna Domian (2018.06.25); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną (pobocze drogi przy oddz. 249a) , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-83)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi dolinnej w sąsiedztwie łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego (91F0) / na ziemi / 2 zrośnięte owocniki

uwagi:
fot. 1002270
fot. 1002271
fot. 1002272
fot. 1002273
fot. 1002274

#2524
od 06-2014

ID: 315039 Ramsbottomia macracantha


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.05); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko - podmokła enklawa przy ścianie lasu liściastego. / Gliniasta ziemia. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.
fot. 1003325
fot. 1003326
fot. 1003327
fot. 1003328
fot. 1003329
fot. 1003330

#2525
od 06-2014

ID: 315041 Coprinopsis urticicola


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.09); det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła łąka - ols. / Trawy, rośliny zielne. / Gromadnie - pojedynczo i w grupkach.

uwagi:
Bio-forum.

#2526
od 06-2014

ID: 315043 Pachyella violaceonigra


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.11); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Samociążek , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-06)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Oczko wodne otoczone świerczyną w borze sosnowym. / Osad denny, zmurszałe drewno (świerk, wierzba(?)). / Do 50 owocników - pojedynczo i w grupach.

uwagi:
Bio-forum.

i

#5109
od 07-2005

2018.07.01 21:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 315061 Hymenochaete tabacina


leg. Grazyna Domian (2018.06.30); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Drawska, 1 km na S od Nowej Korytnicy w gm. Drawno , pow. choszczeński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: BC-12)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg nad rzeką Korytnicą / na gałęziach leszczyny / rozpostarto-odgięty, na kilku gałęziach

uwagi:
fot. 1003458
fot. 1003459
fot. 1003460

#2527
od 06-2014

ID: 315064 Brunnipila fuscescens


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko, przy ścianie lasu liściastego. / Ubiegłoroczne liście Quercus sp. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

#2528
od 06-2014

ID: 315065 Lachnum rhytismatis


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko przy ścianie lasu liściastego. / Ubiegłoroczne liście Quercus sp. / Masowo.

uwagi:
Bio-forum.

#13819
od 05-2009

ID: 315071 Russula versatilis


leg. Mirosław Gryc (2017,07,28 ); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, zdecydowana przewaga grabu / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 1003539

#13820
od 05-2009

ID: 315072 Russula romellii


leg. Mirosław Gryc (2017.07.02); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: w wątku

lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pierwsza grupa - las liściasty; druga grupa - las mieszany z przewagą świerka / na ziemi / po kilka owocników

uwagi:
Ze względu na małą odległość uznaję dwie kolekcje z tego samego dnia jako jedno stanowisko;
wątek 977614
wątek 979078

#13821
od 05-2009

ID: 315073 Russula pectinatoides


leg. Mirosław Gryc (2017.07.07); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: fragment ciemnego zadrzewienia ze zdecydowana przewagą grabu / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 1003542

#13822
od 05-2009

ID: 315074 Russula acrifolia


leg. Mirosław Gryc (2017.07.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: około1,5 km na E od Ogrodniczek , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las iglasty: sosna, świerk / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
fot. 1003547

#13823
od 05-2009

ID: 315075 Russula acrifolia


leg. Mirosław Gryc (2017.07.16); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-02)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty; dąb, grab inne rzadziej / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
fot. 1003553

#13829
od 05-2009

ID: 315085 Russula violacea


leg. Mirosław Gryc (2017.07.21); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty / na ziemi / kilka owocników u podstawy starej topoli

uwagi:
fot. 1003615

#13831
od 05-2009

ID: 315087 Russula lundellii


leg. Mirosław Gryc (2017.09.15); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak / fot.: tak / notatka: więcej info w wątku

lokalizacja: Około 1 km na S od Ogrodniczek , pow. białostocki , woj. podlaskie (ATPOL: GC-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie, w miejscu wyrastania grzybów wybitnie liściaste / na ziemi / kilkanaście owocników wokół starej brzozy

uwagi:
fot. 1003618

#2529
od 06-2014

ID: 315115 Kotlabaea deformis


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.17); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego. / Osad (ściółka - mchy, liście) - po zejściu wody. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

#2530
od 06-2014

ID: 315116 Mollisia rabenhorstii


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.06.24); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko przy ścianie lasu liściastego. / Ubiegłoroczne liście Quercus sp. / Nielicznie na kilku liściach.

uwagi:
Bio-forum.
fot. 1003824
fot. 1003825
fot. 1003826

#2341
od 10-2009

ID: 315142 Boletus depilatus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.06.29); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
Owocniki zostały znalezione 28 i 29 czerwca 2018.
W parku w Krasnem Boletus depilatus i Boletus impolitus rosną razem przemieszane ze sobą.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1002728.html

#2342
od 10-2009

ID: 315143 Amanita strobiliformis


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1003692.html

#2533
od 06-2014

ID: 315213 Hydnellum ferrugineum


leg. Przemysław Drzewiecki (2017.08.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: - / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: okolice wsi Bielawy , pow. chojnicki , woj. pomorskie (ATPOL: CB-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Bór sosnowy z udziałem brzozy. / Na ziemi - przy bruździe pasa przeciwpożarowego. / Grupa kilku owocników.

uwagi:
Bio-forum

#2357
od 10-2009

ID: 315330 Melastiza flavorubens


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.08); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony) / ziemia / grupami i pojedynczo,kilkadziesiąt owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1004799.html

i

#8087
od 10-2007

2018.07.13 18:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315399 Galerina tibiicystis


leg. Jacek Nowicki (2018.07.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km SE od przysiółka Gać, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne torfowisko / w mchach torfowcowych, na obrzeżach ''oczka'' / licznie ( ponad 140 owocników na ok. 60 mkw wycinku terenu )

uwagi:
51st 0' 42" N i 19st 19' 48" E

siedlisko
fot. 1005223
.
wybrane owocniki
fot. 1005224
fot. 1005225
fot. 1005226
fot. 1005227
fot. 1005228

i

#8089
od 10-2007

2018.07.13 18:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315401 Volvariella bombycina


leg. Jacek Nowicki (2018.06.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę kustoszowi bazy, Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grupa osik w lesie mieszanym -dęby, osiki, sosny, brzozy / wewnątrz drzewa, w dziupli martwej osiki / przynajmniej dwa owocniki

uwagi:
51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E

fot. 1005241
fot. 1005242
fot. 1005243
fot. 1005244

i

#8092
od 10-2007

2018.07.13 19:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315404 Panaeolus subbalteatus


leg. Jacek Nowicki (2018.06.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sterta obornika składowanego na obrzeżach pola uprawnego / na obrzeżach sterty, na gnijącym materiale roślinnym / grupa kilku owocników (6)

uwagi:
51st 8' 37,4" N i 19st 31' 30,8" E

fot. 1005268
fot. 1005269
fot. 1005270
fot. 1005271

i

#8093
od 10-2007

2018.07.13 19:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315405 Cordyceps militaris


leg. Jacek Nowicki (2018.06.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice , pow. piotrkowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany ( gł. graby, brzozy ) przechodzący w ols / na zagrzebanych w ziemi larwach / dwa owocniki

uwagi:
51st 10' 8,3" N i 19st 35' 34" E

fot. 1005275
fot. 1005276

#2375
od 10-2009

ID: 315516 Xerocomus rubellus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.17); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd grabowo-dębowy / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 1006401
fot. 1006402
fot. 1006403

(wypowiedź edytowana przez roto 17.lipca.2018)

i

#8099
od 10-2007

2018.07.18 20:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315535 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, osiki i inne / na murszejącym, leżącym na ziemi fragmencie brzozowej gałęzi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 9' 13,7" N i 19st 33' 2,5" E

fot. 1006657
fot. 1006658
fot. 1006659

siedlisko
fot. 1006660

i

#8100
od 10-2007

2018.07.18 20:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315536 Flammulaster muricatus


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice , pow. piotrkowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty przechodzący w ols -graby, brzozy, leszczyny, olchy / na zmurszałym fragmencie pnia leżącym na błotnistej ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 10' 8,5" N i 19st 35' 34,5" E

fot. 1006665
fot. 1006666
fot. 1006667

i

#8101
od 10-2007

2018.07.18 20:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315537 Polyporus tuberaster


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -dęby, brzozy, osiki, leszczyny / na wpółleżącej, spadłej gałęzi dębowej / dwa owocniki zrośnięte trzonami

uwagi:
51st 9' 2,5" N i 19st 33' 44,5" E

fot. 1006673
fot. 1006674

siedlisko
fot. 1006675

i

#8102
od 10-2007

2018.07.18 20:58 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315538 Pezicula carpinea


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby, leszczyny / na grabowej gałęzi pozostawionej po wycince / grupa kilkuset owocników

uwagi:
51st 9' 7,5" N i 19st 34' 57" E

fot. 1006681
fot. 1006682
fot. 1006683
fot. 1006684

i

#8103
od 10-2007

2018.07.18 21:40 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315539 Lactarius bertillonii


leg. Jacek Nowicki (2018.06.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 190464)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany; pobocze leśnej drogi / na ziemi, pod dębami czerwonymi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
fot. 1006689
fot. 1006690
fot. 1006691

i

#8106
od 10-2007

2018.07.18 22:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315542 Henningsomyces candidus


leg. Jacek Nowicki (2018.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda, gm.Gidle , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-66)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmakający las mieszany -gł. sosny, brzozy, z bogatym mszystym runem / na zmurszałym fragmencie pnia padłej, młodej brzozy / kilkaset owocników w skupiskach

uwagi:
51st 0' 38,2" N i 19st 28' 49,2" E

fot. 1006704
fot. 1006705
fot. 1006706
fot. 1006707

i

#8107
od 10-2007

2018.07.18 22:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315543 Delicatula integrella


leg. Jacek Nowicki (2018.06.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SE od osady Brylisko, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzozy, graby, sosny, świerki i inne / na gnijących fragmentach drzew na pół zagrzebanych w z ziemi / kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach

uwagi:
51st 1' 5,5" N i 19st 27' 52" E

fot. 1006713
fot. 1006714
fot. 1006715

i

#8108
od 10-2007

2018.07.18 22:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315544 Erythricium laetum


leg. Jacek Nowicki (2018.04.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 258547)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad rz. Widzówką -olchy, wierzby, brzozy, świerki / na gałęziach zagrzebanych w ściółce / na powierzchni kilku arów znaleziony na kilku gałęziach

uwagi:
51st 00' 29,6' N i 19st 23' 41,1" E

fot. 1006721
fot. 1006722
fot. 1006723
fot. 1006724

i

#8109
od 10-2007

2018.07.18 22:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315545 Ciboria caucus


leg. Jacek Nowicki (2018.03.31); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodnik sosnowy z brzózkami i rzadziej innymi / na gnijących w ściółce kotkach krzewu wierzby / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
51st 6' 48,3" N i 19st 25' 51" E

fot. 1006733
fot. 1006734
fot. 1006735
fot. 1006736
fot. 1006737
fot. 1006738
fot. 1006739

i

#8111
od 10-2007

2018.07.19 17:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315552 Steccherinum fimbriatum


leg. Jacek Nowicki (2018.04.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad rz. Widzówką -olchy, wierzby, brzozy, świerki / na gałęziach leżących na ziemi, na pół zagrzebanych w ziemi i runie / dość licznie, na kilkunastu gałęziach

uwagi:
51st 0' 30" N i 19st 23' 41" E

fot. 1006817
fot. 1006818
fot. 1006819
fot. 1006820
fot. 1006821

W lutym i listopadzie 2017 znajdowałem go tam równie licznie.

i

#8112
od 10-2007

2018.07.19 18:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315553 Stereum ochraceoflavum


leg. Jacek Nowicki (2018.02.03); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km SW od osady Brylisko, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las mieszany -osiki, świerki, brzozy, olchy i inne / na pozostawionych po wycince gałęziach, gł. osik / dość licznie

uwagi:
51st 1' 1" N i 19st 27' 16,5" E

fot. 1006825
fot. 1006826

i

#8113
od 10-2007

2018.07.19 18:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315555 Hymenochaete tabacina


leg. Jacek Nowicki (2018.02.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, trześnia, osika i inne / na powalonym drzewku liściastym, prawdopodobnie trześni / bardzo licznie; owocniki pokrywały pień i gałęzie na kilku metrach, prawie jednym cięgiem

uwagi:
51st 6' 55" N i 19st 24' 36,5" E

fot. 1006850
fot. 1006851
fot. 1006852
fot. 1006853
fot. 1006854

i

#8114
od 10-2007

2018.07.19 18:42 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315558 Xylodon radula


leg. Jacek Nowicki (2018.02.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mocno przetrzebiony las mieszany -sosny, dęby, osiki, brzozy, trześnie i inne / na powalonym drzewku liściastym / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 6' 52" N i 19st 24' 31" E

fot. 1006880
fot. 1006881
fot. 1006882
fot. 1006883

siedlisko
fot. 1006884

i

#8115
od 10-2007

2018.07.19 18:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315561 Cenangium acuum


leg. Jacek Nowicki (2018.02.17); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, trześnia, osika i inne / pozostawione, po wycince powalonych drzew, sosnowe gałęzie; na igłach / licznie

uwagi:
51st 6' 59" N i 19st 24' 41" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/981247.html

i

#8116
od 10-2007

2018.07.19 19:00 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315562 Erythricium laetum


leg. Jacek Nowicki (2018.03.25); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km SW od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas olsu nad rz. Radomką / na gałęziach leżących na ziemi / w dwóch nieodległych punktach

uwagi:
51st 2' 35,5" N i 19st 24' 48" E

fot. 1006901
fot. 1006902
fot. 1006903
fot. 1006904

i

#8118
od 10-2007

2018.07.19 19:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315564 Coprinellus domesticus


leg. Jacek Nowicki (2018.05.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska -zach. stok, gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -brzozy, robinie, topole i inne / na pozostawionych po przecince, murszejących drzewkach / licznie, w wielu punktach

uwagi:
Namiary jednego z punktów: 51st 11' 58" N i 19st 25' 11" E

fot. 1006919
fot. 1006920
fot. 1006921
fot. 1006922

i

#8119
od 10-2007

2018.07.19 19:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315566 Panaeolus subbalteatus


leg. Jacek Nowicki (2018.05.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa drzew na granicy pól i lasów, polanka wykorzystywana od lat jako składowisko słomy, obornika etc. / na obrzeżach sterty, na gnijącym materiale roślinnym / kilka owocników w dwóch grupkach

uwagi:
51st 11' 42" N i 19st 23' 48,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/996908.html

i

#8120
od 10-2007

2018.07.19 20:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315573 Kotlabaea deformis


leg. Jacek Nowicki (2018.05.26); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, 0,5 km SW od zbiornika wodnego Wymysłówek, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb i inne; błotniste, rozjeżdżone skrzyżowanie dróżek leśnych / na ziemi, na skarpach kolein / kilkaset owocników w trzech skupiskach

uwagi:
51st 3' 35,4" N i 19st 23' 32,5" E

fot. 1006974
fot. 1006975
fot. 1006976
fot. 1006977
fot. 1006978
fot. 1006979
fot. 1006980
.
siedlisko
fot. 1006981

i

#8121
od 10-2007

2018.07.19 20:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315575 Peziza michelii


leg. Jacek Nowicki (2018.06.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: utwardzana droga leśna w lesie mieszanym -sosny, brzozy, dęby i inne / na ziemi / grupa kilkudziesięciu owocników

uwagi:
51st 3' 53" N i 19st 22' 12,8" E

fot. 1006988
fot. 1006989
fot. 1006990
fot. 1006991
fot. 1006992

i

#8122
od 10-2007

2018.07.19 20:34 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315576 Therrya pini


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S od wsi Hucisko, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na gałęziach powalonej sosny / licznie

uwagi:
51st 9' 27" N i 19st 30' 58" E

fot. 1007006
fot. 1007007
fot. 1007008
fot. 1007009
fot. 1007010
fot. 1007011
fot. 1007012
.
siedlisko
fot. 1007013

i

#8123
od 10-2007

2018.07.19 20:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315578 Pezicula eucrita


leg. Jacek Nowicki (2018.07.14); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km S od wsi Hucisko, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na gałęziach i pniu powalonej sosny, na korze / licznie

uwagi:
51st 9' 27" N i 19st 30' 58" E

fot. 1007047
fot. 1007048
fot. 1007049
fot. 1007050
fot. 1007051
fot. 1007052
.
siedlisko
fot. 1007053

Występowały wraz z Therrya pini -id315576

i

#8124
od 10-2007

2018.07.19 20:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315579 Stropharia rugosoannulata


leg. Jacek Nowicki (2018.07.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,6 km E od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśne pole, miejsce składowania m.in. trocin z pobliskiego zakładu stolarskiego / na obrzeżach stery gnijących trocin / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 2' 51" N i 19st 24' 46,5" E

fot. 1007058
fot. 1007059
.
siedlisko
fot. 1007060

#2384
od 10-2009

ID: 315588 Psathyrella conopilus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.16); det. R.Tomaszewski,potwierdził B.Gierczyk na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa(buk,grab,jesion,miłorząb) / Ziemia / grupa kilku owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1005932.html

#2395
od 10-2009

ID: 315656 Marasmiellus tricolor


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.20); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,trawnik / ziemia / grupa ok.20 owocników

uwagi:
fot. 1007396
fot. 1007397

#2396
od 10-2009

ID: 315657 Gyroporus castaneus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.21); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy) / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 1007401
fot. 1007402

i

#8131
od 10-2007

2018.08.01 15:32 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315985 Thelephora caryophyllea


leg. Jacek Nowicki (2018.07.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: brak, uległ zniszczeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. stok; gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 154222)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: sztuczne nasadzenia sosnowe i mieszane / na ziemi / masowo

uwagi:
fot. 1009533
fot. 1009534
fot. 1009535
inna grupa
fot. 1009536

i

#8132
od 10-2007

2018.08.01 15:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315986 Bolbitius reticulatus


leg. Jacek Nowicki (2018.07.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby i inne / na kłodzie padłego wiązu (?), przy korzeniach / jeden owocnik

uwagi:
51st 11' 48" N i 19st 22' 51" E

fot. 1009541
fot. 1009542
fot. 1009543

i

#8133
od 10-2007

2018.08.01 15:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315987 Helvella lacunosa


leg. Jacek Nowicki (2018.07.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E od wsi Czyżów, gm.Kleszczów , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: młodniki sosnowe u podnóża Góry Kamieńskiej / na ziemi, na poboczu drogi leśnej / dwa zrośnięte owocniki

uwagi:
51st 12' 38" N i 19st 24' 10" E

fot. 1009548
fot. 1009549

siedlisko
fot. 1009550

i

#8134
od 10-2007

2018.08.01 16:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 315988 Xerocomus rubellus


leg. Jacek Nowicki (2018.07.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topole, brzozy, karagana, robinia / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 13' 48,5" N i 19st 24' 44,5" E

fot. 1009555
fot. 1009556

siedlisko
fot. 1009557

i

#8136
od 10-2007

2018.08.02 17:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316019 Artomyces pyxidatus


leg. Jacek Nowicki (2018.07.22); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 101212)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, przy strumieniu / na murszejącym kikucie pnia wierzby / grupa 3 owocników

uwagi:
51st 1' 9,7" N i 19st 27' 30,7" E

fot. 1009635
fot. 1009636
fot. 1009637

#100
od 11-2017

ID: 316027 Bolbitius coprophilus


leg. Jan Kowalski (2018.07.31); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: - / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Lublin , pow. M. Lublin , woj. lubelskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: nieużytki / na końskiej kupie / w grupie, około 10

uwagi:
Zeschnięte.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1009286.html

#2438
od 10-2009

ID: 316050 Boletus radicans


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.26); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa,dalej dęby / ziemia / pojedynczo trzy owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1008374.html
Wyrwane i porzucone owocniki znaleziono 26 i 28 lipca 2018

#2439
od 10-2009

ID: 316051 Pluteus cinareofuscus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.07.31); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa(buk,grab,jesion,miłorząb) / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1009432.html

#2440
od 10-2009

ID: 316052 Scleroderma bovista


leg. Romuald Tomaszewski (2018.08.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul Mazowiecka , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sklep z roślinami ozdobnymi / ziemia / pojedynczo trzy owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1009674.html

i

#162
od 11-2011

ID: 316138 Mucronella bresadolae


leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer (2013.10.25); det. Darek Karasiński

eksykat: TAK, u DK / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: lesnictwo Bakowo, oddział 14d , pow. gdański , woj. pomorskie (ATPOL: CA-99) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 316137)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszkami / pień martwej daglezji / grupowo

uwagi:
potwierdzenie ID 316137
fot. 1010415fot. 1010416fot. 1010417fot. 1010418

i

#5141
od 07-2005

2018.08.06 13:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316195 Russula olivacea


leg. Grazyna Domian (2018.06.25); det. R. Tomaszewski i A. Mikołajczyk (na podstawie zdjęć)

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Przełęczy Trzech Braci , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna w pobliżu źródliska / na ziemi pod bukami / w grupie - kilka owocników

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1002063.html

i

#5143
od 07-2005

2018.08.06 14:04 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316197 Lentinus tigrinus


leg. Grazyna Domian (2018.07.06); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na N od Wysokiej Gryfińskiej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: strefa przybrzeżna śródleśnego oczka wodnego / na kłodach i cienkim pniaku drzew liściastych / pojedynczo, w grupkach i wiązkach - łącznie kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1010973
fot. 1010974
fot. 1010975
fot. 1010976
fot. 1010977

i

#5146
od 07-2005

2018.08.06 14:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316200 Perenniporia medulla-panis


leg. Grazyna Domian (2018.07.26); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd w dolinie strumienia / na odziomku po dawno ściętym dębie / rozpostarty wewnątrz i na zewnątrz odziomka

uwagi:
fot. 1011001
fot. 1011002
fot. 1011003
fot. 1011004
fot. 1011005

i

#5148
od 07-2005

2018.08.06 15:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316205 Xerocomus rubellus


leg. Grazyna Domian (2018.07.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna na stoku doliny strumienia / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 1011031
fot. 1011032
fot. 1011033
fot. 1011034
fot. 1011035
fot. 1011036

i

#5150
od 07-2005

2018.08.06 15:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316207 Boletus appendiculatus


leg. Grazyna Domian (2018.07.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna / na ziemi pod bukami / w grupie - 2 owocniki

uwagi:
fot. 1011052
fot. 1011053
fot. 1011054
fot. 1011055
fot. 1011056
fot. 1011057
reakcja skórki kapelusza (owocnik wysuszony) pod wpływem KOH
fot. 1011058

#2600
od 06-2014

ID: 316254 Entoloma neglectum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.07.20); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 316253)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Nieużytkowany sad gruszowy. / Na ziemi, wśród traw. / Licznie, po kilka owocników w rozproszonych grupkach.

uwagi:
fot. 1011416
fot. 1011417
fot. 1011418
fot. 1011419
fot. 1011420

i

#8147
od 10-2007

2018.08.08 17:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316294 Russula parazurea


leg. Jacek Nowicki (2017.07.23); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W od wsi Ruda, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia przy dawnym gospodarstwie -dąb, kasztanowiec, leszczyna i inne / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 8' 53" N i 19st 26' 11,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944932.html

i

#8148
od 10-2007

2018.08.08 17:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316296 Russula lilacea var. retispora


leg. Jacek Nowicki (2017.06.25); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-56)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb / na ziemi / jeden owocnik

uwagi:
51st 1' 36" N i 19st 30' 38,6" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944923.html

i

#8149
od 10-2007

2018.08.08 17:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316297 Russula clavipes


leg. Jacek Nowicki (2017.07.29); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las dębowo-sosnowy / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 9' 5" N i 19st 34' 54" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944941.html

i

#8150
od 10-2007

2018.08.08 17:50 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316298 Russula velenovskyi


leg. Jacek Nowicki (2017.08.27); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie, gm. Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: ziemista dróżka w lesie mieszanym -brzozy, dęby, sosny / na ziemi, pod brzozami / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 0' 10" N i 19st 21' 47" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/944965.html

i

#8151
od 10-2007

2018.08.08 17:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316299 Russula velenovskyi


leg. Jacek Nowicki (2017.07.29); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,8 km N od wsi Wąglin, gm. Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, dęby / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 8' 52" N i 19st 34' 9,8" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/935876.html

i

#5218
od 07-2005

2018.08.16 13:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316490 Entoloma pleopodium


leg. Grazyna Domian (2018.07.21); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,8 km na NW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: łęg jesionowy / na ziemi pod obumarłymi jesionami / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1007672.html

i

#5219
od 07-2005

2018.08.16 13:25 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316491 Leccinum crocipodium


leg. Grazyna Domian (2018.07.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na N od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd w dolinie strumienia / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1010900.html

i

#5220
od 07-2005

2018.08.16 13:30 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316492 Russula olivacea


leg. Grazyna Domian (2018.07.29); det. potwierdzili na podstawie zdjęć: Romuald Tomaszewski i Ala Mikołajczyk

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna przy mokradle źródliskowym / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011120.html

i

#5221
od 07-2005

2018.08.16 13:35 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316493 Russula densifolia


leg. Grazyna Domian (2018.08.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011619.html

i

#5222
od 07-2005

2018.08.16 13:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316494 Xerocomus rubellus


leg. Grazyna Domian (2018.08.07); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: leśna szutrowa droga w buczynie / na ziemi wśród roślinności zielnej / w grupie - 3 owocniki

uwagi:
fot. 1012808
fot. 1012809
fot. 1012810
fot. 1012811

i

#5223
od 07-2005

2018.08.16 13:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316495 Russula chloroides


leg. Grazyna Domian (2018.08.11); det. potwierdził na podstawie zdjęć Romuald Tomaszewski

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1012340.html

i

#5224
od 07-2005

2018.08.16 13:55 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316496 Russula chloroides


leg. Grazyna Domian (2018.08.14); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd w dolinie strumienia / na ziemi pod grabem / w grupie - kilka owocników

uwagi:
fot. 1012818
fot. 1012819
fot. 1012820
fot. 1012821
fot. 1012822

i

#5225
od 07-2005

2018.08.16 14:01 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316497 Russula chloroides


leg. Grazyna Domian (2018.08.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna w pobliżu mokradła źródliskowego / na ziemi pod bukami / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 1012830
fot. 1012831
fot. 1012832
fot. 1012833
fot. 1012834
fot. 1012835

i

#5226
od 07-2005

2018.08.16 14:36 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 316499 Delicatula integrella


leg. Grazyna Domian (2018.08.15); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna z wysiękami źródliskowymi / na bryłach ziemi z korzeniami omywanych przez wody opadowe / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1012842
fot. 1012843
fot. 1012844
fot. 1012845
fot. 1012846

i

#8156
od 10-2007

2018.08.20 10:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 316628 Psathyrella pygmaea


leg. Jacek Nowicki (2018.08.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -klon, jesion, brzoza, leszczyna i inne / u omszałych podstaw pni jesionów / bardzo licznie, przy kilku drzewach

uwagi:
51st 11' 46" N i 19st 23' 21" E

fot. 1013680

fot. 1013681

fot. 1013682

fot. 1013683

fot. 1013684

fot. 1013685

#2634
od 06-2014

ID: 316660 Peziza limnaea


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.08.04); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stromy brzeg oczka wodnego na skraju lasu. Przy zabudowanym siedlisku rolnym. / Na ziemi. Pod lipą. / Około 20 owocników.

uwagi:
Bio-forum

#2635
od 06-2014

ID: 316662 Coprinopsis pseudofriesii


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.07.21); det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne. / Ubiegłoroczna łodyga łopianu (Arctium sp.) / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum.

#2640
od 06-2014

ID: 316710 Tephrocybe palustris


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.08.19); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Samociążek , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-06)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Torfowisko przy oczku wodnym otoczonym świerczyną w borze sosnowym. / Płat mchu Sphagnum sp. / 4 owocniki.

uwagi:
fot. 1014240

#2644
od 06-2014

ID: 316891 Mycena tenerrima


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.08.26); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. / Opadłe zawiązki owoców Quercus sp. / Gromadnie.

uwagi:
fot. 1015533
fot. 1015534
fot. 1015535
fot. 1015536
fot. 1015537

i

#2315
od 10-2006

2018.09.06 10:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317090 Ramaria eumorpha


leg. Anna Hreczka (2018.08.12); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: las w okolicy Zawadki Rymanowskiej , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-22)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie jodłowy z domieszkami / na iglastej ściółce / masowo w wielu miejscach

uwagi:
fot. 1016969
fot. 1016970
fot. 1016971

i

#2316
od 10-2006

2018.09.06 11:03 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317093 Ramaria pallida


leg. Anna Hreczka (2018.08.19); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Wola Nizna , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-33)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z grabem, świerkiem, osiką, brzozą i in. / na ziemi, w prześwietlonym, nasłonecznionym miejscu / 2 owocniki w różnych częściach lasu

uwagi:
Ramaria pallida?
Ramaria pallida?
Ramaria pallida?

i

#2317
od 10-2006

2018.09.06 11:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317094 Xerula melanotricha


leg. Anna Hreczka (2018.08.19); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Wola Nizna , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: ID308218)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami / na ziemi / 1 owocnik

uwagi:
fot. 1016984
fot. 1016985
fot. 1016986

i

#2318
od 10-2006

2018.09.06 13:02 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317097 Cantharellus cinereus


leg. Anna Hreczka (2018.08.06); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice osady Duszatyn, szlak na Jeziorka Duszatyńskie , pow. sanocki , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie bukowo jodłowy / na ziemi / spora kępa owocników

uwagi:
fot. 1017062
fot. 1017063
fot. 1017064

i

#2319
od 10-2006

2018.09.06 13:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317098 Pleurocybella porrigens


leg. Anna Hreczka (2018.08.06); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: okolice osady Duszatyn, szlak na Jeziorka Duszatyńskie , pow. sanocki , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las głównie bukowo jodłowy / na drewnie zagrzebanym w ziemi (mocno zmurszałym) / kilka pozrastanych owocników

uwagi:
fot. 1017068
fot. 1017069

i

#2324
od 10-2006

2018.09.06 18:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317107 Ramaria formosa


leg. Anna Hreczka (2018.08.05); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec Dobańce , pow. jasielski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-21 )

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las głównie grabowy z domieszką sosny, buka, osiki i brzozy. / na ziemi / kilka owocników w grupie

uwagi:
fot. 1017213
fot. 1017214
fot. 1017215
fot. 1017216(wypowiedź edytowana przez Anna_Hreczka 06.września.2018)

i

#2326
od 10-2006

2018.09.06 21:22 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Anna Hreczka

ID: 317113 Ramaria rubripermanens


leg. Anna Hreczka (2018.08.05); det. Anna Hreczka

eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Olchowiec Dobańce , pow. jasielski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-21)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las głównie grabowy z domieszką sosny, buka, osiki i brzozy. / na ziemi, w różnych miejscach lasu / pojedynczo i po 2-3 w grupie

uwagi:
fot. 1017247
fot. 1017248
fot. 1017249
fot. 1017250

#2524
od 10-2009

ID: 317118 Pluteus semibulbosus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.08.18); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony) / na ziemi w miejscu składowania drewna / pojedynczo trzy owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1013465.html

#2525
od 10-2009

ID: 317120 Cheilymenia vitellina


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa / na ziemi posród roślin zielnych / grupa ok.20 owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1015818.html

#2526
od 10-2009

ID: 317121 Kotlabaea delectans


leg. Romuald Tomaszewski (2018.08.31); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obsadzone lipami pobocze żwirówki przechodzącej przez bór sosnowy z domieszkami / na ziemi pośród roślinności zielnej / masowo

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1015562.html
Owocniki pobrano drugi raz 2018.09.06

#2540
od 10-2009

ID: 317201 Xerocomus porosporus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.09); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Parkowa aleja wielogatunkowa,pod świerkiem / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 1017707
fot. 1017708
fot. 1017709
fot. 1017710

#2545
od 10-2009

ID: 317208 Encoelia glaberrima


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.09); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czenice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: monokultura grabowa / gałąź grabowa / masowo,kilkadziesiąt owocników na odcinku ok.1m

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017499.html

i

#4529
od 03-2010

2018.09.12 12:08 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 317216 Panaeolus olivaceus


leg. Beata Łyszkowska (2018.09.02); det. Beata Łyszkowska

eksykat: tak, wyślę do BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Ślądkowice , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: śródleśna, koszona łąka / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1016092.html

#1
od 09-2018

2018.09.12 14:18 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

ANNA KARAŚ (nannare)

ID: 317221 Gyromitra infula


leg. ANNA KARAŚ (2018.09.09); det. ANNA KARAŚ

eksykat: / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: 1 km W, Przejście graniczne w Barwinku , pow. krośnieński , woj. podkarpackie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna, świerczyna, brzoza / na pniaku / pojedyńczo

uwagi:
piestrzenica infułowata fot. 1017846fot. 1017847fot. 1017848

i

#5249
od 07-2005

2018.09.12 19:06 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317225 Xerocomus bubalinus


leg. Grazyna Domian (2018.07.30); det. Ania Kujawa

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (rezerwat Osetno), 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mokradło źródliskowe w buczynie / na ziemi regularnie wydeptywanej przez dziki, pod bukami / w grupie - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011175.html

#2647
od 06-2014

ID: 317229 Hypochnicium wakefieldiae


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.10); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Stromy brzeg oczka wodnego na skraju lasu. Przy zabudowanym siedlisku rolnym. / Na ziemi (wyjątkowo na zmurszałym drewnie) w strefie odsłoniętego systemu korzeniowego Tilia cordata. / Masowo.

uwagi:
fot. 1017978
fot. 1017979
fot. 1017980
fot. 1017981
fot. 1017982
fot. 1017983
fot. 1017984
fot. 1017985
fot. 1017986
fot. 1017987
fot. 1017988
fot. 1017989

Det. sens.: Nilsson R.H., Hallenberg N. 2003. Phylogeny of the Hypochnicium punctulatum complex as inferred from ITS sequence data. Mycologia, 95(1), 54-60;

#2557
od 10-2009

ID: 317285 Lyophyllum paelochroum


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.04); det. Przemysław Drzewiecki na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1016561.html

#2566
od 10-2009

ID: 317335 Russula acrifolia


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.10); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skraj boru sosnowego obsadzony lipami / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017694.html

#2567
od 10-2009

ID: 317337 Mutinus caninus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Leszno,park podworski,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pod klonem,pośród roslinności zielnej / ziemia / kilkanaście młodocianych w formie jaj i trzy dojrzałe owocniki

uwagi:
fot. 1018525
fot. 1018526

#2569
od 10-2009

ID: 317340 Lactarius controversus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.14); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-34)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd(osiki,graby,dęby)pod osikami / ziemia / dwa owocniki

uwagi:
fot. 1018547
fot. 1018548
fot. 1018549
fot. 1018550
fot. 1018551
fot. 1018552
fot. 1018553

i

#4552
od 03-2010

2018.09.18 20:17 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 317418 Russula brunneoviolacea


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.04); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/929515.html

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna, świerk / z ziemi / 1 owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/929515.html

i

#4566
od 03-2010

2018.09.20 12:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 317478 Russula acrifolia


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.14); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/932216.html

lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na SW od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna. / z ziemi / 2 owocniki obok siebie

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/932216.html

i

#4568
od 03-2010

2018.09.20 12:20 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 317480 Russula pectinata


leg. Beata Łyszkowska (2017.07.13); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/932174.html

lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, grab / z ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/932174.html

#2666
od 06-2014

ID: 317618 Subulicystidium longisporum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.22); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyschnięty śródpolny rów. Zadrzewienie z przewagą osiki, czeremchy i bzu czarnego. / Zmurszałe drewno. / Grupa zrastających się owocników na niewielkim fragmencie substratu.

uwagi:
Współwystępowanie anamorfy (Aegerita tortuosa) i teleomorfy (Subulicystidium longisporum).
fot. 1020429
fot. 1020430
fot. 1020431
fot. 1020432
fot. 1020433
fot. 1020434
fot. 1020435
fot. 1020436
fot. 1020437

i

#8190
od 10-2007

2018.09.23 18:44 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 317689 Xerocomus parasiticus


leg. Jacek Nowicki (2018.09.23); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na owocnikach tęgoskóra cytrynowego / ponad 25 owocników na 10 tęgoskórach

uwagi:
fot. 1020775
fot. 1020776
fot. 1020777
fot. 1020778
fot. 1020779
siedlisko
fot. 1020780

i

#8191
od 10-2007

2018.09.23 19:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 317696 Xerocomus parasiticus


leg. Jacek Nowicki (2018.09.08); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SE od przysiółka Gać, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wilgotny bór sosnowy; ziemista droga leśna / na owocnikach tęgoskóra cytrynowego / łącznie -22 owocniki na 8 tęgoskórach

uwagi:
8.09.2018 owocniki wyrastały z dwóch tęgoskórów
fot. 1020795
fot. 1020796
.
13.09.2018
owocniki z największego tęgoskóra zostały wycięte, a on sam wyrwany przez jakiegoś grzybiarza, ale pojawiły się owocniki na trzech innych tęgoskórach
fot. 1020797
fot. 1020798
fot. 1020799
.
20.09.2018
fot. 1020800
fot. 1020801
fot. 1020802
fot. 1020803
w tym dniu natrafiłem na grupę tych podgrzybków rosnących na tęgoskórach zasiedlających wyschnięty dół torfowiskowy; ok. 15 metrów od tych z drogi
fot. 1020804
fot. 1020805
fot. 1020806
fot. 1020807

i

#5271
od 07-2005

2018.09.25 21:14 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317780 Boletus radicans


leg. Grazyna Domian (2015.09.05); det. Grażyna Domian, potwierdziła Małgorzata Stasińska

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,4 km na NW od Żelisławca , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna w sąsiedztwie źródliska wapiennego / na ziemi pod bukami / w grupie - kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 1021596
fot. 1021597
fot. 1021598
fot. 1021599
fot. 1021600
fot. 1021601
fot. 1021602

i

#5272
od 07-2005

2018.09.25 21:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317781 Encoelia furfuracea


leg. Grazyna Domian (2018.04.28); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dolina Tywy, 0,6 km na N od osady Trzaski w gm. Banie , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-13)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: grąd / na konarach leszczyny / w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1021607
fot. 1021608
fot. 1021609

i

#5273
od 07-2005

2018.09.25 21:33 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317782 Russula silvestris


leg. Grazyna Domian (2017.07.21); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Dolina Tywy, 0,8 km na NW od m. Żórawie w gm. Gryfino , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AC-03)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz / na ziemi / w grupie - 2 owocniki

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/937014.html

i

#5274
od 07-2005

2018.09.25 21:39 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317783 Russula velenovskyi


leg. Grazyna Domian (2017.07.16); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi / pojedynczo

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/934394.html

i

#5275
od 07-2005

2018.09.25 21:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317784 Russula silvestris


leg. Grazyna Domian (2017.07.18); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak (u Ali Mikołajczyk) / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Kołowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kwaśna buczyna / na ziemi / w grupie - kilka owocników

uwagi:
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/934805.html

#205
od 11-2017

ID: 317826 Pleurotus pulmonarius


leg. Jan Kowalski (2018.09.13); det. Beata Łyszkowska

eksykat: 317826 / fot.: TAK, na forum / notatka: NIE

lokalizacja: Lublin/Stasin , pow. M. Lublin , woj. lubelskie (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las Stary Gay - dęby, sosny, inne liściaste / dość świeże drewno liściaste / gromadnie/masowo

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1018032.html

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 27.września.2018)

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 27.września.2018)

i

#14337
od 12-2003

ID: 317866 Boletus subappendiculatus


leg. Mirosława Wantoch-Rekowska (2018.09.22); det. R. Rutkowski

eksykat: tak, BG / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Warcino , pow. słupski , woj. pomorskie (ATPOL: BB-08)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty, buk / ziemia / 8 owocników

uwagi:
fot. 1022339fot. 1022340fot. 1022341

i

#2416
od 09-2006

ID: 317872 Russula sanguinea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2009.09.24); det. Krzysztof Kołodziejczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: . , pow. częstochowski , woj. śląskie

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Sosna, dąb, brzoza / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/277427.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/277429.jpg

https://www.bio-forum.pl/messages/33/277425.html

i

#2417
od 09-2006

ID: 317873 Russula violeipes


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2016.09.16); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Złoty Potok , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-95)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las bukowy / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966863.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966866.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966862.html

i

#2418
od 09-2006

ID: 317874 Russula cuprea


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2015.10.18); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Budzów , pow. radomszczański , woj. Żytno (ATPOL: DE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/794795.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/794796.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/794794.html

i

#2419
od 09-2006

ID: 317875 Russula pectinatoides


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.09.09); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Szypowice , pow. zawierciański , woj. Ogrodzieniec (ATPOL: DF-17)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany, buk, grab, sosna, świerk / na ziemi / kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945076.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945077.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945075.html

i

#2420
od 09-2006

ID: 317876 Russula luteotacta


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2017.10.01); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Budzów , pow. radomszczański , woj. Żytno (ATPOL: DE-78)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las liściasty, buk, grab, dąb / na ziemi, teren podmokły / 20 owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/950640.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/950643.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/950638.html

i

#8210
od 10-2007

2018.09.28 20:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 317877 Asterophora lycoperdoides


leg. Jacek Nowicki (2018.08.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, świerki i inne / na gnijących owocnikach gołąbków czarniawych / licznie, w dwóch punktach lasu

uwagi:
namiary grupy znacznie liczniejszej -51st 11' 52" N i 19st 23' 4,5" E

fot. 1022353
fot. 1022354
fot. 1022355
fot. 1022356
fot. 1022357
fot. 1022358

i

#2421
od 09-2006

ID: 317878 Russula amethystina


leg. Krzysztof Kołodziejczyk (2015.10.24); det. Alina Mikołajczyk

eksykat: u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Smyków , pow. częstochowski , woj. Przyrów (ATPOL: DE-86)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: głównie jodła / na ziemi / 1

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966871.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966872.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966870.html

i

#8212
od 10-2007

2018.09.28 21:15 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 317881 Pulvinula convexella


leg. Jacek Nowicki (2018.08.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Radomsko, 0,5 km SW od zbiornika wodnego Wymysłówek, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką buków i rzadziej innych; pobocze drogi leśnej / na ziemi / kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach

uwagi:
51st 3' 33" N i 19st 23' 23,5" E

fot. 1022385
fot. 1022386
fot. 1022387
fot. 1022388

#207
od 11-2017

ID: 317910 Xerocomus porosporus


leg. Jan Kowalski (2018.08.07); det. Jan Kowalski

eksykat: Nie / fot.: Tak, na forum / notatka: Nie

lokalizacja: Lublin/Stasin , pow. M. Lublin , woj. lubelskie (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las Stary Gay - dęby, sosny, inne liściaste / na ziemi, w igliwiu / pojedyncze

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011311.html

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 29.września.2018)

i

#5280
od 07-2005

2018.09.30 13:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 317948 Boletus appendiculatus


leg. Grazyna Domian (2018.09.12); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej pomiędzy drzewostanem Św a Bk z Db / na ziemi w pobliżu Bk i Db, 10 m dalej Św / w wiązce - 8 owocników

uwagi:
fot. 1022748
fot. 1022749
fot. 1022750
fot. 1022751
fot. 1022752
fot. 1022753
fot. 1022754
fot. 1022755
fot. 1022756

#222
od 11-2017

ID: 318036 Panaeolus papilionaceus


leg. Jan Kowalski (2018.09.22); det. Błażej Gierczyk

eksykat: zostanie przesłany / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Józefów , pow. biłgorajski , woj. lubelskie (ATPOL: GF-11)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las nad zalewem / dzika kupa / pojedynczy

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1020226.html

#2601
od 10-2009

ID: 318046 Clitopilus geminus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.16); det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa / ziemia / kilkadziesiąt owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1018570.html

#2602
od 10-2009

ID: 318047 Lentinus tigrinus


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Bogate,przy DK57,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rów przydrożny / pniak jesionowy / kilkanaście owocników

uwagi:
fot. 1023445
fot. 1023446
fot. 1023447

#2603
od 10-2009

ID: 318048 Gymnopilus junonius


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.15); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Bogate,przy DK57,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: rów przydrożny / pniak jesionowy / Jeden dojrzały owocnik oraz kilkanaście maluchów,w towarzystwie L.tigrinus

uwagi:
fot. 1023452
fot. 1023453
fot. 1023454

i

#5293
od 07-2005

2018.10.04 19:05 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 318085 Creolophus cirrhatus


leg. Grazyna Domian (2018.09.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów / na odziomku obumierającego buka / kilkanaście zrośniętych owocników

uwagi:
fot. 1023680
fot. 1023681
fot. 1023682

i

#5294
od 07-2005

2018.10.04 19:13 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 318086 Lyophyllum decastes


leg. Grazyna Domian (2018.09.29); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Glinnej , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, w pobliżu strumienia / na ziemi / w wiązce - 9 owocników

uwagi:
fot. 1023693
fot. 1023694
fot. 1023695
fot. 1023696
fot. 1023697
fot. 1023698
fot. 1023699

i

#5295
od 07-2005

2018.10.04 19:21 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 318088 Armillaria borealis


leg. Grazyna Domian (2018.10.01); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,3 km na NW od Binowa , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-93)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: buczyna w dolinie strumienia / na starych pniakach liściastych (Bk?) / w wiązkach - kilkadziesiąt owocników

uwagi:
fot. 1023714
fot. 1023715
fot. 1023716
fot. 1023717
fot. 1023718
fot. 1023719
fot. 1023720
fot. 1023721
fot. 1023722
fot. 1023723

i

#8218
od 10-2007

2018.10.04 19:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318089 Lyophyllum decastes


leg. Jacek Nowicki (2018.09.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Czyżów, gm.Kleszczów , pow. bełchatowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas tyczkowiny sosnowej u podnóża Góry Kamieńskiej / na ziemi / 6 wiązek po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników

uwagi:
51st 12' 27,5" N i 19st 24' 14,5" E

fot. 1023729
fot. 1023730
fot. 1023731
fot. 1023732

i

#8222
od 10-2007

2018.10.04 20:27 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318095 Geastrum triplex


leg. Jacek Nowicki (2018.09.29); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -klony, jesiony, brzozy, leszczyny / na ziemi, pod jesionem / grupa co najmniej 25 owocników

uwagi:
51st 11' 47" N i 19st 23' 24" E

fot. 1023788
fot. 1023789
fot. 1023790
fot. 1023791
fot. 1023792
fot. 1023793
siedlisko
fot. 1023794

owocniki zaczęły się pojawiać już 15 sierpnia
fot. 1023795
fot. 1023796
fot. 1023797

i

#8223
od 10-2007

2018.10.04 20:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318096 Laxitextum bicolor


leg. Jacek Nowicki (2018.09.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km W od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na pniaku brzozowym / owocniki rozpostarto-kapelusikowate

uwagi:
51st 0' 34,2" N i 19st 19' 9,5" E

fot. 1023802
fot. 1023803
fot. 1023804

i

#8224
od 10-2007

2018.10.04 20:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318097 Hemipholiota heteroclita


leg. Jacek Nowicki (2018.09.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, fragment owocnika w Stacji / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km NE od wsi Wikłów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na brzozowym pniaku / dwa owocniki zrośnięte podstawami trzonów

uwagi:
51st 0' 11,5" N i 19st 18' 7,8" E

fot. 1023809
fot. 1023810
fot. 1023811

i

#8226
od 10-2007

2018.10.04 21:16 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318100 Pholiota astragalina


leg. Jacek Nowicki (2018.09.30); det. Jacek Nowicki

eksykat: / fot.: / notatka:

lokalizacja: 2,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: mieszany fragment lasu ( w borze sosnowym ) -sosna, brzoza, świerk / przy spróchniałych pniakach po iglastych / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 0' 49,5" N i 19st 14' 31" E

fot. 1023831
fot. 1023832
fot. 1023833
fot. 1023834
fot. 1023835
siedlisko
fot. 1023836

#2627
od 10-2009

ID: 318270 Otidea bufonia


leg. Romuald Tomaszewski (2018.10.07); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 275766)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: obsadzone lipami pobocze żwirówki przechodzącej przez bór sosnowy z domieszkami / ziemia / Trzy grupy po 2-3 owocniki

uwagi:
fot. 1025328
fot. 1025329
Ok 200m na NW od pierwotnego zgłoszenia

(wypowiedź edytowana przez roto 09.października.2018)

#2628
od 10-2009

ID: 318271 Cotylidia undulata


leg. Romuald Tomaszewski (2018.10.05); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: stare wrobisko pożwirowe / na ziemi w mchach / Pojedynczy owocnik

uwagi:
fot. 1025333
fot. 1025334

#2692
od 06-2014

ID: 318288 Hebeloma vaccinum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.07); det. B. Łyszkowska, B. Gierczyk, P. Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Podmokła enklawa - świeżo wyschnięte rozlewisko rowu melioracyjnego przy ścianie lasu. / Torf. / Gromadnie - pod topolą osiką.

uwagi:
Bio-forum.

#2629
od 10-2009

ID: 318290 Lyophyllum fumosum


leg. Romuald Tomaszewski (2018.10.02); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Przasnysz,ul Świerczewo,gm.Przanysz M , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Trawnik na posesji spółdzielni mieszkaniowej / pniak wierzbowy / wiązka,kilknaście owocników

uwagi:
fot. 1025560
fot. 1025561
fot. 1025562
fot. 1025563

#2630
od 10-2009

ID: 318301 Inocybe adaequata


leg. Romuald Tomaszewski (2018.09.08); det. T.Ślusarczyk na podstawie zdjęć

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park) , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Park,aleja grabowa / ziemia / Pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017452.html

#2695
od 06-2014

ID: 318309 Naucoria subconspersa


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.16); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Kępa olch przy rowie melioracyjnym. / Torf. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum

#2696
od 06-2014

ID: 318317 Pluteus podospileus f. minutissimus


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.07); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Okresowo zalewana łąka - kepa olch. / Torf. / 1 owocnik.

uwagi:
fot. 1025704
fot. 1025705
fot. 1025706
fot. 1025707
fot. 1025708
fot. 1025709
fot. 1025710
fot. 1025711
fot. 1025712
fot. 1025713

#2699
od 06-2014

ID: 318325 Dichostereum effuscatum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.30); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Wyschnięte oczko wodne z zakrzewieniem wierzbowym na skraju dębiny. Przy polu uprawnym. / Zmurszały konar wierzbowy. / 1 owocnik.

uwagi:
Fot. oznaczone numerami:
1. Strzępki generatywne ze sprzążkami
2. Podstawka (zawsze 4 zarodnikowe)
3. Podstawka i dendrofiza (dendrohyfida)
4-6. Grubościenne dychofizy (dichohyfidy)
7-8. Zarodniki w IKI
fot. 1025740
fot. 1025741
fot. 1025742
fot. 1025743
fot. 1025744
fot. 1025745
fot. 1025746
fot. 1025747
Bio-forum

#239
od 11-2017

ID: 318423 Ischnoderma benzoinum


leg. Jan Kowalski (2018.09.23); det. Janusz Słowiński

eksykat: jak nie jak tak, zostanie przesłany / fot.: na forum / notatka: nie

lokalizacja: Górecko Kościelne , pow. biłgorajski , woj. lubelskie (ATPOL: GF-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rezerwat Szumy, las mieszany, w pobliżu strumień / na omszałym pniu drzewa / gromadnie, wiele owocników na pniu

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1020660.html

#240
od 11-2017

ID: 318424 Hericium alpestre


leg. Jan Kowalski (2018.09.22); det. Grazyna Domian

eksykat: spokojnie, tylko nie agresywnie! Zostanie przesłany / fot.: na forum / notatka: nie

lokalizacja: Górecko Kościelne , pow. biłgorajski , woj. lubelskie (ATPOL: GF-01)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Rezerwat Szumy, las mieszany, w pobliżu strumień / ścięte drzewo, prawdopodobnie jodła / pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1020135.html

i

#5314
od 07-2005

2018.10.19 09:46 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 318508 Gloeoporus pannocinctus


leg. Grazyna Domian (2018.10.05); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SE od Leśniczówki Kołowo , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na bukowej kłodzie / rozpostarty na przyziemnej powierzchni kłody

uwagi:
fot. 1027123
fot. 1027124
fot. 1027125

#2636
od 10-2009

ID: 318519 Melastiza cornubiensis


leg. Romuald Tomaszewski (2018.10.12); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: dno starego,zarośniętego wyrobiska pożwirowego / ziemia / dwie grupy,razem kilkanaście owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1026066.html

#2722
od 06-2014

ID: 318593 Hygrophoropsis macrospora


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.09.30); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Świeżo wyschnięte oczko wodne z zakrzewieniem wierzbowym na skraju dębiny i pola uprawnego. / Ziemia - przy korzeniach wierzby. / Kilka owocników.

uwagi:
fot. 1027814
fot. 1027815
fot. 1027816
fot. 1027817
fot. 1027818
fot. 1027819
fot. 1027820
Bio-forum

#2723
od 06-2014

ID: 318599 Galerina vittiformis var. vittiformis f. tetraspora


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.10.14); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Mochle , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym - przy lesie. / Wśród mchów/traw. / 2 owocniki

uwagi:
Bio-forum

i

#4693
od 03-2010

2018.10.23 16:38 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Beata Łyszkowska

ID: 318683 Russula odorata


leg. Beata Łyszkowska (2016.07.15); det. Ala Mikołajczyk

eksykat: tak, u Ali / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Pabianice, Park Wolności , pow. pabianicki , woj. łódzkie (ATPOL: DD-85)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: trawnik pod dębem szypułkowym / na ziemi / 1 owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/859764.html

i

#8245
od 10-2007

2018.10.24 18:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318732 Inonotus rheades


leg. Jacek Nowicki (2018.10.21); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na martwej, złamanej osice; na kikucie i na leżącym fragmencie pnia / ponad 40 owocników

uwagi:
51st 3' 1" N i 19st 20' 48" E

fot. 1028639
fot. 1028640
fot. 1028641
fot. 1028642
fot. 1028643
fot. 1028644

i

#8246
od 10-2007

2018.10.24 18:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318733 Leucogyrophana pseudomollusca


leg. Jacek Nowicki (2018.10.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Borki, gm.Gidle , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy / na leżących na ziemi, murszejących fragmentach sosnowych gałęzi / kilkadziesiąt owocników na kilkunastu gałęziach

uwagi:
51st 0' 25" N i 19st 24' 48" E

fot. 1028651
fot. 1028652
fot. 1028653
fot. 1028654
fot. 1028655

i

#8247
od 10-2007

2018.10.24 19:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318734 Hypholoma marginatum


leg. Jacek Nowicki (2018.10.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km S od przysiółka Gać, gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy; płytki rów przy drodze leśnej / na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym / grupa kilkudziesięciu owocników ( >60 )

uwagi:
51st 0' 35" N i 19st 19' 11" E

fot. 1028665
fot. 1028666
fot. 1028667
fot. 1028668
fot. 1028669
fot. 1028670
fot. 1028671

i

#8248
od 10-2007

2018.10.24 19:37 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318739 Tricholoma columbetta


leg. Jacek Nowicki (2018.10.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,2 km NE od wsi Wikłów, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i rzadziej innych / na ziemi, pod dębem / grupa 6 owocników

uwagi:
51st 0' 17" N i 19st 18' 22" E

fot. 1028687
fot. 1028688
fot. 1028689

i

#8249
od 10-2007

2018.10.24 21:54 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318750 Piloderma fallax


leg. Jacek Nowicki (2018.10.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-54)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, osika, sosna, świerk, grab, leszczyna / na mocno zmurszałych fragmentach świerkowej kłody / kilka( -naście) owocników na dwóch fragmentach

uwagi:
51st 1' 12,5" N i 19st 15' 13" E

fot. 1028791
fot. 1028792
fot. 1028793
fot. 1028794

i

#8250
od 10-2007

2018.10.24 22:09 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318752 Mycena megaspora


leg. Jacek Nowicki (2018.09.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna , pow. częstochowski , woj. śląskie (ATPOL: DE-65) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 213988)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: podmokły las sosnowy z dodatkiem brzóz / w mchach torfowcowych / kilka owocników w sezonie

uwagi:
20.09.2018
fot. 1028841

30.09.2018
fot. 1028842

12.10.2018
fot. 1028843
fot. 1028844

#2733
od 06-2014

ID: 318816 Hebeloma pusillum


leg. Przemysław Drzewiecki (2018.10.07); det. B. Łyszkowska, P. Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Wojnowo , pow. bydgoski , woj. kujawsko-pomorskie (ATPOL: CC-15)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Zarośla wierzbowe - mokradło w nowinie dębowej. / Ziemia - przy korzeniach wierzby. / Gromadnie.

uwagi:
Bio-forum

i

#8253
od 10-2007

2018.10.26 18:45 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318828 Rhodocybe gemina


leg. Jacek Nowicki (2018.09.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: pas zarośli ( robinie, klon i inne ) w borze sosnowym z domieszką dębów i brzóz / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 5' 13" N i 19st 21' 56" E

fot. 1029352
fot. 1029353

siedlisko
fot. 1029354

i

#8254
od 10-2007

2018.10.26 18:56 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318829 Russula ionochlora


leg. Jacek Nowicki (2018.09.07); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 6' 45,3" N i 19st 24' 2,8" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017662.html

i

#8256
od 10-2007

2018.10.26 19:24 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318833 Xerocomus rubellus


leg. Jacek Nowicki (2018.09.07); det. Janusz Słowiński

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-45)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny / na ziemi / grupa kilku owocników

uwagi:
51st 6' 48" N i 19st 25' 11,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017670.html

i

#8257
od 10-2007

2018.10.26 19:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318834 Ditiola peziziformis


leg. Jacek Nowicki (2018.09.15); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km SW od wsi Brodowe, gm. Ładzice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz / na murszejących gałęziach brzóz leżących na ziemi / dwie grupy po kilkadziesiąt owocników

uwagi:
51st 2' 52" N i 19st 20' 38,5" E ; druga grupa 400 m na zachód

fot. 1029399
fot. 1029400
siedlisko
fot. 1029401
grupa II
fot. 1029402
fot. 1029403

#260
od 11-2017

ID: 318899 Hygrocybe psittacina


leg. Jan Kowalski (2018.10.20); det. Błażej Gierczyk

eksykat: zaginął / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Wetlina , pow. leski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: hala nad Wetliną / w trawie, wśród mchu / kilka sztuk w grupie

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1027679.html

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 28.października.2018)

#261
od 11-2017

ID: 318900 Clathrus archeri


leg. Jan Kowalski (2018.10.21); det. Jan Kowalski

eksykat: Został zabezpieczony, będzie przesłany jeśli się ususzy / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Wetlina , pow. leski , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-68)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: hala nad Wetliną / w trawie / pojedynczy owocnik

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1028228.html

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 28.października.2018)

#262
od 11-2017

ID: 318901 Pluteus petasatus


leg. Jan Kowalski (2018.10.21); det. Beata Łyszkowska

eksykat: Naturalnie, zostanie przesłany / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Stuposiany , pow. bieszczadzki , woj. podkarpackie (ATPOL: FG-59)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: plac tartaczny / w trocinach / kilka grup/wiązek po kilka owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1027950.html

#263
od 11-2017

ID: 318902 Gymnopilus sapineus


leg. Jan Kowalski (2018.10.27); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Zostanie przesłany w woreczku / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Lublin/Stasin , pow. M. Lublin , woj. lubelskie (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las Stary Gay, przewaga liściastych / na gałązkach / trzy sztuki

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1029645.html

i

#8270
od 10-2007

2018.10.29 20:19 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318949 Agaricus bitorquis


leg. Jacek Nowicki (2018.10.27); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: liściaste oraz mieszane nasadzenia na stoku -topole, brzozy, karagana, robinia, sosna / na ziemi; owocniki mocno zagłębione w podłożu / dwa pojedyncze owocniki w odległości ok. 1 km od siebie

uwagi:
51st 13' 48" N i 19st 24' 45" E
51st 13' 35" N i 19st 24' 1,7" E

fot. 1030186
fot. 1030187
fot. 1030188
fot. 1030189

i

#8271
od 10-2007

2018.10.29 20:41 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318950 Lepista sordida


leg. Jacek Nowicki (2018.10.27); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-35)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: kępa drzew na granicy pól i lasów, polanka wykorzystywana od lat jako składowisko słomy, obornika etc. / na obrzeżach sterty, na gnijącym materiale roślinnym / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 11' 42" N i 19st 23' 48,5" E

fot. 1030203
fot. 1030204
fot. 1030205
fot. 1030206
fot. 1030207
siedlisko ( zdjęcie z maja )
fot. 1030208

#2660
od 10-2009

ID: 318987 Helvella latispora


leg. Romuald Tomaszewski (2018.10.04); det. Romuald Tomaszewski

eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy / fot.: Tak / notatka: Nie

lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec , pow. przasnyski , woj. mazowieckie (ATPOL: EC-25)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy / ziemia / pojedynczo i małymi grupkami,w czasie monitorowania stanowiska wyroslo ok.30 owocników

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1023887.html
stanowisko monitorowano od 04.10 do 22.10

i

#8278
od 10-2007

2018.10.30 18:31 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318988 Phellodon confluens


leg. Jacek Nowicki (2018.08.20); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; pas dębów czerwonych / na ziemi, pod dębami czerwonymi / kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach blisko siebie

uwagi:
51st 3' 53,5" N i 19st 22' 56" E

fot. 1030627
fot. 1030628
fot. 1030629

28.08. -druga grupa
fot. 1030630
fot. 1030631
fot. 1030632
siedlisko
fot. 1030633

i

#8279
od 10-2007

2018.10.30 18:51 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318991 Hydnellum compactum


leg. Jacek Nowicki (2018.07.28); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 178721)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby / na ziemi / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
fot. 1030641
fot. 1030642
siedlisko
fot. 1030643
.
12.08.2018
fot. 1030644
fot. 1030645
fot. 1030646

i

#8280
od 10-2007

2018.10.30 19:07 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 318994 Clathrus archeri


leg. Jacek Nowicki (2018.08.12); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice , pow. piotrkowski , woj. łódzkie (ATPOL: DE-47) (kolejne zgłoszenie do pierwotnego: 189978)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy i inne / na ziemi, w ściółce / grupa kilkunastu owocników, gł. w stadium ''jaj''

uwagi:
fot. 1030652
fot. 1030653
fot. 1030654
1.09.2018
fot. 1030655

i

#8292
od 10-2007

2018.10.31 21:11 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 319037 Russula pectinatoides


leg. Jacek Nowicki (2018.08.05); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Gomunice, gm.Gomunice , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-46)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, olchy / na ziemi, pod dębami / grupa kilkunastu owocników

uwagi:
51st 9' 22,5" N i 19st 28' 18,5" E

fot. 1031364
fot. 1031365
fot. 1031366
fot. 1031367
fot. 1031368
siedlisko
fot. 1031369

i

#8293
od 10-2007

2018.10.31 21:26 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Jacek Nowicki (gonzo)

ID: 319038 Echinoderma asperum


leg. Jacek Nowicki (2018.08.04); det. Jacek Nowicki

eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 0,7 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko , pow. radomszczański , woj. łódzkie (ATPOL: DE-55)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz / na ziemi, w miejscu składowania drewna / ponad 20 owocników w dwóch rzutach

uwagi:
51st 3' 53,7" N i 19st 22' 47" E

fot. 1031375
fot. 1031376
.
Kilka owocników rosło w drugiej grupce ok. 150 m na pd-wsch, przy tej samej drodze.
fot. 1031377
fot. 1031378

#273
od 11-2017

ID: 319063 Inonotus sp.


leg. Jan Kowalski (2018.11.01); det. Jacek Nowicki

eksykat: oczywiście, co to za zgłoszenie bez eksykatu? Zostanie przesłany. / fot.: TAK / notatka: nie

lokalizacja: Zemborzyce, las Rudki , pow. lubelski , woj. lubelskie (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: las mieszany na skraju łąki / mocno omszała kłoda / kilka owocników niedaleko siebie

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1031795.html

fot. 1031786
fot. 1031787

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 02.listopada.2018)

(wypowiedź edytowana przez jankowalski 03.listopada.2018)

#286
od 11-2017

ID: 319170 Lyophyllum sp. (L. decastes?)


leg. Jan Kowalski (2018.11.02); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: zostanie przesłany na adres / fot.: tak, na forum / notatka: nie

lokalizacja: Lublin , pow. M. Lublin , woj. lubelskie (ATPOL: FE-37)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: wśród drzew nad brzegiem rzeki Bystrzycy, m. in. kasztan / na ziemi / pojedyncza kępka

uwagi:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1031776.html

i

#5362
od 07-2005

2018.11.06 20:57 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Grazyna Domian

ID: 319196 Armillaria ostoyae


leg. Grazyna Domian (2018.10.27); det. Grazyna Domian

eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza / fot.: tak / notatka: tak

lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km na E od Dobropola Gryfińskiego , pow. gryfiński , woj. zachodniopomorskie (ATPOL: AB-94)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: żyzna buczyna / na ziemi przy zmurszałym pniaku Bk / w wiązce

uwagi:
fot. 1032331
fot. 1032332
fot. 1032333
fot. 1032334
fot. 1032335

#2757
od 06-2014

ID: 319313 Hemimycena epichloë


leg. Janusz Słowiński (2018.05.30); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Rymanów Zdrój - południowa część wsi , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG 13/23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Mokradło / Liście, łodygi traw. / Grupka około 10 owocników.

uwagi:
Bio-forum.

#2758
od 06-2014

ID: 319314 Ascotremella faginea


leg. Janusz Słowiński (2018.11.03); det. Przemysław Drzewiecki

eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi. / fot.: TAK / notatka: NIE

lokalizacja: Rymanów Zdrój - południowa część wsi , pow. krośnieński , woj. podkarpackie (ATPOL: FG 13/23)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły. / Zmurszały, powalony pień klonu. / Kilka owocników.

uwagi:
Bio-forum.

i

#8652
od 01-2007

ID: 319366 Pisolithus arhizus


leg. Barbara Kudławiec (2018.07.28); det. Barbara Kudławiec

eksykat: tak, zostanie przekazany / fot.: tak / notatka: nie

lokalizacja: 1 km na S od Wie¶ciszowic, gmina Marciszów , pow. kamiennogórski , woj. dolno¶l±skie (ATPOL: BE-71)

siedlisko, jakie drzewa/podłoże/sposób wzrostu: skarpa nad parkingiem ziemnym otoczonym lasem iglastym z domieszką brzozy / podłoże piaszczyste i gliniaste / ok. 30 owocników w rozproszeniu, w różnym wieku i stanie

uwagi:
Rudawy Janowickie w Sudetach Zachodnich, k. tzw. Kolorowych Jeziorek
Nadle¶nictwo Kamienna Góra
stanowisko znane od 1991 r., opublikowane w 2017: Maja Marcinkowska "Stanowisko purchatnicy piaskowej Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert
w Rudawskim Parku Krajobrazowym" PRZYRODA SUDETÓW t. 20(2017): 121-126
stanowisko jest w dalszym ci±gu monitorowane, w porozumieniu z p. Maj± Marcinkowsk± zgłaszam tę moj± tegoroczn± obserwację do GREJ

50°49'47,1"N 15°58'21,4"E
siedlisko - skarpy wokół wjazdu na parking i w obrębie parkingu
fot. 1032971
fot. 1032972
fot. 1032973
fot. 1032974
przykładowe owocniki
fot. 1032975
fot. 1032976
fot. 1032977

#2760
od 06-2014

2018.11.09 22:49 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Przemysław Drzewiecki (